Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém šíření epidemií a drogových závislostí Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém šíření epidemií a drogových závislostí Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém šíření epidemií a drogových závislostí Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

2 OSNOVA Klíčové pojmyKlíčové pojmy 1. ZDRAVÍ Zdraví lidské populace a kojenecká úmrtnostZdraví lidské populace a kojenecká úmrtnost Faktory ovlivňující zdraví populaceFaktory ovlivňující zdraví populace Zdravotní stav světové populaceZdravotní stav světové populace Světová zdravotnická organizaceSvětová zdravotnická organizace 2. HIV/AIDS Základní informaceZákladní informace Průběh onemocněníPrůběh onemocnění Situace ve světěSituace ve světě Boj s HIV/AIDSBoj s HIV/AIDS Léčba HIV/AIDSLéčba HIV/AIDS

3 3. DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ EPIDEMIÁLNÍHO CHARAKTERU CHARAKTERU MalárieMalárie TuberkulózaTuberkulóza 4. DROGOVÝ PROBLÉM Základní informaceZákladní informace Výrova drogVýrova drog Spotřeba drogSpotřeba drog Úřad OSN pro drogy a kriminalituÚřad OSN pro drogy a kriminalitu

4 Klíčové pojmy AIDSAIDS drogydrogy HIVHIV MalárieMalárie tuberkulózatuberkulóza http://top-10-list.org/wp-content/uploads/2009/09/HIV-AIDS.jpg

5 1. ZDRAVÍ http://www.shrm.org/Advocacy/Issues/PublishingImages/Health%20Care%202.jpg

6 Zdraví lidské populace a kojenecká úmrtnost klíčový předpoklad pro příznivý sociální, kulturní a ekonomický vývoj populaceklíčový předpoklad pro příznivý sociální, kulturní a ekonomický vývoj populace nemocná populace → malé nebo nulové pracovní výkonynemocná populace → malé nebo nulové pracovní výkony zdraví populace - hnací motor ekonomického růstuzdraví populace - hnací motor ekonomického růstu ukazatel úrovně hygieny a zdravotní péče státu – kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do jednoho roku věku na 1000 živě narozenýchukazatel úrovně hygieny a zdravotní péče státu – kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do jednoho roku věku na 1000 živě narozených

7 Kojenecká úmrtnost ve světě v letech 2005 - 2009 http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN/countries/1W?display=map

8 Faktory ovlivňující zdraví populace biologické faktory - genetická výbava jedincebiologické faktory - genetická výbava jedince životní styl populace - stravovací návyky, pohybová aktivita, zvládání stresu a vliv kouření, alkoholu a drog na populaciživotní styl populace - stravovací návyky, pohybová aktivita, zvládání stresu a vliv kouření, alkoholu a drog na populaci životní prostředí - znečištění ovzduší, vody, půdy a potravinového řetězceživotní prostředí - znečištění ovzduší, vody, půdy a potravinového řetězce sociální a ekonomické faktory - výše příjmů obyvatel (chudoba), nezaměstnanost, míra dosaženého vzdělání, kvalita bydlenísociální a ekonomické faktory - výše příjmů obyvatel (chudoba), nezaměstnanost, míra dosaženého vzdělání, kvalita bydlení úroveň zdravotní péče - kvalita, dostupnost organizaceúroveň zdravotní péče - kvalita, dostupnost organizace

9 Zdravotní stav světové populace Vyspělé země:Vyspělé země: –vysoká naděje dožití –stárnutím populace –zvětšujícími se rozdíly ve zdraví mezi jednotlivými skupinami obyvatel –hlavní příčiny úmrtí: tzv. civilizační nemoci - kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, úrazy (autonehody) a otravy (alkohol, drogy) Rozvojové země:Rozvojové země: –nízká naděje dožití –vysoká kojenecká úmrtnost –hlavní příčiny úmrtí: infekční choroby – tuberkulóza, malárie –epidemie HIV/AIDS

10 Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)World Health Organization (WHO) koordinátor zdravotních programů a aktivit v rizikových oblastechkoordinátor zdravotních programů a aktivit v rizikových oblastech Cíl:Cíl: –dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví světové populace http://www.dinarin.cz/fph/media.nsf/v/866A728FD3788543 C12575D1002284F4/$file/who.jpg

11 2. HIV/AIDS http://live.drjays.com/wp- content/uploads/2010/12/AIDS-Ribbon.jpg

