Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografické."— Transkript prezentace:

1 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografické rejstříky a databáze Úvod - Jejich význam pro čtenáře i autory odborných článků ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta VOŠIS – SIS – K3 - let. sem. 2004/2005

2 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 2 Na počátku byl článek Umět psát odborný článek = profesionální Λ a Ω

3 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 3 Význam a úloha psaní ve společnosti a v profesi I „obyčejný“ občan by měl ve vlastním osobním zájmu umět napsat dopis příteli, žádost na úřad, zprávu o své činnosti. U „středoškoláka“ by to mělo být samozřejmostí. U „vysokoškoláka“ pak povinností.

4 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 4 Trivium (informační) současnosti 1 Číst 2 Psát 3 Počítat 4 Předvádět 5 Sdělovat Read Write Arithmetic Present Communicate

5 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 5 Oč se ten mládenec, zřejmě náruživý čtenář a zároveň i bonviván, opře, až budou vydávány jen e -knihy, a z toho sloupku zbudou tak 2-3 CD ROMy. Nezapomínejte, že žijeme v době „informační společnosti“, „globalizace“, „digitalizace“ a „elektronizace informačních pramenů.

6 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 6 Čtenář - využívající informační zdroje, musí být: = připravený - vědět, co chce a proč to chce = uvážlivý - vybírat si informace cíleně = prozíravý - umět informace ukládat, aby je opět spolehlivě našel Na počátku je zvídavý čtenář 3

7 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 7 Čtenář Autor Informační cyklus z uživatelského hlediska „čtenář-autor“ Studium (čtení ) & Výzkum (pozorování ) Prezentace & Komunikace 3

8 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 8 Autorská činnost: vědecká - badatelská experimentální vývojová - technická spojená s profesí - odborná výuková - sebezvdělávací popularizační - publicistická Čtenář Autor Jak z bádajícího čtenáře vzniká autor 3

9 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 9 ( C ) VYTVOŘENÍ, ZREDIGOVÁNÍ a VYTIŠTĚNÍ RUKOPISU ( A) VĚDA, VÝZKUM, VÝUKA a VZDĚLÁVÁNÍ (B) VĚDECKÉ INFOR- MACE a KNIHOV- NICKÉ SLUŽBY (D) Science Writing Různé rozsahy základních předpokladů pro zvládnutí odborného psaní

10 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 10 P r o č p s á t ? To study, to finish, to publish [ Franklin B - 1706-1790 ] Connaître, découvrir, communiquer - telle est la destinée d‘un savant [ Arago F – 1786-1853 ] Work, Finish, Publish [ Faraday M – 1791-1867 ]

11 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 11 INFORMAČNÍ ZDROJE Sekundární Primární Příprava Projekt Výsledky INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ Vědecké informace Uživatel inf. zdrojů Vědomosti Znalosti Vědecko výzkumný pracovník Dovednosti Zkušenosti Návyky Autor Umění psát a presentovat Publikace Vědecké informace Knihovník Inf. pracovník Rešeršér Inform. služby

12 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 12 Na konci je důvěryhodný autor, který ví, proč píše a ovládá psaní (formulování, redigování a publikování) 3 Proč autor píše / publikuje: vytváří dokument obsahující dostatečné informace, jež umožňují čtenáři: ● posoudit popsaná pozorování (data), ● zopakovat popsané pokusy (postupy), ● rozhodnout, zda v práci uvedené závěry jsou oprávněné. [ Hall GM, 1994 ]

13 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 13 4 Od článku čteného k článku původnímu Studium, čtení primárních a sekundárních informačních pramenů Výzkum - Pozorování Experimentální výsledky – Údaje a data klinického pozorování Zpracování a analýza výsledků Formulace, sepsání a publikování článku Klasifikace a indexace nových primárních informací 

14 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 14 Příprava výzkumu Analýza a zpracování výsledků Projekt pokusu či studie Publikace článku Event. doplnění týmu a pokračování Výběr tématu Interpretace výsledků a závěry pokusu či studie Provedení pokusu či studie Fáze výzkumného cyklu [ Neuman WL, 1997 ] 

15 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 15 Milá maminko, je tu hezky, ale draho. Žvýkačka stojí 3 Kč, zmrzlina 12 Kč. Utratil jsem už 142 Kč. Ale Jarda 180 Kč a Éda dokonce 240. Prosím, buď tak hodná a něco mi pošli. Děkuje a zdraví váš syn Jirka. Nová Ves, 13.7.2002

16 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 16 Jak se vyvíjela komunikace „na dálku“: ● Od kouřových signálů a tamtamu k telegrafu ● Od výměny dopisů mezi vědci ke komunikace v časopise Jak se vyvíjela komunikace „na dálku“: ● Od kouřových signálů a tamtamu k telegrafu ● Od výměny dopisů mezi vědci ke komunikace v časopise Dopis  Úvod ……… Stať ………. Závěr …........ Článek  Abstrakt Úvod Materiál Výsledky Diskuse Závěr IMRAD : I ntroduction M aterial R esults A nd D iscussion

