Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo"— Transkript prezentace:

1 Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo
Makroregiony světa Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo 5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 V textu dodrž následující osnovu: původní obyvatelé
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy S využitím informací z uvedených odkazů vytvořte do pracovního listu popis vývoje osídlení Latinské Ameriky. V textu dodrž následující osnovu: původní obyvatelé jazyková a kulturní různorodost předkolumbovské státní útvary kolonizace dovoz otroků transatlantický obchod s otroky dekolonizace Chci raději doplňovat připravený text výběrem z možností odkaz na internetu odkaz na jiné místo v prezentaci Nové teorie o prvních obyvatelích Ameriky – článek NACIONAL GEOGRAPHIC Dějiny Ameriky Článek ‒ Novinky.cz Otrokářství Mapa – směry osídlení Vývoj vzniku států ‒ animace

3 Vývoj osídlení Latinské Ameriky
Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Vývoj osídlení Latinské Ameriky Původními obyvateli Latinské Ameriky jsou ( ), kteří světadíl osídlili ze severu, původem z východní Asie. Díky přírodním poměrům (např. terénu ‒ údolí mezi horskými pásmy) docházelo k velké jazykové i kulturní různorodosti mezi jednotlivými kmeny. Významnější státní útvary vytvořili a na území dnešního Mexika a v oblasti And. V století docházelo ke kolonizaci kontinentu především . Na podrobených územích byly zakládány plantáže, na kterých byli indiáni využíváni k tvrdé práci. Kvůli tvrdým podmínkám a běžným nemocem, vůči kterým nebyli imunní, docházelo k velkému úbytku počtu obyvatel. Kolonisté proto začali dovážet černošské obyvatelstvo z Afriky, během tří století jich bylo dovezeno asi 8 milionů. Koncem a začátkem století docházelo k významnému přistěhovalectví z Evropy. Od 19. století docházel k dekolonizaci a vzniku nezávislých států. [2] kontrola Které státy byly mezi prvními v boji o nezávislost? Animace vývoje a vzniku nezávislých států LA Nové teorie o osídlení Ameriky: Článek Nacional Geographic Dějiny Ameriky Mapa Článek ‒ Novinky.cz Otrokářství

4 Indiánské předkolumbovské civilizace
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Indiánské předkolumbovské civilizace Dokážete z nabídnutých možností správně určit popis, civilizace a místo? 12 14 13 Předkolumbovská Amerika Pyramida Slunce kontrola Nápověda: Zajímavost:

5 V Latinské Americe žije v současné době zhruba 600 milionů obyvatel.
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Z údajů o počtu obyvatel (tlačítko) a podle atlasu určete pravdivost tvrzení. pravdivost V Latinské Americe žije v současné době zhruba 600 milionů obyvatel. V Latinské Americe se v následujících letech předpokládá mírný pokles v počtu obyvatel. Nejlidnatějším státem Latinské Ameriky je Brazílie (přes 200 milionů obyvatel). Z Latinské Ameriky je v první desítce nejlidnatějších států Brazílie a Mexiko. Obyvatelé Brazílie a Mexika tvoří více než polovinu obyvatel makroregionu. Přirozený přírůstek obyvatel států Latinské Ameriky je v průměru vyšší než 5 ‰. Nejmenší přirozený přírůstek vykazují státy Paraguay, Bolívie, Venezuela a pevninské státy Střední Ameriky. ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne Počet obyvatel ‒ světadíly Graf Státy podle počtu obyvatel

6 Jazyky, rasy a náboženství
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Dokážete podle atlasu a odkazů na dolní liště správně určit jazyk, rasu, náboženství a stát uvedené osoby? 1. Etnicky patřím do nejpočetnější skupiny ve své zemi. Hovořím nejrozšířenějším indiánským domorodým jazykem v Jižní Americe. Vyznávám náboženství kolonizátorů. 2. Můj otec byl běloch, matka černoška. Patřím do etnika, které je v mé zemi nejpočetnější ze všech států Střední Ameriky. Hlásím se k náboženství, které je nejrozšířenějším v Latinské Americe. 3. Žiji v zemi, kde ze států Jižní Ameriky je nejvíce obyvatelstva mé rasy. Moji předkové se zde přistěhovali začátkem 20. století. Vyznávám náboženství většiny obyvatel. 4. Hovořím jazykem původních obyvatel kontinentu. Vyznávám náboženství stejné jako většina mých spoluobčanů. Můj jazyk je jeden ze dvou úředních. Etnicky patřím skupiny, která je v zemi nejpočetnější. 5. Žiji v druhém nejlidnatějším státu Latinské Ameriky. Mluvím jazykem a vyznávám náboženství jako většina mých spoluobčanů. Etnicky patřím do skupiny, která je nejrozšířenější v pevninské Střední Americe. Etnické složení Jazyky kontrola Další úkol ‒ jazyky

