Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Department of computer science and engineering WEBING WEB EngineerING Research Group Miroslav Bureš, Ivan Jelínek & WEBING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Department of computer science and engineering WEBING WEB EngineerING Research Group Miroslav Bureš, Ivan Jelínek & WEBING."— Transkript prezentace:

1 department of computer science and engineering WEBING WEB EngineerING Research Group Miroslav Bureš, Ivan Jelínek & WEBING

2 WEB Engineering (2) department of computer science and engineering Web Enginering concepts The basic idea of Web Engineering: „… to find such methods, technologies and approaches, which in a user-oriented interface help the user to find his bearings in the web environment in an efficient way“ „ … is the application of systematic and quantifiable approaches (concepts, methods, techniques, tools) to cost- effective requirements analysis, design, implementation, testing, operation, and maintenance of high-quality Web applications“

3 WEB Engineering (3) department of computer science and engineering Members of WEBING group Martin Balík (max.)Personalized web model Lenka Hapalová(max.)Web access prediction Radek Malínský (max.)Webometrics, Infometrics Ilja Rudomilov (max.)Semantic P2P search engine Karel Frajták (max.)Semi-automatted support of manual testing of web applications Martin Filipský (2011)Better efficiency of automated testing Miroslav Bureš, PhD. Quality assurance of web applications, Adaptive hypermedia Ivan Jelínek, headWeb Engineering

4 WEB Engineering (4) department of computer science and engineering Řešená témata webového inženýrství XML technologies Web and database Web sources integration Web searching and information retrieval Information retrieval in P2P networks Caching and prefetching Web mining, Web Information Extraction Web quality Semantic web Web adaptation and personalization Webometrics Trust negotiations data informace znalosti sémantika vyhledávání personalizace uživatelé důvěra WEBING

5 WEB Engineering (5) department of computer science and engineering Řešená témata webového inženýrství – zajištění kvality webové aplikace (2) Automatické generování testovacích případů Unit testování Zvýšení efektivity klasických manuálních testů Automatizace testování Metriky kvality Statické testování, W-model Testovací prostředí Metody testovacího pokrytí … debug vývojářské testy manuální testování statické testování W-model quality assurance WEBING

6 department of computer science and engineering Detail vybraných témat

7 WEB Engineering (7) department of computer science and engineering Martin Balík Obecný model pro personalizovaný web Obecný model pro personalizovaný web Cíl projektu: Cíl projektu: Návrh obecného modelu pro personalizovaný web a implementace frameworku na tomto modelu postaveném. Model umožňuje přizpůsobení i volbu vhodných adaptačních technik. Přínos: Efektivnější a spolehlivější způsob adaptace webových stránek Způsob řešení: – –Model vychází z existujících přístupů, které rozšiřuje na základě analýzy požadavků adaptivních systémů – –Oproti podobným řešením tento model zahrnuje technologie Sémantického webu poskytující strojově srozumitelná data a tak snazší integraci adaptivních systémů Maximum – únor 2013

8 WEB Engineering (8) department of computer science and engineering Radek Malinský Webometrie Webometrie Cíl projektu: Hledání nových metrik, které by lépe odrážely obsah jednotlivých stránek, jejich sémantický smysl a vztahy s podobnými webovými stránkami Cíl projektu: Hledání nových metrik, které by lépe odrážely obsah jednotlivých stránek, jejich sémantický smysl a vztahy s podobnými webovými stránkami Přínos: Přínos: Lepší strojové pochopení obsahu webových stránek a uživatelských dotazů  redukce irelevantních výsledků hledání Způsob řešení: Způsob řešení: – –Založeno na sofistikovaném rozboru vět (tzv. Sentiment Analysis), který umožňuje rozpoznat polaritu textu a postoj autora textu s ohledem na určité téma Po minimu, příprava maxima Po minimu, příprava maxima

