Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2015 – 2017 Bc. Hynek Roubík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2015 – 2017 Bc. Hynek Roubík."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2015 – 2017 Bc. Hynek Roubík

2 Usnesení P SK RVŠ k praktické výuce Usnesení P SK RVŠ k boloňskému procesu Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Činnost P SK RVŠ

3 Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol varuje před neuspokojivým zabezpečením praktické výuky na vysokých školách, zejména pak před nedostatečným zajištěním studijních stáží u potenciálních zaměstnavatelů. Předsednictvo SK RVŠ je v souladu s programovým prohlášením SK RVŠ přesvědčeno, že praktická výuka je jedním z nepostradatelných aspektů uplatnitelnosti absolventů a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce, přičemž studijní stáže v reálném prostředí považuje za jednu z nejlepších možných forem takového vzdělávání. Toto přesvědčení pak předsednictvo SK RVŠ vnímá akcentovaně zejména u plánovaných profesně zaměřených studijních programů, kde požaduje pevné kodifikování doby praktické výuky formou stáží alespoň v rozsahu 480 hodin za studium. Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Usnesení P SK RVŠ k praktické výuce č. 15-03-17

4 SK RVŠ se návrhem znění zprávy o krocích v návaznosti na provádění boloňského procesu zabývala a prostudovala jej. Vítáme společné úsilí zemí EHEA při implementaci zásad boloňského procesu a zdůrazňujeme zejména fenomén mezinárodní mobility studentů. SK RVŠ doporučuje členům výboru pro kulturu a vzdělávání evropského parlamentu, aby proto hlasovali v zájmu studentek a studentů v České republice. Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Usnesení P SK RVŠ k boloňskému procesu č. 15-03-22

5 9. 4. 2015, Praha Zasedání pracovních skupin Zasedání komisí Schůze 2. volba delegáta do předsednictva RVŠ Diskuze nad obsazením pozice koordinátora pro EURODOC Informace o přípravách CJO a Workshopu Informace o záměru pořádání workshopu k problematice DSP Informace o plánovaném jednání skupiny V4+ Usnesení k Literární akademii Usnesení k zahraničním záležitostem Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 5. Schůze SK RVŠ

6 Workshop pro Akademické senátory s tématem: „ Moderní výukové metody “ Workshop proběhne v Ostravě ve spolupráci s: Ostravskou univerzitou v Ostravě a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Organizace Workshopu 24. – 25. dubna 2015

7 Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se znepokojením sleduje aktuální situaci na Literární akademii (International Art Campus Prague s.r.o.) spojenou s nelegitimním odvoláním rektora doc. Mgr. Petra Kaňky a destabilizací chodu školy. SK RVŠ požaduje dodržování platných a závazných dokumentů, vyřešení otázky současné destabilizace a obnovení běžného chodu školy. Dále SK RVŠ požaduje vyřešení otázky neakreditovaného oboru Zdravotní management, jehož relevance v rámci umělecké vysoké školy je značně diskutabilní. SK RVŠ považuje aktuální situaci za zásah do akademických svobod i současně platných právních předpisů. Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Usnesení k situaci na Literární akademii č. 15-05-04

8 Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se staví proti současné situaci v Barmě, která ohrožuje principy demokracie, svobody slova, akademické svobody a lidská práva. SK RVŠ se staví proti násilí vůči demonstrujícím, vyjadřuje podporu místní studentské organizaci ABFSU (All Burma Federation of Student Unions) ve snaze dosáhnout svých požadavků a vyzývá další organizace, aby barmské studenty podpořily. Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Usnesení k aktuální situaci studentů v Barmě č. 15-05-05

9 Studentská komora Rady vysokých škol vyjadřuje soustrast obětem a pozůstalým po útoku islámských radikálů na univerzitě v Garisse a považuje tento čin za odsouzeníhodný. Při útoku zemřelo 147 lidí, přičemž naprostá většina z nich byli studenti. Jedná se o hrůzný čin, jehož opakování musí být zamezeno. Univerzity musí být bezpečným prostředím, kde studenti mohou v míru rozvíjet své vzdělání bez ohledu na náboženské vyznání a etnickou příslušnost. Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Usnesení k teroristickým útokům v Keni č. 15-05-06

10 Účast zástupců SK RVŠ na konferenci, 19. – 24. března European Students´ Convention - Riga Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Zahraniční cesta

11 Příprava pozičních dokumentů Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Další činnost

12 Studentská komora Rady VŠ 16. dubna 2015 Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 www.skrvs.cz ; skrvs@skrvs.cz https://www.facebook.com/skrvs


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti SK RVŠ 4. předsednictvo RVŠ, 16. dubna 2015 Studentská komora Rady VŠ ve stálém zasedání 2015 – 2017 Bc. Hynek Roubík."

Podobné prezentace


Reklamy Google