17 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 17 První vědecké časopisy [ Lock S, 1992 ] Journal de Sçavans první nezávislý vědecký časopis, Paris, 5.1.1665 Philosophical Transactions of the Royal Society London, 1665 Acta ( Royal Medical nad Philosophical Society) Copenhabgen, 1681

18 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 18 Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 1665 No. 1, Vol. 1,

19 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 19 Struktura článku ( I M R A D ) Introduction........ Methods........... ResultsAnd....... Discussion......... Titulní list Abstrakt Úvod Materiál a Metody Výsledky Diskuse Závěry Poděkování Reference a Poznámky (v textu) Dokumentace (tab., obr., graf.) a poznámky k článku (dedikace)

20 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 20 Sen mnoha začínajících autorů

21 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 21 TEXT. REFERENCE a POZNÁMKY TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS - PROHLÁŠENÍ (původnost, copyright, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu manuscript → → typescript

22 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 22 Text „IMRAD“ – Abstrakt t), Úvod, Metodika, Diskuse, Závěry; Zkratky; Přispěvatelství (contributionship t) ; Konferenční prezentace t) ; Grantová podpora t) ; Dedikace t) ; Poděkování;. ČLÁNEK CITUJÍCÍ - „CITING “ Autor (-ři) (Afiliace, Adresa) Název (Klíčová slova) Časopis Yr. Vol. No. P.- P. ČLÁNKY CITOVANÉ - „CITED“ Autor (-ři) (Afiliace, Adresa) Název (Klíčová slova) Časopis Yr. Vol. (No.) : P.- P. Literatura – Reference Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie Propojení mezi citova- nou literaturou a citu- jícím článkem t) = pro kompletnost zásad- ních údajů o článku bývá uvedeno na titulní stránce. 1 Struktura článku

23 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 23 ČLÁNEK „A“, tj. článek citující („citing paper“), se odvolává / cituje / odkazuje ve svém textu jiný ČLÁNEK „B“, tj. článek citovaný („cited paper“), který se uvádí / referuje na konci „citujícího“ jako REFERENCE / CITACE v soupise LITERATURY na konci v citujícím článku Vztah mezi v textu rukopisu odkazovanými pracemi k soupisu literatury na jeho konci, aneb vznik citačního ohlasu citační ohlas „B“ je citován

24 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 24 Text Reference 2 „Text – Reference“ propojení

25 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 25 Text Reference 3 Pořadí referencí podle jejich výskytu v textu (sekvenční) 1 - Zwart 2 - Abel 3 - Vaněk 4 - Smith Zwart 2 3 4

26 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 26 Text Reference 4 Pořadí referencí podle prvního autora (alfabetické) 1 - Abel 2 - Smith 3 - Vaněk 4 - Zwart 1 - Abel 3 -Vaněk 2 - Smith

27 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 27 5a Úprava citování pramenů (referencí) v textu dle autora, roku publikace a pořadí v soupisu literatury … kde Smith [3] jako první prokázal, že … … kde Smith a spolupracovníci [3] jako první … … kde již v roce 1988 [3] bylo prokázáno, že... autor + pořadí ref. … kde již v roce 1988 [3] bylo prokázáno, že... jen pořadí reference

28 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 28 5b Úprava citování pramenů (referencí) v textu dle autora, roku publikace a pořadí v soupisu literatury … kde bylo prokázáno (Smith 1988), že … … kde bylo prokázáno (Smith et al, 1988), že … … kde bylo prokázáno (Smith 1988a, Smith 1988b), že … autor + rok (name+year) … jak prokázali Smith et al. [3], je možné, že … … jak prokázali Smith et al. (3), je možné, že … … jak prokázali Smith et al. 3, je možné, že … možnosti odkazování pořadí reference

29 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 29 Bibliografický záznam článku V něm obsažené reference Bibliografický záznam původní reference jako článku V něm obsažené další reference Bibliografický záznam původní reference jako článku V něm obsažené další reference 6 Postupné propojení citací do různých „hloubek“ v citačním rejstříku

30 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 30 Bibliografický záznam článku (1998) V něm obsažené reference Bibliografický záznam původní reference jako článku (1995) Případné další v něm obsažené reference Citačně příbuzné články (related papers) Bibliografický záznam příbuzného článku (2003) Případné další v něm obsažené reference nebo příbuzné články 7 Propojování článků v citačním rejstříku sestupně podle referencí v nich obsažených a vzestupně podle článků, které je citovaly

31 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 31 Informační žír

32 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 32 Děkuji za pozornost!

33 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 33 Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  Kateřinská 32, 121 08 P r a h a 2  732 145 471 @-mail spala.m@seznam.cz

34 Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 34 Ω


Stáhnout ppt "Citační resjtříky - Úvod © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bibliografické."

Podobné prezentace


Reklamy Google