7 Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Pokuste se odpovědět na následující otázky? Využijte odkazů na dolní liště. Jaké jsou důvody emigrace obyvatel z Mexika? Ze kterých oblastí Latinské Ameriky a je patrná největší emigrace? ? Proč a jak se brání úřady USA proti nelegální imigraci z Latinské Ameriky? Dokážete zdůvodnit, proč právě Chile má kladnou hodnotu migračního salda? Které státy LA mají kladné a které záporné hodnoty migračního salda? Imigrace Mexičanů do USA Článek Migrace online.cz Chile Hlavní migrační tahy v LA Migrační saldo

8 Které další aglomerace mají Lat. Ameriky mají nad 5 milionů?
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Jádrové oblasti Prohlédněte si mapu (tlačítko na dolní liště) a ústně popište oblasti s největší hustotou zalidnění. Které faktory to ovlivnily? V Latinské Americe jsou dvě aglomerace, které patří mezi deset nejlidnatějších na Zemi. Najděte tyto aglomerace ve statistice největších světových aglomerací (tlačítko na dolní liště). Které to jsou? Kolik mají obyvatel? (miliony) Které další aglomerace mají Lat. Ameriky mají nad 5 milionů? Porovnejte míru urbanizace Latinské Ameriky s ostatními světadíly? Dokážete zdůvodnit rozdíl? Jaký lze očekávat trend v dalších letech (tlačítko Vývoj míry urbanizace)? Které oblasti Latinské Ameriky lze označit jako jádrové? Jádrová oblast ‒ definice Další úkol: Největší světové aglomerace Mapa – hustota zalidnění Mapa ‒ aglomerace LA Vývoj míry urbanizace

9 Jazyky, rasy a náboženství
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Jádrové oblasti Na mapě jsou zobrazena hlavní tři rozvojová jádra Latinské Ameriky. Brazilské aglomarace São Paulo a Rio de Janeiro, metropole México a oblast La Platy (Buenos Aires a Montevideo). Jaké mají uvedená jádra makroregionu společné znaky? Označte kliknutím z nabízených možností. Přidáte další znaky? Koncentrace hospodářských aktivit, služeb a dopravy Zóny se sídly bohatých lidí Chudinské čtvrtě (favely) Většina obyvatel jsou mulati a indiáni Sociálně patologické jevy (kriminalita, drogové gangy, vysoká úmrtnost…) Vysoká míra nezaměstnanosti Vysoká hustota zalidnění Významná turistika Rostoucí počet obyvatel 5 Hlavní rozvojová jádra Latinské Ameriky México Rio de Janeiro São Paulo Montevideo Buenos Aires

10 Články a videa České televize iDnes.cz a TN.cz
Vývoj osídlení Počet obyvatel Jazyky, rasy a náboženství Migrace Jádrové oblasti Současné problémy Současné problémy () S využitím následujících odkazů vytvořte do pracovního listu přehled hlavních socioekonomických problémů obyvatel současné Latinské Ameriky. Dohodněte se a označte tři, které považujete za hlavní. Články a videa České televize iDnes.cz a TN.cz Pašování narkotik Povstání Amazonských indiánů proti těžařům Boj s drogovými gangy Hrozba hladu obyvatel Latinské Ameriky Drogové kartely v Kolumbii Favely v Riu de Janeiru

11 pevnost Machu Picchu El Castillo v Chichén Itsá Teotihuacán neví se
12 14 13 pevnost Machu Picchu El Castillo v Chichén Itsá Teotihuacán neví se (jedna ze starých mezoamerických kultur) Kolem roku 1300 osídlili Aztékové. Inkové Mayové severně od města México střední Andy poloostrov Jucatán

12 Po několika vteřinách se spustí animace
6

13 Jazyky 7

14 Etnické složení Indiáni Mestici Běloši Mulati Černoši Asiaté Zambové
Ostatní 8

15 Podíl počtu obyvatel Brazílie a Mexika na celkovém počtu obyvatel Latinské Ameriky
Zdroj dat: 10

16 Hustota zalidnění v Latinské Americe
Počet obyvatel na km² Zdroje: 9,10

17 Aglomerace nad 5 milionů obyvatel
Zdroje: 5,10

18 Zdroj: 11

19 Zdroj dat: 10

20 Hlavní migrační tahy v současnosti
Zdroje: 5,10

21 Migrační saldo Odpovídá rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých (výsledek procesů imigrace a emigrace) Migrační saldo Zdroj:16

