Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antický Řím – Etruskové Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antický Řím – Etruskové Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02014."— Transkript prezentace:

1 Antický Řím – Etruskové Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02014

2  Etruskovéseverozápadní části Apeninského poloostrova  Etruskové žili v severozápadní části Apeninského poloostrova, ale byli pouze jedním z etnik na území dnešní Itálie.  Na Apeninském ostrově bychom také našli italické, ligurské a ilyrské kmeny, ze severu dokonce Galy. původu Etrusků nemámemnoho informacítři teorie  O původu Etrusků nemáme mnoho informací. Existují tři teorie, které vysvětlují působení tohoto národa na Apeninském poloostrově: ◦ původně zde žijící kmen ◦ příchod ze severu (z dnešního Rakouska) ◦ příchod z Malé Asie (oblast Lýdie – dnešní Turecko, což by odpovídalo pověstem o bájném Aeneovi, který uprchl z hořící Troje a založil římskou kulturu)  Písmo přejato od Řeků jazyk není rozluštěncharakterizovat etruské období na základě archeologických nálezů římských textů  Písmo bylo přejato od Řeků, ale nedochovalo se nám mnoho etruských textů (náhrobní nápisy), ani žádné dvojjazyčné texty, na jejichž základě dochází k překladu neznámých jazyků, takže jejich jazyk není rozluštěn. Proto můžeme charakterizovat etruské období pouze na základě archeologických nálezů a římských textů z pozdějšího období.

3 1) Etruskové žili na severozápadě Apeninského poloostrova. Na mapě je vyznačen původní výskyt Etrusků (tmavá barva) a jejich rozmach od 8. století př. n. l. během jejich kolonizační činnosti (světlá barva). Mapa je v angličtině. Výskyt Etrusků

4  Etruská říšeEtrurienebylatvořena jedním státním útvaremalevíce městskými státy  Etruská říše, nebo také Etrurie, nebyla pravděpodobně tvořena jedním státním útvarem, ale spíše více městskými státy (podobně jako na Balkánském poloostrově). okolo 10. století př. n. l.největší slávy v 8. – 7. stoletím př. n. l.  Etruskové se začínají výrazněji projevovat okolo 10. století př. n. l., ale největší slávy dosáhli v 8. – 7. stoletím př. n. l. výborné úrovni hospodářského života  Etruskové byli na výborné úrovni veškerého hospodářského života: ◦ Vyspělé zemědělství vysoušením bažin terasovité rozložení polí ◦ Vyspělé zemědělství zajišťovalo dostatek potravin. Navíc uměli Etruskové vytvářet úrodnou půdu vysoušením bažin a ochranou před vodou byla terasovité rozložení polí. řemeslné výroby výrobě keramiky zpracování zlata, stříbra, bronzu a železa ◦ V oblasti řemeslné výroby vynikali Etruskové především ve výrobě keramiky. V hutnické výrobě byli velmi dobří ve zpracování zlata, stříbra, bronzu a železa. obchodovali na Apeninském poloostrověseverně od Alpna pobřeží Středozemního moře ◦ Se svými výrobky obchodovali na Apeninském poloostrově, severně od Alp a na pobřeží Středozemního moře. kolonizační činnosti mnoho měst BolognaMantova Řím  Během své kolonizační činnosti (Etruskové se rozpínali především na západním pobřeží Apeninského poloostrova a do podhůří Dolomit) založili mnoho měst, např. dnešní Bologna, Mantova, Řím apod. pokoušeli zakládatzámořské kolonie jiné silné kolonizátory řecké státy Kartágo  Etruskové se pokoušeli zakládat i zámořské kolonie (Korsika), zde však narazili na jiné silné kolonizátory – řecké státy a Kartágo (obchodní stát na severu Afriky).  Od 6. století př. n. lupadá  Od 6. století př. n. l. etruský vliv v oblasti upadá, čehož využili obchodní konkurenti. střetu mezi Řeky a Etrusky474 př. n. l. u Kymé konec významného postavení Etrusků  K rozhodujícímu střetu mezi Řeky a Etrusky došlo v roce 474 př. n. l. u Kymé, kdy bylo etruské loďstvo poraženo. Porážka znamenala konec významného postavení Etrusků na Apeninském poloostrově. etruská města dostávala do područí rostoucího Říma265 př. n. l. poraženo poslední svobodné etruské město Volsinie  Etruská města byla napadána a pleněna Řeky a ze severu útočícími Kelty. Nakonec se etruská města dostávala do područí rostoucího Říma. V roce 265 př. n. l. bylo poraženo poslední svobodné etruské město – Volsinie.

