Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13 [1], náš tým se podílel i na přípravě fyzikálního programu experimentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13 [1], náš tým se podílel i na přípravě fyzikálního programu experimentu."— Transkript prezentace:

1 Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13 [1], náš tým se podílel i na přípravě fyzikálního programu experimentu řešielský tým připravuje experiment NOvA. Neutrinové oscilace – Daya Bay

2 Dvojný  -rozpad – NEMO-3, SuperNEMO NEMO-3 Poločasy rozpadu dvouneutrinovým módem a omezení na poločasy rozpadu bezneutrinovým módem některých izotopů (100Mo, 130Te) jsou nejpřesnější na světě. Analýza dat jiných izotopů dosud probíhá a účastníme se jí (140Nd). SuperNEMO Probíhá sestavování demonstračního modulu. Podílíme se na testování scintilačních bloků před jejich instalací v kalorimetrické části detektoru.

3 ATLAS – dopředný detektor ALFA Proběhla měření se speciální optikou (paralel to point) při beta*= 90 m a beta*= 1000 m. Byl určen totální účinný průřez pp pro energii 3.5 TeV pro beta*= 90 m. V současné době probíhá analýza dat z měření při beta*= 1000 m. Tato měření přinesou informaci zejména o totálním účinném průřezu v oblasti coulombicko-jaderné interference, o halo svazku a o difrakčním rozptylu.

4 Laboratoře

5 ATLAS – dopředný detektor ALFA Prevence přehřívání detektorů během měření s plánovanou vysokou intenzitou svazku. Z prostředků VZ: Vyvinut funkční vzorek vložky (filler) modifikující EM pole v okolí římské nádoby obsahující detektor. Vyrobeny makety římských nádob a maketa vakuové komory potřebná pro RF měření. Provedena RF měření. RF měření prokázala, že funkční vzorek má žádoucí efekt – přesunutí rezonancí do vyšších (bezpečných) frekvencí a potlačení rezonancí pomocí feritů.

6 Dvojný  -rozpad – SuperNEMO Testování scintilačních bloků před jejich použitím v experimentu (spoluúčast INGO). Z prostředků VZ: Vybudována a vybavena čistá místnost. Pořízen flowbox pro zajištění čistoty prostoru pro balení testovaných scintilátorů do reflexních vrstev a připojování k PMT. Pořízena odpovídající FE elektronika a systém sběru dat, laboratorní potřeby, konstrukční materiál, kabeláž, … Měřicí stanice sestává z polohovacího stolku, nesoucího monoenergetický zdroj elektronového svazku, kterým jsou testované scintilátory skenovány. Energie svazku je laditelná v rozsahu 300-1600 keV. Ve stanici mohou být současně umístěny 4 testované scintilátory 30x30x20cm – viz obr.


Stáhnout ppt "Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13 [1], náš tým se podílel i na přípravě fyzikálního programu experimentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google