Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení Zpracovatel projektu: Jiří Kostelníček Vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení Zpracovatel projektu: Jiří Kostelníček Vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení Zpracovatel projektu: Jiří Kostelníček Kostelnicek@seznam.cz Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Peňáz Tomas.Penaz@vsb.cz Odborný konzultant: Antonín Bína (OK a.s.) VŠB-TU Ostrava,fakulta HGF obor Geografické informační systémy skupina G 562 Diplomová práce

2 Zadání diplomové práce  Seznamte se s používanými metodami plánování údržby veřejného osvětlení ve společnosti Ostravské komunikace, a.s.  V návaznosti na stávající systém pasportizace proveďte analýzu a navrhněte systém pro plánování údržby veřejného osvětlení.  Navrhněte datový model systému pro plánování údržby a realizujte programovou aplikaci pro koncového uživatele, umožňující efektivní práci se systémem včetně možnosti tiskových výstupů.  Implementujte navrženou a vytvořenou programovou aplikaci na pracovišti společnosti Ostravské komunikace a.s., za účelem ověření funkčnosti.

3  do roku 1991 ETS – projekty staveb, pasportizace, správa Technické služby – údržba  od roku 1992 Úřady městských obvodů – správa Výběr firem zajišťujících údržbu.  prosinec 1998 Předání majetku VO městu Ostrava a správy spol. OK.  1.1. 1999 Ostravské komunikace, a.s. Správa veřejného osvětlení

4  33.755 světelných míst 16.330 stožárů 574 zapínacích rozvaděčů  správu VO zajišťuje na území města 11 pracovníků Stav k 1.1. 2000 Ostravské komunikace, a.s.

5 Veřejné osvětlení Soubor veškerého technického zařízení sloužícího k zajištění :  osvětlení komunikací, náměstí a veřejných prostranství  slavnostního osvětlení  provozu ostatního zařízení napojeného na rozvod VO (světelně dopravní zařízení, osvětlení telefonních budek, městské hodiny atd.) víceprvkový provozní soubor :  Osvětlovací systém – světelné zdroje, svítidla, nosné a podpěrné prvky  Napájecí systém – rozvaděče  Ovládací systém – časové, fotoelektrické spínače

6 Údržba veřejného osvětlení 1. Činnost spravující a řídící vlastnictví a správa zařízení VO činnost správce při výstavbě a obnově VO činnost správce při provozu VO vedení pasportizace 2. Činnost prováděcí běžná údržba preventivní údržba škody a havárie na VO pohotovostní služba revize VO likvidace odpadu z provozu VO

7 Běžná údržba  Odstraňování poruch rozvodu, operativní provizorní opravy  Výměna vyhořelých světelných zdrojů, předřadníků, odstranění nečistot u výzbroje a výstroje atd.  Ošetřování fotočidel, seřizování časových spínačů  udržení soustavy VO v pravidelném provozu se zajištěním svítivosti na instalovaných světelných místech na 95% (minimálně) 1x za dva týdny noční kontrola a zápis

8 Preventivní údržba, škody a havárie na VO  Činnost ovlivňující délku života zařízení  Vandalismus  Dopravní nehody  Poškozování při stavební činnosti

9  GISMO - Magistrát města Ostravy - katastrální mapa (1:1.000) - technická mapa města Ostravy (1:1.000) formáty: - ArcInfo coverage - DWG, DXF (AutoCAD) - DGN (Microstation) Datové zdroje

10  Převod DWG  SHP (shapefile),

11

12 Datový model

13 Programová aplikace  ArcView 3.2, ESRI Inc.  Objektově orientovaný jazyk Avenue  programování nových funkcí  přizpůsobení funkcí stávajících  vytváření nových aplikací  Programová nadstavba Dialog Designer

14 Úvodní formulář aplikace

15 Tvorba záznamů světelné místo

16 Tvorba záznamů rozvaděč

17 Editace záznamů světelné místo

18 Editace záznamů rozvaděč

19 Filtrace záznamů světelná místa

20 Filtrace záznamů rozvaděče

21 Preventivní údržba světelná místa

22 Preventivní údržba rozvaděč

23 Tiskové výstupy

24 HTML soubor

25 Hot link

26 Seznam použité literatury  Muchová, A.: Generel veřejného osvětlení města Ostravy, Ostrava 1993  ESRI: Introducing Avenue, ESRI, USA 1994  ESRI: ArcView GIS, ESRI, USA 1996

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení Zpracovatel projektu: Jiří Kostelníček Vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google