9 WEB Engineering (9) department of computer science and engineering Ilya Rudomilov Sémantický P2P vyhledávací stroj Sémantický P2P vyhledávací stroj Cíl projektu: Návrh a implementace inteligentního sémantického Peer- to-Peer vyhledávacího stroje: Decentralizovaný, tvořený uzly s různými typy dokumentů. Cíl projektu: Návrh a implementace inteligentního sémantického Peer- to-Peer vyhledávacího stroje: Decentralizovaný, tvořený uzly s různými typy dokumentů. Přínos: Alternativní způsob vyhledávání dokumentů s větší přesností a časovou efektivitou Přínos: Alternativní způsob vyhledávání dokumentů s větší přesností a časovou efektivitou Způsob řešení: Způsob řešení: –Rešerše P2P architektur (od centralizovaných k decentralizace), a příslušných studií (query-routing, ontology atd.). –Adaptace modelu Gnutella Efficient Search k sémantickému P2P systému a implementace na základě open-sorce frameworku JADE (jako multi-agentní systém) Po minimu, příprava maxima Po minimu, příprava maxima

10 WEB Engineering (10) department of computer science and engineering Testování webových aplikací Testování a quality assurance webových aplikací Testování a quality assurance webových aplikací Současná situace v praxi – V-model: Současná situace v praxi – V-model:

11 WEB Engineering (11) department of computer science and engineering Testování webových aplikací Boehmův zákon: Boehmův zákon:

12 WEB Engineering (12) department of computer science and engineering Testování webových aplikací V-model nakreslený jinak: V-model nakreslený jinak:

13 WEB Engineering (13) department of computer science and engineering Karel Frajták Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace Cíl projektu: Zmenšení režie při přípravě testovacích scénářů pomocí automatického provádění testera na základě modelu systému Cíl projektu: Zmenšení režie při přípravě testovacích scénářů pomocí automatického provádění testera na základě modelu systému Přínos: Snížení chybovosti, vyšší přesnost testů, redukce režie pro přípravu testů, vhodné pro kritické aplikace (např. pro průmysl, zdravotnictví, apod.) Přínos: Snížení chybovosti, vyšší přesnost testů, redukce režie pro přípravu testů, vhodné pro kritické aplikace (např. pro průmysl, zdravotnictví, apod.) Způsob řešení: Způsob řešení: – Formální model popisující testovanou aplikaci a interakci testera se systémem - základ pro generování interaktivního provádění testera – Průvodní aplikace navigující testera jednotlivými kroky testovacího scénáře a ověřující jeho práci Hotové minimum a rigorózní zkouška, udělen SGS grant, práce na publikaci v impaktovaném časopise Hotové minimum a rigorózní zkouška, udělen SGS grant, práce na publikaci v impaktovaném časopise

14 WEB Engineering (14) department of computer science and engineering Martin Filipský Zvýšení efektivity automatizovaného testování Zvýšení efektivity automatizovaného testování Cíl projektu: Implementace mezivrstvy mezi požadavky, testovanou aplikací a skripty pro automatické testy a frameworku řešícího definované problémy automatizovaného testování Cíl projektu: Implementace mezivrstvy mezi požadavky, testovanou aplikací a skripty pro automatické testy a frameworku řešícího definované problémy automatizovaného testování Přínos: Snížení efektu zastarávání automatických skriptů, heterogenity vstupních požadavků a platforem pro automatizované testování, snížení rozdílů v detekci chyb mezi automatizovaným a manuálním testování Přínos: Snížení efektu zastarávání automatických skriptů, heterogenity vstupních požadavků a platforem pro automatizované testování, snížení rozdílů v detekci chyb mezi automatizovaným a manuálním testování Způsob řešení: Způsob řešení: – Definice modelu mezivrstvy a potřebných vazeb (příklad: prvek v testované aplikaci  abstraktní entita ovládacího prvku  konkrétní krok v automatizovaném skriptu) – Implementace frameworku a oveření na reálných projektech Publikace na konferenci ve WoS, udělen SGS grant, příprava na minimum Publikace na konferenci ve WoS, udělen SGS grant, příprava na minimum

15 WEB Engineering (15) department of computer science and engineering Miroslav Bureš Model efektivity testování webových aplikací Model efektivity testování webových aplikací Požadavky a specifikace Požadavky a specifikace Testovaná aplikace Testovaná aplikace Testovací skripty a pokrytí Testovací skripty a pokrytí Tester a jeho kontextové a doménové znalosti Tester a jeho kontextové a doménové znalosti Přechody v cyklu vývoje webové aplikace Přechody v cyklu vývoje webové aplikace Metriky Metriky Optimalizace a simulace testovací strategie Optimalizace a simulace testovací strategie Metody pro efektivní detekci chyb co nejdříve v cyklu vývoje Metody pro efektivní detekci chyb co nejdříve v cyklu vývoje Statické testování specifikace Statické testování specifikace Validace kvality testovacích skriptů, kontrola pokrytí Validace kvality testovacích skriptů, kontrola pokrytí Automatizace testů Automatizace testů

