Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat Bronislava Horáková vedoucí projektu MIDAS ISSS 2003 Sdružené pracoviště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat Bronislava Horáková vedoucí projektu MIDAS ISSS 2003 Sdružené pracoviště."— Transkript prezentace:

1 MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat Bronislava Horáková vedoucí projektu MIDAS ISSS 2003 Sdružené pracoviště CAGI, VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky

2 MetaInformační DAtabázový Systém pro geodata –webová aplikace Součást Národní geoinformační infrastruktury ČR –Schválila v září 2001 Rada vlády pro Státní informační politiku MIDAS Sdružené pracoviště CAGI, VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky Podpora a garance Ministerstva informatiky Garant a koordinátor vývoje CAGI Vývoj, provoz sdružené pracoviště CAGI –VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky

3 Katalog geodat veřejné správy –Eviduje geodata –Poskytuje informace  Identifikace  Popis - charakteristika  Kvalita – parametry kvality  Rozsah, Datová struktura  Administrativní údaje  Podmínky získání, užití, možnosti a doporučení využití  Klasifikace  Vazby na jiné DS, dokumenty, služby, události, aplikační SW MIDAS Sdružené pracoviště CAGI, VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky

4 Pilotní projekt MetaIS CAGI (1999-2000) Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů (2001) 2 fáze evidence geodat VS (2000-2001) MIDAS/nová verze, rozšiřující moduly (2002) MIDASLite (2001-2003) Pilotní projekt MIDASkraj (2002) MIDASprax (2003) Projekt MIDAS a dílčí projekty Sdružené pracoviště CAGI, VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky

5 Národní standard (2001) Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů Třídy metadat DS DSO DSOA Organizace Osoba Událost Služba Aplikační software Dokument Standard ISVS pro strukturu a výměnný formát metadat informačních zdrojů (ÚVIS) CEN TC211 European pre-standard for metadata Dublin Core Věstník standardů ISVS http://www.micr.cz

6 Evidence geodat veřejné správy I. fáze sběru – koordinátor ÚSIS –geodata centrálních orgánů státní správy (2000/2001) –cca 250 DS II. fáze sběru – koordinátor MV –geodata okresních úřadů (červenec-listopad 2001) –evidence HW, SW, pracovníci GIS –cca 3200 DS Sběry - jednorázové akce Průběžná aktualizace nevymahatelná –3500 katalogových záznamů o geodatech neaktualizováno!

7 Závěrečná zpráva - Analýza GIS na okresních úřadech ČR –doporučení pro budoucí postup –předána ÚVIS a MV –http://gis.vsb.cz/midas/Dokumenty/formular2.htmhttp://gis.vsb.cz/midas/Dokumenty/formular2.htm

8 Etapy projektu MIDAS/2002-2003 a navazující projekty Úkoly v rámci projektu MIDAS: –nové uživatelské rozhraní –nové editační rozhraní –modul pro import/export metadat v XML –modul pro rozšířené vyhledávání DS Navazující projekty –MIDASLite –MIDASkraj –MIDAS do praxe

9 MIDASLite Lokální metainformační systém –Aplikace (VisualBasic) nad databází (struktura dle standardu) –Rozsah - DS bez/s prostorovou lokalizací –Export metadat v XML dle standardu –Nová verze MIDASLite 1.2.0 - leden 2003  automaticky generuje novou databázi v požadované struktuře dle standardu  registrace správce (organizace, osoba) geodat a export údajů o správci v XML dle standardu –Podpora uživatelů veřejné správy  omezená nabídka na trhu –MIDASLite je volně ke stažení http://gis.vsb.cz/midashttp://gis.vsb.cz/midas

10 MIDASkraj Implementace systému MIDASkraj a MIDASLite na Krajském úřadě ve Zlíně –využití MIDASkraj pro evidenci informačních zdrojů KrÚ –využití MIDASLite pro pořizování a předávání metadat o geodatech v jednotné a předepsané formě Způsob nakládání s informačními zdroji krajského úřadu stanovuje interní nařízení

11 MIDAS do praxe Grant podporuje Nadace Open Society Fund Praha Školení pracovníků veřejné správy v rámci programu PROGRAM PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY Vzdělávací program v oblasti standardizace pracovních postupů v řízení a výkonu veřejné správy Školení pracovníků veřejné správy –problematika metadat a metainformačních systémů pro prostorová data –standardy pro metadata (FGDC, CEN, ISO, národní) –terminologie, vysvětlení meta-položek MIDAS, MIDASLite –práce s MIDAS a MIDASLite Zodpovědný řešitel - VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky Spoluřešitelé - MV ČR, CAGI, KrÚ ve Zlíně http://gis.vsb.cz/midasprax

12 MIDAS - geoportál veřejné správy webová služba Organizační kontext –Podpora a garance Ministerstva informatiky  Legislativní podpora  Zakotvení povinnosti správců geodat pořizovat metadata –Garant a koordinátor vývoje CAGI Koncepce dalšího vývoje –Orientace na ISO  iniciování změny stávajícího standardu  zpracování nového standardu –Přechod MIDAS na ISO –Součinnost a spolupráce v projektu „metaIS krajů“ –Začlenění do struktury portálu veřejné správy –Začlenění do NGII –Začlenění do evropské geoinformační infrastruktury projekt INSPIRE

13 MIDAS a nové Standardy ISVS Návrhy standardů Architektura referenčního rozhraní soustavy ISVS –jednotné integrační prostředí ISVS umožňující výměnu informací mezi ISVS a dalšími subjekty –RR je definováno standardy:  RR-bezpečnostní architektura  RR-komunikace mezi aplikacemi  RR-vzdálený přístup k aplikacím  RR-metainformační systém Standard ISVS pro popis informačních zdrojů ve veřejné správě –vychází z doporučení Dublin Core –katalogový záznam je tvořen 15 metadatovými prvky –stanoví povinnost vytvářet katalogový záznam podle pokynů standardu u všech elektronických informačních zdrojů VS dostupných dálkovým přístupem

14 Děkuji za pozornost Dr. Ing. Bronislava Horáková bronislava.horakova@vsb.cz bronislava.horakova@vsb.cz Tel: +420 59 6995599 VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky http://www.cagi.cz/midas http://gis.vsb.cz/midas


Stáhnout ppt "MIDAS v kontextu veřejné správy a návaznost na standardy ISVS v oblasti metadat Bronislava Horáková vedoucí projektu MIDAS ISSS 2003 Sdružené pracoviště."

Podobné prezentace


Reklamy Google