Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH Pří_006_Člověk a jeho zdraví_Chování v mimořádných situacích Autor: Mgr. Zdeňka Bartlová Škola: Základní škola Slušovice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH Pří_006_Člověk a jeho zdraví_Chování v mimořádných situacích Autor: Mgr. Zdeňka Bartlová Škola: Základní škola Slušovice,"— Transkript prezentace:

1 CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH Pří_006_Člověk a jeho zdraví_Chování v mimořádných situacích Autor: Mgr. Zdeňka Bartlová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro procvičování tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, učiva Chování v mimořádných událostech.  Materiál procvičuje chování v mimořádných událostech.  Je určen pro předmět Přírodověda 5. ročník.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5: Učebnice pro 5. ročník základní školy, Člověk a jeho svět. Brno: Nová škola, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7289-301-0.

3 CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

4 Mimořádná událost je … škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

5 DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ a)vyvolané přírodními jevy povodeň, požár, zemětřesení,vichřice, tornádo, sopka,… sopka,… b) vyvolané lidským činitelem havárie, sabotáž, terorismus, válka, vojenské napadení státu, nepokoje, sociální či ekonomické napadení státu, nepokoje, sociální či ekonomické příčiny příčiny

6 POVODEŇ rozvodněná Berounka v r. 2002

7 ZEMĚTŘESENÍ San Francisco v r. 1906

8 POŽÁR

9 TERORISMUS útok teroristů New York 11. září 2001

10 VÁLKA městské boje za 2. světové války

11 Nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádných událostí zajišťují základní složky IZS: Hasičský záchranný sbor Zdravotní záchranná služba Policie ČR

12 KONTAKTY 112 jednotné evropské číslo tísňového volání 150 hasiči 155 záchranná zdravotnická služba 156 městská policie 158 policie ČR

13 JAK SPRÁVNĚ VOLAT TÍSŇOVOU LINKU?  popis události, co je ohroženo nebo zasaženo  adresa, obec, ulice, číslo popisné, v neznámé krajině styčný bod  své jméno, číslo telefonu  odpovědi na otázky operátorovi  nezavěšovat, počkat na pokyn operátora

14 CO DĚLAT PŘI POŽÁRU?  co nejrychleji volat 150 nebo 112, ohlásit požár  varovat ostatní, třeba voláním „hoří“  prověřit, zda se v ohroženém prostředí nenacházejí jiné osoby, pokud ano, snažit se je zachránit, pokud to nejde, ohlásit polohu hasičům  chránit si tělo namočením oděvu, dýchací cesty ručníkem  pokusit se uhasit požár dostupnými prostředky, vypnout plyn, zavřít dveře, odnést hořlavé látky, neodvětrávat prostory, kde hoří

15 CO DĚLAT PŘI OHROŽENÍ?  získat informace z televize, rozhlasu, internetu  pokud to jde, varovat osoby ve svém okolí  pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným nebo nemohoucím  poslouchat a respektovat pokyny pracovníků IZS

16 JAK MÁ SPRÁVNĚ PROBÍHAT EVAKUACE?  uhasit oheň, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít přívod plynu a vody  dětem dát do kapsy jmenovku s adresou  psy a kočky vzít s sebou  vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt a jít na evakuační místo

17 CO BY MĚLO OBSAHOVAT EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO?  jmenovka s adresou  léky pro každodenní potřebu  základní trvanlivé potraviny  osobní věci denní potřeby ( doklady, peníze, baterka, toaletní a hygienické potřeby, náhradní prádlo, pláštěnka, spací pytel, kapesní nůž, zápalky,…)

18 OPAKOVÁNÍ 1.Mimořádná událost způsobená přírodou je např. ….. povodeň, požár, vichřice, tornádo, zemětřesení, sopka,…

19 OPAKOVÁNÍ 2. Mimořádná událost způsobená člověkem je např. ….. havárie, sabotáž, terorismus, válka, vojenské napadení státu, nepokoje,…

20 OPAKOVÁNÍ 3. Složky IZS (integrovaného záchranného systému) tvoří… hasiči, policie, záchranka

21 OPAKOVÁNÍ 4. Důležitá telefonní čísla: hasiči, policie ČR, záchranka, tísňová linka….. hasiči 150, policie ČR 158, záchranka 155, tísňová linka 112

22 OPAKOVÁNÍ 5. Co oznámím na tísňovou linku? Popis události,adresu, v neznámé krajině styčný bod, své jméno a telefonní číslo, vyčkám na pokyny operátora.

23 OPAKOVÁNÍ 6. Odkud získám informace při stavu ohrožení? Z televize, rozhlasu, internetu.

24 OPAKOVÁNÍ 7. Co má obsahovat evakuační zavazadlo? Jmenovku s adresou, léky, doklady, peníze, trvanlivé potraviny, toaletní a hygienické potřeby, prádlo, spací pytel, nůž, zápalky,….

25 Je to správně? a) Při požáru volám linku 150. ANO NE b) Číslo pro tísňové volání je 116. ANO NE c) Při volání na tísňovou linku nemusím uvést své jméno a telefon. ANONE d) Mezi složky IZS patří hasiči, policie, záchranka. ANONE

26 Doplň věty. a)Při požáru chráním tělo. namočením oděvu b) Při ohrožení získám informace z. rozhlasu, televize, internetu c) Při evakuaci si s sebou vezmu. evakuační zavazadlo d) Mimořádná událost způsobená přírodou je například. povodeň, požár, sopka, tornádo

27 Mimořádná událost je… sportzemětřesení Vánocevýbuch sopky tornádo nakupování válka terorismus požár Velikonoce povodeň víkend

28 SAHČII OPICIEL ŽPROÁ IASRETORT Vylušti přesmyčky. H A S I Č I P O L I C I E P O Ž Á R T E R O R I S T A

29 Použité zdroje: Soubor:Povoden 2002 hlasna treban.jpg. In: CHE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21. 9. 2007 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg Soubor:Sanfranciscoearthquake1906.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 3. 2005 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sanfranciscoearthquake1906.jpg Soubor:FirePhotography.jpg. In: SYLVAIN PEDNEAULT. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 27. 2. 2008 [cit. 2013-07-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FirePhotography.jpg Soubor:National Park Service 9-11 Statue of Liberty and WTC.jpg. In: US NATIONAL PARK SERVICE EMLOYEE. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 26. 8. 2008 [cit. 2013-07-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Park_Service_9- 11_Statue_of_Liberty_and_WTC.jpg Soubor:Battle of Brittany - Brest 02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 1. 2006 [cit. 2013-07-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Brittany_-_Brest_02.jpg Mimořádná událost. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14. 6. 2013 [cit. 2013-07-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A1_ud%C3%A1lost www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "CHOVÁNÍ V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH Pří_006_Člověk a jeho zdraví_Chování v mimořádných situacích Autor: Mgr. Zdeňka Bartlová Škola: Základní škola Slušovice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google