Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroprocesor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroprocesor."— Transkript prezentace:

1 Mikroprocesor

2 Mikroprocesor je složitý logický obvod, který je jádrem celého mikropočítače. Mikroprocesor vykonává sled aritmetických a logických operací podle zadaného programu a tak realizuje uživatelem požadovanou funkci. Samotný program je uložen v paměti programu ve formě instrukcí, které jsou postupně načítány a vykonávány. Mikroprocesor zajišťuje správné provádění těchto instrukcí řídí ostatní části mikropočítače zpracovává data v paměti, řídí tok dat ze vstupních obvodů do mikropočítače a jejich zpracování též řídí tok dat z počítače ven přes výstupní obvody.

3 Jednočipový mikropočítač
Samotný mikroprocesor je pouze řídící jednotka, která se chová podle zadaného programu. Pro svou funkci však nevyhnutelně potřebuje paměť, ve které je uložen samotný program (operační paměť – paměť programu), a také paměť, ve které jsou uložena data (datová paměť), se kterými mikroprocesor pracuje. Mikroprocesor dále potřebuje vstupní a výstupní obvody, které mu umožní komunikovat s okolím a ovládat tak připojená zařízení. Integrováním mikroprocesoru, paměti programu, paměti dat a obvodů rozhraní na jediný čip vznikne jednočipový mikropočítač. V jediném integrovaném obvodu tak je k dispozici malý univerzální počítač. Jednočipové počítače se vyznačují velkou spolehlivostí a kompaktností, proto jsou určeny především pro jednoúčelové aplikace jako je řízení, regulace apod.

4 Mikrokontrolér je jednočipový mikropočítač vhodný pro využití v řízení. Kromě vstupních a výstupních obvodů jsou v něm integrovány i mnohé další obvody – např. analogově-digitální nebo digitálně-analogový převodník, čítač, časovač, komparátor, synchronní sériový port, USB, PWM (pulsně-šířkový modulátor), EEPROM a další. Díky tomu, že jsou tyto obvody v mikrokontroléru již integrovány, není potřeba je realizovat externě, a proto mikrokontrolér často disponuje méně výstupy, díky čemuž může být jeho pouzdro menší a levnější. Menší počet vývodů sice znesnadňuje další rozšíření, na druhou stranu je však nabídka mikrokontrolérů v dnešní době natolik široká, že je možné si vybrat typ přesně podle našich požadavků. Mikrokontroléry se obvykle používají pro tzv. vestavné (embedded) aplikace, tj. jsou součástí nějakého dalšího zařízení, kde plní nějakou specifickou funkci. Na mikrokontroléry jsou často kladeny speciální požadavky, např. nízká spotřeba, malé rozměry, nízká cena, velký rozsah pracovních teplot apod. (Pozn.: pojmy mikrokontrolér a jednočipový mikropočítač se někdy nerozlišují a obecně označují integrovaný obvod, ve kterém je integrován mikroprocesor, paměť programu a dat, periferní obvody a další podpůrné a doplňkové obvody.)

5 Digitální signálový procesor (DSP)
je specializovaný procesor, jehož architektura je optimalizována pro rychlé provádění algoritmů používaných při zpracování číslicových signálů. Zpracovávané číslicové signály obvykle reprezentují analogové signály (např. audio nebo video), které jsou digitalizovány pomocí analogově-digitálního převodníku (ADC), číslicově zpracovány a následně opět převedeny do analogové podoby pomocí digitálně-analogového převodníku (DAC). Aby mohl být signál zpracován v reálném čase, musí být digitální signálový procesor schopen velice rychle zpracovat velké množství dat. Digitální signálové procesory jsou typicky schopné vynásobit dvě čísla v jediném instrukčním cyklu.

6 Digitální signálový kontrolér (DSC)
je jednočipový mikropočítač, který je podobně jako mikrokontrolér vybaven řadou digitálních a analogových periferních obvodů dalších pomocných obvodů (např. pro správu napájení apod.) disponuje výkonným digitálním signálním procesorem pro zpracování číslicových signálů.

7 Viz látka na stránkách 2 – 6.
Otázky ke zkoušení Viz látka na stránkách 2 – 6.


Stáhnout ppt "Mikroprocesor."

Podobné prezentace


Reklamy Google