Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zoologická zahrada Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zoologická zahrada Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Zoologická zahrada Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pří_ 196_Rozmanitost podmínek života na Zemi_ Zoologická zahrada

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků se zoologickými zahradami.  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků.  Je určen pro předmět přírodověda v 5.ročníku.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. ISBN 80-7235-258-X

3 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA Přírodověda 5. ročník

4 Zoologická zahrada Chov živočichů v zoologických zahradách není příliš starý. Zoologické zahrady současného typu vznikaly teprve na začátku 20. století. V současné době se zoologické zahrady věnují vzdělávání a výchově zejména mládeže. Pořádají různé přednášky, organizují zájmové kroužky, umožňují zpracovávat různá témata pro biologické olympiády.

5 Je vědecké a osvětové zařízení určené k chovu ohrožených druhů zvířat v zajetí, pokud možno v podmínkách co nejbližších přirozenému životu druhu v přírodě. Díky existenci zoologických zahrad se podařilo zachránit již řadu druhů (např. zubr, kůň Převalského). Zoologická zahrada

6 Významnou činností Zoo je ochrana a chov ohrožených druhů zvířat. Důkazem toho, že je třeba chránit živočichy ohrožené vyhynutím, je skutečnost, že od roku 1900 vymírá každý rok několik živočišných druhů. Do roku 1800 vymřel za 55 let pouze jediný. Křepelka polní – silně ohrožený druh v ČR Medvěd hnědý – kriticky ohrožený druh v ČR

7 Seznam zoologických zahrad v České republice

8 Je nejstarší zoologická zahrada na českém území. Byla založena v roce 1919. Mezi jejími největšími lákadly jsou bílí tygři a lachtani. Zajímavosti o Zoo v České republice. ZOO Liberec Bílý tygr Pavilon lachtanů

9 Je nejznámější českou ZOO. Chová přes 600 druhů zvířat. Vede celosvětovou plemennou knihu koně Převalského, kterého má i ve svém znaku. Je i na prvním místě v počtu celosvětově chráněných druhů. Zoologická zahrada Praha Indonéská džungleKůň Převalského

10 Má největší rozlohu, rozkládá se na 112 hektarech. Je jednou z nejmladších českých zoo. Na rozsáhlý lesopark navazuje i Kamencové jezero. Podkrušnohorský zoopark Chomutov Levhart sněžný Voliéra u jezera

11 ZOO Dvůr Králové Proslavil ji ředitel Josef Vágner. Založil v Česku unikátní africké safari: 30 ha velké výběhy s volně vypuštěnými stády afrických kopytníků a ptáků. Návštěvníky vozí přímo mezi zvířata safaribusy. Zoologickou zahradu sám zásoboval zvířaty, která odchytával na svých afrických expedicích v letech 1967 - 1976. Nosorožec dvourohý Model Tyrannosaurus

12 Zoo Plzeň Chová nejvíce druhů zvířat. Žije zde téměř 7 000 zvířat v 1 210 druzích. Součástí Zoo je i botanická zahrada. Zmije gabunská

13 Zoo Ohrada ( u Hluboké nad Vltavou) Je na prvním místě v chovu ohrožených živočichů. Chová jich přes 50 druhů. Podílí se na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a zapojuje se do řady národních i mezinárodních programů. Vydra říční Sovice sněžná

14 V roce 1804 začal hrabě Josef Jan Seilern s chovem bažantů na návrší zvaném Leschna. Později byl zaveden chov koní. Počátkem 20. století bylo vybudováno přírodopisné muzeum a byl zahájen chov oborních a exotických zvířat (jelenů, jeřábů, antilop). Skleník obývalo domácí i cizokrajné ptactvo. ZOO Lešná

15 Zoologická zahrada Lešná je vzdálená asi 10 km od centra Zlína. Za jeden den návštěvníci procestují Afriku, Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámí se s 210 druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, žirafy, nosorožci, gorily, lachtani, lvi, tygři, tučňáci, papoušci, mravenečníci a řada dalších. Originalitou zoo je členění areálu podle kontinentů. Zvláštností ZOO je také přímý vstup návštěvníků do různých expozic.

