Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a doporučené postupy pro oblast veřejného zdravotnictví Michaela Špačková, Radim Líčeník Centrum pro klinické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a doporučené postupy pro oblast veřejného zdravotnictví Michaela Špačková, Radim Líčeník Centrum pro klinické."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a doporučené postupy pro oblast veřejného zdravotnictví Michaela Špačková, Radim Líčeník Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci CK DP

2 Veřejné zdravotnictví (VZ) multidisciplinární obor, který se při uplatňování populačních přístupů systematicky zabývá problematikou zdraví a zdravotnictví úkolem je vyhodnotit civilizační rizika a zabezpečit jejich minimální vliv na zdraví intervence preventivní na základě epidemiologických a sociologických dat (zásahy do životního prostředí, sociálního prostředí, způsobu života atd.)

3 © 2007 University of Michigan VZ založené na důkazech (Evidence-based public health = EBPH) proces rozhodování založený na syntéze: -nejlepších dostupných důkazů -aplikovatelných teoretických modelů -profesionálních zkušeností -znalosti specifické populace obory: epidemiologie, biostatistika, sociologie, ekonomika zdravotnictví, management zdravotní péče…

4 Jenicek 1997 První definice EBPH svědomité, jednoznačné a uvážlivé použití současných nejlepších důkazů v rozhodování o péči o zdraví jednotlivých komunit i celé populace v rámci ochrany zdraví, prevence nemocí, udržení a zlepšení zdraví populace při zrodu EBM a EBPH stojí epidemiologie

5 Další definice EBPH Brownson 1999 rozvoj, implementace a vyhodnocení efektivních programů a plánování VZ za použití vědeckých důkazů, včetně systematického použití dat a informačních systémů, modelů plánování a vhodných sociologických modelů Kohatsu 2004 proces integrace intervencí založených na vědeckých důkazech a preferencí komunity vedoucí k zlepšení zdraví populace

6 Brownson 1999 Definovat problém Shrnout znalosti Kvantifikovat probém Vytvořit program, nařízení Vytvořit akční plán Vyhodnotit program, nařízení metaanalýzy, odhady rizika, ekonomické data, expertní panely Relativní rizika, surveillance data Rozšířit program nebo zrušit

7 Typy důkazů pro VZ Rozložení zdraví v populaci Determinanty zdraví –genetické faktory –životní styl –úroveň zdravotnictví –kvalita životního prostředí Následky zdraví jedinců pro společnost Metody změny determinant zdraví

8 Brownson 2004 Rozdíly v důkazech EBM Medicína založená na důkazech EBPH Veřejné zdravotnictví založené na důkazech Kvalita důkazůIntervenční / Experimentální studie (nejlépe RCTs) Observační a kvazi- experimentální studie, analýzy časových řad, Množství důkazůvětšímenší Čas mezi intervencí a výstupem / výsledkem kratšídelší Odborná přípravavíce formální, s požadovaným oprávněním méně formální, oprávnění není vždy nutné Rozhodováníindividuálnítýmové

9 Hodnocení důkazů pro VZ Systematické přehledy a metaanalýzy Odhady rizika (risk assessment) Ekonomické studie (cost-effectiveness…) Surveillance (průběžný, systematický sběr dat, jejich analýza, vyhodnocení a sdílení) Konsenzuální konference Expertní komise (doporučené postupy pro VZ)

10 Brownson 1999 2 úrovně důkazů v EBPH 1 – analytická data poukazují na vztah mezi nemocí a preventabilním faktorem (velikost, závažnost a preventabilita problému)  „něco by se mělo udělat“ (př. očkování?...) 2 – ukazuje relativní efektivitu konkrétního opatření  „konkrétně toto musí být uděláno“ (povinné očkování x imunizační dny ?...)

