Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Respirace.  soubor chemických reakcí, nezbytných pro uvoln ě ní chemické energie, která je obsa ž ena v organických slou č eninách  C 6 H 12 O 6 + 6O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Respirace.  soubor chemických reakcí, nezbytných pro uvoln ě ní chemické energie, která je obsa ž ena v organických slou č eninách  C 6 H 12 O 6 + 6O."— Transkript prezentace:

1 respirace

2  soubor chemických reakcí, nezbytných pro uvoln ě ní chemické energie, která je obsa ž ena v organických slou č eninách  C 6 H 12 O 6 + 6O 2 → + 6H 2 O + 6CO 2 + E 1) Glykolýza 2) Krebs ů v cyklus = cyklus kyseliny citronové 3) Dýchací ř et ě zec

3  v cytoplazm ě rostlinných bun ě k bez ohledu na p ř ítomnost kyslíku  glukóza se postupn ě št ě pí na 2 triózy (kyseliny pyrohroznové)  anion kyseliny pyrohroznové se nazývá pyruvát

4

5  pyruvát je energeticky bohatá látka a) Alkoholové kvašení= fermentace -pyruvát ethanol -an aerobní d ě j b) Mlé č né kvašení - pyruvát kyselina mlé č ná - anaerobní d ě j c) Oxida č ní dekarboxylace - pyruvát acetylkoenzym A - aerobní d ě j - následuje Krebs ů v cyklus

6

7  Za objev cyklu kyseliny citronové obdr ž el roku 1953 Hans Adolf Krebs Nobelovu cenu  v mitochondriích  Acetyl-CoA je ř adou chemických reakcí p ř em ěň ován za sou č asného uvoln ě ní CO 2 a redukce koenzym ů  Protony nesené redukovanými koenzymy jsou pou ž ity v dýchacím ř et ě zci

8  látka nebílkovinné povahy, která tvo ř í sou č ást slo ž ených enzym ů (katalyzují chemické p ř em ě ny v ž ivých organismech)  Jejich hlavní úlohou je p ř enos atom ů, jejich skupin, nebo samotných elektron ů

9  FAD (flavinadenindinukleotid)  NAD (nikotinamidadenindinukleotid)  NADP (nikotinamidadenindinukleotidfosfát)

10  FAD + H 2 → FADH 2  NAD + + H + + 2e - → NADH  NADP + + H + + 2e - → NADPH

11

12  ve vnit ř ní membrán ě mitochondrií  transportuje elektrony podobn ě jako primární fáze fotosyntézy  po spádu redoxního potenciálu => uvoln ě ní energie ve form ě ATP

13  Redukované koenzymy p ř edají elektrony a tím se oxidují  Kone č ným akceptorem elektron ů u aerobních organism ů je kyslík  Transportují se protony vodíku  Vzniká voda: 2H + + 1/2 O 2 + 2e - → H 2 O

14

15

16 Buněčné dýchání má dvě fáze. V první je glukóza převedena na pyruvát. Výsledek druhé fáze závisí na přítomnosti kyslíku. Dýchání Za přítomnosti O2 probíhá v mitochondriích oxidativní respirace. Bez přítomnosti kyslíku dochází k anaerobní fermentaci, která probíhá v cytoplazmě.

17 Elektrontransportní řetězec

18


Stáhnout ppt "Respirace.  soubor chemických reakcí, nezbytných pro uvoln ě ní chemické energie, která je obsa ž ena v organických slou č eninách  C 6 H 12 O 6 + 6O."

Podobné prezentace


Reklamy Google