Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém ptáků Dravci Hrabaví Krátkokřídlí Dlouhokřídlí Měkkozobí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém ptáků Dravci Hrabaví Krátkokřídlí Dlouhokřídlí Měkkozobí."— Transkript prezentace:

1 Systém ptáků Dravci Hrabaví Krátkokřídlí Dlouhokřídlí Měkkozobí

2 Dravci ► V ČR 37 druhů (18 hn í zd í c í ch) ► V š echny druhy prostřed í ► Potravou živí i mrtv í obratlovci a bezobratl í ► Zahnutý zob á k s ostrou š pičkou, kořen zob á ku s výrazným ozob í m ► Ostr é a dlouh é dr á py ► Skvělý zrak ► Výborn í letci

3 Káně lesní

4 Sokol stěhovavý

5 Poštolka obecná

6 Luňák červený

7 Jestřáb lesní

8 Orel skalní

9 Orel královský

10 Orlovec říční

11 Moták pochop Moták pochop

12 Včelojed lesní

13 Ostříž lesní

14 Raroh velký

15 Kondor velký

16 Sup bělohlavý

17 Hrabaví ► St á l í, výjimečně tažn í ► V ČR 6 druhů ► Vět š inou pozemn í způsob života ► V š ežravci, semena, hmyz ► Zavalitěj ší tělo, mal á hlava se silným m í rně zaobleným zob á kem ► Kr á tk á kř í dla, m á lo prachov é ho peř í ► Siln é hrabav é nohy – běh á k ► Objemn é vole, silný žaludek, dlouh á slep á střeva

18 Tetřev hlušec

19 Tetřívek obecný

20 Křepelka polní

21 Bažant obecný

22 Koroptev polní

23 Krátkokřídlí ► V ČR 12 druhů (8 hn í zd í c í ch) ► Mokřady a jejich okol í, lesy, otevřen á krajina ► Plody, semena, listy, bezobratl í a drobn í obratlovci ► Palec na kr á čiv é noze narůst á vysoko nebo chyb í zcela ► Kr á tk á kř í dla ► Chyb í vole

24 Chřástal vodní

25 Lyska černá

26 Jeřáb popelavý

27 Drop velký Drop velký

28 Dlouhokřídlí ► Vět š ina druhů tažn á ► V ČR 82 druhů (23 hn í zd í c í ch) ► Vět š inou v á z á ni na vodu ► Potrava živoči š n á i rostlinn á ► Dokonal é opeřen í, stř í d á n í š atu svatebn í ho a prost é ho ► Dobře vyvinuta kostrčn í žl á za ► Brodiv á noha s rudiment á rn í m nebo chyběj í c í m palcem, extr é mně dlouh é prsty a dr á py nebo plovac í bl á na

29 Čejka chocholatá

30 Sluka lesní

31 Racek chechtavý

32 Rybák obecný

33 Kulík říční

34 Měkkozobí Měkkozobí ► V ČR 4 hn í zd í c í druhy ► Vět š inou lesy a křoviny, ve skal á ch ► Potravou jsou hlavně semena a plody ► Zavalit é tělo, zob á k na b á zi krytý měkkým lysým ozob í m ► Kostrčn í žl á za zakrněl á, funkci nahrazuje prachov é peř í ► Výborn í letci, migrace na velk é vzd á lenosti ► Obě pohlav í se neli ší zbarven í m ► Výživa ml á ďat výmě š kem z velk é ho volete

35 Holub hřívnáč

36 Holub doupňák

37 Hrdlička zahradní

38 Literatura Altmann A., Kubíková M., 1972: Biologický náčrtník, SPN, Praha Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J., 1995: Klíč k určování bezobratlých, Scientia, Praha Mitchell Beazley Encyclopaedias: Rostliny a bezobratlí, Albatros Kvasničková D. a kol., 1997: Ekologický přírodopis 6 a 7, Fortuna, Praha Černík V., Martinec Z., 1997: Přirodopis 1 – Zoologie, SPN, Praha Černík V., Martinec Z., Bičík V., 1997: Přirodopis 2 – Zoologie, SPN, Praha Kolektiv autorů, 1993: Velká kniha živočichů, Příroda a. s., Praha Kolektiv autorů, 1993: Velká kniha rotlin, Příroda a. s., Praha

39 WWW zdroje www.scienceclass.com www.enchantedlearning.com www.biolib.cz www.earthlife.net http://animaldiversity.ummz.umich.edu /site/index.html http://animaldiversity.ummz.umich.edu /site/index.html http://cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Systém ptáků Dravci Hrabaví Krátkokřídlí Dlouhokřídlí Měkkozobí."

Podobné prezentace


Reklamy Google