Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš."— Transkript prezentace:

1 Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš

2 Sémantizace webu RDF Schema - znalosti, metadáta
xmlns:rdf, xmlns:rdfs, standard W3C Už v RDF rdf:type, rdfs:Class Doménově nezávislý slovník Hierarchie tříd rdfs:subClassOf Další rozšíření jazyka – zdroje, vztahy, typy seznamů, … Hierarchie RDF tříd rdfs:domain, Rdfs:range, … Komentáře  OWL Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

3 RDF – orient. graf – různé reprezentace
Množinová G = (V, E ⊆ VxV) Grafická – ovály, šipky Slova v abecedě Gramatika … <vydal> <vydavatelstvi>Springer-Verlag</vydavatelstvi> <kniha>Semantic Web - Grundlagen</kniha> <autor> P. Hitzler a kol.</autor> </vydal> ….různé reprezentace v XML Ako urobit aby som tieto poznamky videl a na obrazovke neboli Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

4 RDF trojice Pojmenovaný orientovaný graf – možné jména:
Pojmenovaný orientovaný graf – možné jména: Subject: URI nebo prázdný uzel Predicate: URI Object: URI nebo prázdný uzel nebo literál Graf lze rekonstruovat ze seznamu trojic (s, p, o) Ako urobit aby som tieto poznamky videl a na obrazovke neboli Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

5 RDFS – RDF Schema –znalosti, metadáta
RDF nabízí datový model, kódování dat na webu = tvrzení (informace) o jednotlivých zdrojích (resource) a jejich vlastnostech a vztazích Např. není jasné, že je učebnice, že je vydavatelství … Pro lidi je jasné, že učebnice je knížka, nakladatelství je organizace … Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

6 RDFS – RDF Schema –znalosti, metadáta
RDF také nabízí možnost kódovat informace o terminologii v aplikační doméně, např. že je vydavatelství s použitím vlastnosti Problém je že „býti“ je zavislé na autoru terminologie, to by integraci dat na webu moc nepomohlo Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

7 RDFS – RDF Schema –znalosti, metadáta
RDFS nabízí standardizovaný jazyk pro popis tříd a vlastností pomocí jemenných prostorů xmlns:rdf=„http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“ xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" a standardizované terminologie Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

8 RDFS – RDF Schema Část W3C doporučení o RDF
Umožňuje specifikaci terminologických znalostí Slovník není tématicky (doménově) závislý ale generický umožňuje specifikaci (části) sémantiky libovolného RDF-slovníku Výhoda: každý software s podporou RDFS interpretuje RDFS definované pojmy korektne některé pojmy už v rdf, např rdf:type většina v rdfs, např rdfs:Class Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

9 RDF Schema – podpora vytváření slovníků
Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

10 Tentýž příklad v Turtle
ex:MotorVehicle rdf:type rdfs:Class. ex:PassengerVehicle rdf:type rdfs:Class. ex:Van rdf:type rdfs:Class. ex:Truck rdf:type rdfs:Class. ex:MiniVan rdf:type rdfs:Class. ex:PassengerVehicle rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle. ex:Van rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle. ex:Truck rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle. ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:Van. ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:PassengerVehicle. Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

11 Sémantizace webu Intuitivně: paralela k teorii množin
Sémantizace webu / Intuitivně: paralela k teorii množin rdf:type odpovídá ∈ rdfs:subClassOf odpovídá ⊆ Nerozlišuje mezi množinami a třídami (ZF, GB TM) Platí rdfs:Class rdf:type rdfs:Class a přitom tady v tom není žádný paradox (Russel) T={x: x ∈ x} T ∈ T  T ∈ T spor Od rdfs:subClassOf požadujeme transitivitu / / / Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

12 Hierarchie Carl von Linné (neúplná větev)
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:ex="http://www.semantic-web-grundlagen.de/Beispiele#"> <rdfs:Class rdf:about="&ex;Animalia"> <rdfs:label xml:lang=„cz">Živočichové</rdfs:label> </rdfs:Class> <rdfs:Class rdf:about="&ex;Mammalia"> <rdfs:label xml:lang=„cz">Savci </rdfs:label> <rdfs:subClassOf rdfs:resource="&ex;Animalia"/> </rdfs:Class> <rdfs:Class rdf:about="&ex;Primates"> <rdfs:label xml:lang=„cz">primáti</rdfs:label> <rdfs:subClassOf rdfs:resource="&ex;Mammalia"/> </rdfs:Class> <rdfs:Class rdf:about="&ex;Hominoidea"> <rdfs:label xml:lang=„cz">lidoopi</rdfs:label> <rdfs:subClassOf rdfs:resource="&ex;Primates"/> </rdfs:Class> <rdfs:Class rdf:about="&ex;HomoSapiens"> <rdfs:label xml:lang=„cz">Člověk moudrý</rdfs:label> <rdfs:subClassOf rdfs:resource="&ex;Hominoidea "/> </rdfs:Class> <ex:HomoSapiens rdf:about="&ex;SebastianRudolph"/> </rdf:RDF> Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

13 Hierarchie Carl von Linné (neúplná větev)
Všimněnme si zkráceného zápisu prvků tříd <ex:HomoSapiens rdf:about="&ex;SebastianRudolph"/> místo <rdf:Description rdf:about= "&ex;SebastianRudolph">" <rdf:type rdf:resource= "&ex;HomoSapiens">" </rdf:Description> <ex:HomoSapiens ∋ rdf:about="&ex;SebastianRudolph"/> Jako kdyby ∋ bylo zamlčeno Podobně <rdfs:Class rdf:about="&ex;HomoSapiens"/> HomoSapiens je třída všech „moudrých lidí“ Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

