Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Zpracovatel:Jan Stankovič Vedoucí DP:Doc. Petr Rapant Diplomová práce 11.05.2001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Zpracovatel:Jan Stankovič Vedoucí DP:Doc. Petr Rapant Diplomová práce 11.05.2001."— Transkript prezentace:

1

2 Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Zpracovatel:Jan Stankovič Vedoucí DP:Doc. Petr Rapant Diplomová práce 11.05.2001 Vpřed Zpět Konec

3 Zpracovat přehled používaných mobilních GIT Návrh možných aplikací těchto technologií v oblasti záchranných služeb Praktické ověření principů některých potenciálních aplikací Vyhodnocení praktických pokusů Zpracování doporučení budoucích kroků 3.3. Vpřed Zpět Konec Zadání práce, úkoly

4 4.4. Vpřed Zpět Konec Obsah práce 1. Úvod 2. Základní pojmy a problematika 2.1Definice pojmu mobilní GIT 2.2Kritické a podpůrné aplikace 2.3Přehled dostupných komunikačních technologií 2.3.1GSM sítě 2.3.2ORBCOMM 2.3.3Analogové rádiové sítě 2.3.4Systém ECHOTON 2.3.5Systém PEGAS 2.3.6Systémy MATRA/TETRAPOL 2.3.7IRIDIUM 2.3.8Veřejná telefonní síť 2.3.9Sítě LAN

5 5.5. Vpřed Zpět Konec 2.4Systém GPS 2.4.1NAVSTAR GPS 2.4.2Diferenční GPS 3Přehled současného stavu využití mobilních GIT 4Návrh dílčích aplikací 4.1Systém automatické lokalizace vozidel 4.1.1Sledování vozidel na dispečinku 4.1.2Naváděcí systém vozidla 4.2Zobrazení mapových podkladů 4.3Systém distribuce dat o objektech a toxických látkách 4.4Systém distribuce dat o ohrožených osobách 4.5Multimediální přenosy 4.6Letecký průzkum 4.7Sledování a řízení osob v terénu, osobní IS

6 6.6. Vpřed Zpět Konec 5Požadavky na tvorbu uceleného IS 6Návrh uceleného IS 7Praktické ověření některých dílčích aplikací 8Doporučení budoucích kroků

7 Úvod Dynamický rozvoj komunikačních technologií v posledních letech přináší do oblasti GIS a geotechnologií všeobecně nový rozměr. Tímto novým rozměrem je mobilita. Tato nová možnost přináší značné zrychlení a zjednodušení sběru i zobrazování geodat a jiných dat a je přímo ideálním prostředkem pro aplikace, které vyžadují rychlé a dynamické zpracování dat v terénu. Právě takovou aplikací je oblast záchranných služeb. 7.7. Vpřed Zpět Konec

8 Definice pojmu mobilní GIT 8.8. Vpřed Zpět Konec MGIT lze charakterizovat jako IT, určené ke zpracování prostorových dat a informací, aktivně využívající komunikační technologie pro spojení mezi mobilními klienty, využívající při řešení problémů znalosti aktuální polohy těchto klientů. Základními technologiemi pro tvorbu MGIT jsou: mobilní komunikační technologie, miniaturizované PC, družicové navigační systémy, GIS, další

9 Kritické a podpůrné aplikace Vpřed Zpět Konec V oblasti záchranných služeb existují dva základní druhy aplikací informačních technologií Kritické - přímo související s ohrožením lidských životů a majetku osob. Zde je kladen zvláštní důraz ve smyslu absolutní dostupnosti a spolehlivosti používaných technologií. Podpůrné - Zde je možné využití jak prověřených komunikačních zdrojů tak využití běžně dostupných komerčních zdrojů. S rozšířením využití se však některé podpůrné aplikace mohou stát kritickými a je proto potřeba tuto skutečnost zohlednit v návrhu komunikační technologie. 9.9.

10 Přehled komunik. technologií 10. Vpřed Zpět Konec GSM sítě – GPRS,HSCSD, 3G ORBCOMM Analogové rádiové sítě Packet radio Systém ECHOTON Systém PEGAS Systémy MATRA/TETRAPOL IRIDIUM Veřejná telefonní síť Sítě LAN

11 Systém GPS 11. Vpřed Zpět Konec GPS je globální rádiový systém pro určování polohy. NAVSTAR GPS - pasivní družicový dálkoměrný systém -3 segmenty -základní podmínky pro měření Diferenční GPS - možnosti zpřesnění určování polohy - možnosti distribuce korekcí

