Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská energetická politika Zelená kniha Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV Presentuje Ing. Roman Čížek, DrSC ENVIROS, s.r.o., Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská energetická politika Zelená kniha Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV Presentuje Ing. Roman Čížek, DrSC ENVIROS, s.r.o., Praha."— Transkript prezentace:

1 Evropská energetická politika Zelená kniha Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV Presentuje Ing. Roman Čížek, DrSC ENVIROS, s.r.o., Praha

2 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 2 Evropská energetická politika hlavní části prezentace Jak vypadá hřiště do budoucnosti Hlavní hnací síly rozvoje Nový program – společná cesta Co na domácím hřišti? K energetickému mixu

3 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 3 Jak vypadá hřiště do budoucnosti Heslo: udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek – nesnadný cíl! Urgentní potřeba investic: jeden trilion Eur v nejbližších dvaceti letech! Katastrofálně roste závislost na dovozu primárních energetických zdrojů – z 50% dnes na skoro 70% do 30 let – bezpečnost

4 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 4 Dokumenty EU Zelená kniha – bezpečnost dodávek energie – 2000 Zelená kniha – Energetická efektivnost – 2005 Zelená kniha – energetická politika – 2006 Směrnice, nařízení, rozhodnutí, hodnotící zprávy Bílá kniha – energetická politika – ?2007?

5 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 5 Jak vypadá hřiště do budoucnosti Heslo: udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek – nesnadný cíl! Urgentní potřeba investic: jeden trilion Eur v nejbližších dvaceti letech! Katastrofálně roste závislost na dovozu primárních energetických zdrojů – z 50% dnes na skoro 70% do 30 let – bezpečnost

6 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 6

7 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 7 Jak vypadá hřiště do budoucnosti Roste globální spotřeba, do roku 2030 předpoklad o + 60% a totéž emise CO2 Roční spotřeba ropy o + 1,6% v průměru Rostou ceny paliv – za poslední dva roky se zdvojnásobily a zůstanou vysoké Tlak na inovace a úspory energií obecně Klimatické změny – do konce století se očekává zvýšení teploty o 2 stupně s vážnými důsledky (podle modelů)

8 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 8 Jak vypadá hřiště do budoucnosti Evropa nemá dosud plně rozvinuté vnitřní energetické trhy – liberalizace pomalá! Bezpečnost dodávek a přijatelné ceny pro zákazníka vyžadují plnou liberalizaci a skutečné konkurenční prostředí Musí být vyvinuty funkční regulační a legislativní rámce a pravidla konkurence Energetický sektor nutně potřebuje konsolidaci na tržních principech

9 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 9 Jak vypadá hřiště do budoucnosti Má-li se dosáhnout obratu,musíme postupovat velmi koordinovaně a využít všech příležitosti Nová zelená kniha „Energie“ dává jisté naděje, pokud se přijme společná energetická politika Musí padnout zbytečná tabu a lidé potřebují jasně formulované závěry

10 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 10 Hlavní hnací síly rozvoje Rostoucí poptávka: lokálně, v závislosti na rozvoji a jeho rozdílech, globálně především v rozvíjející se Asii Tlak na dostupné zdroje – plyn a ropa ne vždy z nejbezpečnějších oblastí Rizika klimatických změn v důsledku nedostatečné schopnosti účinně emise snižovat a politických „tabu“ v některých zemích

11 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 11

12 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 12

13 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 13 Hlavní hnací síly rozvoje Energetická intenzita ekonomiky EU 15 klesala ročně o 1,1%; v nových členských zemích o 3,6% ročně v důsledku restrukturalizace Kritický bude program úspor – energetická účinnost a nejen ona! Rozvoj využití obnovitelných zdrojů spíše diferencovaný přístup, specifický podle podmínek

14 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 14 Hlavní hnací síly rozvoje – podíl paliv celkem

15 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 15 Hlavní hnací síly rozvoje – spotřeby dle sektorů

16 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 16 Hlavní hnací síly rozvoje – výroba elektřiny

17 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 17 Nový program – podstatně blíže realitě Konkurenceschopnost: vnitřní trh, konkurence, propojení (TEN-T), Evropská síť, výzkum a inovace (čisté uhlí, sekvestrace uhlíku, alternativní paliva, energetická účinnost, jaderná energie) Environment: obnovitelné zdroje, energetická účinnost, jaderná energie, inovace & vývoj, obchodování s emisemi Bezpečnost dodávek: mezinárodní dialog, Evropský management zdrojů (ropa, plyn), kapacita rafinace a uskladnění energie, ochrana proti terorizmu

18 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 18 Nový program – podstatně blíže realitě

