Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,18. října 2010 Robert Zbíral.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,18. října 2010 Robert Zbíral."— Transkript prezentace:

1 Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,18. října 2010 Robert Zbíral

2 Podoba odborného (právního) textu

3 Proč jsou zdroje důležité? text napsaný bez zdrojů není textem odborným nikdo nemá v hlavě veškeré informace –i kdyby ano, tak mu nebyly vrozeny výběr zdrojů ovlivní obsah i kvalitu vaší práce –špatné zdroje = špatná práce –vhodné zdroje = ??? práce nepodceňujte fázi vyhledávání zdrojů –neoddělitelně spojeno se zpracováním zdrojů

4 Mýty o zdrojích aneb co nikdy neplatí… k tématu XY je jich nedostatek –ale: mám chuť a motivaci je hledat jsem schopen je najít jsem schopen je získat nedokážu je pochopit –ale: vybírám téma odpovídající mým schopnostem první zpracovávám zdroje jednoduší hledám zdroj pro jeho obsah (hodí se mi)

5 Co naopak hrozí často… zahlcení zdroji –ale: zvolit dostatečně úzké téma nutné správně hledat začít včas správný přístup ke zpracování systém využití zdrojů autor je zdroji řízen –ale: držet se vlastního směřování práce nepodlehnout pocitu méněcennosti (kritické myšlení)

6 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje primární (originální, původní) zdroje –není založen (nevychází) z jiných zdrojů –výhody: nezkreslenost (ne bezchybnost!) obsahují nejvíce informací možnost volné práce s nimi (nejsou ovlivněny názorem autora) –příklady: předpisy, judikáty, statistiky, zprávy ministerstev (ne hodnotící) atd. sekundární (druhotné, odvozené) zdroje –jsou založeny na jiných primárních nebo sekundárních zdrojích –cílem není jen sdělit informace, zapracovávají je oba druhy jsou pro psaní důležité! –sekundární nejsou „horší“, naopak budou použity vždy

7 Odborné vs obyčejné zdroje i neodborný text může autorovi posloužit –výhoda: jednoduchost, pro pochopení rámce tématu odborný text vychází zásadně z odborných zdrojů –popisnost vs analýza jsou primární zdroje odborné? –neřeší se, kritériem důvěryhodnost sekundární zdroje: jak poznat odbornost? (prvek kvality) –odbornost lze posoudit jen při znalosti tématu –použijte selský rozum (podoba textu, počet odkazů) –pomůcky: původ zdroje, autor, citovanost uplatní se u všech druhů zdrojů –internet: v ČR minimum odborných zdrojů, raději nepoužívat –tzv. necitovatelné zdroje (wikipedia, epravo atd.)

8 Schéma získávání zdrojů

9 Strategie vyhledávání fáze začátečnická (informativní) –tzv. ber kde ber, cílem co nejrychleji překonat svůj deficit –už bych měl narazit i na odborné zdroje fáze slepé uličky –zadávat dle názvu tématu (Google, knihovna etc.) fáze „oblastně“ určitá –chci zjistit co nejširší okruh zdrojů k tématu –předmětové vyhledávání katalogy knihoven (předmětová hesla) systém ASPI či jiné informační systémy

10 Strategie vyhledávání fáze metoda kaskády –logika: odborné zdroje odkazují na jiné odborné zdroje odkazuje se jen na to, co se týká dané otázky odkazuji jen na to, co je kvalitní lze si přečíst, proč je na co odkazováno (citováno) vše ve vzájemné souvislosti

11 Kaskáda: ukázka obecně –přístup tzv. novějšího zdroje poslední stav výzkumu odkazuje na důležitou literaturu (role odstupu) –přístup tzv. staršího zdroje jestli je kvalitní, tak byl často citován (získání širokého okruhu zdrojů) pro „zahraniční“ témata: Google Scholar –http://scholar.google.cz/http://scholar.google.cz/ –vše informačně propojené –pouze zpětné citace (ze staršího zdroje), ale možnost časového vymezení příklad: –téma: Odstrašující účinek trestu smrti –zadám „death penalty detterence“ –plné texty vs citace

12 Kaskáda: ukázka české zdroje –„zahraniční“ témata pozor na opisování! raději jít přímo k původním textům –„domácí“ témata stejná logika kaskády, ale nutné ručně/papírově příklad: Role Ústavního soudu v období první republiky –najdu si (narazím) na relevantní zdroj

13

14 Praktická ukázka postupu při psaní diplomové práce

15 Získání zdrojů (znám citaci) u českých (knihy i časopisy): knihovny u zahraničních (časopisy) –vyzkoušet nejprve internet Google Scholar (možná propojení do EIZ?- „Find @ UPOL“) –jestliže selže, pak elektronické informační zdroje poskytuje UP, zdarma (ale jen síť UP) přes stránku knihovny (http://ezdroje.upol.cz/)http://ezdroje.upol.cz/ položka „El. knihovna časopisů“- položka „El. časopisy ve světě (EZB)“- rozhraní v angličtině/němčině postup v EZB: vybrat časopis a postupovat dle logiky výběru dále příklad: viz výběr z Google Scholar ohledně trestu smrti

16 Získání zdrojů: mimo bezprostřední dosah meziknihovní výpůjční služba (Zbrojnice, VK) knihy –jsou blízko?- zjistit ze souborného katalogu ČR (ze stránky Národní knihovny- www.nkp.cz)www.nkp.cz cena 30 Kč za položku –nejsou: ze zahraničí (doba dodání kolem jednoho až tří měsíců) cena 70 Kč za položku u časopisů –sehnání PDF z na UP nedostupné databáze (zdarma) –zaslání kopií (cena dle stran)

17 Zpracování zdrojů postupujte při zpracování dle metody, kterou si sami vyberete nečtěte hned všechno podrobně! –obsahy, shrnutí, abstrakty- už před objednáním –i poté prolítnout a posoudit užitečnost četba směřuje k záměru práce (nenechat se jí řídit!) nezapomeňte zapisovat původ myšlenky (citace zdroje)


Stáhnout ppt "Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,18. října 2010 Robert Zbíral."

Podobné prezentace


Reklamy Google