Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WEBING WEB EngineerING Research Group

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WEBING WEB EngineerING Research Group"— Transkript prezentace:

1 WEBING WEB EngineerING Research Group
Miroslav Bureš, Ivan Jelínek & WEBING

2 Web Enginering concepts
The basic idea of Web Engineering: „… to find such methods, technologies and approaches, which in a user-oriented interface help the user to find his bearings in the web environment in an efficient way“ „ … is the application of systematic and quantifiable approaches (concepts, methods, techniques, tools) to cost-effective requirements analysis, design, implementation, testing, operation, and maintenance of high-quality Web applications“

3 Members of WEBING group
Martin Balík (max.) Personalized web model Lenka Hapalová(max.) Web access prediction Radek Malínský (max.) Webometrics, Infometrics Ilja Rudomilov (max.) Semantic P2P search engine Karel Frajták (max.) Semi-automatted support of manual testing of web applications Martin Filipský (2011) Better efficiency of automated testing Miroslav Bureš, PhD. Quality assurance of web applications, Adaptive hypermedia Ivan Jelínek, head Web Engineering

4 Řešená témata webového inženýrství
XML technologies Web and database Web sources integration Web searching and information retrieval Information retrieval in P2P networks Caching and prefetching Web mining, Web Information Extraction Web quality Semantic web Web adaptation and personalization Webometrics Trust negotiations data informace znalosti sémantika vyhledávání personalizace uživatelé důvěra WEBING

5 Řešená témata webového inženýrství – zajištění kvality webové aplikace (2)
Automatické generování testovacích případů Unit testování Zvýšení efektivity klasických manuálních testů Automatizace testování Metriky kvality Statické testování, W-model Testovací prostředí Metody testovacího pokrytí debug vývojářské testy manuální testování statické testování W-model quality assurance WEBING

6 Detail vybraných témat

7 Martin Balík Obecný model pro personalizovaný web
Cíl projektu: Návrh obecného modelu pro personalizovaný web a implementace frameworku na tomto modelu postaveném. Model umožňuje přizpůsobení i volbu vhodných adaptačních technik. Přínos: Efektivnější a spolehlivější způsob adaptace webových stránek Způsob řešení: Model vychází z existujících přístupů, které rozšiřuje na základě analýzy požadavků adaptivních systémů Oproti podobným řešením tento model zahrnuje technologie Sémantického webu poskytující strojově srozumitelná data a tak snazší integraci adaptivních systémů Maximum – únor 2013

8 Radek Malinský Webometrie
Cíl projektu: Hledání nových metrik, které by lépe odrážely obsah jednotlivých stránek, jejich sémantický smysl a vztahy s podobnými webovými stránkami Přínos: Lepší strojové pochopení obsahu webových stránek a uživatelských dotazů  redukce irelevantních výsledků hledání Způsob řešení: Založeno na sofistikovaném rozboru vět (tzv. Sentiment Analysis), který umožňuje rozpoznat polaritu textu a postoj autora textu s ohledem na určité téma Po minimu, příprava maxima

9 Ilya Rudomilov Sémantický P2P vyhledávací stroj
Cíl projektu: Návrh a implementace inteligentního sémantického Peer-to-Peer vyhledávacího stroje: Decentralizovaný, tvořený uzly s různými typy dokumentů. Přínos: Alternativní způsob vyhledávání dokumentů s větší přesností a časovou efektivitou Způsob řešení: Rešerše P2P architektur (od centralizovaných k decentralizace), a příslušných studií (query-routing, ontology atd.). Adaptace modelu Gnutella Efficient Search k sémantickému P2P systému a implementace na základě open-sorce frameworku JADE (jako multi-agentní systém) Po minimu, příprava maxima

10 Testování webových aplikací
Testování a quality assurance webových aplikací Současná situace v praxi – V-model:

11 Testování webových aplikací
Boehmův zákon:

12 Testování webových aplikací
V-model nakreslený jinak:

13 Karel Frajták Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace Cíl projektu: Zmenšení režie při přípravě testovacích scénářů pomocí automatického provádění testera na základě modelu systému Přínos: Snížení chybovosti, vyšší přesnost testů, redukce režie pro přípravu testů, vhodné pro kritické aplikace (např. pro průmysl, zdravotnictví, apod.) Způsob řešení: Formální model popisující testovanou aplikaci a interakci testera se systémem - základ pro generování interaktivního provádění testera Průvodní aplikace navigující testera jednotlivými kroky testovacího scénáře a ověřující jeho práci Hotové minimum a rigorózní zkouška, udělen SGS grant, práce na publikaci v impaktovaném časopise