16 Zde je možné zažít skutečnou atmosféru tropického lesa, projít se po visuté lávce a objevit dávnou civilizaci Mayů. Tropický pavilon Tropická hala Yucatan

17 Pavilony ve tvaru domorodých chýší nabídnou setkání se slony, žirafami, nosorožci, zebrami a pštrosy. Slon africký Africké pavilony

18 Je atraktivní komplex přírodních expozic, kterému dominuje ostrov drobných opiček kotulů veverovitých. V létě zde můžete obdivovat i aligátory. Kotul veverovitý Amazonie

19 Komplex expozic byl slavnostně otevřen v srpnu roku 2010. K vidění jsou paviáni, damani, jeřábi, nesyti, kladivouši. Etiopie

20 V průchozí australské expozici se dá procházet mezi klokany a běžci emu. Stezka běžce emu

21 Lemur kata Návštěvníci se projdou ostrovním královstvím lemurů kata. Ostrov lemurů kata

22 V rozlehlých voliérách jsou k vidění papoušci, supi, asijští a jihoameričtí ptáci z bezprostřední blízkosti. Průchozí voliéry

23 Je součástí areálu Zoo. Za prohlídku stojí 11 stylově zařízených pokojů. V nejkrásnějším Sále předků probíhají svatební obřady. Zámek obklopuje krásný park se vzácnými stromy, který volně přechází do lesního prostředí zoo. Roste zde více než 1 200 druhů dřevin a okrasných bylin z Evropy, Asie, Severní a Střední Ameriky. Stáří některých stromů dosahuje až 270 let. Zámek Lešná

24 Musí mít vhodné zařízení na ustájení živočichů z pohledu jejich zdraví a vhodných životních podmínek. Musí mít zavedené opatření k zabránění úniků živočichů. Musí mít zajištěnu pravidelnou veterinární péči. Provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody (zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech). Musí se účastnit výzkumu prospěšného pro ochranu druhů. Musí mít dostatek odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů. Co musí Zoo splňovat:

25 Vyhledej v řadě slov názvy živočichů. MEDVĚDKLEVTTUČŇÁKRTYGRPAPOUŠEKSOVA SNĚŽNÁTULEŇPÁVPLAMEŇÁKBLEVHARTSLON NOSOROŽECŽIRAFASURIKATA Vypiš do sloupců savce a ptáky. savciptáci

26 Vyhledej v řadě slov názvy živočichů. MEDVĚDKLEVTTUČŇÁKRTYGRPAPOUŠEKSOVA SNĚŽNÁTULEŇPÁVPLAMEŇÁKBLEVHARTSLON NOSOROŽECŽIRAFASURIKATA Vypiš do sloupců savce a ptáky. savci ptáci Řešení: MEDVĚD TYGR PAPOUŠEK SOVASNĚŽNÁ TULEŇ PÁVPLAMEŇÁK LEVHARTSLON NOSOROŽECŽIRAFA SURIKATA TUČŇÁK LEV

27 ROSNI Č KA ODŽÝMELH PPR Č PDLU UAÁPAEVS CHPUHA Ň SA A UOMK ŮŇ Podařilo se ti vyluštit tajenku? Kam patří? Vyhledej v osmisměrce názvy zvířat. Ze zbylých písmen sestav tajenku.

28 ROSNI Č KA O Ď ŽÝMELH PPR Č PDLU UAÁPAEVS CHPUHA Ň SA A UOMK ŮŇ Řešení: Plavuň patří mezi nekvetoucí – výtrusné rostliny.

29 ZOO Praha vede plemennou knihu koně.. Nejstarší ZOO v ČR? Který běžec je v průchozí australské expozici ZOO Lešná ? Originalitou ZOO Lešná je v členění podle.. Zoo se věnují zejména … mládeže P L E K V ZOOLOGICKÉ ZAHRADY Doplň křížovku a zjisti, kde začal hrabě Josef Jan Seilern s chovem bažantů.

