Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ptáci (Aves). Třída: Ptáci (Aves) Povrch těla kryt peřím Přední končetina přeměněna v křídlo Specializovaná zadní končetina Velký a pevný hrudní koš Úplně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ptáci (Aves). Třída: Ptáci (Aves) Povrch těla kryt peřím Přední končetina přeměněna v křídlo Specializovaná zadní končetina Velký a pevný hrudní koš Úplně."— Transkript prezentace:

1 Ptáci (Aves)

2 Třída: Ptáci (Aves) Povrch těla kryt peřím Přední končetina přeměněna v křídlo Specializovaná zadní končetina Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty Soustava plicních vaků Dokonalá trávicí soustava Homoiotermie

3 Peří ptáků Obrysové (pennae) - krycí (tectrices) - letky (remiges) - rýdovací (rectrices) Prachové (plumae) Pernice (pterylae) Nažiny (apteriae) Šat juvenilní subadultní adultní svatební prostý

4 Kosterní znaky Přední končetina Zadní končetina

5 Vývoj, způsob života a životní prostředí Oviparie Tok Monogamie Polygamie Polyandrie Inkubace 14-40 dnů Nekrmiví (nidifugní) Krmiví (nidikolní) Péče- pěvci 14-20 dní - rorýs 50 dní - buřňák 250 dní Potrava - entomofágní - vertebratofágní (ichtyofágní) - semenožraví, plodožraví

6 Význam ptáků Domácí druhy Lovné druhy Sokolnictví Užitečné druhy - bioregulace - bioindikace Škodlivé druhy Náboženská a kultovní role Ornitologie

7 Vznik a systém ptáků Vznik: jura, 140 mil. let: prapták (Archaeopteryx) Popsáno téměř 10 000 druhů U nás pozorováno 403 druhů, asi 190 pravidelně hnízdí 2 nadřády: Běžci (Palaeognathae) Letci (Neognathae)

8 Řád: Potáplice (Gaviiformes) Potáplice severní (Gavia arctica) Řád: Potápky (Podicipediformes) Potápka roháč (Podiceps cristatus) Řád: Veslonozí (Pelecaniformes) Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

9 Řád: Brodiví (Ciconiiformes) Volavka popelavá (Ardea cinerea) Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čáp černý (Ciconia nigra) Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

10 Řád: Vrubozobí (Anseriformes) Labuť velká (Cygnus olor)Husa velká (Anser anser) Husa polní (Anser fabalis)

11 Řád: Vrubozobí (Anseriformes) Kachna divoká (Anas platyrhynchos)Kopřivka obecná (Anas strepera) Čírka obecná (Anas crecca)Čírka modrá (Anas querquedula)

12 Řád: Vrubozobí (Anseriformes) Polák velký (Aythya ferina)Polák chocholačka (Aythya fuligula) Morčák velký (Mergus merganser)

13 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Krahujcovití (Accipitridae) Káně lesní (Buteo buteo) Káně rousná (Buteo lagopus) Včelojed lesní (Pernis apivorus)

14 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Krahujcovití (Accipitridae) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

15 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Krahujcovití (Accipitridae) Moták pochop (Circus aeruginosus) Moták pilich (Circus cyaneus)

16 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Krahujcovití (Accipitridae) Luňák hnědý (Milvus migrans) Luňák červený (Milvus milvus)

17 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Krahujcovití (Accipitridae) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Orel křiklavý (Aquila pomarina) Orel skalní (Aquila chrysaetos) Orel královský (Aquila heliaca)

18 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Krahujcovití (Accipitridae) Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Sup hnědý (Aegypius monachus)

19 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Sokolovití (Falconidae) Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus)Dřemlík tundrový (Falco columbarius)

20 Řád: Dravci (Falconiformes) Čeleď: Orlovcovití (Pandionidae) Orlovec říční (Pandion haliaetus)

21 Řád: Hrabaví (Galliformes) Čeleď: Bažantovití (Phasianidae) Lesní druhy - Tetřevi (Tetraoninae) Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)

22 Řád: Hrabaví (Galliformes) Čeleď: Bažantovití (Phasianidae) Nelesní druhy - Bažanti (Phasianinae) Koroptev polní (Perdix perdix) Křepelka polní (Coturnix coturnix) Bažant obecný (Phasianus colchicus)

