Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"— Transkript prezentace:

1 Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025
Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava , okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování vědomostí o půdě. Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků. Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X

3 Půda Existence člověka je podmíněna půdou.
Půda je nezbytná pro pěstování hospodářských rostlin. Je pro ně zdrojem vody a živin. Půda poskytuje oporu kořenům rostlin. Je domovem živočichů, kteří žijí v norách a podzemních chodbičkách, ale i domovem pavouků, stonožek a bakterií.

4 Vznik půd Půdy vznikly zvětráváním původní matečné horniny, kterou obohatily odumřelé části rostlin i těl živočichů. Půda obsahuje i půdní vzduch, vodu, rostlinné a živočišné organizmy a mikroorganizmy. Půdy se liší nejen složením a barvou, ale také úrodností.

5 Vrstvy půdy Povrchová vrstva Spodní vrstva Podloží

6 Ornice Je úrodná vrstva půdy vznikající zemědělskou
činností na polích. Je nejsvrchnější částí půdy. Vzniká z původního půdního typu: opracováním půdy zapravováním organických a minerálních hnojiv působením klimatických a biologických činitelů Obsahuje hodně humusu.

7 Podloží Může být tvořeno jílem nebo pískem, pevnou skálou nebo jejími částmi. Je pouze zčásti narušováno působením vzduchu, slunečního svitu, vodou nebo kořeny rostlin. jíl písek skála

8 Černozem Je nejúrodnější půdní typ ležící v nížinách, na místě stepí a lesostepí. Jsou to nejúrodnější půdy mírného pásma.

9 Hnědozemě Obsahují méně humusu a jsou méně úrodné než černozemě.
Hnědozemě jsou typické pro rovinaté či jen mírně zvlněné oblasti. Původní vegetace byla tvořena listnatým lesem. V současnosti se jedná o široce využívanou zemědělskou půdu.

10 Podzol Je půda šedé barvy, která se nachází v našich vrchovinách a horských oblastech. Jedná se většinou o  neúrodnou půdu.

11 Zemědělci o půdu pečují, aby byla úrodná.
Zemědělství Zemědělci o půdu pečují, aby byla úrodná. Půdu na svazích kopců chrání, aby ji stékající voda neodnášela tak, že pole orají napříč svahem. Ponechávají meze a osazují je skupinami keřů a stromů, aby jejich kořeny půdu zpevnily. Půdu hnojí a tím jí dodávají potřebné živiny, které rostliny potřebují ke své výživě.

12 Člověk se k půdě chová velmi nezodpovědně.
Zásluhou člověka je zemědělské půdy stále méně. Člověk často zabírá nejkvalitnější zemědělskou půdu pro: Výstavbu domů Stavbu silnic a dálnic Při zakládání povrchových dolů Při výstavbě fotovoltaických elektráren

13 Aby mohl člověk při zemědělských pracích využívat velké zemědělské stroje:
Ruší remízky Odvodňuje rašelinné louky Narovnává toky řek

14 Půdu dále ohrožuje: Ukládání nebezpečných odpadů Nadměrné hnojení umělými hnojivy

15 Půda však není ohrožována jen různými chemickými látkami.
Prudká voda a silný vítr půdu rozrušují a mohou ji pak snadno odnášet. Tomuto ději se říká eroze Půdní eroze se projevuje nejvíce na svazích, protože půda se z nich snadno spláchne. Vítr a voda odnášejí půdu z polí. Ta se mnohdy usazuje na dně řeky, která se pak při prudším dešti vyleje z břehů.

16 Zemědělci musí správným obděláváním
půdu chránit před erozí. Půda pokrytá rostlinami je tak před erozí chráněna nejlépe.

17 V České republice je poměrně málo orné půdy.
V přepočtu na jednoho obyvatele je to nejméně v celé Evropě. Ze zemědělské půdy připadá nejvíce na ornou půdu (pěstují se na ní kulturní zemědělské plodiny) a na zelené plochy (louky a pastviny). Na zemědělské půdě pracují buď samostatní zemědělci, nebo zemědělská družstva.

18 Zdroje: Soubor:Soil profile.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Black dirt in Black Dirt Region.jpg. DANIEL CASE. Wikipedie [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Podzol.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Clay-ss-2005.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Helgoland Felswand JPG. HARTMUT JOSI BENNÖHR. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:8103 Liquid Terragator.JPG. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z:

19 Zdroje: Soubor:KombajnClaas.jpg. MARTIN VAVRIK. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Eroze u Prerova nad Labem.jpg. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Solarní (fotovoltaická) elektrárna v České Skalici (okres Náchod).jpg. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Půda a zemědělství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/"

Podobné prezentace


Reklamy Google