30 ZOO Praha vede plemennou knihu koně.. Nejstarší ZOO v ČR? Který běžec je v průchozí australské expozici ZOO Lešná ? Originalitou ZOO Lešná je v členění podle.. Zoo se věnují zejména … mládeže PŘEVALSKÉHO LIBEREC PŠTROS EMU KONTINENTŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ŘEŠENÍ: Hrabě Josef Jan Seilern začal s chovem bažantů v ZOO Lešná.

31 Zdroje: Soubor:2000px-Czech Republic - zoos map.png. Wikipedie [online]. 2009, 25.4.2011 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2000px-Czech_Republic_-_zoos_map.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2000px-Czech_Republic_-_zoos_map.png Soubor:Indonesian jungle3, Zoo Prague.jpg. In: Wikipedie [online]. 2007, 13.9.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Indonesian_jungle3,_Zoo_Prague.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Indonesian_jungle3,_Zoo_Prague.jpg Soubor:Przewalskis-horse-036437.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 26.12.2005 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Przewalskis-horse-036437.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Przewalskis-horse-036437.jpg Soubor:Panthera tigris tigris, Liberec.jpg. Wikipedie [online]. 2010, 7.8.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panthera_tigris_tigris,_Liberec.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panthera_tigris_tigris,_Liberec.jpg Soubor:Pavilon lachtanů Zoo Liberec.jpg. Wikipedie [online]. 2010, 7.8.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pavilon_lachtan%C5%AF_Zoo_Liberec.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pavilon_lachtan%C5%AF_Zoo_Liberec.jpg Soubor:Uncia uncia.jpg. BERNARD LANDGRAF. Wikipedie [online]. 2005, 9.7.2005 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uncia_uncia.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uncia_uncia.jpg Soubor:Zoo park Chomutov Aviary outside 2008-08-17.JPG. Wikipedie [online]. 2008, 22.2.2009 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zoo_park_Chomutov_Aviary_outside_2008-08-17.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zoo_park_Chomutov_Aviary_outside_2008-08-17.JPG Soubor:Diceros.bicornis-08-ZOO.Dvur.Kralove.jpg. Wikipedie [online]. 2008, 8.4.2008 [cit. 2013-03- 01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diceros.bicornis-08-ZOO.Dvur.Kralove.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diceros.bicornis-08-ZOO.Dvur.Kralove.jpg Soubor: Tyrannosaurus-01-ZOO.Dvur.Kralove.jpg. Wikipedie [online]. 2008, 29.3.2008 [cit. 2013-03- 01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyrannosaurus-01-ZOO.Dvur.Kralove.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyrannosaurus-01-ZOO.Dvur.Kralove.jpg Soubor:Zmije gabunská - Zoo Plzeň.JPG. Wikipedie [online]. 2007, 31.7.2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zmije_gabunsk%C3%A1_-_Zoo_Plze%C5%88.JPG

32 Zdroje: Soubor:Flóra v zoo Plzeň.JPG. Wikipedie [online]. 2007, 31.7.2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fl%C3%B3ra_v_zoo_Plze%C5%88.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fl%C3%B3ra_v_zoo_Plze%C5%88.JPG Soubor:Vydra zooohrada.JPG. Wikipedie [online]. 2006, 13.1.2009 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vydra_zooohrada.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vydra_zooohrada.JPG Soubor:Sovice zooohrada.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 13.1.2009 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sovice_zooohrada.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sovice_zooohrada.jpg Soubor:ZOO Zlín-Lešná 3.jpg. ERVÍN POSPÍŠIL. Wikipedie [online]. 2007, 18.5.2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZOO_Zl%C3%ADn-Le%C5%A1n%C3%A1_3.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZOO_Zl%C3%ADn-Le%C5%A1n%C3%A1_3.jpg Soubor:Zlin Zoo01 tropic.JPG. Wikipedie [online]. 2008, 24.3.2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Zoo01_tropic.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Zoo01_tropic.JPG Soubor:Lesna castle.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 3.9.2006 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesna_castle.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesna_castle.jpg Soubor:Zlin Zoo04 Loxod afric.JPG. Wikipedie [online]. 2008, 24.3.2008 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Zoo04_Loxod_afric.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Zoo04_Loxod_afric.JPG Soubor:Saimiri sciureus - Phoenix Zoo.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 16.3.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saimiri_sciureus_-_Phoenix_Zoo.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saimiri_sciureus_-_Phoenix_Zoo.jpg Soubor:Alligator in the Okefenokee.jpg. JONAS N. JORDAN. Wikipedie [online]. 1994, 25.4.2007 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alligator_in_the_Okefenokee.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alligator_in_the_Okefenokee.jpg Soubor:Diademmeerkatze.jpg. EVA HEJDA. Wikipedie [online]. 2005, 21.7.2005 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diademmeerkatze.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diademmeerkatze.jpg