12 Základní informace AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndrom získaného selhání imunity (obranyschopnosti)AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndrom získaného selhání imunity (obranyschopnosti) Původce:Původce: –virus HIV = Human Immunodeficiency Virus - virus lidské imunodeficience (ztráty obranyschopnosti organismu) u HIV pozitivních jedinců se AIDS nemusí projevit nebo se projeví až po velmi dlouhé době (10 – 15 let)u HIV pozitivních jedinců se AIDS nemusí projevit nebo se projeví až po velmi dlouhé době (10 – 15 let) http://vtm.zive.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_bi g/upload/story_press/2724/virus_hiv_4b278ac848.jpg

13 Průběh onemocnění Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách (krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléce)Virus HIV se vyskytuje v tělesných tekutinách (krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléce) do organismu proniká tzv. infekční dávkado organismu proniká tzv. infekční dávka Způsoby přenosu infekce HIV:Způsoby přenosu infekce HIV: 1.nechráněný pohlavní styk 2.přenos krví (např. prostřednictvím infikované jehly mezi drogově závislými) 3.z matky na dítě Postižení umírá na infekci, která ho napadne díky snížené imunitě (tuberkulóza)Postižení umírá na infekci, která ho napadne díky snížené imunitě (tuberkulóza)

14 Situace ve světě v roce 2009 přes 33 milionů HIV pozitivních lidív roce 2009 přes 33 milionů HIV pozitivních lidí většina v subsaharské Africevětšina v subsaharské Africe http://socialmarketing.blogs.com/photos/uncategorized/2007/11/20/hiv_prevalence_rates_un_revision_20.gif

15 v v roce 2009 zemřelo na AIDS asi 1,8 milionů osobv roce 2009 zemřelo na AIDS asi 1,8 milionů osob každý den se na světě nakazí kolem 6000 lidíkaždý den se na světě nakazí kolem 6000 lidí nejhorší stav - Svazijsko a Botswananejhorší stav - Svazijsko a Botswana –téměř 40% nakaženého dospělého obyvatelstva –průměrná naděje dožití mezi 33 – 34 lety Situace ve světě II.

16 Podíl HIV pozitivních obyvatel na celkové populaci ve věku od 15 do 49 let v Africe http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS/countries/1W?display=map

17 Boj s HIV/AIDS mezinárodní společenství i vlády postižených států realizují opatření vedoucí ke snížení počtu HIV pozitivníchmezinárodní společenství i vlády postižených států realizují opatření vedoucí ke snížení počtu HIV pozitivních prevence: informovanosti veřejnosti o problematiceprevence: informovanosti veřejnosti o problematice katolická církev se staví proti používání bariérové antikoncepce jako prostředku ochrany před přenosem virukatolická církev se staví proti používání bariérové antikoncepce jako prostředku ochrany před přenosem viru šíření mýtů mezi rizikovým obyvatelstvem → další zvýšení počtu nakaženýchšíření mýtů mezi rizikovým obyvatelstvem → další zvýšení počtu nakažených

18 Léčba HIV/AIDS v současnosti není znám lék, který by AIDS zcela vyléčilv současnosti není znám lék, který by AIDS zcela vyléčil antiretrovirální terapie oddaluje propuknutí nemoci, umožňuje žít delší a plnohodnotný životantiretrovirální terapie oddaluje propuknutí nemoci, umožňuje žít delší a plnohodnotný život léčiva jsou však v rozvojových zemích velmi drahá nebo zcela nedostupnáléčiva jsou však v rozvojových zemích velmi drahá nebo zcela nedostupná mezinárodní organizace (WHO a jiné)mezinárodní organizace (WHO a jiné) –projekty, jejichž cílem je poskytnutí větší zdravotní péče a osvěty –snaha o snížení ceny léčiv na trhu

19 3. DALŠÍ VÝZNAMNÁ ONEMOCNĚNÍ EPIDEMICKÉHO CHARAKTERU http://media.rozhlas.cz/_obrazek/02230497.jpeg?im=1&mand=gt&sc_x= 800&sc_y=533

20 Malárie původce:původce: –parazitický prvok zimnička přenašeč:přenašeč: –komár rodu Anopheles příznaky:příznaky: –horečka –dávení –křeče pokud se neléčí, postižený upadá do komatu a umírápokud se neléčí, postižený upadá do komatu a umírá http://www.gasdetection.com/news2/anopheles_mosquito_4_hnd.jpg http://www2.cedarcrest.edu/academic/bio/hale/bioT_EI D/lectures/malaria-plasmodium-falciparum.jpg

