Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak spolu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak spolu."— Transkript prezentace:

1 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak spolu souvisejí: Informační systémy, výzkum a publikování ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milan Š p á l a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta VOŠIS – SIS – K3 - let. sem. 2004/2005

2 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 2 P r o l o g : P r o l o g : Umět psát odborný článek = profesionální Λ a Ω

3 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 3 Význam a úloha psaní ve společnosti a v profesi I „obyčejný“ občan by měl ve vlastním osobním zájmu umět napsat dopis příteli, žádost na úřad, zprávu o své činnosti. U „středoškoláka“ by to mělo být samozřejmostí. U „vysokoškoláka“ pak povinností.

4 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 4 Trivium (informační) současnosti 1 Číst 2 Psát 3 Počítat 4 Předvádět 5 Sdělovat Read Write Arithmetic Present Communicate

5 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 5 Oč se ten mládenec, zřejmě náruživý čtenář a zároveň i bonviván, opře, až budou vydávány jen e -knihy, a z toho sloupku zbudou tak 2-3 CD ROMy.

6 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 6 Čtenář - využívající informační zdroje, musí být: = připravený - vědět, co chce a proč to chce = uvážlivý - vybírat si informace cíleně = prozíravý - umět informace ukládat, aby je opět spolehlivě našel Na počátku je zvídavý čtenář 3

7 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 7 Čtenář Autor Informační cyklus Studium (čtení ) & Výzkum (pozorování ) Prezentace & Komunikace 3

8 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 8 Autorská činnost: vědecká - badatelská experimentální vývojová - technická spojená s profesí - odborná výuková - sebezvdělávací popularizační - publicistická Čtenář Autor Jak z bádajícího čtenáře vzniká autor 3

9 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 9 ( C ) VYTVOŘENÍ, ZREDIGOVÁNÍ a VYTIŠTĚNÍ RUKOPISU ( A) VĚDA, VÝZKUM, VÝUKA a VZDĚLÁVÁNÍ (B) VĚDECKÉ INFOR- MACE a KNIHOV- NICKÉ SLUŽBY (D) Science Writing Různé rozsahy základních předpokladů pro zvládnutí odborného psaní

10 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 10 P r o č p s á t ? To study, to finish, to publish [ Franklin B - 1706-1790 ] Connaître, découvrir, communiquer - telle est la destinée d‘un savant [ Arago F – 1786-1853 ] Work, Finish, Publish [ Faraday M – 1791-1867 ]

11 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 11 INFORMAČNÍ ZDROJE Sekundární Primární Příprava Projekt Výsledky INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ Vědecké informace Uživatel inf. zdrojů Vědomosti Znalosti Vědecko výzkumný pracovník Dovednosti Zkušenosti Návyky Autor Umění psát a presentovat Publikace Vědecké informace Knihovník Inf. pracovník Rešeršér Inform. služby

12 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 12 Na konci je důvěryhodný autor, který ví, proč píše a ovládá psaní (formulování, redigování a publikování) 3 Proč autor píše / publikuje: vytváří dokument obsahující dostatečné informace, jež umožňují čtenáři: ● posoudit popsaná pozorování (data), ● zopakovat popsané pokusy (postupy), ● rozhodnout, zda v práci uvedené závěry jsou oprávněné. [ Hall GM, 1994 ]

13 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 13 4 Od článku čteného k článku původnímu Studium, čtení primárních a sekundárních informačních pramenů Výzkum - Pozorování Experimentální výsledky – Údaje a data klinického pozorování Zpracování a analýza výsledků Formulace, sepsání a publikování článku Klasifikace a indexace nových primárních informací 

14 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 14 Příprava výzkumu Analýza a zpracování výsledků Projekt pokusu či studie Publikace článku Event. doplnění týmu a pokračování Výběr tématu Interpretace výsledků a závěry pokusu či studie Provedení pokusu či studie Fáze výzkumného cyklu [ Neuman WL, 1997 ] 

15 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 15 Milá maminko, je tu hezky, ale draho. Žvýkačka stojí 3 Kč, zmrzlina 12 Kč. Utratil jsem už 142 Kč. Ale Jarda 180 Kč a Éda dokonce 240. Prosím, buď tak hodná a něco mi pošli. Děkuje a zdraví váš syn Jirka. Nová Ves, 13.7.2002

