Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLOŠTĚNCI [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLOŠTĚNCI [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 PLOŠTĚNCI [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Autor: Mgr. Věra Pavlátová Anotace: Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie živočichů. Žák se věnuje stavbě a funkci ploštěnců. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák charakterizuje ploštěnce a jejich zástupce. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 1 až 2 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 16–17 let, 6. třída = sexta / II. ročník KLIKNĚTE NA F 5

3 Zařazení ploštěnců do systému:
Říše: živočichové (Animalia) Podříše: Eumetazoa Kmen: ploštěnci (Platyhelminthes) Třídy: ploštěnky (Turbellaria) jednorodí (Monogenea) tasemnice (Cestoda) motolice(Trematoda) [3]

4 Rozlišovací znaky ploštěnců − 1. Bilaterální tělní souměrnost
osa Jejich tělem lze proložit jen jednu rovinu souměrnosti = dvojstranná souměrnost. Navíc je možné určit přední a zadní část těla. Nervová hmota a smyslové orgány se tak akumulují v přední (hlavové) části. [1]

5 Rozlišovací znaky ploštěnců
2. Tři zárodečné listy: Ektoderm (pokožka, nervová s., protonefridie) Mezoderm (svalstvo) Entoderm (trávicí trubice) 3. Schizocoelní tělní dutina [8] Entoderm Mezoderm Ektoderm schizocoel [4]

6 tělní soustavy ploštěnců:
Ploštěnci nemají cévní soustavu. Dýchají celým povrchem těla. Vylučovací soustava je tvořena protonefridiemi = plaménkovými buňkami. Jsou to obvykle hermafrodité, parazitické formy mají vývin nepřímý, ostatní přímý. Nervová soustava je provazcovitá, s hlavovou uzlinou, tělní uzliny chybí, nervové provazce jsou spojeny jen příčnými vlákny. Ve smyslové soustavě převládá hmat, oči jsou inverzní, rozlišují jen intenzitu světla, nikoliv tvary. Ú.: Co znamená hermafrodité?

7 1. ploštěnky − Stavba těla
hmatové laloky nervové uzliny, pokračují v provazcovitou nervovou soustavu oči trávicí soustava se slepými rameny ústní otvor a svalnatý vychlípitelný hltan Směrem od povrchu: - pokožka s obrannými tyčinkami (rhabdity) a brvami (přihánějí vodu s kyslíkem) kožně svalový vak (vrstva podélných, okružních a šikmých svalů) vylučovací soustava (protonefridie = plaménkové buňky = solenocyty) [1]

8 Protonefridie − vylučovací soustava
bičíky v podobě plaménku kanálky solenocyt [5] Z plaménkové buňky vybíhá kanálek, do kterého ústí svazek bičíků. Bičíky svým kmitáním a podtlakem odčerpávají tekutinu z buňky. Z této tekutiny se v kanálcích resorbují důležité látky a zbytek se vyloučí ven z těla (voda, metabolity…).

9 Pohyb PLOŠTĚNek ODKAZY NA VIDEA: Fn6DQ ploštěnka mléčná mTutZM ploštěnka mléčná kjVE ploštěnka mléčná ermer.ogg pohyb ploštěnek kJq4 ploštěnka horská

10 Zástupci: Ploštěnky žijí hlavně ve sladké vodě.
Mají velkou regenerační schopnost. Zástupci: ploštěnka mléčná, potoční, kalužní, horská, ušatá, skleníková, pramenná, Mrázkova, bělostná, útlá, mnohooká, černá. [2]

11 Ploštěnka ušatá [6] [7]

12 Další ploštěnky: ODKAZY NA VIDEA: RwGbzU&feature=related ploštěnka potoční GsnA&NR=1 ploštěnka j2M&feature=related regenerace N5E ploštěnka černá mSxY ploštěnka říční

13 2. jednorodí Jednorodí nebo-li žábrohlísti jsou ektoparazité ryb, ale mohou žít i na korýších nebo na hrochovi. Je známo asi druhů. Jejich larva se přichytí háčky na žábry ryb a vyvíjí se v dospělce. [9]

14 ŘEŠENÍ klikněte 3. motolice Zmizelo obrvení těla (není nutné)
Výrazně je redukována svalová a smyslová soustava Kolem ústního otvoru a na břiše se vyvinuly přísavky Výrazně pracuje rozmnožovací soustava Motolice jsou endoparazité (žijí uvnitř těla hostitele). Zástupci: motolice jaterní, kopinatá, thajská, krevnička. Ú.:Jak je pozměněna anatomie motolice v souvislosti s parazitismem? ŘEŠENÍ klikněte Ú.: Jaký je rozdíl mezi ekto a endoparazitem?

15 3. motolice [11] motolice jaterní [10] motolice jaterní a motolice obrovská

16 Životní cyklus motolice jaterní (Fasciola hepatica)
[12]

17 její vývin probíhá přes další mezihostitele.
Motolice thajská [14] Motolice procházejí složitým vývinem přes mezihostitele a larvální stadia. Oplozené vajíčko se dostává do vnějšího prostředí a uvnitř něho se začne tvořit obrvená larva zvaná miracidium. Jakmile miracidium dozraje, opouští vajíčko přes otvor zvaný operculum, plave ve vodě a hledá aktivně vhodného mezihostitele, kterým je vždy vodní plž. V něm prodělává další vývoj (partenogeneze). Plže opouští jako larva cerkarie. Cerkarie může sama pronikat přímo do definitivního hostitele nebo její vývin probíhá přes další mezihostitele.