33 Zdroje: Soubor:Water world, Zoo Prague.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 9.9.2007 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_world,_Zoo_Prague.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_world,_Zoo_Prague.jpg Soubor:Emoe.jpg. J. FOLMER. Wikipedie [online]. 2005, 28.7.2011 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emoe.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emoe.jpg Soubor:Fakókeselyű 4.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 4.8.2006 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fak%C3%B3kesely%C5%B1_4.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fak%C3%B3kesely%C5%B1_4.jpg Soubor:Cacatua leadbeateri.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 30.3.2006 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cacatua_leadbeateri.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cacatua_leadbeateri.jpg Soubor:Swinhoe's Pheasant RWD.jpg. Wikipedie [online]. 2010, 8.11.2010 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Swinhoe%27s_Pheasant_RWD.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Swinhoe%27s_Pheasant_RWD.jpg Soubor:Zlin Zoo08 Otaria byronia.JPG. Wikipedie [online]. 2008, 24.3.2008 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Zoo08_Otaria_byronia.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zlin_Zoo08_Otaria_byronia.JPG Soubor:Kangaroo and joey05.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 7.11.2006 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kangaroo_and_joey05.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kangaroo_and_joey05.jpg Soubor:Wisent.jpg. HENRYK KOTOWSKI. Wikipedie [online]. 2005, 5.2.2010 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wisent.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wisent.jpg Soubor:Ostrava, zoo, páv korunkatý.jpg. LUKÁŠ MIŽOCH. Wikipedie [online]. 2007, 8.7.2007 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrava,_zoo,_p%C3%A1v_korunkat%C3%BD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrava,_zoo,_p%C3%A1v_korunkat%C3%BD.jpg

34 Zdroje: Soubor: Seznam ohrožených živočichů v Česku: medvěd hnědý. MALENE THYSSEN. Wikipedie [online]. 2007, 26.5.2007 [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ohro%C5%BEen%C3%BDch_%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF_v _%C4%8Cesku#mediaviewer/Soubor:Brown_bear_(Ursus_arctos_arctos)_running.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ohro%C5%BEen%C3%BDch_%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF_v _%C4%8Cesku#mediaviewer/Soubor:Brown_bear_(Ursus_arctos_arctos)_running.jpg Soubor:Flickr - Rainbirder - Hamerkop (Scopus umbretta).jpg. STEVE GARVIE. Wikipedie [online]. 2008, 12.9.2010 [cit. 2013-03-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flickr_-_Rainbirder_- _Hamerkop_(Scopus_umbretta).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flickr_-_Rainbirder_- _Hamerkop_(Scopus_umbretta).jpg Soubor: Seznam ohrožených živočichů v Česku: křepelka polní. Wikipedie [online]. 2007, 13.4.2007 [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ohro%C5%BEen%C3%BDch_%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF_v _%C4%8Cesku#mediaviewer/Soubor:Wachtel_in_Haltung_clipped.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ohro%C5%BEen%C3%BDch_%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF_v _%C4%8Cesku#mediaviewer/Soubor:Wachtel_in_Haltung_clipped.jpg


Stáhnout ppt "Zoologická zahrada Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google