Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti Helena Barrera Kristýna Flanderová Zuzana Kofroňová 4-1-2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti Helena Barrera Kristýna Flanderová Zuzana Kofroňová 4-1-2013."— Transkript prezentace:

1 Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti Helena Barrera Kristýna Flanderová Zuzana Kofroňová 4-1-2013

2 Koncepce integrace cizinců  Cílová skupina – občané 3. zemí legálně na území ČR Integrace azylantů – Státní integrační program http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky- slovnik.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky- slovnik.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d  Koordinace politiky integrace Ministerstvo vnitra ČR Z apojení řady resortů (MV, MPSV, MŠMT, MPO, MZD, MMR a MK)  3 stupně – ministerstva, obce a kraje, nestátní neziskové organizace

3 Ministerstvo vnitra  Podpora začlenění legálně pobývajících cizinců do společnosti  Prevence problémů v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritou  Zabránit vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců Priority MV ČR pro integraci cizinců  znalost českého jazyka cizinci  ekonomická soběstačnost cizince  orientace cizince ve společnosti  vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti

4 Ministerstvo vnitra  Kompletní informace: zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR  Zdroje informací pro cizince: www.cizinci.cz Aktuality a upozornění MV (ČJ, EN, RU)  http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro- verejnost-informace-pro-cizince- informace-pro-cizince.aspx http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro- verejnost-informace-pro-cizince- informace-pro-cizince.aspx

5 Obce a kraje  MV podporuje zřizování regionálních Center na podporu integrace cizinců (částečně financováno EIF) Funkce:  informační středisko a nástroj pro nastavení a realizaci integrační politiky v krajích http://www.integracnicentra.cz/  Emergentní projekty Řešení kritické situace po skokovém nárůstu počtu cizinců

6 Nestátní neziskové organizace  NNO poskytují právní a sociální poradenství, vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi zdarma (finančně podporovány státem, místní samosprávou, fondy EU či z dalších zdrojů)  Např: Poradna pro integraci (PPI), Charita Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE), Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Centrum pro integraci cizinců (CIC), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), InBáze Berkat, o. s.  Adresář NNO: http://www.mvcr.cz/clanek/potrebujete-pomoci- nebo-poradit-jste-v-nouzi-nevite-jak-vyresit- vasi-situaci.aspx http://www.mvcr.cz/clanek/potrebujete-pomoci- nebo-poradit-jste-v-nouzi-nevite-jak-vyresit- vasi-situaci.aspx

7 Centra na podporu integrace cizinců  11 krajů (provozovatel – Správa uprchlických zařízení MV, Magistrát hl.m. Prahy, NNO)  Spolufinancováno z EIF  Dlouhodobá a koncepční podpora integrace cizinců  Sociální a právní poradenství, kurzy čj, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, internet + knihovna

8 Sociální poradenství  náležitosti pro pobyt  sociální pomoc a dávky  zdravotní péče a zdravotní pojištění  bydlení  pracovní trh  vzdělávání a školství  řešení životních událostí - narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby  vyplnění formulářů, doprovod na úřad

9 Právní poradenství  pobytová a vízová problematika  pracovně–právní vztahy (zákoník práce, pracovní smlouva, podnikání)  rodinná problematika  problémy dluhů a exekucí

10 Kurzy čj  Základní – pro cizince s minimální znalostí čj (základní situace – lékař, úřad, obchod…), možno docházet i jednorázově  Intenzivní – pokročilejší znalost čj (složitější situace – pracovní pohovor, příprava na jazykové zkoušky), nutno docházet pravidelně, počet míst omezen  Zdarma (popř. motivační záloha) – zkouška A1 – podmínka pro získání trvalého pobytu

11 Sociokulturní kurzy  Základní informace o České republice (specializace dle krajů); zejména o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému  Komunikace s úřady a zaměstnavateli  Modelové situace – nakupování, restaurace, cestování po ČR  Česká historie, tradice, svátky

12 Zapojení veřejnosti  Finanční příspěvky  Dobrovolnictví  Studentské praxe

13 CIC = Centrum pro integraci cizinců  Občanské sdružení založené v roce 2003  Motto: „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany.“

14 Cíle: Seznámit cizince se zdejším právním a sociálním prostředím Napomáhat imigrantům v procesu integrace do české společnosti Ovlivňovat celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci

15 Sociální poradenství v CIC  individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a imigrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace  Četné projekty: Sociální poradenství pro migranty žijící v ČR AAD - asistence azylantům a osobám s doplňkovou ochranou

16 Pracovní poradenství  Poradenství především v oblastech: Zaměstnání, situace na pracovním trhu, příprava na pohovory, sepsání pracovní smlouvy  V rámci projektů pak i: pohovor s personalistou, rekvalifikační kurzy, mzdové příspěvky pro zaměstnavatele

17 Pracovní poradenství - projekty  Projekt Push-up Program pro cizince, kteří dlouhodobě nemohou najít zaměstnání  Projekt Nová perspektiva Projekt s cílem usnadnit nezaměstnaným cizincům návrat či vstup na trh práce

18 Kurzy češtiny pro cizince  Výuka na Praze 1, 13, 20, v Berouně, Kladně, Kolíně  Otevřené kurzy  Tzv. nízkoprahový kurz ČJ  Další kurzy: Příprava na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt A1, komunikace v práci, výslovnost (ale i vietnamština, japonština, české básničky a písničky pro děti a rodiče, aj.)

19 Konkrétní ukázka materiálů použitých na nízkoprahových kurzech českého jazyka


Stáhnout ppt "Opatření českého státu v oblasti integrace cizinců do společnosti Helena Barrera Kristýna Flanderová Zuzana Kofroňová 4-1-2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google