21 Světový výskyt více než 3 mld. lidí žije v malarických oblastechvíce než 3 mld. lidí žije v malarických oblastech ročně onemocní 350 až 500 mil. lidíročně onemocní 350 až 500 mil. lidí ročně více jak 1 mil. lidí umíráročně více jak 1 mil. lidí umírá 80 % těchto úmrtí - subsaharská Afrika80 % těchto úmrtí - subsaharská Afrika nejvíce ohroženy těhotné ženy, děti ve věku do pěti let a HIV pozitivnínejvíce ohroženy těhotné ženy, děti ve věku do pěti let a HIV pozitivní Důvody zvýšení nemocnosti a úmrtnosti:Důvody zvýšení nemocnosti a úmrtnosti: –nízká úroveň zdravotní péče –zvyšující se odolnosti nemoci a jejích přenašečů –lidská migrace –válečné konflikty v rizikových oblastech pokud je včas diagnostikována je léčitelná a vyléčitelnápokud je včas diagnostikována je léčitelná a vyléčitelná

22 Výskyt malárie ve světě v roce 2005 http://dc.czechnationalteam.cz/fotky/malarie.jpg

23 Tuberkulóza bakteriální onemocněníbakteriální onemocnění původce:původce: –Mycobacterium tuberculosis šíření:šíření: –vzduchem (kapénkovou nákazou) nejčastěji napadá plícenejčastěji napadá plíce příznaky:příznaky: –kašel –horečka –malátnost –hubnutí http://i.lidovky.cz/pes/08/022/pgal/DRU210a2 9_0215zam1.JPG http://int-prop.lf2.cuni.cz/foto/022/pic00004.jpg

24 Světový výskyt v roce 2009 zemřelo asi 1,7 milionů lidív roce 2009 zemřelo asi 1,7 milionů lidí přes 95 % úmrtí v rozvojových zemíchpřes 95 % úmrtí v rozvojových zemích nejvyšší procento postižených je v subsaharské Africe,nejvyšší procento postižených je v subsaharské Africe, nejvyšší absolutní počet obyvatel s tímto onemocněním je v Asiinejvyšší absolutní počet obyvatel s tímto onemocněním je v Asii TBC je jednou z nejčastějších příčin úmrtní pacientů s AIDSTBC je jednou z nejčastějších příčin úmrtní pacientů s AIDS pokud je včas diagnostikována je léčitelná a vyléčitelnápokud je včas diagnostikována je léčitelná a vyléčitelná

25 Výskyt TBC ve světě v roce 2008 upraveno podle http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/MDG6-TB/atlas.html?indicator=i1&date=2008

26 4. DROGY http://mm.denik.cz/57/ba/drogy2_ilustracni_foto_denik_clanek_solo.jpg

27 Základní informace Toxikomanie:Toxikomanie: –patologická závislost na drogách obchod s drogami tvoří přes 8 % obratu světového obchoduobchod s drogami tvoří přes 8 % obratu světového obchodu vysoce ziskové odvětvívysoce ziskové odvětví rychlý růst výroby a spotřeby drog je jedním z největších problémů posledních desetiletírychlý růst výroby a spotřeby drog je jedním z největších problémů posledních desetiletí propojenost s organizovaným zločinempropojenost s organizovaným zločinem http://vydelekzreklam.cz/upload/img/perex/279.jpg

28 Výroba drog Opium:Opium: –Afghánistán (asi 92 %) Kokain:Kokain: –Jižní Amerika - Kolumbie, Peru, Bolívie Marihuana:Marihuana: –pěstuje se po celém světě –největší podíl produkce - Severní Amerika (asi 30 %) a Afrika (asi 28 %) Syntetické drogy:Syntetické drogy: –Evropa (asi 78%) –výroba vyžaduje minimální množství materiálu –příprava je poměrně jednoduchá a bezpečná –široký okruh spotřebitelů –distribuce zajišťuje vysoké zisky

29 Spotřeba drog Evropa a Asie - opiáty (např. heroin, opium)Evropa a Asie - opiáty (např. heroin, opium) Afrika - marihuanaAfrika - marihuana Jižní Amerika - kokainJižní Amerika - kokain nejrozšířenější drogy v celosvětovém měřítku:nejrozšířenější drogy v celosvětovém měřítku: 1.heroin 2.kokain 3.marihuana v poslední době výrazně roste spotřeba syntetických drog (např. amfetamin, extáze)v poslední době výrazně roste spotřeba syntetických drog (např. amfetamin, extáze)

30 Světová spotřeba drog http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html

31 Úřad OSN pro drogy a kriminalitu United Nations Drug Control (UNODC)United Nations Drug Control (UNODC) založen v roce 1997založen v roce 1997 zabývá se studiem celosvětové drogové problematiky a bojem proti nezákonnému obchodu s drogamizabývá se studiem celosvětové drogové problematiky a bojem proti nezákonnému obchodu s drogami zahrnuje program pro kontrolu drog a program pro prevenci kriminalityzahrnuje program pro kontrolu drog a program pro prevenci kriminality http://www.nsoi- state.net/images/ourpartners /unodc.gif


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém šíření epidemií a drogových závislostí Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google