16 department of computer science and engineering Vybrané publikace

17 WEB Engineering (17) department of computer science and engineering Seznam bibliografických citací publikací 2010-2012, I Balík, M. - Jelínek, I.: Development of an Adaptive Learning Environment. International Journal on Information Technologies and Security. 2012, vol. IV, no. 2, p. 19-32. ISSN 1313-8251. Balík, M. - Jelínek, I.: Development of an Adaptive Learning Environment. International Journal on Information Technologies and Security. 2012, vol. IV, no. 2, p. 19-32. ISSN 1313-8251. Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Manual testing of web software systems supported by direct guidance of the tester based on design model. World Academy of Science, engineering and Technology. 2011, vol. 80, p. 243-246. ISSN 2010-376X. Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Manual testing of web software systems supported by direct guidance of the tester based on design model. World Academy of Science, engineering and Technology. 2011, vol. 80, p. 243-246. ISSN 2010-376X. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Learning Semantic Web Usage Profiles by Using Genetic Algorithms. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, vol. 3, no. 4, p. 3-20. ISSN 1313-8251. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Learning Semantic Web Usage Profiles by Using Genetic Algorithms. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, vol. 3, no. 4, p. 3-20. ISSN 1313-8251. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Scoring Pageview Based on Learning Weight Function. International Journal on Information Technologies and Security. 2010, vol. 2, no. 4, p. 19-28. ISSN 1313-8251. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Scoring Pageview Based on Learning Weight Function. International Journal on Information Technologies and Security. 2010, vol. 2, no. 4, p. 19-28. ISSN 1313-8251. Malinský, R. - Jelínek, I.: A Novel Web Metric for the Evaluation of Internet Trends. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, vol. 7, no. 81, p. 504-507. ISSN 2010-376X. Malinský, R. - Jelínek, I.: A Novel Web Metric for the Evaluation of Internet Trends. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, vol. 7, no. 81, p. 504-507. ISSN 2010-376X. Malinský, R. - Jelínek, I.: Sentiment Analysis: Popularity of Candidates for the President of the United States. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, vol. 8, no. 71, p. 294-298. ISSN 2010-376X. Malinský, R. - Jelínek, I.: Sentiment Analysis: Popularity of Candidates for the President of the United States. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, vol. 8, no. 71, p. 294-298. ISSN 2010-376X. Balík, M. - Jelínek, I.: Model for Adaptive Environments. In Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 108-109. ISBN 978-80-01-04513-8. Balík, M. - Jelínek, I.: Model for Adaptive Environments. In Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p. 108-109. ISBN 978-80-01-04513-8.

18 WEB Engineering (18) department of computer science and engineering Seznam bibliografických citací publikací 2010-2012, II Filipský, M. - Bureš, M. - Jelínek, I.: BUILDING TEST SUITES FROM TEST RECORDINGS OF WEB. In Proceedings of IADIS International Conference WWW/INTERNET 2012 [CD-ROM]. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2012, p. 507-510. ISBN 978-989- 8533-09-8. Filipský, M. - Bureš, M. - Jelínek, I.: BUILDING TEST SUITES FROM TEST RECORDINGS OF WEB. In Proceedings of IADIS International Conference WWW/INTERNET 2012 [CD-ROM]. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2012, p. 507-510. ISBN 978-989- 8533-09-8. Filipský, M. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Framework for Better Efficiency of Automated Testing. In Proceedings of The Seventh International Conference on Software Engineering Advances [CD-ROM]. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2012, p. 615-618. ISBN 978-1-61208-025-3. Filipský, M. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Framework for Better Efficiency of Automated Testing. In Proceedings of The Seventh International Conference on Software Engineering Advances [CD-ROM]. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2012, p. 615-618. ISBN 978-1-61208-025-3. Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Formal specification to support advanced model based testing. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, p. 1311-1314. ISBN 978-83-60810-51-4. Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Formal specification to support advanced model based testing. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, p. 1311-1314. ISBN 978-83-60810-51-4. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Dynamical online modeling of web user behaviour in adaptive web. In Workshop 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 1-4. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Dynamical online modeling of web user behaviour in adaptive web. In Workshop 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 1-4. Malinský, R. - Jelínek, I.: Model for Gathering and Processing Data from Web 2.0. In Workshop 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, Malinský, R. - Jelínek, I.: Model for Gathering and Processing Data from Web 2.0. In Workshop 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, Rudomilov, I. - Jelínek, I.: Class-based approach in semantic P2P information retrieval. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, p. 257-261. ISBN 978-83-60810-51-4. Rudomilov, I. - Jelínek, I.: Class-based approach in semantic P2P information retrieval. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, p. 257-261. ISBN 978-83-60810-51-4.

