Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti"— Transkript prezentace:

1 Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti
Helena Barrera Kristýna Flanderová Zuzana Kofroňová

2 Koncepce integrace cizinců
Cílová skupina – občané 3. zemí legálně na území ČR Integrace azylantů – Státní integrační program Koordinace politiky integrace Ministerstvo vnitra ČR Zapojení řady resortů (MV, MPSV, MŠMT, MPO, MZD, MMR a MK) 3 stupně – ministerstva, obce a kraje, nestátní neziskové organizace Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 11. prosince 2000 č Vycházela ze Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR přijatých usnesením vlády ČR ze dne 7. července 1999 č. 689, z vnitrostátní právní úpravy postavení cizinců v jednotlivých oblastech integrace cizinců a z mezinárodních dokumentů v dané oblasti. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2006 č. 126. Usnesením vlády ČR ze dne 23. července 2008 č. 979 byla koordinační role při realizaci Koncepce integrace cizinců na území ČR převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo vnitra. Cílová skupina -  ve výjimečných případech také občané EU

3 Ministerstvo vnitra znalost českého jazyka cizinci
Podpora začlenění legálně pobývajících cizinců do společnosti Prevence problémů v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritou Zabránit vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců Priority MV ČR pro integraci cizinců znalost českého jazyka cizinci ekonomická soběstačnost cizince orientace cizince ve společnosti vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti Cíle a priority MV, které převzalo řízení politiku integrace cizinců po Ministerstvu práce a sociálních věcí

4 Ministerstvo vnitra Kompletní informace: Zdroje informací pro cizince:
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR Zdroje informací pro cizince: Aktuality a upozornění MV (ČJ, EN, RU)

5 Obce a kraje MV podporuje zřizování regionálních Center na podporu integrace cizinců (částečně financováno EIF) Funkce: informační středisko a nástroj pro nastavení a realizaci integrační politiky v krajích Emergentní projekty Řešení kritické situace po skokovém nárůstu počtu cizinců regionální a lokální úroveň zpětná vazba ústředním orgánům státní správy o fungování integrační politiky, o situaci a postavení cizinců na daném území a o problémech, která v procesu integrace cizinců vyžadují řešení. EIF – Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí Emergentní projekty - realizované samosprávami měst,  reagují na nezvládnuté problémy v důsledku skokového nárůstu počtu cizinců, propouštění zahraničních pracovníků, vzniku uzavřených komunit a narůstajícího napětí mezi cizinci a místními obyvateli. Během roku 2009 se emergentní projekty realizovaly v Plzni, Havlíčkově Brodě, v Pardubicích a v městských částech Praha 14, Praha 12 a Praha – Libuš, v roce 2010 také v městské části Praha 13.

6 Nestátní neziskové organizace
NNO poskytují právní a sociální poradenství, vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi zdarma (finančně podporovány státem, místní samosprávou, fondy EU či z dalších zdrojů) Např: Poradna pro integraci (PPI), Charita Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE), Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Centrum pro integraci cizinců (CIC), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), InBáze Berkat, o. s. Adresář NNO:

7 Centra na podporu integrace cizinců
11 krajů (provozovatel – Správa uprchlických zařízení MV, Magistrát hl.m. Prahy, NNO) Spolufinancováno z EIF Dlouhodobá a koncepční podpora integrace cizinců Sociální a právní poradenství, kurzy čj, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, internet + knihovna Zatím ne – Středočeský, Královéhradecký, Vysočina EIF – E Fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

8 Sociální poradenství náležitosti pro pobyt sociální pomoc a dávky
zdravotní péče a zdravotní pojištění bydlení pracovní trh vzdělávání a školství řešení životních událostí - narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby vyplnění formulářů, doprovod na úřad

9 Právní poradenství pobytová a vízová problematika
pracovně–právní vztahy (zákoník práce, pracovní smlouva, podnikání) rodinná problematika problémy dluhů a exekucí V každém centru přítomen právník

