Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu."— Transkript prezentace:

1 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu Naučte se číst e - časopis ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta – Ústav patofyziologie (1956-1992) Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerztiy Karlovy, 13. listoadu 2006, 14:00 – 15:00 hod - Praha 5 – Jinonice, U Kříže 8 Jinonické pondělky – zim. sem. 2006/2007 Určeno zájemcům z řad pre- a postgraduálních studenntů knihovnictví jakož i knihovnicko-informačním pracovníkům z oblasti vědeckých knihoven.

2 2 O b s a h = K a p i t o l y : I. - Žurnalologie II. - Hemerotéky III. - e-časopisy = sofistkované, „vymakané“, maximálně „prolinkované“ informační zdroje IV. - Závěry

3 3 První kapitola

4 4 Bibliologie? To jako knihovník chápu? Journalologie? Co to prosím vás je? Snad myslíte „žunalistika“?

5 5 „Netradiční pohledy na knihovnictví a knihovníky v informační společnosti: tentokráte z čtenářského břehu infor- mačních toků“ čtenáři, kteří časopis nejen čtou čtenáři, kteří do časopisu píší jako autoři čtenáři, kteří časopis vytvářejí jako editoři

6 6 Dnes to bude nejen o časopisech, ale i o žurnalologii, čili také o tom jak se časopis: připravuje rediguje sestavuje publikuje nabízí prodává hodnotí a samozřejmě i čte

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 journalology – the structure, process, and outcome of scientific journals research misconduct, and peer review

25 25 Druhá kapitola

26 26 Bibliotéka? To jako knihovník chápu? Hemerotéka? Co to prosím vás je? Nemyslíte snad hemero..y“?

27 27

28 28

29 29

30 30 … čili „hemerotéka“ je knihovna denníků resp. časopisů …

31 31 Časopis – pohotové komunikační médium recentní zprávy, zprávy pro den,..týden, měsíc,..kvartál, večer již není pravda, co jste (v novinách) ráno četli Journal – le jour, denník, el diario, il giornale,

32 32 Časopis – pohotové komunikační médium pokračující (serial-ISSN), navazující zprávy, rytmické, očekávané zpravodajství, Časopis = mladší partner knihy, = společný základ = předat zprávu = = jako dopis!!

33 33 Dopis  Úvod ……… Stať ………. Závěr …....... Článek  Abstrakt Úvod Materiál Výsledky Diskuse Závěr Jak se vyvíjela „znaková“ komunikace „na dálku“: Jak se vyvíjela „znaková“ komunikace „na dálku“: ● Od kouřových signálů a tamtamu k telegrafu ● Od výměny dopisů mezi vědci ke komunikace v časopise ● Od kouřových signálů a tamtamu k telegrafu ● Od výměny dopisů mezi vědci ke komunikace v časopise XVII. stol. 

34 34 První vědecké časopisy [ Lock S, 1992 ] Journal de Sçavans první nezávislý vědecký časopis, Paris, 5.1.1665 Philosophical Transactions of the Royal Society London, 1665 Acta ( Royal Medical nad Philosophical Society) Copenhabgen, 1681

35 35 Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 1665 No. 1, Vol. 1,

36 36 Třetí kapitola

37 37 Sofistikovanost („vymakanost“) a interaktivita („prolinkování“) současných e-časopisů

38 38 Začněme v BioMed Central … … a sledujme zde třeba inzerci a sponsoring

39 39 e-mailový alert Na prvním místě najdete nyní

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78 Pokračujeme v inzerce a sponsoringu

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86 Pokračujme v dalších renomo- vaných časopisech dostupných na webu

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111 1 2

112 112 1

113 113

114 114

115 115 2

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128 Find similar articles

129 129 PubMed Citation

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145 Hledáte „job“?

146 146 e-mailový alert I. - Komunikace ve vědě II. - Citace a citační chování III. - Citační rejstříky IV. - Zdroje údajů pro bibliometrický výzkum V. - Bibliometrie jako nástroj hodnocení kvality informace

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164 Závěrečná kapitola

165 165 1 - Tak jako film nevyřadil divadlo, 2 - Tak jako televize nevyřadila film, 3 – Ani e-časopisy nevyřadí ty tištěné

166 166 4 - Tak jako občas fotograf použije fotoaparáty na film, 5 - Tak jako autor použije někdy péro k napsání rukopisu svého článku, natož pak osobního dopisu příteli, 6 - Stejně ještě dlouho budou koexis- tovat tištěné a elektronické verze časopisů,

167 167 7 - Tak jako starší ročníky časopisů budete hledat v depozitářích, často značně vzdálených, elektronické do- kumenty budete hledat v repozitářích, aniž byste však pátrali, kde se fyzicky nacházejí, 8 – Po čase si zvyknete, a budete citaci z tištěného časopisu považovat za identic- kou s citací z internetu, až na to, že nebu- dete mít jistotu, že ji na uvedeném serveru ještě naleznete,

168 168 9 - Nepochybně si svou dizertaci vytisk- nete v jednom exempláři a svážete, i když ji známým a možná i oponentům budete posílat elektronicky; už proto, že se nebu- dete muset tolik omezovat v rozsahu obrazové dokumentace, zvláště barevné, 10 - Budete-li si chtít nějaký e-článek peč- livě prostudovat, nebo recenzovat, takový digitální text si asi vytisknete, protože ruční vpisky do „tištěného originálu“ jsou těžko nahraditelné ve virtuální podobě,

169 169 11 – Zcela určitě vás přepadne nostalgie, až najdete separát s ručně vepsaným vě- nováním, třeba jen starým ne více než 20 let; a nebudete věřit, co před padesáti lety obnášelo psaní rukopisu na mechanic- kém psacím stoji a proč bylo třeba být za dobře se sekretářkou ústavu; 12 – Ale to už vy budete sám vzpomínat, jaké to bylo, když jste začal používat Windows 2050 a počítače se mohly napá- jet bezdrátově …………..

170 170 13 – Pokud byste si tu dnes neuveřitelnou budoucnost popsanou v předchozím dva- náctém zamyšlení chtěli prožít třeba ve vzpomínkách na „informační explozi“ z druhé poloviny minulého století, mohu vám nabídnou své vzpomínky, jak jsem je prožil a jak se mi jevily právě po padesáti letech, v roce.

171 171

172 172

173 173 Děkuji za pozornost !

174 174 ?

175 175 Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  Kateřinská 32, 121 08 P r a h a 2  732 145 471 @-mail spala.m @ seznam.cz

176 176 Ω


Stáhnout ppt "1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu."

Podobné prezentace


Reklamy Google