14 Sémantizace webu Třída všech zdrojů
rdfs:Resource Třída všech zdrojů rdf:Property (všimněme si, je to rdf …) Třída všech vztahů (= zdrojů s predicate-URIs) rdf:List, rdf:Seq, rdf:Bag, rdf:Alt, rdfs:Container Třídy různých typů seznamů rdfs:ContainerMembershipProperty Třída všech vztahů, ze kterých vyplývá náležení s∈o rdf:XMLLiteral, rdfs:Literal Třídy všech hodnot daného datového typu • rdfs:Datatype ∋ rdf:XMLLiteral, rdfs:Literal Třída všech datových typů, má instance např. Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

15 Hierarchie RDF tříd Souhrn vztahů mezi třídama Sémantizace webu
4. RDFS Příklad z Thieme, XML and Semantic Web Technologies

16 RDF(S) Property Charakterizuje vztah dvou zdrojů …
Mathematicky množina dvojic sezdanS = {(Adam, Eva),(Brad, Angelina), ...} URI vlastností jsou typovány ex:vysloV rdf:type rdf:Property ex:sezdanS rdf:type rdf:Property ex:stastneSezdanS rdf:type rdf:Property ex:stastneSezdanS rdf:subPropertyOf ex:sezdanS ex:Peter ex:stastneSezdanS ex:Inka a z doho se dají odvodit příslušné důsledky … Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z Thieme, XML and Semantic Web Technologies

17 RDF(S) Property יַהְוֶה Yahweh קין Cain והבל Abel ex:chceZabranit
ex:odhalit ex:zabil יַהְוֶה Yahweh קין Cain והבל Abel Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z Thieme, XML and Semantic Web Technologies

18 RDFS a jiné konceptuální modely – OOP, UML
Na první pohled podobné, ale jsou tu rozdíly: Třída není popsána svými vlastnostmi ale v RDF Schematu se vlastnosti aplikují na třídy v domain a range. V OOP (UML) třída Book má atribút author s hodnotami typu Person. Odpovídající RDF schema popíše třídu ex:Book, a v jiném, odděleném, popisu, vlastnost ex:author s doménou ex:Book a oborem ex:Person. Více viz w3c … Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

19 RDF Schema – další vlastnosti
ex:Person rdf:type rdfs:Class . ex:author rdf:type rdf:Property . ex:author rdfs:range ex:Person . 1 ex:hasMother rdfs:range ex:Female . ex:hasMother rdfs:range ex:Person . exstaff:frank ex:hasMother exstaff:frances . 2 ex:age rdf:type rdf:Property . ex:age rdfs:range xsd:integer . xsd:integer rdf:type rdfs:Datatype . 3 ex:Book rdf:type rdfs:Class . ex:author rdf:type rdf:Property . ex:author rdfs:domain ex:Book . 4 5 exterms:weight rdfs:domain ex:Book . exterms:weight rdfs:domain ex:MotorVehicle . Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer

20 Komentáře rdfs:label vlastnost, která (libovolnému) zdroji přiřadí alternativní jméno (Literal), často jsou URI těžko čitelné, jméno přiřazené pomocí rdfs:label můžou nástroje použít při grafické reprezentaci např. <rdfs:Class rdf:about="&ex;Hominidae"> <rdfs:label xml:lang="de">Menschenaffen</rdfs:label> <rdfs:label xml:lang=„cz">lidoopi</rdfs:label> </rdfs:Class> také rdfs:comment, rdfs:seeAlso, rdfs:definedBy Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

21 Komentáře . xmlns:wikipedia=http://cs.wikipedia.org/wiki/
<rdfs:Class rdf:about="&ex;Primates"> <rdfs:label xml:lang=„cz">primáti</rdfs:label> <rdfs:comment> Primáti (Primates) jsou řádem poměrně primitivních placentálních savců, který zahrnuje lemury, opice a lidoopy, včetně člověka. Slovo primát pochází z latinského jména Primates, což je množné číslo od primas („jeden z prvních, znamenitý, vznešený“). Českým synonymem jsou nehetnatci. </rdfs:comment> <rdfs:seeAlso rdf:resource=“&wikipedia; Primáti”> <rdfs:subClassOf rdfs:resource="&ex;Mammalia"/> </rdfs:Class> Sémantizace webu 4. RDFS Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

22 RDFS vocabulary - neúplné
třídy rdfs:Resource, rdfs:Class (už máme rdf:Property) vlastnosti rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf rdfs:domain, rdfs:range a některé další výrazové prostředky rdfs:Literal, rdfs:Datatype rdfs:member, rdfs:Container ... a pro lidské komentáře máme rdfs:comment, rdfs:seeAlso, rdfs:label, ... Ako urobit aby som tieto poznamky videl a na obrazovke neboli Sémantizace webu 4. RDFS

23 RDFS vocabulary - neúplné
RDF(S) třídy rdfs:Class rdfs : Resource rdfs : Datatype rdf:Property rdfs:Literal rdf:XMLLiteral RDF(S) vlastnosti rdfs:range rdf:type rdfs:subPropertyOf rdfs: comment rdfs : domain rdfs:subClassOf rdfs:label RDF seznamy rdfs:Container rdf:Seq rdf:li rdf:_2 rdfs:ContainerMembershipProperty rdf:List rdf:rest rdf:Bag rdf:Alt rdf:_1 rdfs : member rdf:first rdf:nil Reifikace rdf:Statement rdf:subject rdf:predicate rdf:object RDF Atributy rdf:about rdf:ID rdf:resource rdf:nodeID rdf:datatype XML Atributy xml:base xmlns xml:lang RDF(S) další prvky rdf:RDF rdfs:seeAlso rdfs:isDefinedBy rdf:value Ako urobit aby som tieto poznamky videl a na obrazovke neboli Sémantizace webu 4. RDFS


Stáhnout ppt "Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google