19 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 19 Nový program – předpoklady a nástroje Vnitřní trh → směrem k plně rozvinutému vnitřnímu trhu s energiemi Vnitřní politika zásobování energiemi → solidarita mezi členskými zeměmi Energetický mix → diverzifikovaný, efektivní a udržitelný

20 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 20 Nový program – předpoklady a nástroje Environment → koordinovaný přístup ke změně klimatu, energetické účinnosti, obnovitelným zdrojům a výrobě energie s malými emisemi uhlíku Energetické technologie a inovace → strategický přístup Externí vztahy → koherentní a proaktivní externí politika zajištění energií

21 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 21 Vnitřní politika zásobování energií Plné rozvinutí vnitřních trhů s elektřinou a plynem Evropská „observatoř“ zásobování energií Akční plán energetické efektivnosti Mapa využití obnovitelných energií Strategický plán energetických technologií Společný regulační rámec a struktury vnitřních trhů s elektřinou a plynem Přehodnotit úlohu dlouhodobých kontraktů

22 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 22 Solidarita na vnitřním energetickém trhu Vyšší bezpečnost sítí Nové mechanizmy zajištění solidarity a pomoci v případě poruch infrastruktury Seznam priorit nové infrastruktury Rychlá koordinovaná reakce v případě ohrožení dodávek energetických zdrojů zvenku Revize současného přístupu EU k zásobám ropy a plynu Společné standardy bezpečnosti k ochraně základní energetické infrastruktury

23 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 23 Vnější politika k zásobování energiemi Komplexní strategická revize energie v EU Mezinárodní dohody o energetické účinnosti Pan-evropská smlouva o energiích Rychlá ratifikace Energetické charty EU v Rusku a uzavření tranzitního protokolu Omezení růstu závislosti EU na vnějších energetických zdrojích Vedoucí role EU v debatě o klimatických změnách

24 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 24 Cíle, ukazatele v NEP Jaro 2007 – a dále každoročně – Strategický energetický přehled Jaro 2007 – Akční plán konkrétních opatření 15 % OZE v PEZ v roce 2015 8% biopaliv v motorových palivech v 2015 10% přenosové kapacity mezi státy z instalovaného výkonu

25 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 25 Co na domácím hřišti? Zelená kniha – nový Unijní přístup nahrává zdravému rozumu –měla by se využít – Komise EU – 8. března Stojí za velmi podrobné studium ČR by jej měla podpořit – ministři energetiky členských zemí EU vyjádřili jednomyslnou podporu – 14. března Rada Evropy – stanovisko – 24. března Návazně kritické zhodnocení vlastních pozic a stanovení priorit na národních úrovních

26 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 26 Co na domácím hřišti? - SEK Klíčová priorita – udržení maximální soběstačnosti v primárních zdrojích – má svou nesmírnou cenu Racionální zbilancování obnovitelných zdrojů včetně tabuizovaných (odpady) Na bilance vlastních zdrojů – postup obnovy/výstavby jednotek včetně uhlí a jádra Přístup ke klimatickým změnám bez emocí a rizik poškození životních ekonomických zájmů

27 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 27 Co na domácím hřišti? Využití vlastní konkurenční výhody ve zdrojích ve prospěch ekonomiky jako celku Integraci, solidaritu apod. brát jako příležitost nejen ve prospěch zdrojů Rozvinout výzkum a vývoj (sami i ve spolupráci) na energetické účinnosti a nových technologiích ve vlastní generaci i v energeticky náročných oborech Rozvinout výzkum a vývoj (sami i ve spolupráci) na energetické účinnosti a nových technologiích ve vlastní generaci i v energeticky náročných oborech

28 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 28 Co na domácím hřišti? Máme velmi dobré šance – kvalifikované zhodnocení a efektivní přístup může prohloubit konkurenční výhodu Vzhledem k některým okolnostem – NAP na 2. období – nutno postupovat rychle a přehodnotit i politiku ke klimatickým změnám

29 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 29 K energetickému mixu Neexistuje jediné řešení, ale některé rysy jsou shodné – –Energická účinnost … už dnes a poměrně levně! – –Zemní plyn, uhlí … CO2 zachycování a skladování – –Biopaliva, OZE … levnější, lepší dostupnost – –Jaderná energie … s bezpečným nakládáním s vyhořelým palivem – –H2 & palivové články … klesající náklady a lepší bezpečnost a dostupnost – –Fůze … snad, ve velmi dlouhém časovém horizontu Potřeba sledovat “portfoliový” přístup k politice, uplatnění technologie a V&V

30 Praha, 22. února 2006 Josef Zbořil, SP ČR; EHSV 30 Děkuji za pozornost Roman.cizek@enviros.cz


Stáhnout ppt "Evropská energetická politika Zelená kniha Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV Presentuje Ing. Roman Čížek, DrSC ENVIROS, s.r.o., Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google