11 Rychetnik 2006 3. úroveň důkazů EBPH Informace o designu a implementaci opatření, o okolnostech za kterých bylo opatření zavedeno o tom, jak byla opatření přijato  „jak by to mělo být uděláno“

12 Kohatsu 2004 Zdroje důkazů pro EBPH Cochrane Collaboration –databáze systematických přehledů a metaanalýz Guide to Community Preventive Services –metody k hodnocení dopadu EBPH intervencí Transparent Reporting of Evaluations with Non- randomised Designs (TREND) –návod co by měly nerandomizované studie obsahovat GRADE (The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation system) –stanovení stupně síly doporučení a úrovně kvality důkazu

13 Telleen 2006 Rozhodnutí v oblasti VZ okamžité a krátkodobé intervence dlouhodobé zdravotní programy zdravotní dozor sociální a kulturní hodnoty, ekonomika politika, $ znalecké posudky použití nejlepších vědeckých důkazů Doporučené postupy EBPH

14 Definovat problém Závěrem Položit správnou otázku Hledat odpověď

15

16 Evaluating PH research results What are the results –Similar between studies –Overall results –How precise –Causal association Are the results valid –Explicitely adressed PH question –Search relevant and exhaustive (no relevant studies missed) –Primary studies of high methodological quality –reproducible How can results be applied –How can results be interpreted and applied –Important PH outcomes –Are benefits worth the costs and potential risks Guyatt G.: User’s Guide to medical literature: Annanual for evidence-based practice, 2002

17 Barriers in decision making Lack of leadership in setting a clear and focused agenda for evidence-based approaches Commitment from all levels of public health leaders to increase use of effective public health interventions Lack of a view of the long-term horizon for program implementation and evaluation Adoption and adherence to causal frameworks and formative evaluation plans External (incl. Political) pressure drive the proces away from evidence-based approach Systematic communication and dissemination strategies Inadequate training in key public health disciplines Wider dissemination of new and established training programmes, including use of distance learning technologies Lack of time to gather information, analyse data and review the literature for evidence Enhanced skills for efficient analysis and review of the literasture, computer searching abilities, ListServs Lack of comprehensive, up-to-date information on the effectiveness of programs and policies Increased dissemination of guidelines in clinical and population-based strategies lack of data on the effectiveness of certain public health interventions for special populations Increased funding for applied public health research; better dissemination of findings

18 Epidemiological studies Cohort studies –Subsets of defined population are identified, investigate causal association of risk factor/s exposure on the disease development or other outcome (1989) Case-control studies –Identification of person with a disease of interest and a control group without disease (1990) Cross-sectional studies –Presence or absence of the disease in population in the concrete time (1990) Case reports –Clinical presentations and evaluative studies that lead to a diagnosis (1966) Clinical trials – pre-planned studies of the safety, efficacy, or optimum dosage schedule (if appropriate) of one or more diagnostic, therapeutic or prophylactic drugs, devices or techniques (1980) Cost-benefit analysis –Comparing the cost of a program with its expected benefits, measure of total return expected per unit of money spent (1976)

19 Briss 2004 The Guide to Community Preventive Services Založen 1989 Systematicky prozkoumává důkazy efektivity preventivních programů pro jednotlivce a předkládá na důkazech založená doporučení Od r. 1999 využíván k hodnocení efektivity preventivních programů v populaci „Community Guide" http://www.thecommunityguide.org/ http://www.thecommunityguide.org/

20 Briss 2004 „Community Guide“ Pomůckou k výběru efektivní intervence ke zlepšení zdraví cílové populace (státu, komunity, zaměstnanců, zdravotnických institucí a škol) Odpovídá na 3 základní otázky: –Jaké intervence byly hodnoceny a jak fungují? –Jak vybrat intervenci s ověřenou účinností? –Kolik bude tato intervence stát a čeho touto investicí dosáhnu? Také pomáhá vědcům identifikovat mezery ve znalostech o itervencích v populaci


Stáhnout ppt "Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a doporučené postupy pro oblast veřejného zdravotnictví Michaela Špačková, Radim Líčeník Centrum pro klinické."

Podobné prezentace


Reklamy Google