Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby (spolufinancováno ze zdrojů EU) AGROCENZUS 2010

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Legislativní rámec šetření: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 Nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Program statistických zjišťování na rok 2010 v desetiletých intervalech od roku 1930 Eurostat – podle metodiky FAO od roku 1970 v ČR mimořádně v r. 1995 a pak v r. 2000 mezilehlá výběrová šetření – v letech 2003, 2005, 2007; dále 2013 a 2016 Agrocenzus: celoplošné šetření v zemědělských subjektech

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Podíl na počtu subjektů Zemědělské subjekty Vývoj v uplynulých 10 letech: Subjekty fyzických osob: pokles počtu o 16,6 % zvýšení výměry zem. půdy o 9,7 % nárůst průměrné výměry na 51,23 ha (tj. + 31,5 %) Subjekty právnických osob: nárůst počtu o 9,1 % snížení výměry zem. půdy o 7,9 % pokles průměrné výměry na 801,23 ha (tj. - 15,5 %) Podíl na výměře zem. půdy SubjektyUkazatel 200020052010 Index 2010/2005 Index 2010/2000 Zemědělské subjekty celkem počet26 53923 23322 86498,486,2 výměra (ha)3 604 4003 529 4163 483 50098,796,6 průměrná výměra (ha)136152 100,3112,2 Subjekty fyzických osob počet23 71220 52319 78196,483,4 výměra (ha)923 7601 013 3061 013 303100,0109,7 průměrná výměra (ha)394951103,8131,5 Subjekty právnických osob počet2 8272 7103 083113,8109,1 výměra (ha)2 680 6402 516 1112 470 19798,292,1 průměrná výměra (ha)94892880186,384,5 2000 a 2005 – data přepočtená na prahové hodnoty pro rok 2010

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Zaměření zemědělské výroby 8 848 subjektů – rostlinná výroba 7 399 subjektů – živočišná výroba 6 245 subjektů – smíšené hospodářství 372 subjekty – podpůrné činnosti Z celkového počtu podniků zabývajících se rostlinnou výrobou: 60,6 % – pěstování obilovin, luštěnin a olejnatých semen 20,7 % – pěstování vinných hroznů Z celkového počtu podniků zabývajících se živočišnou výrobou: 41,7 % – chov skotu bez mléčné produkce 30,3 % – chov ovcí a koz

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Pracující v zemědělství 2000 Celkem 13,6 % Subjekty FO 14,3 % Subjekty PO 7,6 % 2010 Celkem 15,1 % Subjekty FO 16,0 % Subjekty PO 9,3 % Zemědělské vzdělání vedoucích pracovníků Další odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Ženy ve vedoucí pozici: 200020052010 osoby Pracující celkem 222 693198 679186 100 pracující přímo zaměstnaní podnikem 222 693198 679182 237 pravidelně zaměstnaní 183 069151 235132 750 nepravidelně zaměstnaní 39 62447 44449 487 pracující nepřímo zaměstnaní podnikem..3 863 přepočtení na plně zaměstnané (AWU) Pracující celkem 166 365137 627108 814 pracující přímo zaměstnaní podnikem 166 365137 627107 986 pravidelně zaměstnaní 157 339128 155104 599 nepravidelně zaměstnaní 9 0269 4723 386 pracující nepřímo zaměstnaní podnikem..828

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Věková struktura pracujících Věková struktura v subjektech fyzických a právnických osob v roce 2010 Věková struktura v roce 2010 Věková struktura v roce 2000 Okresy s největším podílem: - pracujících ve věku do 24 let: Frýdek-Místek 9,2 % Jeseník 9,0 % - pracujících ve věku 65 let a starších: Brno – město 12,3 % Vsetín 11,1 %

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Rostlinná výroba Struktura plodin na orné půdě Podíl zemědělské půdy na rozloze ČR: 44,2 % Změny oproti roku 2000: procento zornění – pokles o 3,8 p.b podíl trvalých travních porostů – nárůst o 3,9 p.b. Nárůst a pokles ploch oproti roku 2000: řepka a řepice, + 39 208 ha ostatní olejniny, + 31 615 ha kukuřice, + 21 664 ha víceleté pícniny, - 114 312 ha pšenice, - 87 578 ha ječmen, - 61 589 ha brambory, - 12 404 ha Zemědělská půda (tis. ha) 200020052010 změna 2000-2010 Obhospodařovaná zemědělská půda celkem3 604,43 529,43 483,5-120,9 Orná půda2 738,42 624,62 513,8-224,5 Chmelnice7,06,15,7-1,2 Vinice10,613,914,33,8 Zelinářské zahrady4,61,90,2-4,4 Ovocné sady22,120,320,5-1,6 Trvalé travní porosty821,8862,7928,8107,1

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Péče o půdu Traktory a sklízecí stroje Aplikace statkových hnojiv: 11 520 subjektů (50,4 %) aplikuje na zemědělskou půdu chlévský hnůj 7 085 subjektů (31,0 %) jej okamžitě zapravuje 1 078 subjektů (4,7 %) aplikuje kejdu 692 subjekty (3,0 %) ji okamžitě zapravují Pokrytí orné půdy v zimním období Zpracování orné půdy Stroje celkem (kusy) z toho ve stáří do 10let Traktory kolové a pásové celkem59 01311 737 v tom s výkonem: do 20 kW2 254297 21 - 39 kW5 510464 40 - 59 kW19 7181 418 60 - 99 kW18 7734 214 100 kW a více12 7585 344 Sklízecí mlátičky7 3971 825 Sklízecí řezačky1 244341

