Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Krhutová pro 5. zasedání předsednictva RVŠ Praha 18. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Krhutová pro 5. zasedání předsednictva RVŠ Praha 18. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 Lenka Krhutová pro 5. zasedání předsednictva RVŠ Praha 18. 6. 2009

2 Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Komise pro kvalitu VŠ a její hodnocení Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, proděkanka pro studium a CŽV Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, předsedkyně odborné skupiny pro vzdělávání

3 A1Východiska Do 90. let VŠ vzdělání ZdP – v řádu jednotlivců Počet ZdP na VŠ se každoročně v důsledku a)populace integrovaných ZdP na ZŠ a SŠ po roce 1989 - dorůstá do věku vysokoškoláků b) vznik center podpory studentům se ZdP na některých VŠ – nahodile, nesourodá úroveň poskytovaných služeb

4 A2Východiska Absence systémového rámce v ČR pro přístupnost VŠ (právní, finance, odborná podpora) V ČR chybí legislativa (v GB, USA, Dánsku atd. existuje cca 15 let) Paradox: zákony v oblasti zaměstnanosti vs. nesystémovost v oblasti kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání … ne/přístup- nost VŠ vzdělávání

5 A3Východiska V ČR obecné nastavení vůči ZdP vstřícné, do značné míry však v oblasti VŠ vzdělávání přetrvává přístup „sociální dobročinnost“ Nedostatečné porozumění obsahu a rozsahu přístupnosti – nejde jen o odstraňování architektonických bariér Přístupnost VŠ vzdělání závisí na vůli jednotlivých VŠ, resp. aktivistů na konkrétní VŠ

6 A4Východiska Absence systémových opatření v ČR → lidé se ZdP mají podstatné nevýhody pro dosažení VŠ kvalifikace ve srovnání se „zdravými“ Rovný přístup k VŠ vzdělávání v zákoně o VŠ: jediný §1, písm. b, formulace neodpovídá současnému společenskému diskurzu (ČR, EU, OSN – Úmluva o právech osob se zdr. postiž.) „ … VŠ umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k VŠ vzdělávání …“

7 A5 Východiska Vyhláška MŠMT (42/1999 o obsahu žádosti o akreditaci) – přístupností programů a institucí se nezabývá Akreditační komise: požadavek equality a diverzity není v dokumentech AK řešen RVŠ – programové prohlášení 2006-2008 obsahuje téma přístupnosti, Bilanční zpráva RVŠ za toto období tuto aktivitu nezmiňuje

8 B Aktuální stav v RVŠ Programové prohlášení RVŠ na 2009-2013, část 7: „doporučit rozšíření používaných modulů/oblastí pro vnitřní a vnější hodnocení kvality VŠ o téma zpřístupňování VŠ studia uchazečům a studentům se ZdP a jiným znevýhodněním a zaměřit pozornost na tuto problematiku“

9 C1 Výhledy - RVŠ Dlouhodobý výhled: t.č. na formální úrovni vytvořeny podmínky pro nastavení pravidel (norem jakosti) Následně by se měla pravidla reálně stanovit Vycházet se bude (kontext absence legislativy) primárně z principu pozitivní motivace – přidání „plus bodů“ škole podle toho, zda a do jaké míry reflektuje potřebu přístupnosti (při zohlednění finančních aj. podmínek)

10 C2 Výhledy Krátkodobý výhled Možnost spolupořadatelství RVŠ na konferenci k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání RVŠ by se tímto přihlásila k aktivnímu prosazování rovných podmínek ve VŠ vzdělávání

11 Údaje o konferenci Název: Rovné příležitosti v terciárním vzdělávání (pracovní název, červen 2009) Pořadatel: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, hlavní výkonný pořadatel: Dr. Lenka Krhutová Záštita: ministr pro lidská práva a menšiny Termín: únor 2010

12 Údaje o konferenci Oslovení partneři: Rada vysokých škol (v jednání) Česká konference rektorů (bude oslovena) Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (potvrzeno) Unie zaměstnavatelských svazů ČR (potvrzeno) Místo konání: Praha, Lichtenštejnský palác

13 Kontakt Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita v Ostravě Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava Tel.: +420 597 093 105 lenka.krhutova@osu.cz


Stáhnout ppt "Lenka Krhutová pro 5. zasedání předsednictva RVŠ Praha 18. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google