Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ročník : 9. Autor prezentace: Mgr. Miloš Glomb Název prezentace : „ Vlastnosti nerostů “

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ročník : 9. Autor prezentace: Mgr. Miloš Glomb Název prezentace : „ Vlastnosti nerostů “"— Transkript prezentace:

1 Ročník : 9. Autor prezentace: Mgr. Miloš Glomb Název prezentace : „ Vlastnosti nerostů “

2 V přírodě se s horninami setkáváme v podobách, kterým obvykle říkáme „skály, balvany a kameny.“ Všechny horniny jsou tvořeny minerály - - nerosty.

3 Minerály Jsou to neživé přírodniny s určitým chemickým složením a vnitřní stavbou. Vznikají většinou krystalizací z roztoků nebo z magmatu v litosféře. Tvoří tělesa zvaná krystaly. Studiem minerálů se zabývá mineralogie.

4 Krystaly

5 Vlastnosti nerostů K rozlišování nerostů se využívá: 1.Fyzikálních vlastností 2.Optických vlastností 3.Chemických vlastností 4.Elektrických vlastností 5.Magnetických vlastností

6 1.Fyzikální vlastnosti Tvrdost Hustota Štěpnost Lom Křehkost Kujnost Žáruvzdornost

7 Tvrdost Tvrdost minerálů je jeho odolnost proti poškrábání. Používáme k jejímu měření tzv. Mohsovu stupnici (1-10). Nerosty s vyšším číslem rýpou nerosty s číslem nižším. Kalcit tedy rýpne do sádrovce nebo soli kamenné, ale nikoliv do fluoritu. Minerály lze zkoušet také s předměty denní potřeb: např. minerál škrábnutý mincí bude mít tvrdost nižší než 3,5; čepel nože 5,5; sklo 6; nehet 2,5.

8 Tabulka tvrdosti 1Mastek 2Sádrovec 3Kalcit 4Fluorit 5Apatit 6Živec 7Křemen 8Topaz 9Korund 10Diamand

9 Hustota Hustotu nerostu zjistíme tak, že jej zvážíme, změříme objem a spočítáme podle vzorce: ρ = m : V Počáteční objem – 80 ml Konečný objem – 96 ml Výsledný objem nerostu: 16 ml = 16 cm 3

10 Štěpnost Štěpnost je způsob, jakým se nerost láme podél přesně vymezených ploch nejmenší odolnosti. Štěpnost je označena jako dokonalá, zřetelná, nezřetelná nebo žádná.

11 Lom Po úderu zůstanou na nerostu plochy, které jsou hrubé a nerovné. (Plochy štěpnosti jsou obyčejně rovné a přesně týž tvar lze docílit opakovanými údery kladiva.) Většina minerálů se láme i štěpí, ale některé se pouze lámou. Běžnými označeními lomu jsou: nerovný, lasturnatý, hákovitý (zubatý) a tříštnatý.

12 Lom lasturnatý

13 Lom nerovný

14 Tyto vlastnosti ve školních podmínkách nezjišťujeme, jsou to doplňující, druhotné vlastnosti Kujnost zjišťujeme hlavně u kovových nerostů Žáruvzdornost je schopnost odolávat vysokým teplotám a nebýt vodičem tepla (grafit) Křehkost, kujnost a žáruvzdornost

15 2.Optické vlastnosti Jsou to velmi důležité určovací znaky. Patří zde: Barva Vryp Lesk Průhlednost a průsvitnost

16 Barva Při pozorování na denním světle rozlišujeme nerosty: Barevné Zbarvené Bezbarvé

17 Barevný nerost Má konstantní barvu – př. síra

18 Zbarvený nerost Vyskytuje se ve více barvách (odrůdách) – př. křemen Citrín Ametyst Záhněda

19 Bezbarvý nerost Vyskytuje se v průhledné formě, bez barvy – př. diamant

20 Vryp Barva nerostného prášku. Získáme ji třením vzorku po povrchu neglazurované porcelánové dlaždice. Vryp je lepší diagnostický prostředek než barva, protože je mnohem stálejší.

21 Lesk Vzniká odrazem světla od povrchu nerostu. Lesk může být: Kovový Mastný Hedvábný Skelný Perleťový Diamantový …

22 Lesk kovový

23 Lesk mastný

24 Lesk hedvábný

25 Lesk skelný

26 Průhlednost a průsvitnost Minerál, který umožňuje vidět předměty skrz něj, je průhledný. Jestliže světlo proniká, ale předmět není vidět dostatečně jasně, pak je minerál průsvitný. Jestliže světlo nerostem neproniká, a to ani jeho tenkým řezem, je minerál neprůhledný.

27 3.Chemické vlastnosti Zde zjišťujeme : rozpustnost minerálů ve vodě, odolnost vůči kyselinám odolnost vůči zásadám

28 4.Elektrické a magnetické vlastnosti Zde zjišťujeme, zda jsou nerosty elektricky vodivé či nevodivé; pokud se jedná o kovové nerosty, zjišťujeme dále, zda jsou magnetické (přitahují železo), nebo zda jsou přitahovány magnetem (rudy železa)

29 Vlastností nerostů využíváme k jejich určování. 1.Nejprve pozorujeme barvu, lesk a celkový vzhled 2.Potom zkoušíme tvrdost, hustotu a vryp. Lom a štěpnost budou patrně dobře viditelné – pokud ne, budeme muset minerál rozlomit. Určování minerálů

30 Zdroje informací Kvasničková, D. a kol.: Ekologický přírodopis pro 9.ročník ZŠ. 2.vyd., Praha: Fortuna, 2002 Zimák, J.: Systematická mineralogie. Vydavatelství univerzity Palackého, Olomouc: 2005 http://www.mineraly.net/vlastnosti.php http://www.velebil.net/mineraly/hornina-a-mineral.html

31 Poznámky k prezentaci Prezentace určena pro 9. ročník ZŠ Vhodná jako opakování před laboratorní prací „Určování nerostů“ Pro hodiny výkladové vhodno rozdělit do dvou vyučovacích hodin


Stáhnout ppt "Ročník : 9. Autor prezentace: Mgr. Miloš Glomb Název prezentace : „ Vlastnosti nerostů “"

Podobné prezentace


Reklamy Google