Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba kovů. Kovy se vyrábí z kovových rud 123 457 Magnetovec, Fe 3 O 4 Krevel, Fe 2 O 3 Hnědel, Fe 2 O 3. nH 2 O Ocelek, FeCO 3 Pyrit, FeS 2 Chalkopyrit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba kovů. Kovy se vyrábí z kovových rud 123 457 Magnetovec, Fe 3 O 4 Krevel, Fe 2 O 3 Hnědel, Fe 2 O 3. nH 2 O Ocelek, FeCO 3 Pyrit, FeS 2 Chalkopyrit,"— Transkript prezentace:

1 Výroba kovů

2 Kovy se vyrábí z kovových rud 123 457 Magnetovec, Fe 3 O 4 Krevel, Fe 2 O 3 Hnědel, Fe 2 O 3. nH 2 O Ocelek, FeCO 3 Pyrit, FeS 2 Chalkopyrit, CuFeS 2 Bauxit, Al 2 O 3. 2H 2 O Úkol 1: a/ Z kterých rud se vyrábí železo, měď a hliník? b/ Najdi v zeměpisném atlase světa velká světová ložiska železných, měděných, hliníkových rud. 6

3 Kontrola úkolu 1 a/ Železo: magnetovec, krevel, hnědel, ocelek, pyrit Měď: chalkopyrit Hliník: bauxit b/ Železná ruda: Brazílie, Austrálie, Čína, Rusko, Ukrajina Měděné rudy: Chile, Peru, USA, Zair Bauxit: Austrálie, Rusko, USA, Jamajka

4 Princip výroby kovů z rud Princip výroby kovů z rud vyjadřují chemické rovnice: Fe 2 O 3 + 3C → 2Fe + 3CO SnO 2 + 2C → Sn + 2CO Úkol 2: Na jakém principu je založena výroba kovů z kovových rud?

5 Kontrola úkolu 2 Výroba je založena na odnímání kyslíku (redukci) kovové rudě, nejčastěji pomocí uhlíku.

6 Výroba surového železa Surové železo se vyrábí ve vysoké peci.

7 Procesy ve vysoké peci Vysoká pec se plní železnou rudou, koksem a struskotvornými přísadami (vápenec), jež vytváří na povrchu vyrobeného kovu strusku, která brání jeho oxidaci a chemicky váže nekovové složky. Železo se získává redukcí rudy za vysoké teploty, které je dosaženo hořením koksu a vháněním horkého vzduchu do vysoké pece. Roztavené železo stéká do spodní části pece, nístěje. Po navrtání otvoru v nístěji surové železo vytéká (odpich železa a strusky, viz obr. 10) a přepravuje se k dalšímu zpracování do oceláren. 10

8 Úkol 3: Nyní zodpověz otázky: a/ Jakými surovinami se plní vysoká pec? b/ Jaký plyn vhání do vysoké pece? c/ V které části vysoké pece se hromadí surové železo? d/ Co chrání surové železo ve vysoké peci před oxidací? e/ Jak se nazývá proces uvolnění surového železa z vysoké pece?

9 Kontrola úkolu 3 a/ Železná ruda, koks, struskotvorné přísady (vápenec) b/ Horký vzduch c/ Surové železo se hromadí v nístěji. d/ Surové železo chrání před oxidací struska. e/ Odpich železa

10 Litina a ocel Surové železo má vysoký obsah C (asi 5%), S, Si, Mn, P aj., které způsobují tvrdost, ale zároveň křehkost kovu. Proto se dále zpracuje ve slévárnách (obr.11) na litinu, nebo v ocelárnách na ocel. Zde v procesu zkujňování dochází ke snižování obsahu nežádoucích prvků (uhlíku pod 2,1%). Vznikne ocel, která je pružnější a dá se obrábět. Takto se vyrobí buď tvrdá (nástrojová), anebo měkká (konstrukční) ocel, která má méně než 0,1% C. 11

11 Úkol 4: Podle snímku 10 odpověz na otázky: a/ Kde se vyrábí litina a ocel? b/ V čem spočívá změna surového železa v ocel? c/ Jaké druhy oceli dle obsahu uhlíku znáš?

12 Kontrola úkolu 4 a/ Ve slévárnách a ocelárnách b/ Ve snížení obsahu uhlíku pod 2,1% c/ Měkká: C < 0,1%, tvrdá: 0,1% < C < 2,1%

13 Úkol 5: Na kterých obrázcích jsou výrobky z litiny, měkké a tvrdé oceli? 13 14 15 161718

14 Kontrola úkolu 5 Litina: obrázek 14, 18 Měkká ocel: obrázek 15, 16 Tvrdá ocel: obrázek 13, 17

15 Výroba ostatních kovů Na podobném principu je založena výroba řady dalších kovů. Měděné rudy se nejdříve praží (odstraní se síra) a vzniklé oxidy mědi se redukují podobně jako při výrobě železa. Vzniklá surová měď se čistí elektrolýzou. Hliník se vyrábí elektrolýzou bauxitu.

16 Úkol 6: Shrnutí učiva, doplň text: Kovy se vyrábí z kovových …. Mezi železné rudy patří ………., krevel, ……, ocelek a …... Surové železo se vyrábí ve …… peci. Má vysoký obsah ……, který způsobuje ……., ale zároveň ……... kovu. Proto se v …….. zpracovává ……….. na ….. Podle obsahu ……v oceli rozlišujeme ocel …… a ……. Hliník se vyrábí elektrolýzou ……..

17 Kontrola úkolu 6 Kovy se vyrábí z kovových rud. Mezi železné rudy patří magnetovec, krevel, hnědel,ocelek a pyrit. Surové železo se vyrábí ve vysoké peci. Má vysoký obsah uhlíku, který způsobuje tvrdost, ale zároveň křehkost kovu. Proto se v ocelárně zpracovává zkujňováním na ocel. Podle obsahu uhlíku v oceli rozlišujeme ocel měkkou a tvrdou. Hliník se vyrábí elektrolýzou bauxitu.

18 Zdroje použitých fotografií Obrázek 1: SÁNCHEZ. Mineral Magnetita GDFL108.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 2: SÁNCHEZ. Mineral Olixisto GDFL101.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 3: SÁNCHEZ. Mineral Limonita GDFL120.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 4: Syderyt, Słowacja, Roznawa.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 5: Pyrite foolsgold.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChalcopyriteUSGOV.jpg Obrázek 7: Bauxite.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 8: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoogovens.JPG Obrázek 10: GRANDMONT, Jean-Pol. Clabecq JPG01.jpg [online]. 2009 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 11: THOMPSON, Robert. Castingiron.jpg [online]. 2003 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 12: BIGGE, Mathias. Dortmund-Thomas-Konverter-IMG 0155.JPG [online]. 2008 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 13: Monkey wrench.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 17: Framing hammer.jpg [online]. 2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 15: Pila.JPG [online]. 2007 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 16: Eiffelova vez 2006.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 14: Vilniaus-miesto-vandentiekio-liukas-2007.jpg [online]. 2007 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:. Obrázek 18: Cast iron stove.jpg [online]. 2006 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW:.


Stáhnout ppt "Výroba kovů. Kovy se vyrábí z kovových rud 123 457 Magnetovec, Fe 3 O 4 Krevel, Fe 2 O 3 Hnědel, Fe 2 O 3. nH 2 O Ocelek, FeCO 3 Pyrit, FeS 2 Chalkopyrit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google