14 Martin Filipský Zvýšení efektivity automatizovaného testování
Cíl projektu: Implementace mezivrstvy mezi požadavky, testovanou aplikací a skripty pro automatické testy a frameworku řešícího definované problémy automatizovaného testování Přínos: Snížení efektu zastarávání automatických skriptů, heterogenity vstupních požadavků a platforem pro automatizované testování, snížení rozdílů v detekci chyb mezi automatizovaným a manuálním testování Způsob řešení: Definice modelu mezivrstvy a potřebných vazeb (příklad: prvek v testované aplikaci  abstraktní entita ovládacího prvku  konkrétní krok v automatizovaném skriptu) Implementace frameworku a oveření na reálných projektech Publikace na konferenci ve WoS, udělen SGS grant, příprava na minimum

15 Miroslav Bureš Model efektivity testování webových aplikací
Požadavky a specifikace Testovaná aplikace Testovací skripty a pokrytí Tester a jeho kontextové a doménové znalosti Přechody v cyklu vývoje webové aplikace Metriky Optimalizace a simulace testovací strategie Metody pro efektivní detekci chyb co nejdříve v cyklu vývoje Statické testování specifikace Validace kvality testovacích skriptů, kontrola pokrytí Automatizace testů

16 Vybrané publikace

17 Seznam bibliografických citací publikací 2010-2012 , I
Balík, M. - Jelínek, I.: Development of an Adaptive Learning Environment. International Journal on Information Technologies and Security. 2012, vol. IV, no. 2, p.  ISSN  Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Manual testing of web software systems supported by direct guidance of the tester based on design model. World Academy of Science, engineering and Technology. 2011, vol. 80, p.  ISSN  X. Kuchař, J. - Jelínek, I.: Learning Semantic Web Usage Profiles by Using Genetic Algorithms. International Journal on Information Technologies and Security. 2011, vol. 3, no. 4, p. 3-20. ISSN  Kuchař, J. - Jelínek, I.: Scoring Pageview Based on Learning Weight Function. International Journal on Information Technologies and Security. 2010, vol. 2, no. 4, p.  ISSN  Malinský, R. - Jelínek, I.: A Novel Web Metric for the Evaluation of Internet Trends. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, vol. 7, no. 81, p.  ISSN  X. Malinský, R. - Jelínek, I.: Sentiment Analysis: Popularity of Candidates for the President of the United States. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, vol. 8, no. 71, p.  ISSN  X. Balík, M. - Jelínek, I.: Model for Adaptive Environments. In Workshop 2010 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, p.  ISBN 

18 Seznam bibliografických citací publikací 2010-2012 , II
Filipský, M. - Bureš, M. - Jelínek, I.: BUILDING TEST SUITES FROM TEST RECORDINGS OF WEB. In Proceedings of IADIS International Conference WWW/INTERNET 2012 [CD-ROM]. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2012, p.  ISBN  Filipský, M. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Framework for Better Efficiency of Automated Testing. In Proceedings of The Seventh International Conference on Software Engineering Advances [CD-ROM]. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2012, p.  ISBN  Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Formal specification to support advanced model based testing. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, p.  ISBN  Kuchař, J. - Jelínek, I.: Dynamical online modeling of web user behaviour in adaptive web. In Workshop 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, p. 1-4. Malinský, R. - Jelínek, I.: Model for Gathering and Processing Data from Web 2.0. In Workshop 2011 [CD-ROM]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, Rudomilov, I. - Jelínek, I.: Class-based approach in semantic P2P information retrieval. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012) [CD-ROM]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2012, p.  ISBN 

19 Seznam bibliografických citací publikací 2010-2012 , III
Bureš, M. - Jelínek, I.: Open Solution for Generation of Draft Test Cases from Design Documentation. In Proceedings of the Fourth International Conference on Internet Technologies and Applications (ITA 11). Wrexham: Centre for Applied Internet Research (CAIR), 2011, p.  ISBN  Bureš, M. - Jelínek, I.: Quality Assurance of Web-based Application: Approach Based on Independent Verification of Analysis and Design. In Proceedings of International Conference on Information Technologies. Sofia: Technical University, 2010, p.  ISSN  Frajták, K. - Bureš, M. - Jelínek, I.: Web Software Systems Testing Supported by Model-Based Direct Guidance of the Tester. In Proceedings of International Conference on Information Technologies. Sofia: Technical University, 2012, p.  ISSN  Jirkovský, V. - Jelínek, I.: Method Combination for Information Extraction. In PROCEEDINGS of 11th International Conference on Computer Systems and Technologies. New York: ACM Press, 2010, vol. 1, p.  ISBN  Malinský, R. - Jelínek, I.: Improvements of Webometrics by Using Sentiment Analysis for Better Accessibility of the Web. In Current Trends in Web Engineering. Lecture Notes in Computer Science LNCS Heidelberg: Springer, 2010, p.  ISBN  Rudomilov, I. - Jelínek, I.: Semantic P2P Search engine. In FEDCSIS Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011, p.  ISBN 


Stáhnout ppt "WEBING WEB EngineerING Research Group"

Podobné prezentace


Reklamy Google