10 Kurzy čj Základní – pro cizince s minimální znalostí čj (základní situace – lékař, úřad, obchod…), možno docházet i jednorázově Intenzivní – pokročilejší znalost čj (složitější situace – pracovní pohovor, příprava na jazykové zkoušky), nutno docházet pravidelně, počet míst omezen Zdarma (popř. motivační záloha) – zkouška A1 – podmínka pro získání trvalého pobytu

11 Sociokulturní kurzy Základní informace o České republice (specializace dle krajů); zejména o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému Komunikace s úřady a zaměstnavateli Modelové situace – nakupování, restaurace, cestování po ČR Česká historie, tradice, svátky

12 Zapojení veřejnosti Finanční příspěvky Dobrovolnictví Studentské praxe

13 CIC = Centrum pro integraci cizinců
Občanské sdružení založené v roce 2003 Motto: „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany.“ AdA založili jej dlouholetí pracovnící v oblasti poradenství uprchlíkům a migrantům

14 Cíle: Seznámit cizince se zdejším právním a sociálním prostředím
Napomáhat imigrantům v procesu integrace do české společnosti Ovlivňovat celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci Ad Seznámit cizince se zdejším právním a sociálním prostředím = aby získali dostatečný přehled a dovednosti k tomu, že potom budou moci svá práva a povinnosti hájit a plnit sami Ad Napomáhat imigrantům v procesu integrace do české společnosti = činí tak prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit, navíc rozvíjí své služby v souladu s potřebami imigrantů

15 Sociální poradenství v CIC
individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a imigrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace Četné projekty: Sociální poradenství pro migranty žijící v ČR AAD - asistence azylantům a osobám s doplňkovou ochranou Nejprve se dohodne téma, cíle i postup asistence. S každým klientem (rodinou klienta) pracuje jeden sociální pracovník, možnost anonymity, sdělené informace jsou považovány za důvěrné Sociální poradenství je poskytováno zdarma Ad 2 Sociální poradenství pro migranty žijící v ČR = spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem hl.m.Prahy = cíl eliminovat rizika sociálního vyloučení cizinců, chudoby, diskriminace a zneužívání ze strany různých nelegálních či pololegálních struktur Ad 3 AAD Podpořeno Ministerstvem vnitra - Evropským uprchlickým fondem (EUF) = asistence při jednání na úřadech

16 Pracovní poradenství Poradenství především v oblastech:
Zaměstnání, situace na pracovním trhu, příprava na pohovory, sepsání pracovní smlouvy V rámci projektů pak i: pohovor s personalistou, rekvalifikační kurzy, mzdové příspěvky pro zaměstnavatele Poradenství šité na míru = podle aktuální situace a potřeby klienta a možností centra

17 Pracovní poradenství - projekty
Projekt Push-up Program pro cizince, kteří dlouhodobě nemohou najít zaměstnání Projekt Nová perspektiva Projekt s cílem usnadnit nezaměstnaným cizincům návrat či vstup na trh práce Ad Push- up – pro cizince z Prahy s trvalým pobytem, občany EU či rodinné příslušníky občanů ČR = asistence při hledání práce, podpora, konzultace s personalistou, motivační kurzy (komunikační dovednosti), kurzy češtiny do práce a češtiny podle konkrétní profese Ad nová perspektiva = stejné služby jako Push up

18 Kurzy češtiny pro cizince
Výuka na Praze 1, 13, 20, v Berouně, Kladně, Kolíně Otevřené kurzy Tzv. nízkoprahový kurz ČJ Další kurzy: Příprava na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt A1, komunikace v práci, výslovnost (ale i vietnamština, japonština, české básničky a písničky pro děti a rodiče, aj.) Od ledna 2013 i v Karlíně Ad otevřené kurzy = pro každého, bez registrace, lze přijít kdykoli a jakkoli často

19 Konkrétní ukázka materiálů použitých na nízkoprahových kurzech českého jazyka


Stáhnout ppt "Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google