12 Přehled současného stavu 12. Vpřed Zpět Konec Komplexní mobilní GIT se vyskytují zřídka Častěji pouze využití dílčích aplikací Špičkově vybavená centra řízení zásahu (CTV) Chybí mobilita – přenosy dat na a z míst zásahu V Ostravě: Několik vozidel vybaveno GPS přijímači + radiostanice. Provozován systém AVL na CTV

13 Návrh dílčích aplikací Vpřed Zpět Konec Systém automatické lokalizace vozidel -sledování vozidel na dispečinku -klasická aplikace AVL + DGPS -naváděcí systém vozidla -doplnění AVL o mobilní databáze, mapy a vizualizaci, Systém zobrazení mapových podkladů a databází - online a offline zobrazení topografických a tématických map, meteorologie, šíření látek,… - kvalita dat Systém distribuce dat o objektech a toxických látkách - online a offline zobrazení technických map objektů, hydrantů, databáze toxických látek a jejich umístění - expertní systémy 13.

14 14. Vpřed Zpět Konec Systém distribuce dat o ohrožených osobách - osobní data – požadavek na zabezpečení, vazba na zdravotní služby, počet osob v objektech, v ohroženém území,… Multimediální přenosy - přenos digitálních fotografií, videa, zvuku - náročnost na datové toky Letecký průzkum - velkoplošné zásahy, drahá letecká technika a provoz - miniaturizace (rádio, GPS, dig. kamera, GSM modul, senzory náklonu) Sledování a řízení osob v terénu – osobní IS - vyhledávání a navádění osob při rozsáhlém zásahu - speciální technika, „wearable PC“.

15 Požadavky na tvorbu uceleného IS 15. Vpřed Zpět Konec Multifunkční využití Schopnost určení vlastní polohy (GPS) Schopnost ukládání zpracování a distribuce dat Schopnost komunikace Zabezpečení dat Požadavky na interface člověk - stroj

16 Návrh uceleného informačního systému 16. Vpřed Zpět Konec Třístupňová architektura První stupeň -řídící centrum – shromažďování, analýza, uchovávání a distribuce širokého spektra dat Druhý stupeň -palubní systém podpory zásahu – získat, uchovat a poskytnout informace. Datová základna pro 3. Stupeň Třetí stupeň -osobní informační systém

17 Praktické ověření aplikací 17. Vpřed Zpět Konec Přenos souborů s využitím GSM technologie GPRS 2 soubory 100 kbit a 300 kbit Průměrné hodnoty 19.8 a 22.9 Kbps GPRS je postačující pro přístupy k databázím a přenosu digitálních fotografií. Jiné aplikace nebyly ověřeny z důvodu nedostupnosti potřebné techniky.

18 Doporučení budoucích kroků 18. Vpřed Zpět Konec 1.Je potřeba vytvořit výzkumný tým zaměřený na výzkum počítačových a telekomunikačních systémů určených pro krizové řízení. 2.Je potřeba provést výzkum v oblasti potřeb a nároků uživatelů ve spojení s využitím počítačových a telekomunikačních technologií v krizových situacích. 3.Bude zapotřebí hledat nové technologie, které uspokojí náročné komunikační požadavky záchranných služeb. 4.Na spolupráci při definování požadavků na IS je potřeba aktivně zainteresovat všechny vrstvy pracovníků záchranných služeb.

19 Závěr 19. Vpřed Zpět Konec Současně dostupné bezdrátové komunikační technologie jsou největší překážkou v budování plnohodnotných systémů podpory zásahu. Mobilní technologie nejsou zatím ve světě příliš rozšířeny a využívány. Nebyly nalezeny popisy komplexních a rutinně využívaných mobilních systémů podpory zásahu. Lze tedy usuzovat, že se jedná o oblast, která je předmětem výzkumu a vývoje.

20 Literatura 20. Vpřed Zpět Konec Elektronický časopis GPS World Computing and communications in Extreme. NA press. Rádiové určování polohy. Zdeněk Hrdina a kol. Systémy automatické identifikace. Vladimír Ježek Packet radio od A do Z. R.Václavík, P. Lajšner 333 přijímačů. V. Janský Nebojte se CB. D. Meca, P.Vlach ATM sítě ISDN. G. Siegmund, E. Prager Systémy přenosu dat. K. Němec ČVUT Vysokorychlostní sítě. J.F. Costa a další….

21 Děkuji za pozornost. Vpřed Zpět Konec


Stáhnout ppt "Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Zpracovatel:Jan Stankovič Vedoucí DP:Doc. Petr Rapant Diplomová práce 11.05.2001."

Podobné prezentace


Reklamy Google