Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj eGovernmentu v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj eGovernmentu v České republice"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj eGovernmentu v České republice
eGovernment Development in V4 Countries Rozvoj eGovernmentu v České republice Jaroslav Šolc Svaz měst a obcí ČR Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic

2 Česká republika (1) Základní fakta Obyvatelstvo 10 278 000 obyv.
Rozloha km2 HDP (EU27=100) 78,8 % Růst HDP 6,4 % Investice do ICT/HDP 3,2 % Dostupnost eGov služeb 55 % Zdroj: EUROSTAT ISSS/LORIS/V4DIS 2008

3 Česká republika (2) Další fakta domácnosti – firmy
Vybavenost počítači 39% - 97% Přístup k internetu 35% - 95% Vysokorychlostní přístup 28% - 69% Nákup online 8% x možnost el. objednávky x - 8% Webové stránky x - 70% Komunikace s veř. správou Získání informací 14% - 72% Stahování formulářů 7,7% - 66% Vracení vyplněných form. 3,5 – 32% Pravidelné užití počítače 45% populace (denně 61%). Znalosti práce s počítačem 51% populace (nad 16 let), práce s internetem 49%. Zdroj: ČSÚ ISSS/LORIS/V4DIS 2008

4 Broadband - OECD 2006 Jiná čísla – obdobné relace a trend
ČR pod průměrem EU. Země V4 srovnatelné. Špička Skandinávie. Převaha ADSL + optika 15% CZ: 9% ISSS/LORIS/V4DIS 2008

5 Situace ve veřejné správě
Vysokorychlostní internet Organizace státu 85,8% Krajské úřady 100% Obce do 500obyv. 24% Obce nad 500 ovyv. 79% Pozn.: ca 2% malých obcí úplně bez internetu Obce s vlastními webovými stránkami (dle krajů) Obce do 500obyv. 47% (JC) - 79% (MSK) Obce nad 500 ovyv. 86% (/VYS) – 97% (MSK) Hlavní typy informací na webu Dokumenty o úřadu / obci Struktura, personální a kontaktní informace Povinné informace ze zákona Agendové informace pro občany (*PVS) Volná pracovní místa Zdroj: ČSÚ ISSS/LORIS/V4DIS 2008

6 Hodnocení 20 vybraných služeb eGov
Pro občana (12) Daň z příjmu 4/5 Vyhledávání zaměstnání 4/4 Dávky sociální péče 3-4/5 Osobní dokumenty, řidičské průk. 1/4 Registr motorových vozidel 1/4 Stavební řízení 2-3/4 Oznámení policii 3/3 Veřejné knihovny 3/5 Rodné listy, oddací listy 1/4 Vysoké školství 2-3/4 Oznámení o přestěhování 1/4 Zdravotní služby 0/4 1 – informace, 2 – jednosměrná interakce, 3 – obousměrná interakce, 4 – transakce, 5 - personalizace Zdroj: ePractice EC, Capgemini ISSS/LORIS/V4DIS 2008

7 Hodnocení 20 vybraných služeb eGov
Pro firmy (8) Zaměstnanecké sociální odvody 4/4 Daň z příjmu – právnické osoby 4/4 Daň z přidané hodnoty 4/4 Založení společnosti 4/4 Data pro Statistický úřad 4/5 Celní deklarace 4/4 Životní prostředí – různá povolení 4/5 Veřejné podání 4/4 1 – informace, 2 – jednosměrná interakce, 3 – obousměrná interakce, 4 – transakce, 5 - personalizace Zdroj: ePractice EC, Capgemini ISSS/LORIS/V4DIS 2008

8 Odpovědnost - stát Rada vlády pro informační společnost
Ministerstvo vnitra ČR koordinační úloha do jeho kompetencí převedena informatika po zrušení Ministerstva informatiky ČR (červen 2007) Jednotlivé resorty (MPSV, MPO, MSp, MZd, MŽP, MMR ...) Další úřady: Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad na ochranu osobních ůdajů, ĆÚZK ... ISSS/LORIS/V4DIS 2008

9 Odpovědnost - samospráva
Kraje ČR 14 krajů, od r. 2000, Hl. m. Praha obec i kraj Města a obce Různá velikost a kompetence (6,2 tis. obcí) 205 obcí s rozšířenou působností (města), Další kompetence - cca 800 stavebních úřadů, 1200 matrik, 3500 ověřování dokumentů Také samosprávné činnosti Asociace - mají odborné komise pro informatiku) Asociace krajů ČR – subkomise pro informatiku při GŘ KÚ Svaz měst a obcí ČR – KISMO, komise pro informatiku Předsednictva SMO ČR ISSS/LORIS/V4DIS 2008

