Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrchol a pád řeckých civilizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrchol a pád řeckých civilizací."— Transkript prezentace:

1 Vrchol a pád řeckých civilizací.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Autor: PaedDr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7

2 Klasické období starověkého Řecka.
V 5. – 4. století př.n.l. – jedná se o vrcholné období starověkého Řecka. Z tohoto období čerpáme podněty dodnes – obdivujeme zachované stavby a umělecká díla, jsme nadšeni tvořivostí a vzdělaností Řeků.

3 Chrám Parthenon – Akropole nad městem Athény.

4 Věda a umění klasického Řecka.
Matematika : Pythagorova věta Lékařství : lékař Hippokrates vymyslel základní pravidla chování při léčení ( Hippokratova přísaha ) Dějepis : za prvního dějepisce je považován Herodotos – sepsal dějiny válek Řeků s Peršany. Řecké divadlo : dramatici psali veselé komedie i smutné tragedie Filosofové : zkoumali podstatu a smysl života – Sokrates, Platon, Aristoteles

5 Významní představitelé klasického Řecka
Hippokrates - lékař

6 Platon - filosof

7 Aristoteles - filosof

8 Řecké divadlo

9 Ukázky řeckého sochařství.

10 Olympijské hry. V Řecku existovaly celořecké národní slavnosti – vždy k poctě nějakého boha. V té době byl vyhlášen mír. Nejslavnější – olympijské hry – na počest boha Dia, každé čtyři roky. Disciplíny : běh, běh v plné zbroji, pěstní zápas,zápas ve volném stylu, pětiboj ( skok,běh,hod diskem,hod oštěpem,zápas)

11 Život lidí v městských státech.
Vládnoucí vrstva – občané – ti se zde narodili – mohli vlastnit půdu, budovy, hlasovat o zákonech, volit úředníky nebo být zvoleni jako úředníci. Cizinci a ženy – měli méně práv. Otroci – neměli žádná práva. Obyvatelé měst často obsazovali cizí území – zakládali kolonie. Nejznámější městské státy : Athény a Sparta

12 Sparta. Měla silné vojsko .
Vytvořila tzv. peloponéský spolek – v něm velela několika dalším státům. Ve Spartě zavedena vojenská výchova:slabší dítě po narození svrženo ze skály, chlapci od 7 let vychováváni jako vojáci, tvrdou výchovu měly i dívky.

13 Athény. Vyspělá demokracie – občané se mohli podílet na správě města, mohli zastávat různé úřady a mít postavení ve vojsku podle svého majetku. Athéňané pěstovali umění, literaturu a filosofii. Pyšnili se nejlepším loďstvem – založili námořní válečný spolek.

14 Války v období klasického Řecka
Klasické období bylo poznamenáno častými válkami. Mezi Řeky a Peršany : bitva u Marathonu (marathonský běh), u Thermopyl,u ostrova Salamíny. Mezi Athénami a Spartou : nakonec Athény prohrály Válkami byly městské státy oslabeny – toho využila sousední Makedonie.Její král Alexandr Veliký Řecko obsadil. Po jeho smrti se Řecko rozpadlo a ztratilo samostatnost.

15 Kontrolní otázky : Jací obyvatelé žili v řeckých městských státech ?
Čím se odlišovaly Athény a Sparta ? Které války byly vedeny v klasickém období ?

16 Správné odpovědi : V řeckých městských státech žili občané, otroci, cizinci a ženy. Athény : vyspělá demokracie,rozvoj umění, literatury a filosofie, založen námořní válečný spolek. Sparta : vojenská výchova, založen peloponéský spolek. 3. Války mezi Řeky a Peršany, mezi Athénami a Spartou.

17 Zdroje, prameny : RULF,Jan,VÁLKOVÁ,Veronika.Dějepis pro 6. ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia.2.vydání.Praha : SPN,2004.ISBN MŰLLER,Oldřich.Dějepis pro 2.stupeň základní školy praktické.1.díl.1.vydání.Praha : Nakladatelství PARTA,s.r.o.,2008.ISBN 978–80–7320–112– 8. File:Greek statue discus thrower 2 century aC.jpg. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Epidaurus Theater.jpg. MORN. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Hippocrates rubens.jpg. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Aristoteles Louvre.jpg. STING. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Plato Silanion Musei Capitolini MC1377.jpg. NGUYEN, Marie-Lan. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File: Athènes Parthénon.JPG [x]. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons

18 jméno autora PaedDr. Dana Studničková název projektu Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ ročník Dějepis / 6. ročník pořadové číslo DUM  10 datum   název DUM  Vrchol a pád řeckých civilizací. metodická poznámka k využití Materiál je přednostně určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( LMP ). Výuková prezentace určená pro frontální výuku - lze využít pro výklad učiva i pro opakování. V závěru prezentace kontrolní úkoly - žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách, společná kontrola. Prezentaci je možné použít i jako předlohu pro zápis učiva do sešitu.


Stáhnout ppt "Vrchol a pád řeckých civilizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google