23 Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes) Drop velký (Otis tarda) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Lyska černá (Fulica atra)

24 Řád: Bahňáci (Charadriiformes) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Sluka lesní (Scolopax rusticola) Racek chechtavý (Larus ridibundus)

25 Řád: Měkkozobí (Columbiformes) Holub skalní (Columba livia) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Holub doupňák (Columba oenas) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

26 Řád: Kukačky (Cuculiformes) Kukačka obecná (Cuculus canorus) Řád: Lelkové (Caprimulgiformes) Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Řád: Svišťouni (Apodiformes) Rorýs obecný (Apus apus)

27 Řád: Sovy (Strigiformes) Sova pálená (Tyto alba) Výr velký (Bubo bubo) Kalous ušatý (Asio otus) Puštík obecný (Strix aluco) Sýček obecný (Athene noctua) Výreček malý (Otus scops)

28 Řád: Srostloprstí (Coraciiformes) Ledňáček říční (Alcedo atthis) Vlha pestrá (Merops apiaster) Dudek chocholatý (Upupa epops) Mandelík hajní (Coracias garrulus)

29 Řád: Šplhavci (Piciformes) Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) Žluna zelená (Picus viridis) Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

30 Řád: Pěvci (Passeriformes) Skřivanovití (Alaudidae) Skřivan polní (Alauda arvensis) Chocholouš obecný (Galerida cristata) Konipasovití (Motacillidae) Konipas bílý (Motacilla alba) Střízlíkovití (Troglodytidae) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

31 Řád: Pěvci (Passeriformes) Vlaštovkovití (Hirundinidae) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Jiřička obecná (Delichon urbica) Břehule říční (Riparia riparia)

32 Řád: Pěvci (Passeriformes) Drozdovití (Turdidae) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

33 Řád: Pěvci (Passeriformes) Drozdovití (Turdidae) Kos černý (Turdus merula) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Kos horský (Turdus torquatus)

34 Řád: Pěvci (Passeriformes) Skorcovití (Cinclidae) Skorec vodní (Cinclus cinclus) Pěnicovití (Sylviidae) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíčkovití (Regulidae)

35 Řád: Pěvci (Passeriformes) Mlynaříkovití (Aegithalidae) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalus caudatus) Sýkorovití (Paridae) Sýkora babka (Parus palustris) Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora úhelníček (Parus ater) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora koňadra (Parus major)

36 Řád: Pěvci (Passeriformes) Brhlíkovití (Sittidae) Brhlík lesní (Sitta europaea) Šoupálkovití (Certhiidae) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Žluvovití (Oriolidae) Žluva hajní (Oriolus oriolus) Špačkovití (Sturnidae) Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

37 Řád: Pěvci (Passeriformes) Ťuhýkovití (Laniidae) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

38 Řád: Pěvci (Passeriformes) Krkavcovití (Corvidae) Sojka obecná (Carrulus glandarius) Straka obecná (Pica pica) Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)

39 Řád: Pěvci (Passeriformes) Krkavcovití (Corvidae) Kavka obecná (Corvus monedula) Havran polní (Corvus frugilegus) Vrána obecná (Corvus corone) Krkavec velký (Corvus corax)

40 Řád: Pěvci (Passeriformes) Snovačovití (Ploceidae) Vrabec domácí (Passer domesticus)Vrabec polní (Passer montanus) Strnadovití (Emberizidae) Strnad obecný (Emberiza citrinella)

41 Řád: Pěvci (Passeriformes) Pěnkavovití (Fringillidae) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Čížek lesní (Carduelis spinus)Zvonek zelený (Carduelis chloros)

42 Řád: Pěvci (Passeriformes) Pěnkavovití (Fringillidae) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Křivka obecná (Loxia curvirostra) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)


Stáhnout ppt "Ptáci (Aves). Třída: Ptáci (Aves) Povrch těla kryt peřím Přední končetina přeměněna v křídlo Specializovaná zadní končetina Velký a pevný hrudní koš Úplně."

Podobné prezentace


Reklamy Google