Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a rozvoj starověkého Říma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a rozvoj starověkého Říma."— Transkript prezentace:

1 Vznik a rozvoj starověkého Říma.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Autor: PaedDr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7

2 Vznik starověkého Říma.
Město Řím vzniklo na území dnešní Itálie v 8. stol. př.n.l. O vzniku Říma vypráví příběh o dvou bratrech dvojčatech (Romulus a Remus) Ve skutečnosti založili Řím obyvatelé zemědělských osad na sedmi pahorcích kolem řeky Tiberu. Obyvatele Říma- Římany – vytvořily dva národy: Etruskové a Latinové.

3 Vlčice kojí Romula a Rema.

4 Římské království. Zpočátku byl Řím královstvím.
Králové neměli neomezenou moc – volilo je shromáždění svobodných občanů (sněm) a radila jim rada starších (senát). Svobodní občané : Patricijové – měli všechna práva, potomci zakladatelů Říma Plebejci – měli jen některá práva, potomci přistěhovalců Roku 510 př.n.l. vyhnali Římané posledního krále a Řím se stal republikou.

5 Zasedání senátu.

6 Římská republika. Časté války, spory mezi patriciji a plebejci.
Proto byly sepsány zákony (vydané na měděných deskách) – stejná práva pro všechny svobodné občany Otroci žádná práva neměli. Války vedly k ovládnutí celé Itálie a postupně i celého Středomoří. Z ovládnutých cizích zemí vznikly tzv. provincie. Nejznámější: boje proti Kartágu a proti Keltům.

7 Římské vojsko.

8 Důsledky válečných tažení Římanů
Vítězné války přinesly některým Římanům velké bohatství ( majitelé velkých statků ). Jiní chudli a stávali se z nich tzv. bezzemci. Nejhůře se žilo otrokům – pracovali na své pány nebo se z nich stávali gladiátoři - otroci určení k zápasům pořádaným pro pobavení římských občanů.

9 Zápasy gladiátorů.

10 Vznik císařství. Římská republika měla stále větší problémy zvládnout starosti nespokojených obyvatel – bezzemků a vzpoury otroků ( Spartakus ). Výsledkem bylo převzetí moci jedním vládcem – tím se stal roku 45 př.n.l. Julius César. Přestože byl zavražděn, k obnovení původní republiky již nedošlo.

11 Opakujeme. Jak vznikl starověký Řím ?
Jak žili obyvatelé v římském království ? Jaký byl život v období římské republiky? Kdo převzal v republice moc ?

12 Správné odpovědi. Starověký Řím založili obyvatelé zemědělských osad na sedmi pahorcích kolem řeky Tiberu. V čele Říma byl král – neměl neomezenou moc. Volil ho sněm, radil mu senát. Svobodní občané se dělili na patricije a plebejce. V období římské republiky – spory mezi patriciji a plebejci ( sepsány zákony ), časté války. Některým obyvatelům přinesly války bohatství, jiní chudli ( bezzemci ). Často docházelo ke vzpourám otroků. Moc převzal jeden vládce – Julius César.

13 Prameny, odkazy. MŰLLER,Oldřich.Dějepis pro 2.stupeň základní školy praktické.1.díl.1.vydání.Praha : Nakladatelství PARTA,s.r.o.,2008.ISBN 978–80–7320–112– 8. File:Jean-Leon Gerome Pollice Verso.jpg. KÜHN, Stefan. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Wells jpg. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Maccari-Cicero.jpg. REISKOFLER, Donna. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:She-wolf suckles Romulus and Remus.jpg. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons

14 jméno autora PaedDr. Dana Studničková název projektu Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ ročník Dějepis / 6. ročník pořadové číslo DUM  11 datum   název DUM  Vznik a rozvoj starověkého Říma. metodická poznámka k využití Materiál je přednostně určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( LMP ). Výuková prezentace určená pro frontální výuku - lze využít pro výklad učiva i pro opakování. V závěru prezentace kontrolní úkoly - žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách, společná kontrola. Prezentaci je možné použít i jako předlohu pro zápis učiva do sešitu.


Stáhnout ppt "Vznik a rozvoj starověkého Říma."

Podobné prezentace


Reklamy Google