18 Životní cyklus motolice thajské
[13]

19 http://www.youtube.com/watch?v=0xOO 7e6tSzE&feature=related motolice
Odkazy na videa: 7e6tSzE&feature=related motolice smQ&feature=related motolice cyklus

20 4. tasemnice U těchto endoparazitů se redukovala i trávicí soustava, potravu přijímají celým povrchem těla. Pevná kutikula je chrání před trávicími enzymy hostitele. Je to obojetník, u kterého dochází k samooplození. Zástupci: tasemnice bezbranná (mezihostitel skot, hostitel člověk), tas. dlouhočlenná (mezihostitel prase, hostitel člověk), tas. psí (mezihostitel blecha), měchožil bublinatý (mezihostitel hlodavci, hostitel psi, kočky, lišky, vzácně člověk).

21 tasemnice příchytné háčky (rostelum) hlavička (scolex)
přísavky (u tas. bezbranné jsou 4) krček články = proglotidy zralý článek [15]

22 tasemnice I. Tasemnice je obojetník, u kterého dochází k samooplození. Spolu se stolicí odcházejí z hostitele i poslední tělní články tasemnice, v nichž se nachází oplozená vajíčka s larvou onkosférou. [16] II. Vajíčka se například při hnojení dostanou na pastvu a pak do těla mezihostitele. V něm prodělávají další vývoj (onkosféra se mění v boubel zavrtaný do svaloviny). Hostitel se může nakazit špatně tepelně upraveným masem, tasemnice se uchytí scolexem v tenkém střevě. [17]

23 Životní cyklus tasemnice bezbranné
boubel V jaké části těla tas. parazituje? vajíčko s larvou onkosférou [18]

24 Larvy se mohou někdy usadit i v mozku, očích, podkoží, svalech. Životní cyklus tasemnice dlouhočlenné [19]

25 Životní cyklus měchožila bublinatého
[20]

26 Životní cyklus tasemnice psí
blecha [21]

27 Tasemnice: http://www.youtube.com/watch?v=Q5Bu XmDIJxs
Odkazy na videa: XmDIJxs qPEs&feature=related životní cyklus tas. psí wFNE&feature=related O_k&feature=related

28 Ploštěnci shrnutí Odkazy na videa:
ZJHOFA&feature=related ploštěnci shrnutí

29 Opakování: Jaký typ souměrnosti se vyskytuje u ploštěnců?
Jaký typ nervové soustavy mají ploštěnci? Co je to solenocyt? Rozdělte kmen ploštěnců na třídy a ke každé uveďte zástupce. Co jsou to rhabdity a k čemu slouží? Jak jsou cizopasní ploštěnci přizpůsobeni ke způsobu života? Jaký je rozdíl mezi ekto a endoparazitem? Co je to boubel? Jaký je rozdíl mezi onkosférou a cerkarií?

30 Vyluštěte křížovku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Obranné tyčinky v pokožce ploštěnky. Název larvy tasemnice. Ploštěnky latinsky. Název tasemnice s mezihostitelem skotem. Název hlavičky tasemnice. Název článků tasemnice.

31 Řešení: 1. R H A B D I T Y 2. O N K S F É 3. U E L 4. Z Á 5. C X 6. P
G

32 Spojte související pojmy:
Mezoderm Entoderm Vylučovací soust. Nervová soustava Rhabdity Jednorodí Miracidium Onkosféra Scolex Hlavička Larva motolice Obranné tyčinky Larva tasemnice Tvoří svalstvo Protonefridie Tvoří trávicí sous. Provazcovitá Žábrohlísti

33 Spojte související pojmy:
Ploštěnka Motolice Tasemnice Měchožil Cerkarie Proglotidy Boubel Ektoparazit Ploštěnci Platyhelminthes Larva motolice Útvar tasemnice Mléčná Vnější cizopasník Bublinatý, zhoubný Jaterní Bezbranná Články tasemnice

34 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, ISBN Andreas Neudecker. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_Anatomy_schematic.svg> Esv. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dugesia_subtentaculata_1.jpg> 2. Christopher Laumer. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geocentrophora_baltica.jpg> 3. SaRoCCaS. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imagem_3D_de_C%E2%80%9Alulas_Mesod ermes_Pr%C3%A9- somiticas_e_a_Forma%C3%A7%C3%A3oo_de_S%C3%B3mitos_em_Embri%C3%B5es_de_ Galinha_(Gallus_gallus).jpg> 4. Anilocra. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flamecell.jpg> Eduard Sola. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polycelis_felina.jpg> Esv. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polycelis_sp.JPG> 7.

35 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS John Alan Elson. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Planariacs100x1.jpg> 8. Andrejk. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dermophtirius.jpg> 9. Flukeman. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F.magna_1_a_F.hepatica_2.jpg> 10. Adam Cuerden. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica2.jpg> 11. Flukeman. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasciola_hepatica_cycle_in_Czech.jpg> Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opisthorchis_LifeCycle.gif> 13. Droxiang. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opisthorchis_viverrini.jpg> Ineuw. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V19_D238_Common_tapeworm.jpg>

36 Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne 14. 10. 2011 mezi 8. 00 a 23
Použité zdroje: Obrázky byly staženy dne mezi a , DOSTUPNÉ Z WIKIMEDIA COMMONS MagdalenaZZ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_Scan_9_3.jpg> 16. Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_saginata_adult_5260_lores.jpg> Gombang. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_LifeCycle.gif> 18. Patho. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cysticercosis_by_Taenia_solium_PHIL_33 87_lores.jpg> 19. Glimz. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinococcus_Life_Cycle_2.gif> 20. Filip em. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipylidium_LifeCycle.gif> 21.


Stáhnout ppt "PLOŠTĚNCI [1] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google