Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a rozvoj starověkého Říma. Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3311 Autor: PaedDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a rozvoj starověkého Říma. Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3311 Autor: PaedDr."— Transkript prezentace:

1 Vznik a rozvoj starověkého Říma. Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3311 Autor: PaedDr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7

2 Vznik starověkého Říma. Město Řím vzniklo na území dnešní Itálie v 8. stol. př.n.l. O vzniku Říma vypráví příběh o dvou bratrech dvojčatech (Romulus a Remus) Ve skutečnosti založili Řím obyvatelé zemědělských osad na sedmi pahorcích kolem řeky Tiberu. Obyvatele Říma- Římany – vytvořily dva národy: Etruskové a Latinové.

3 Vlčice kojí Romula a Rema.

4 Římské království. Zpočátku byl Řím královstvím. Králové neměli neomezenou moc – volilo je shromáždění svobodných občanů (sněm) a radila jim rada starších (senát). Svobodní občané : 1.Patricijové – měli všechna práva, potomci zakladatelů Říma 2.Plebejci – měli jen některá práva, potomci přistěhovalců Roku 510 př.n.l. vyhnali Římané posledního krále a Řím se stal republikou.

5 Zasedání senátu.

6 Římská republika. Časté války, spory mezi patriciji a plebejci. Proto byly sepsány zákony (vydané na měděných deskách) – stejná práva pro všechny svobodné občany. Otroci žádná práva neměli. Války vedly k ovládnutí celé Itálie a postupně i celého Středomoří. Z ovládnutých cizích zemí vznikly tzv. provincie. Nejznámější: boje proti Kartágu a proti Keltům.

7 Římské vojsko.

8 Důsledky válečných tažení Římanů Vítězné války přinesly některým Římanům velké bohatství ( majitelé velkých statků ). Jiní chudli a stávali se z nich tzv. bezzemci. Nejhůře se žilo otrokům – pracovali na své pány nebo se z nich stávali gladiátoři - otroci určení k zápasům pořádaným pro pobavení římských občanů.

9 Zápasy gladiátorů.

10 Vznik císařství. Římská republika měla stále větší problémy zvládnout starosti nespokojených obyvatel – bezzemků a vzpoury otroků ( Spartakus ). Výsledkem bylo převzetí moci jedním vládcem – tím se stal roku 45 př.n.l. Julius César. Přestože byl zavražděn, k obnovení původní republiky již nedošlo.

11 Opakujeme. 1.Jak vznikl starověký Řím ? 2.Jak žili obyvatelé v římském království ? 3.Jaký byl život v období římské republiky? 4.Kdo převzal v republice moc ?

12 Správné odpovědi. 1.Starověký Řím založili obyvatelé zemědělských osad na sedmi pahorcích kolem řeky Tiberu. 2.V čele Říma byl král – neměl neomezenou moc. Volil ho sněm, radil mu senát. Svobodní občané se dělili na patricije a plebejce. 3.V období římské republiky – spory mezi patriciji a plebejci ( sepsány zákony ), časté války. Některým obyvatelům přinesly války bohatství, jiní chudli ( bezzemci ). Často docházelo ke vzpourám otroků. 4.Moc převzal jeden vládce – Julius César.

13 Prameny, odkazy. MŰLLER,Oldřich.Dějepis pro 2.stupeň základní školy praktické.1.díl.1.vydání.Praha : Nakladatelství PARTA,s.r.o.,2008.ISBN 978–80–7320–112– 8. File:Jean-Leon Gerome Pollice Verso.jpg. KÜHN, Stefan. Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Leon_Gerome_Pollice_Verso.jpg [online]. 2004 [cit. 2014-07-17]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Wells 0706 054.jpg.. Http://en.wikipedia.org/wiki/User:Caliga10 [online]. 2008 [cit. 2014-07-17]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Maccari-Cicero.jpg. REISKOFLER, Donna. Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maccari-Cicero.jpg [online]. 2006 [cit. 2014- 07-17]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:She-wolf suckles Romulus and Remus.jpg.. Http://commons.wikimedia.org/wiki/File:She-wolf_suckles_Romulus_and_Remus.jpg [online]. 2005 [cit. 2014-07-17]. Dostupné z: Wikimedia Commons

14 jméno autoraPaedDr. Dana Studničková název projektuModernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.3311 číslo šablonyIII/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ ročníkDějepis / 6. ročník pořadové číslo DUM 11 datum 31.3.2014 název DUM Vznik a rozvoj starověkého Říma. metodická poznámka k využití Materiál je přednostně určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( LMP ). Výuková prezentace určená pro frontální výuku - lze využít pro výklad učiva i pro opakování. V závěru prezentace kontrolní úkoly - žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách, společná kontrola. Prezentaci je možné použít i jako předlohu pro zápis učiva do sešitu.


Stáhnout ppt "Vznik a rozvoj starověkého Říma. Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3311 Autor: PaedDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google