22 Vývoj osídlení Latinské Ameriky
Původními obyvateli Latinské Ameriky jsou indiáni (mongoloidní rasa), kteří světadíl osídlili ze severu, původem z východní Asie. Díky přírodním poměrů (např. terénu ‒ údolí mezi horskými pásmy) docházelo k velké jazykové i kulturní různorodosti mezi jednotlivými kmeny. Významnější státní útvary vytvořili Aztékové a Mayové na území dnešního Mexika a Inkové v oblasti And. V 16. století docházelo ke kolonizaci kontinentu především Španěly a Portugalci . Na podrobených územích byly zakládány plantáže, na kterých byli indiáni využíváni k tvrdé práci. Kvůli tvrdým podmínkám a běžným nemocem, vůči kterým nebyli imunní, docházelo k velkému úbytku počtu obyvatel. Kolonisté proto začali dovážet černošské obyvatelstvo z Afriky, během tří století jich bylo dovezeno asi 8 milionů. Koncem 19. a začátkem 20. století docházelo k významnému přistěhovalectví z Evropy. Od 19. století probíhala dekolonizace a vznikaly nezávislé států. Jako první vznikly státy: Argentina, Paraguay, Chile a Kolumbie (dále Peru a Brazílie).

23 Kontrola: 1. Etnicky patřím do nejpočetnější skupiny v své zemi a největším podílem ze všech států Latinské Ameriky. Hovořím nejrozšířenějším indiánským domorodým jazykem v Jižní Americe. Vyznávám náboženství kolonizátorů. indián kečuánština katolík Bolívie 2. Můj otec byl běloch, matka černoška. Patřím do etnika, které je v mé zemi nejpočetnější ze všech států Střední Ameriky. Hlásím se k náboženství, které je nejrozšířenějším v Latinské Americe. mulat španělština Dominikánská republika 3. Žiji v zemi, kde ze států Jižní Ameriky je nejvíce obyvatel mé rasy. Moji předkové se zde přistěhovali začátkem 20. století. Vyznávám náboženství většiny obyvatel. běloch Argentina 4. Hovořím jazykem původních obyvatel této části kontinentu. Vyznávám náboženství stejné jako většina mých spoluobčanů. Můj jazyk je jeden ze dvou úředních. Etnicky patřím skupiny, která je v zemi nejpočetnější. guaraní Paraguay 5. Žiji ve druhém nejlidnatějším státu Latinské Ameriky. Mluvím jazykem a vyznávám náboženství jako většina mých spoluobčanů. Etnicky patřím do skupiny, která je nejrozšířenější v pevninské Střední Americe. Mexiko

24 Prognóza vývoje počtu obyvatel
Počet obyvatel ve světě Rok Svět Afrika Asie Evropa Latinská Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393 656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113 362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989 442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726 568 521 228 318 654 31 160 2005 6 512 276 921 073 3 936 536 729 421 556 512 335 175 33 559 2010 6 895 889 1 022 234 4 164 252 738 199 590 082 344 529 36 593 Prognóza vývoje počtu obyvatel 2020 7 674 833 1 276 369 4 596 256 732 952 645 543 383 384 40 329 2030 8 308 895 1 524 187 4 916 701 723 373 689 859 410 204 44 572 2040 8 801 196 1 769 615 5 125 332 708 489 718 034 431 490 48 242 2050 9 149 984 1 998 466 5 231 485 691 048 448 464 51 338 Zdroj:15

25 Jádrová oblast Oblast s koncentrací obyvatel a jejich hospodářských a obslužných aktivit, která je významným dopravním uzlem integrovaného světa a centra služeb nejvyšší úrovně. Oblast ovlivňuje dění v periferiích, avšak je závislá na zdrojích z periferie. Periferie Území polohově nebo významově odlehlé, okrajové nebo nedostatečně integrované. Zdroj:10

26

27

28 Zdroje: Dudík, Jan. [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8CR_kraje_2005.svg>. ANDĚL, Jiří. a kol. Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.. Praha 2010. Klímová, Eva. Školní atlas světa. Kartografie Praha, a.s., 2007, vyd. Keepscases. Ibero-America (orthographic projection).svg. [cit ]. V licenci Creative Commons dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibero-America_(orthographic_projection).svg?uselang=cs>. MaratRevolution. Latin Yellow.png. [cit ]. Volné dílo. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latin_Yellow.png?uselang=cs>. South America. [cit ]. Volné dílo. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Non-Native_American_Nations_Control_over_South_America_1700_and_on.gif?uselang=cs>. Hidra92.[cit ]. Volné dílo. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jazyky_Ameriky.PNG>. Undress 006. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethnic_Composition_of_the_Americas.PNG>. KVDP . [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_population_density_1994.png >. Hanus, M., Šídlo, L. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra s.r.o vydání. Altaileopard [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spreading_homo_sapiens.svg>. Janothird. . [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:El_Castillo_Chitzen_Itza.jpg>. Jackhynes. [cit ]. Volné dílo. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:View_from_Pyramide_de_la_luna.jpg >. Allard Schmidt. Volné dílo. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peru_Machu_Picchu_Sunrise_2.jpg>. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.   World Population Prospects: The 2010 Revision, online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm>. Tiiliskivi. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Net_migration_rate_world.PNG>.


Stáhnout ppt "Latinská Amerika ‒ obyvatelstvo"

Podobné prezentace


Reklamy Google