Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS – prezen č ní studium LS 2004/05 Proces vzniku EU P ř ednáška 1 1. 3. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS – prezen č ní studium LS 2004/05 Proces vzniku EU P ř ednáška 1 1. 3. 2005."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS – prezen č ní studium LS 2004/05 Proces vzniku EU P ř ednáška 1 1. 3. 2005

2 2 Vítám vás

3 3 Proces vzniku EU OSNOVA A. Vývoj integračních opatření od konce 2. sv. války do počátku 70. let 20. st. B. Období od prvního ropného šoku do konce 80. let C. Etapa vzniku EU, příprava HMU a východního rozšíření

4 4 A. Vývoj integračních opatření od konce 2. sv. války do počátku 70. let 20. st. 1. Vymezení pojmu ekonomická integrace, příčiny jejího rozvoje v Evropě po 2. sv. válce. 2. Stupně integrace. 3. Období od konce 2. sv. v. do Římských smluv v roce 1957 (Benelux, ESUO) 4. EHS, EURATOM, ESVO 5. Pásmo VO, CU, vznik ES

5 5 A/1 - Vymezení pojmu EI … Vytváření těsnějších vazeb mezi jednotlivými částmi světové ekonomiky. Začíná zpravidla liberalizací MO v rámci určitého území zahrnujícího alespoň 2 národní státy. Postupné slučování jednotlivých dílčích ekonomických celků v jeden větší komplex, který získává zcela nové charakteristiky.

6 6 A/1 – 1. pokračování Možné příčiny: způsob urychlení poválečné obnovy v Evropě, důsledek růstu MDP, určitá protiváha USA a tzv. sovětskému bloku.

7 7 A/2 Stupně integrace Preferenční obchod. Pásmo volného obchodu. Celní unie. Společný trh (jednotný vnitřní trh). Hospodářská a měnová unie. Politická unie.

8 8 A/3 - Období od konce 2. sv. v. do Římských smluv v r. 1957 Význam Brettonwoodského systému a dohody GATT (General Agreement on Tariffs and Trade 47/48 - 94). UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – 1943/7), Marshallův plán (1948/52 – 17 zemí, asi 13 mld. USD). Vznik a význam Beneluxu (1944/48) a Evropského společenství uhlí a oceli (1951/52).

9 9 ad A/3 – 1. pokračování Bretton-Woods (7/1944 USA, 44 zemí). fixní kursy (+/- 1 %); 35 USD – 1 troyská unce Au IMF: International Monetary Fund (MMF) IBRD: International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj)

10 10 A/4 - EHS, EURATOM, ESVO Význam Římských dohod z 3/1957 mezi 6 zeměmi (Beneluxu, Německa, Francie a Itálie). Vznik Evropského hospodářského společenství a Euratomu (1957/58). Vznik Evropského sdružení volného obchodu (1960).

11 11 A/5 - Pásmo VO, celní unie, vznik ES Vybudování pásma volného obchodu (1965). Vznik celní unie (1968). Spojením ESUO, EHS a Euratomu vznikají Evropská společenství (1965/1967).

12 12 B. Období od 1. ropného šoku do konce 80. let 1. První rozšíření 2. Vliv 1. ropného šoku na proces integrace 3. Zahájení Evropského měnového systému (1979) 4. Druhé a třetí rozšíření ES 5. Změny v hospodářské politice v 80. letech 6. Přijetí Smlouvy o jednotném trhu (1985) a přijetí Aktu o jednotné Evropě (1986/87)

13 13 B/1 První rozšíření V roce 1973 dochází k prvnímu rozšíření o UK, Irska a Dánska.

14 14 B/2 – Vliv 1. ropného šoku na proces integrace Dopady prvního ropného šoku z konce roku 1973 na světovou ekonomiku. Období stagnace evropské integrace.

15 15 B/3 - Zahájení Evropského měnového systému Zahájení činnosti Evropského měnového systému: Evropský kursový mechanismus (ERM) vzájemné křížové kursy (+/- 2,25 %) kursy vůči USD (+/- 4,5 %) had v tunelu. Vznik ECU. Úvěrová povinnost (45-75 dnů).

16 16 B/4 Druhé a třetí rozšíření Druhé rozšíření ES: 1981 o Řecko. Třetí rozšíření: 1986 o Portugalsko a Španělsko.

17 17 B/5 - Změny v HP v 80. letech Odstoupení od tzv. keynesiánské politiky (úloha státu v ekonomice, stimulace poptávky). Přechod na politiku opírající se o deregulaci a privatizaci.

18 18 B/6 - Smlouva o jednotném trhu (1985) a přijetí Aktu o jednotné Evropě (1986) V roce 1985 byla uzavřena Smlouva o jednotném trhu (orientace na vnitřní trh). V roce 1986 byl přijat Akt o jednotné Evropě (první velká revize Římských smluv), platnost 1987.

19 19 ad B/6 – 1. pokračování Pět změn JEA: 1. ES – priorita VT do 31. 12. 1992 2. Pro VT a další oblasti rozhodování v Radě ministrů kvalifikovanou většinou. Jednomyslnost v otázkách daní, pohybu osob, práva a zájmy pracujících. Posílení spolu rozhodovacího práva EP. 3. Kompetence ES posíleny v ŽP, výzkum a technologie. 4. Evropská rada a Evropská politická spolupráce byly smluvně zakotveny. 5. Hospodářská a sociální soudružnost.

20 20 C – Etapa vzniku EU, příprava HMU a východního rozšíření 1. Význam Maastrichtské smlouvy 2. Vznik Evropské unie – 3 pilíře EU 3. Formování Hospodářské a měnové unie 4. Proces východního rozšíření

21 21 C/1 Význam Maastrichtské smlouvy Maastrichtská smlouva – druhá velká revize Římských smluv. Dohoda 12/1991, podpis 2/1992, platnost od 1/11/1993. Smlouva o Evropské unii.

22 22 C/2 – Vznik EU – 3 pilíře EU Na základě MS vzniká EU, opírající se o 3 pilíře.  První pilíř: ES, HMU, společné politiky. Druhý pilíř: Společná bezpečnostní a zahraniční politika. Třetí pilíř: Spolupráce v oblasti vnitra a justice.

23 23 C/2 – pokračování Mezinárodní právní subjektivita: ES (1. pilíř).

24 24 C/3 – Formování HMU Na zasedání v Maastrichtu byla přijata tzv. maastrichtská konvergenční kritéria, jejichž plněním byla podmíněna účast v měnové unii. Tři etapy formování měnové unie v 90. letech. Přijetí jednotné měny EUR a její význam.

25 25 C/4 – Proces východního rozšíření Na zasedání v Kodani 1993 byla přijata kritéria pro získání plného členství v EU. Pravidelné zprávy Evropské komise o procesu plnění kodaňských kritérií kandidátskými zeměmi EU.

26 26 Závěr D ě kuji za pozornost. Na shledanou 8. 3. 2005


Stáhnout ppt "1 VŠFS – prezen č ní studium LS 2004/05 Proces vzniku EU P ř ednáška 1 1. 3. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google