19 WEB Engineering (19) department of computer science and engineering Seznam bibliografických citací publikací 2010-2012, III Bureš, M. - Jelínek, I.: Open Solution for Generation of Draft Test Cases from Design Documentation. In Proceedings of the Fourth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 11). Wrexham: Centre for Applied Internet Research (CAIR), 2011, p. 605-606. ISBN 978-0-946881- 68-0. Bureš, M. - Jelínek, I.: Open Solution for Generation of Draft Test Cases from Design Documentation. In Proceedings of the Fourth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 11). Wrexham: Centre for Applied Internet Research (CAIR), 2011, p. 605-606. ISBN 978-0-946881- 68-0. Bureš, M. - Jelínek, I.: Quality Assurance of Web-based Application: Approach Based on Independent Verification of Analysis and Design. In Proceedings of International Conference on Information Technologies. Sofia: Technical University, 2010, p. 141-148. ISSN 1314-1023. Bureš, M. - Jelínek, I.: Quality Assurance of Web-based Application: Approach Based on Independent Verification of Analysis and Design. In Proceedings of International Conference on Information Technologies. Sofia: Technical University, 2010, p. 141-148. ISSN 1314-1023. Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Web Software Systems Testing Supported by Model-Based Direct Guidance of the Tester. In Proceedings of International Conference on Information Technologies. Sofia: Technical University, 2012, p. 45-52. ISSN 1314-1023. Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Web Software Systems Testing Supported by Model-Based Direct Guidance of the Tester. In Proceedings of International Conference on Information Technologies. Sofia: Technical University, 2012, p. 45-52. ISSN 1314-1023. Jirkovský, V. - Jelínek, I.: Method Combination for Information Extraction. In PROCEEDINGS of 11th International Conference on Computer Systems and Technologies. New York: ACM Press, 2010, vol. 1, p. 511-514. ISBN 978-1-4503-0243-2. Jirkovský, V. - Jelínek, I.: Method Combination for Information Extraction. In PROCEEDINGS of 11th International Conference on Computer Systems and Technologies. New York: ACM Press, 2010, vol. 1, p. 511-514. ISBN 978-1-4503-0243-2. Malinský, R. - Jelínek, I.: Improvements of Webometrics by Using Sentiment Analysis for Better Accessibility of the Web. In Current Trends in Web Engineering. Lecture Notes in Computer Science LNCS 6385. Heidelberg: Springer, 2010, p. 581-586. ISBN 978-3-642-16984-7. Malinský, R. - Jelínek, I.: Improvements of Webometrics by Using Sentiment Analysis for Better Accessibility of the Web. In Current Trends in Web Engineering. Lecture Notes in Computer Science LNCS 6385. Heidelberg: Springer, 2010, p. 581-586. ISBN 978-3-642-16984-7. Rudomilov, I. - Jelínek, I.: Semantic P2P Search engine. In FEDCSIS 2011. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011, p. 991-995. ISBN 978-83-60810-22-4. Rudomilov, I. - Jelínek, I.: Semantic P2P Search engine. In FEDCSIS 2011. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011, p. 991-995. ISBN 978-83-60810-22-4.


Stáhnout ppt "Department of computer science and engineering WEBING WEB EngineerING Research Group Miroslav Bureš, Ivan Jelínek & WEBING."

Podobné prezentace


Reklamy Google