Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Starověk – Řecko 1 Pavel Šupka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Starověk – Řecko 1 Pavel Šupka"— Transkript prezentace:

1 Dějepis Starověk – Řecko 1 Pavel Šupka

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověké Řecko Autor Mgr. Pavel Šupka Jazyk Český Očekávaný výstup 26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby -žádné- Klíčová slova Železo, temné období, stěhování, kmeny, aristokracie, první a druhá řecká kolonizace, archaické období Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaný Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Typická věková skupina 15-19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí dějepisu

3 Nejstarší, tzv. temné období
Starověk – Řecko 1 Nejstarší, tzv. temné období (11. – 8. stol. př.n.l.) výroba železa železné nářadí umožnilo obdělávat i suchou půdu z drahých kovů se razí mince, nahradily směnný obchod

4 Starověk – Řecko 1 od 2. tis. př. n. l. příchod Helénů (= Řeků)
Achájové Iónové Dórové Řecko – hornaté, horší podmínky pro zemědělství převažovalo pastevectví, pěstování vinné révy, oliv dostatek rud (zlato, stříbro, olovo, měď) = rozvoj řemesel

5 Starověk – Řecko 1 zpočátku rodové zřízení, půda je společná (občinové vlastnictví) postupný rozpad rodů, spojují se do kmenů (fýly). v čele kmene je kmenový náčelník, později král – bazileos skupina bohatých, urozených – tzv. rodová šlechta – aristokracie svobodní rolníci otroci – málo

6 Starověk – Řecko 1 růst počtu obyvatel = stěhování Řeků z pevniny na ostrovy a na pobřeží Malé Asie (dnes Turecko) = první řecká kolonizace zde vznikají první města – Milétos, Efessos, Halikarnasos, Smyrna nejstarší řecký národní epos – Ilias a Odyssea, slepý básník Homér – proto se tomuto období říká také homérské

7 Archaické období (800 – 500 př. n. l.)
Starověk – Řecko 1 Archaické období (800 – 500 př. n. l.) vláda aristokracie – už nepotřebuje bazilea rozvoj zemědělství, řemesel a obchodu – vynález peněz. Roste také majetková nerovnost malé obce se sjednocují v města – polis nedošlo nikdy ke sjednocení městských států přejata a upravena fénická abecedu, doplněny znaky pro samohlásky = alfabetu

8 Starověk – Řecko 1 druhá řecká kolonizace (8. – 6. stol. př. n. l.)
důvodem byla obilní krize pobřeží Černého moře, Sicílie, jižní Francie a Egypt Neapol, Syrakusy, Marseille, Tarent, Byzantion prohlubující se sociální nerovnost – konflikt chudých a aristokracie dlužní otroctví při těchto bojích se mohli dostat do čela státu samovládci – tyranové, vládnoucí zpočátku ve prospěch chudých

9 Mapa antického Řecka

10 Řecké kolonie v jižní Itálii

11 Solón

12 Ostraka

13 Citace CHABACANO. Epamapa [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: FUTURE PERFECT AT SUNRISE. Magna Graecia ancient colonies and dialects [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: KPJAS. Solon [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: MARSYAS. AGMA Ostrakon Cimon [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z:

14 PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část
PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN


Stáhnout ppt "Dějepis Starověk – Řecko 1 Pavel Šupka"

Podobné prezentace


Reklamy Google