Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"— Transkript prezentace:

1 Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování vědomostí o půdě.  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků.  Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. ISBN 80-7235-258-X

3 Půda Půda je nezbytná pro pěstování hospodářských rostlin. Je pro ně zdrojem vody a živin. Existence člověka je podmíněna půdou. Půda poskytuje oporu kořenům rostlin. Je domovem živočichů, kteří žijí v norách a podzemních chodbičkách, ale i domovem pavouků, stonožek a bakterií.

4 Vznik půd Půdy vznikly zvětráváním původní matečné horniny, kterou obohatily odumřelé části rostlin i těl živočichů. Půda obsahuje i půdní vzduch, vodu, rostlinné a živočišné organizmy a mikroorganizmy. Půdy se liší nejen složením a barvou, ale také úrodností.

5 Vrstvy půdy Povrchová vrstva Spodní vrstva Podloží

6 Ornice Je úrodná vrstva půdy vznikající zemědělskou činností na polích. Je nejsvrchnější částí půdy. Obsahuje hodně humusu. Vzniká z původního půdního typu: - opracováním půdy - zapravováním organických a minerálních hnojiv - působením klimatických a biologických činitelů

7 Může být tvořeno jílem nebo pískem, pevnou skálou nebo jejími částmi. Je pouze zčásti narušováno působením vzduchu, slunečního svitu, vodou nebo kořeny rostlin. Podloží jílpísekskála

8 Černozem Je nejúrodnější půdní typ ležící v nížinách, na místě stepí a lesostepí. Jsou to nejúrodnější půdy mírného pásma.

9 V současnosti se jedná o široce využívanou zemědělskou půdu. Hnědozemě Obsahují méně humusu a jsou méně úrodné než černozemě. Hnědozemě jsou typické pro rovinaté či jen mírně zvlněné oblasti. Původní vegetace byla tvořena listnatým lesem.

10 Podzol Je půda šedé barvy, která se nachází v našich vrchovinách a horských oblastech. Jedná se většinou o neúrodnou půdu.

11 Zemědělci o půdu pečují, aby byla úrodná. Půdu na svazích kopců chrání, aby ji stékající voda neodnášela tak, že pole orají napříč svahem. Ponechávají meze a osazují je skupinami keřů a stromů, aby jejich kořeny půdu zpevnily. Půdu hnojí a tím jí dodávají potřebné živiny, které rostliny potřebují ke své výživě. Zemědělství

12 Člověk často zabírá nejkvalitnější zemědělskou půdu pro: Výstavbu domů Stavbu silnic a dálnic Při zakládání povrchových dolů Při výstavbě fotovoltaických elektráren Člověk se k půdě chová velmi nezodpovědně. Zásluhou člověka je zemědělské půdy stále méně.

13 Aby mohl člověk při zemědělských pracích využívat velké zemědělské stroje: Ruší remízky Odvodňuje rašelinné louky Narovnává toky řek

14 Půdu dále ohrožuje: Ukládání nebezpečných odpadů Nadměrné hnojení umělými hnojivy

15 Půda však není ohrožována jen různými chemickými látkami. Prudká voda a silný vítr půdu rozrušují a mohou ji pak snadno odnášet. Tomuto ději se říkáeroze Vítr a voda odnášejí půdu z polí. Ta se mnohdy usazuje na dně řeky, která se pak při prudším dešti vyleje z břehů. Půdní eroze se projevuje nejvíce na svazích, protože půda se z nich snadno spláchne.

16 Zemědělci musí správným obděláváním půdu chránit před erozí. Půda pokrytá rostlinami je tak před erozí chráněna nejlépe.

17 V České republice je poměrně málo orné půdy. V přepočtu na jednoho obyvatele je to nejméně v celé Evropě. Ze zemědělské půdy připadá nejvíce na ornou půdu (pěstují se na ní kulturní zemědělské plodiny) a na zelené plochy (louky a pastviny). Na zemědělské půdě pracují buď samostatní zemědělci, nebo zemědělská družstva.

18 Zdroje: Soubor:Soil profile.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 24.11.2004 [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 4.6.2007 [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg Soubor:Black dirt in Black Dirt Region.jpg. DANIEL CASE. Wikipedie [online]. 2008, 27.12.2008 [cit. 2013- 03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 4.6.2007 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg Soubor:Podzol.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 6.4.2008 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzol.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzol.jpg Soubor:Clay-ss-2005.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 17.9.2005 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clay-ss-2005.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clay-ss-2005.jpg Soubor:Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 28.5.2005 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalabrien_Ricadi_Sandwellen_2129.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalabrien_Ricadi_Sandwellen_2129.jpg Soubor:Helgoland Felswand 22017.JPG. HARTMUT JOSI BENNÖHR. Wikipedie [online]. 2005, 5.8.2005 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helgoland_Felswand_22017.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helgoland_Felswand_22017.JPG Soubor:8103 Liquid Terragator.JPG. Wikipedie [online]. 2007, 13.2.2009 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:8103_Liquid_Terragator.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:8103_Liquid_Terragator.JPG

19 Zdroje: Soubor:KombajnClaas.jpg. MARTIN VAVRIK. Wikipedie [online]. 2010, 20.7.2010 [cit. 2013- 03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KombajnClaas.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KombajnClaas.jpg Soubor:Eroze u Prerova nad Labem.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 16.6.2008 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg Soubor:Solarní (fotovoltaická) elektrárna v České Skalici (okres Náchod).jpg. Wikipedie [online]. 2010, 5.7.2010 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solarn%C3%AD_(fotovoltaick%C3%A1)_elektr%C3%A1rna _v_%C4%8Cesk%C3%A9_Skalici_(okres_N%C3%A1chod).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solarn%C3%AD_(fotovoltaick%C3%A1)_elektr%C3%A1rna _v_%C4%8Cesk%C3%A9_Skalici_(okres_N%C3%A1chod).jpg


Stáhnout ppt "Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google