Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikový informační systém pro odpadové hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikový informační systém pro odpadové hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Podnikový informační systém pro odpadové hospodářství
obhajoba diplomové práce Marek Rychlý

2 Osnova Úvod – odpadové hospodářství (OH)
Cíl projektu – podnikový IS pro OH Požadavky na systém Řešení Nasazení v praxi Závěr – zhodnocení projektu 27. června 2005

3 Úvod – statistiky EU (zdroj „Environment in the EU at the turn of the century“, EEA 1999)
1990–1995 se objem odpadů zvýšil o téměř 10% (nárůst HDP za stejné období byl asi 6,5 % v konstantních cenách) v r dosáhla produkce odpadů kolem 3,5 t tuhých odpadů na osobu v r vzroste objem zejména komunálních odpadů asi o 40 až 60 % oproti r. 1990 zpracovatelský průmysl produkuje asi 26 % z celkového množství všech odpadů (to je společně se stavebním průmyslem polovina všech odpadů) 27. června 2005

4 Úvod – řešení upřednostňovat recyklaci odpadů
ukládání odpadů jen v krajním případě zpřísnit monitorování OH zavést plány OH a vyhodnocovat Důsledek: vyšší nároky na kvalitu OH původců odpadů náročnější legislativa (původce = odborník) 27. června 2005

5 Cíl projektu Navrhnout a implementovat IS pro OH podniku (původce) v souladu s platnou legislativou Cílové skupiny uživatelů: malé a střední podniky bez IS pro OH nebo s nevyhovujícími IS pro OH základ pro střední a velké podniky s rozvinutou IT, které chtějí vlastní řešení (open source) 27. června 2005

6 Požadavky na systém evidence a kontrola nakládání s odpady
produkce, zneškodnění, zpracování, atd. kontrola oprávněnosti k nakládání kontrola povinností partnerů nakládání (vyžadováno platnou legislativou) výstupy podle platné legislativy (formuláře) další požadavky OH (zpětné odběry, zařízení, povinnosti osob, evidence partnerů, …) technické požadavky (víceuživatelský, lokální i distribuovaný, modifikovatelný, …) cena (pořízení i údržby) 27. června 2005

7 Problémy požadavků systém musí vyhovovat platné legislativě
legislativa se často mění Částečné řešení: očekávat změny (stav v EU) centralizace aplikační i datové logiky datové struktury dostatečně modifikovatelné 27. června 2005

8 Řešení – technicky IS s architekturou klient-server
server = aplikační a datová logika + data klient = prezentační logika (GUI) důvěrná (šifrovaná) komunikace vrstev (IS použitelný i v prostředí sítě Internet) přístupová práva založená na rolích, které uživatel zastává v podnikovém OH specifikované rozhraní vrstev 27. června 2005

9 Řešení – funkčně vedení kompletní evidence dle legislativy
původci, partneři nakládání, zodpovědnosti osob odpady a jejich povolení, nakládání, id. listy NO zařízení, sklady, skládky odpadů a přeprava NO zpětné odběry některých výrobků přes 20 číselníků (katalog, NUTS, OKEČ, ORP, katastry, nakládání, …) napojeno na Registr ekonomických subjektů ČSÚ 27. června 2005

10 Řešení – tiskové výstupy
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Statistický výkaz o odpadech Odp 5-01 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Dopravce odpadů Zařízení na využívání a odstraňování odpadů; Skládky odpadů; Shromažďovací místa NO, sběrová místa a sklady odpadů Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru průběžná evidence odpadů, karta odpadu, a ostatní výtisky evidencí 27. června 2005

11 Možnosti praktického nasazení
model pro malý podnik jeden uživatel, malá síť, jen evidence model pro střední podnik více uživatelů, decentralizované plná evidence, analýza hospodaření model pro velký podnik více provozoven, VPN či Internet součást podnikového konfederativního IS 27. června 2005

12 1. model pro malý podnik IS je provozován na jednom stroji nebo ve velmi malé síti s jedním uživatelem cílová skupina: malé podniky, které jsou ze zákona povinny vést průběžnou evidenci OH IS je používán pouze na evidenci a jednou ročně na vygenerování zákonných výkazů toto řešení systém podporuje v základní konfiguraci, není potřeba odborná instalace 27. června 2005

13 2. model pro střední podnik
IS provozován ve firemní síti, více uživatelů správce povolení, subjektů, zodpovědností, … operátor evidence odpadů, odběrů, … atd. systém je využíván pro evidenci, výkazy, analýzu OH a nákladů poskytuje podklady pro stanovení POH zprovoznění vyžaduje technika (nastavení sítě) 27. června 2005

14 3. model pro velký podnik IS je provozován v rozsáhlé firemní síti
je součástí konfederativního IS možnost napojení na IS pro podporu rozhodování a pro vrcholové řízení možnost čerpání dat do datových skladů používán jako transakční IS pro OH podniku zprovoznění vyžaduje návrháře a programátory – vytvoření brány propojující API systému a middleware firemního IS 27. června 2005

15 Možná rozšíření výstupy elektronicky ve formátu datového standardu MŽP (elektronické podání) analytická nadstavba uživatelsky definované statistické výstupy, možnost analýzy, agregace, multi-dimenzionální pohledy, hledání závislostí, atd. napojení na firemní IS (fakturace, sklady, …) pravidla pro generování událostí (dosažení množství nepředaného odpadu, konec platnosti povolení, nedostatek místa ve skaldu, atd.) 27. června 2005

16 Závěr podle nové legislativy (duben 2005)
připraven k nasazení v malém či středním podniku architektura i logika navržena s důrazem na modifikovatelnost (legislativní změny) open-source projekt vhodný pro samostatné použití i pro zabudování do firemního IS 27. června 2005

17 Více informací o projektu:
Děkuji za pozornost. Více informací o projektu: 27. června 2005

18


Stáhnout ppt "Podnikový informační systém pro odpadové hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google