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Zavlažováno celkem 0,55 % z veškeré obhospodařované zemědělské půdy a 0,58 % z orné půdy Zavlažování Podíl plodin na zavlažované ploše Odhadovaná celková spotřeba vody od října 2009 do září 2010: 11 147 tis. m 3 Způsoby zavlažování: (počet subjektů) postřik 609 povrchové zavlažování 125 mikrozávlahy 307 Srovnání let 2005 a 2010 52,8 % plochy zeleniny a jahod 24,9 % chmelnic a zahrad 14,3 % ovocných sadů 13,1 % brambor 2,2 % vinic 1,9 % cukrovky < 1 % ostatních plodin 20052010 Index 2010/2005 Zavlažovatelná plocha (ha)46 67832 22669,0 Zavlažovaná plocha (ha)17 11319 196112,2 Zavlažovací zařízení (ks): stabilní573669116,7 pojízdná a přenosná2 7941 33647,8

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Stavy hospodářských zvířat skot celkem, - 216 tis. ks prasata celkem, - 1 525 tis. ks ovce a berani, + 118 tis. ks drůbež celkem, - 4 998 tis. ks plemenní býci, + 105,4 % koně nad 3 roky, + 61,9 % křepelky, - 94,8 % kožešinová zvířata, - 93,9 % Intenzita chovu skotu Nárůst a pokles počtu kusů oproti roku 2000: Stavy zvířat (tis. ks) 200020052010 Skot celkem1 5451 4161 329 dojnice496438381 krávy BTPM97140169 Prasata celkem3 4333 0041 908 prasnice397341190 Ovce a berani66129184 Kozy a kozli81017 Koně172125 Drůbež celkem30 32126 39025 323 slepice6 6127 5546 063 Králíci - chovné samice42114 Kožešinová zvířata921

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Typy ustájení zvířat Zvířata na pastvě Welfare zvířat SkotPrasataNosnice Subjekty fyzických osob Subjekty právnických osob Zvířata celkem z toho na pastvě Podíl (%) Kusy na 1 ha pastvin Průměrná doba strávená na pastvě (měsíce) Skot1 328 925389 42129,31,068 Ovce184 032164 13589,24,559 Kozy16 90012 88276,23,529 Koně25 03420 05280,10,909

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Ekologické zemědělství Struktura ekologicky pěstovaných plodin na orné půdě Kultury v ekologickém hospodaření orná půda 12,5 % trvalé travní porosty 86,4 % trvalé kultury 1,1 % skot 13,1 % kozy40,1 % koně20,5 % ovce 38,5 % prasata 0,3 % drůbež 0,1 % 2 357 ekologických farem (398 592 ha zemědělské půdy) 1 515 registrovaných ekologických farem (302 429 ha zemědělské půdy) 1 030 farem v přechodném období (96 163 ha zemědělské půdy) Hospodářská zvířata (podíl na celkovém počtu) Zastoupení ekofarem v krajích 200020052010 Zemědělské subjekty4387362 357 subjekty fyzických osob3115441 832 subjekty právnických osob127192525 Podíl na celkovém počtu1,7%3,2%10,3% subjekty fyzických osob1,3%2,7%9,3% subjekty právnických osob4,5%7,1%17,0% Podíl na celkové výměře obhospodařované zem. půdy3,7%6,4%11,4% subjekty fyzických osob5,3%9,1%17,1% subjekty právnických osob3,1%5,3%9,1%

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz 20052010 Index 2010/2005 Studna9 9509 28993,4 Veřejný vodovod6 0075 24287,3 Studna i vodovod4 3153 58283,0 Bez zdroje vody2 8494 750166,8 Obnovitelné zdroje energie 355 podniků – jedno zařízení 72 podniků – dvě a více zařízení Zemědělství a životní prostředí Způsob likvidace odpadních vod Krajinné prvky zřízené a udržované v letech 2008 až 2010 Zdroj vody pro podnik

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Nezemědělské činnosti 3 442 zemědělské subjekty (15,1 %) provozují alespoň jednu nezemědělskou činnost Nezemědělskou činnost provozuje: 11,2 % subjektů fyzických osob 39,8 % subjektů právnických osob 200020052010 Subjekty bez nezemědělských činností81,2%83,1%84,9% Subjekty s nezemědělskými činnostmi jednou12,9%13,5%11,3% dvěma3,4%2,3%2,8% třemi a více2,6%1,1%0,9%

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Mezinárodní srovnání (data z FSS 2005) zdroj: EUROSTAT, zpracoval ČSÚ data nepřepočtená na prahové hodnoty pro rok 2010 Umístění ČR v rámci EU 27: 1. místo – průměrná výměra zemědělské půdy na 1 subjekt – 84,2 ha 1. místo – počet pracujících na 1 zemědělský subjekt – 4,3 osoby 8. místo – zornění zemědělské půdy – 74,2 % 15. místo – skot na 100 ha zemědělské půdy – 40 kusů 15. místo – prasata na 100 ha orné půdy – 114 kusů 22. místo – počet pracujících na 100 ha zemědělské půdy – 5,2 osoby Zemědělské subjekty (tis.) Průměrná výměra (ha/subjekt) Zornění (%) Pracující na 100 ha z.p. Pracující na 1 subjekt Skot na 100 ha z.p. Prasata na 100 ha o.p. Česká republika 4284,274,25,24,340114 Německo 39043,769,95,72,577226 Polsko 2 4766,076,634,62,137157 Rakousko 17119,143,013,42,661224 Slovensko 6827,470,211,73,22776 Francie 56748,666,54,12,06981 Maďarsko 7156,084,533,32,017107 Rumunsko 4 2563,363,861,22,02056 Španělsko 1 07923,048,08,82,024191 Velká Británie 28755,638,34,12,36579 EU 27 14 48211,960,917,32,152148

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Děkuji za pozornost Ing. Jiří Hrbek


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské."

Podobné prezentace


Reklamy Google