5 2) Pozůstatky etruského města Bagnoregio. Etruské město

6 Římzaloženo Etrusky 8. století př. n. l.753 př. n. l.  Město Řím bylo založeno Etrusky v 8. století př. n. l., přesněji v roce 753 př. n. l. (alespoň ta uvádí tradice). „vlčími chlapci“ Romulem a Remem potomciAenea  Dle báje bylo město založeno mnohem dříve „vlčími chlapci“ Romulem a Remem, kteří byli potomci bájného Aenea. osídlena již dříveLatinůSabinů  Oblast byla osídlena již dříve kmeny Latinů (odsud název území Latium) a Sabinů. na sedmi pahorcích nad řekou Tiberou  Řím se rozkládá na sedmi pahorcích nad řekou Tiberou.  Etruskové odvodnili močálovité prostorykanalizačním systémemrozšířili obytnou plochunaKapitoluchrám obehnalihradbami  Etruskové odvodnili močálovité prostory Říma kanalizačním systémem, rozšířili obytnou plochu, na pahorku Kapitolu vybudovali chrám zasvěcený Jupiterovi, Minervě a Iuno (alternativy řeckých Dia, Athény a Héry) a obehnali Řím hradbami. římské obyvatelstvo do dvou vrstev  Etruskové rozdělili římské obyvatelstvo do dvou vrstev: ◦ patricijové ◦ patricijové – vládnoucí bohatá vrstva; plnoprávní občané, kteří byli potomci původních obyvatel ◦ plebejové ◦ plebejové – děti přistěhovalců bez občanských práv  V čele Říma etruští králové z rodu Tarquiniovců  V čele Říma stáli etruští králové z rodu Tarquiniovců. Servia Tullia rozdělení obyvatelstva majetkových tříd rozdělil Řím na čtyři okresy tribue V čele sněmu nejbohatší patricijové  Mezi nejdůležitější krále můžeme řadit Servia Tullia, který v 6. století př. n. l. přišel z řadou reforem, z nichž nejvíce vyčnívá rozdělení obyvatelstva do šesti majetkových tříd (obdobně jako v Athénách Solon) kvůli tvorbě armády a hlasování ve sněmu. Navíc rozdělil Řím na čtyři okresy (tribue), z nichž pocházeli účastníci sněmu. V čele sněmu byli pouze nejbohatší patricijové, kteří prakticky vládli Římu.  Konec pro etruské krále 510 př. n. l.král Tarquinius Superbus vyhnán z Římavytvoření římské republiky  Konec pro etruské krále znamenal rok 510 př. n. l., kdy byl král Tarquinius Superbus vyhnán z Říma. Po jeho odchodu již nic nestálo v cestě k vytvoření římské republiky (začátek 5. století př. n. l.)

7 3) Římské pahorky, na nichž byl původně založen Řím. Na mapce jsou jména pahorků latinky. České názvy jsou Kapitol, Aventin, Palatin, Caelius, Kvirinál, Viminál a Eskvilin. Schéma sedmi římských pahorků

8 4) Znázornění mýtu o Romulovi a Removi, kteří byli vychováni vlčicí. Kapitolská vlčice

9  Z dochovaných archeologických nálezů můžeme odhadnout, jak vypadala etruská kultura.  V čele rodinymuž  V čele rodiny stál muž, který byl pravděpodobně zástupcem rodiny před společností.  Etruská žena vcelku svobodné postavení  Etruská žena však měla vcelku svobodné postavení - mohla se účastnit hostin, společenských událostí (sportovní klání) a působit na veřejnosti – pro řeckou ženu v antice nepředstavitelné. zábavypořádání her  Mezi nejobvyklejší zábavy patřilo pořádání her, jejichž součástí byly závody koňských spřežení a souboje válečných zajatců na život a na smrt, popř. souboje s divokými zvířaty (předchůdci gladiátorských her). schopnými lékaři  Etruskové byli schopnými lékaři, kteří znali lidskou anatomii. Mezi zajímavosti patří, že vyráběli i zubní náhrady.  Náboženstvípolyteistické  Náboženství bylo polyteistické a velmi podobné řeckému (podobnost řeckých, etruských a římských božstev je nevyvratitelná, přesto o etruském náboženství víme nejméně). obětovali zvířata věštila  Často bohům obětovali zvířata a s jejich pomocí také věštila (díky tomu znali dobře také anatomii zvířat). věřili v posmrtný život  Etruskové pravděpodobně věřili v posmrtný život – duše zemřelých sídlily v hrobkách či odcestovaly do zásvětní říše.  Kopulovité hrobky na společných místech nekropolích bohatě zdobeny malbami na stěnách vybaveny dary  Kopulovité hrobky se vyskytovaly na společných místech – nekropolích (tzn. městech mrtvých), a byly bohatě zdobeny malbami na stěnách (nejvíce vypovídající archeologické nálezy) a vybaveny dary pro zemřelého k posmrtnému životu.

10 5) Pohled do vnitřní části hrobky. Pohřební místnost

11 6) Detail na uspořádání hrobek v nekropoli. Nekropolis

12 7) Výzdoba pohřební místnosti Freska v pohřební místnost

13  1) Popiš etruskou říši. Proč zanikla?  2) Charakterizuj etruskou kulturu a společnost.  3) Přibliž vývoj Říma a jeho královské období.

14  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

15  1) NORMANEINSTEIN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Etruscan_civilization_map.png  2) RDESAI. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Civita_di_Bagnoregio.jpg  3) ORANGEOWL. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Rooman_kukkulat.png  4) SAILKO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Artista_del_centro_italia% 2C_lupa_capitolina%2C_fine_XV-inizio_XVI_secolo.JPG  5) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Bandidaccia_Burial- Chamber.jpg  6) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Banditaccia_Tumulus.jpg  7) ALMARE. Wikipedia.cz [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Tarquinia_Tomb_of_the_L eopards.jpg


Stáhnout ppt "Antický Řím – Etruskové Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02014."

Podobné prezentace


Reklamy Google