10 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) na období , schváleno vládou ČR model Hexagon, koncept Egon V přípravě Strategie rozvoje služeb pro informační společnost Předchozí Státní informační politika, 1999 Státní informační a komunikační politika (e-Česko 2006), 2004 Samosprávy - různé Informační strategie krajů, IS měst ISSS/LORIS/V4DIS 2008

11 Klíčové záměry a projekty (MV ČR)
Registry veřejné správy Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr obyvatel Registr osob (právnické, fyzické) Registr práv a povinností (vč. sbírky zákonů) Univerzální kontaktní místo Zaručená a bezpečná el. komunikace (mezi úřady i občany/firmami a úřady) Vlastní služby Zdravotnictví, důchodová a sociální péče, školství Soudní, správní a daňové řízení Správa majetkových hodnot státu a samospráv Digitalizace datových fondů ISSS/LORIS/V4DIS 2008

12 Příklady projektů a aktivit
Czech POINT kontaktní místa pro občany, asistované služby pilot od 2007 výpisy z registrů – Katastr nemovitostí, obchodní, živnostenský, trestní (od 2008) KIVS – Komunikační infrastruktura veřejné správy Portál veřejné správy (portal.gov.cz) Rozvoj legislativního rámce – eGov Act, registry Resortní systémy (eJustice, RŽP, soc. péče aj.) Kraje (ePUSA, KEVIS, videokonference, VIRTUOS aj.) ISSS/LORIS/V4DIS 2008

13 Start projektů s podporou ze strukturálních fondů EU pro období 2007 - 2013
Integrovaný operační program – IOP Prioritní osa 1- Modernizace veřejné správy / Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (310,6 mil. EUR / KONV + 23,9 mil. EUR / RKaZ) Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě (170,8 mil. EUR / KONV) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanosti - OP RLZZ Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby (195,1 mil. EUR) Na úrovni státu návrh ca 120 projektů Kraje – návrh 8 projektů/oblastí VIRTUOS, Portál ÚAP, GIS VS, Datový sklad, Videokonference, eLearning, ePUSA, KEVIS ISSS/LORIS/V4DIS 2008

14 Pohled samospráv (SMO ČR)
Samosprávy – různé kategorie, více úhlů pohledu Výkon přenesené působnosti agendy státní správy přetrvávající resortismus, malá integrace/interoperabilita Efektivní chod úřadu a obce interní a samosprávné agendy větší – existující vlastní řešení, více vazeb a sdílení Další samosprávné činnosti ekonomický a územní rozvoj obce, tematické politiky (doprava, ŽP, kultura, turistika, vzdělávání, podnikání aj.), infrastruktura, data, aplikace/portály, podpora začleňování (eInclusion), transparentnost a participace (eDemocracy, eParticipation) Analýza potřeb samospráv ? ISSS/LORIS/V4DIS 2008

15 Návrh témat, nejen pro IOP/OP LZZ
Infrastruktura Broadband všem samosprávám. Základní předpoklad. Inovativní nové služby (mobilita). Vazba na stát, partnerství s privátním sektorem. Data a aplikace Dostupnost registrů. Datové sklady. Eklektronické dokumenty. Data o území a GIS. Interoperabilita. Podpora činností úřadu i orgánů samospráv. Externí řešení pro malé obce. Procesy, standardy, metodiky Analýzy, standardizace, doporučená modelová řešení. Datová rozhraní. Podpora řízení (strategické, projektové). Uživatel Vzdělávání pracovníků VS i obyvatel. Podpora přístupnosti (eInclusion), transparentnosti a spoluúčasti na rozhodování (eParticipation). Podpůrné činnosti Příklady dobré praxe (best practices), poměřování s cílem poučení (benchmarking), soutěže. Rozvoj partnerství (s privátním sektorem, školami aj.). Sledování příkladů ze zahraničí. ISSS/LORIS/V4DIS 2008

16 Další zdroje informací
Děkuji za pozornost ! ISSS/LORIS/V4DIS 2008


Stáhnout ppt "Rozvoj eGovernmentu v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google