16 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 16 Jak se vyvíjela komunikace „na dálku“: ● Od kouřových signálů a tamtamu k telegrafu ● Od výměny dopisů mezi vědci ke komunikace v časopise Jak se vyvíjela komunikace „na dálku“: ● Od kouřových signálů a tamtamu k telegrafu ● Od výměny dopisů mezi vědci ke komunikace v časopise Dopis  Úvod ……… Stať ………. Závěr …........ Článek  Abstrakt Úvod Materiál Výsledky Diskuse Závěr IMRAD : I ntroduction M aterial R esults A nd D iscussion

17 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 17 První vědecké časopisy [ Lock S, 1992 ] Journal de Sçavans první nezávislý vědecký časopis, Paris, 5.1.1665 Philosophical Transactions of the Royal Society London, 1665 Acta ( Royal Medical nad Philosophical Society) Copenhabgen, 1681

18 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 18 Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 1665 No. 1, Vol. 1,

19 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 19 Struktura článku ( I M R A D ) Introduction........ Methods........... ResultsAnd....... Discussion......... Titulní list Abstrakt Úvod Materiál a Metody Výsledky Diskuse Závěry Poděkování Reference a Poznámky (v textu) Dokumentace (tab., obr., graf.) a poznámky k článku (dedikace)

20 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 20 Sen mnoha začínajících autorů

21 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 21 TEXT. REFERENCE a POZNÁMKY (k textu) TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky (k článku); Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS - PROHLÁŠENÍ (původnost, copyright, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu manuscript → → typescript

22 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 22 TEXT. REFERENCE a POZNÁMKY TITULNÍ STRÁNKA Abstrakt Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie. PRŮVODNÍ DOPIS - PROHLÁŠENÍ (původnost, copyright, konflikt zájmů) Hlavní součásti odborného rukopisu manuscript → → typescript

23 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 23 Text „IMRAD“ – Abstrakt t), Úvod, Metodika, Diskuse, Závěry; Zkratky; Přispěvatelství (contributionship t) ; Konferenční prezentace t) ; Grantová podpora t) ; Dedikace t) ; Poděkování;. ČLÁNEK CITUJÍCÍ - „CITING “ Autor (-ři) (Afiliace, Adresa) Název (Klíčová slova) Časopis Yr. Vol. No. P.- P. ČLÁNKY CITOVANÉ - „CITED“ Autor (-ři) (Afiliace, Adresa) Název (Klíčová slova) Časopis Yr. Vol. (No.) : P.- P. Literatura – Reference Poznámky; Tabulky; Grafy; Schémata; Fotografie Propojení mezi citova- nou literaturou a citu- jícím článkem t) = pro kompletnost zásad- ních údajů o článku bývá uvedeno na titulní stránce.

24 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 24 ČLÁNEK „A“, tj. článek citující („citing paper“), se odvolává / cituje ve svém textu jiný ČLÁNEK „B“, tj. článek citovaný („cited paper“), který se uvádí / referuje na konci „citujícího“ jako REFERENCE / CITACE v soupise LITERATURY na konci v citujícím článku Vztah mezi v textu rukopisu odkazovanými pracemi k soupisu literatury na jeho konci, aneb vznik citačního ohlasu citační ohlas „B“ je citován

25 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 25 Cesty rukopis článku od autora až po tiskárnu a opět zpět Pracoviště Laboratoř Pracovní tým Kolegové a přátelé Zázemí: technnické, administra- tivní, duchovní, Autor Spolupracov- níci (poděkování) Knihovnicko- informační prostředí Redakční rada Editor - Redaktor Knihovny čtenáři Recenzent Peer reviewer DTP - Tiskárna Polygrafie Vydavatel Knihkupci Distributoři Databázoví producenti

26 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 26 Zázemí (prostředí - environment) pro odbornou publikační činnost Technické Administrativní Ekonomické Soft- a hard- warové Editační (a prezentační) programy Kreslící, grafické programy, skener, e-fotoaparát Reference manager On-line přístupný internet a databázové licence Intelektuální

27 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 27 Děkuji za pozornost!

28 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 28 Kontakt: Doc. MUDr. Milan Š p á l a, CSc., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  Kateřinská 32, 121 08 P r a h a 2  732 145 471 @-mail spala.m@seznam.cz

29 VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 29 Ω


Stáhnout ppt "VOŠIS - Infosystémy © M. Špála 2005 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak spolu."

Podobné prezentace


Reklamy Google