Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Řím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Řím."— Transkript prezentace:

1 Starověký Řím

2 Apeninský poloostrov přírodní podmínky
- centrální poloha v Středozemním moři - malá členitost málo přístavů - Alpy, Apeniny - Tibera, Pád - podnebí – teplé, suché

3 osídlení Etruskové - nejasný původ – nejsou Indoevropané
- sídla – SZ Apeninského pol. (Etrurie) - od 1000 př. n. l. - vrcholné období kultury – st. př. n. l. - městské státy (spolky po 12 městech – Tarquinii, Veje, Caere) - forma – království (teokracie) - zpracování kovů - minimum architektonických i jiných památek (zničeny už ve starověku) x - obrovský vliv na kulturu Říma - gladiátorské zápasy – souboje otroků na počest zemřelých - písmo – převzato od Řeků (nerozluštěno) - věštby z jater zvířat

4 - samostatnost, nezávislost
Řekové - J, JZ Ap. pol., Sicílie – v rámci velké řecké kolonizace (8. – 6. st. př. n. l.) - samostatnost, nezávislost - silný kulturní vliv na okolí (písmo, náboženství) Keltové - Předalpská Galie – Pádská nížina - příchod kolem 400 př. n. l. - schopní válečníci - zpracování železa - kolem 390 př. n. l. – vydrancován Řím (po 7 měsících – nedobyt Kapitol – zachránily ho husy bohyně Junony – výkupné 1000 liber zlata – město zachráněno) - kolem 224 př. n. l. území dobyto Římany a připojeno

5 Féničané (Kartaginci)
- osídlení pobřeží Sicílie, Sardinie a Korsiky - spory s Římany Italikové - indoevropské kmeny (příchod kolem 1200 př. n. l.) - JZ, střed (vnitrozemí) - postupné ovládnutí Apeninského poloostrova - latina

6 Založení Říma Archeologická bádání – osídlení z doby železné – Italikové (Sabinové), osady sjednoceny a ovládnuty Etrusky v 8. st. př. n. l. – odvodnění bažin (cloaca maxima) Forum Romanum Legenda - 753 založen potomky Aenea (Trójan) Romulem a Remem odchovanými vlčicí na 7 pahorcích u Tibery

7 Království 753 – 510 př. n. l. 7 mytických králů poslední 2 Etruskové
sociální diferenciace – obyvatelstvo rozděleno na 3 kmeny po 10 kuriích a 30 rodech - později rozděleno podle majetku do 5 tříd (Servius Tullius) podle počtu setnin ve vojsku počet hlasů v lidovém shromáždění - patricijové (urození) – plná občanská práva, 300 rodů, vlastní půdu - plebejové (neurození) – omezená občanská práva, později usídlení, řemeslníci, obchodníci

8 poslední král Tarquinius Superbus (Zpupný)
- vyhnán kvůli sebevraždě Lukrécie (510 př. n. l.) vznik republiky

9 Republika 510 – 27 př. n. l. Rané období (do ovládnutí Itálie) 510 – 265 př. n. l. - soupeření plebejů a patricijů o moc - patricijové – plnoprávní, veškerá moc - plebejové – bez politického vlivu (sňatky, úřady, majetek, …) secese – odchod plebejů z Říma, hrozba vlastního města - úspěch tribun lidu – volba na 1 rok, původně 2, později 10 – obhajoba zájmu plebejů před patriciji v senátu – nedotknutelnost – „Vetō!“ (Zakazuji!) – možnost zakázat jednání o jakémkoli zákoně, omezit moc úředníka – právo azylu sepsání zvykového práva (zákony 12 desek) – rovnost před zákonem - postupné zrušení všech omezení (287 př. n. l.)

10 Politické zřízení Lidový sněm –všichni svobodní muži, hlasování podle počtu postavených setnin (nemajetní 1 hlas, majetní 98 hlasů), volba úředníků, plebiscit (plebei scitum) – schvalování zákonů, válka, mír Senát – „rada starších“ (senex = stařec), 300 členů (podle původních urozených rodů), doživotní funkce, dozor nad úředníky, zákonodárná, částečně výkonná moc Konzulové – 2, voleni ze senátorů na 1 rok (střídání po měsíci), velení vojsku, sjednávání smluv, soudní pravomoci, výkonná moc Cenzoři – voleni na 5 let, správa nemovitého majetku státu, určování daní, dozor nad mravy Diktátor – neomezené pravomoci na dobu nejvýše 6 měsíců v případě ohrožení státu, 1 z konzulů

11 Itálie středomořskou mocností
Ovládnutí Itálie od počátku existence státu – války postupné ovládnutí Latia, Etrurie, italických kmenů, řeckých měst (Tarent – Pyrrhovo vítězství) 265 př. n. l. – dokončeno sjednocení Itálie vyjma Přední Galie Itálie středomořskou mocností Zásada „Rozděl a panuj“ - přímá správa nad tvrdě vzdorujícími - samospráva původních obyvatel, římská práva

12 Římské občanství - dědičnost, adopce, přestěhování - rozšířeno na obyvatele Itálie, impéria, propuštěné otroky (omezeně) - práva: účast na sněmu, úřady, vlastnictví majetku - povinnosti: služba ve vojsku, placení daní


Stáhnout ppt "Starověký Řím."

Podobné prezentace


Reklamy Google