Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš. Sémantizace webu4. RDFS2 Sémantizace webu RDF Schema - znalosti, metadáta xmlns:rdf, xmlns:rdfs, standard W3C Už.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš. Sémantizace webu4. RDFS2 Sémantizace webu RDF Schema - znalosti, metadáta xmlns:rdf, xmlns:rdfs, standard W3C Už."— Transkript prezentace:

1 Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš

2 Sémantizace webu4. RDFS2 Sémantizace webu RDF Schema - znalosti, metadáta xmlns:rdf, xmlns:rdfs, standard W3C Už v RDF rdf:type, rdfs:Class Doménově nezávislý slovník Hierarchie tříd rdfs:subClassOf Další rozšíření jazyka – zdroje, vztahy, typy seznamů, … Hierarchie RDF tříd rdfs:domain, Rdfs:range, … Komentáře  OWL Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/

3 Sémantizace webu4. RDFS3 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ RDF – orient. graf – různé reprezentace http://example.org/SemanticWeb http://www.springer.com/Verlag http://example.org/VyšloV http://example.org/vydavatelstvi http://example.org/P.Hitzlerakol. http://purl.org/dc/elements/1.1/authorhttp://example.org/napsali http://example.org/je Množinová G = (V, E ⊆ VxV) Grafická – ovály, šipky Slova v abecedě Gramatika … Springer- Verlag Semantic Web - Grundlagen P. Hitzler a kol. ….různé reprezentace v XML http://example.org/Vydal

4 Sémantizace webu4. RDFS4 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ RDF trojice http://example.org/SemanticWeb http://www.springer.com/Verlag http://example.org/VyšloV Pojmenovaný orientovaný graf – možné jména: Subject: URI nebo prázdný uzel Predicate: URI Object: URI nebo prázdný uzel nebo literál Graf lze rekonstruovat ze seznamu trojic (s, p, o)

5 Sémantizace webu4. RDFS5 RDFS – RDF Schema –znalosti, metadáta RDF nabízí datový model, kódování dat na webu = tvrzení (informace) o jednotlivých zdrojích (resource) a jejich vlastnostech a vztazích Např. není jasné, že http://example.org/SemanticWeb je učebnice, že http://www.springer.com/Verlag je vydavatelství … Pro lidi je jasné, že učebnice je knížka, nakladatelství je organizace … Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen http://example.org/SemanticWeb http://www.springer.com/Verlag http://example.org/VyšloV http://example.org/Vydal

6 Sémantizace webu4. RDFS6 RDFS – RDF Schema –znalosti, metadáta RDF také nabízí možnost kódovat informace o terminologii v aplikační doméně, např. že http://www.springer.com/Verlag je vydavatelství s použitím vlastnosti http://example.org/je Problém je že „býti“ je zavislé na autoru terminologie, to by integraci dat na webu moc nepomohlo Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen http://example.org/SemanticWeb http://www.springer.com/Verlag http://example.org/VyšloV http://example.org/vydavatelstvi http://example.org/je http://example.org/Vydal http://example.org/ucebnice http://example.org/je

7 Sémantizace webu4. RDFS7 RDFS – RDF Schema –znalosti, metadáta RDFS nabízí standardizovaný jazyk pro popis tříd a vlastností pomocí jemenných prostorů xmlns:rdf=„http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“ xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" a standardizované terminologie Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen http://www.springer.com/Verlag http://example.org/vydavatelstvi http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

8 Sémantizace webu4. RDFS8 RDFS – RDF Schema Část W3C doporučení o RDF Umožňuje specifikaci terminologických znalostí Slovník není tématicky (doménově) závislý ale generický umožňuje specifikaci (části) sémantiky libovolného RDF-slovníku Výhoda: každý software s podporou RDFS interpretuje RDFS definované pojmy korektne některé pojmy už v rdf, např rdf:type většina v rdfs, např rdfs:Class Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

9 Sémantizace webu4. RDFS9 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ RDF Schema – podpora vytváření slovníků

10 Sémantizace webu4. RDFS10 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ Tentýž příklad v Turtle ex:MotorVehiclerdf:type rdfs:Class. ex:PassengerVehicle rdf:type rdfs:Class. ex:Vanrdf:type rdfs:Class. ex:Truck rdf:type rdfs:Class. ex:MiniVan rdf:type rdfs:Class. ex:PassengerVehicle rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle. ex:Van rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle. ex:Truck rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle. ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:Van. ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:PassengerVehicle.

11 Sémantizace webu4. RDFS11 Sémantizace webu Intuitivně: paralela k teorii množin rdf:type odpovídá ∈ rdfs:subClassOfodpovídá ⊆ Nerozlišuje mezi množinami a třídami (ZF, GB TM) Platí rdfs:Class rdf:type rdfs:Class a přitom tady v tom není žádný paradox (Russel) T={x: x ∈ x} T ∈ T  T ∈ T spor Od rdfs:subClassOf požadujeme transitivitu Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen ∈ / / / /

12 Sémantizace webu4. RDFS12 Hierarchie Carl von Linné (neúplná větev) Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen Živočichové Savci primáti lidoopi Člověk moudrý

13 Sémantizace webu4. RDFS13 Hierarchie Carl von Linné (neúplná větev) Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen Všimněnme si zkráceného zápisu prvků tříd místo " Jako kdyby ∋ bylo zamlčeno Podobně HomoSapiens je třída všech „moudrých lidí“

14 Sémantizace webu4. RDFS14 Sémantizace webu rdfs:Resource Třída všech zdrojů rdf:Property (všimněme si, je to rdf …) Třída všech vztahů (= zdrojů s predicate-URIs) rdf:List, rdf:Seq, rdf:Bag, rdf:Alt, rdfs:Container Třídy různých typů seznamů rdfs:ContainerMembershipProperty Třída všech vztahů, ze kterých vyplývá náležení s ∈ o rdf:XMLLiteral, rdfs:Literal Třídy všech hodnot daného datového typu rdfs:Datatype ∋ rdf:XMLLiteral, rdfs:Literal Třída všech datových typů, má instance např. Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

15 Sémantizace webu4. RDFS15 Hierarchie RDF tříd Souhrn vztahů mezi třídama Příklad z Thieme, XML and Semantic Web Technologies

16 Sémantizace webu4. RDFS16 RDF(S) Property Charakterizuje vztah dvou zdrojů … Mathematicky množina dvojic sezdanS = {(Adam, Eva),(Brad, Angelina),...} URI vlastností jsou typovány ex:vysloV rdf:type rdf:Property ex:sezdanS rdf:type rdf:Property ex:stastneSezdanS rdf:type rdf:Property ex:stastneSezdanS rdf:subPropertyOf ex:sezdanS ex:Peter ex:stastneSezdanS ex:Inka a z doho se dají odvodit příslušné důsledky … Příklad z Thieme, XML and Semantic Web Technologies

17 Sémantizace webu4. RDFS17 RDF(S) Property Příklad z Thieme, XML and Semantic Web Technologies יַהְוֶה Yahweh קין Cain והבל Abel ex:zabil ex:odhalit ex:chceZabranit

18 Sémantizace webu4. RDFS18 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ RDFS a jiné konceptuální modely – OOPRDFS a jiné konceptuální modely – OOP, UML Na první pohled podobné, ale jsou tu rozdíly: Třída není popsána svými vlastnostmi ale v RDF Schematu se vlastnosti aplikují na třídy v domain a range. V OOP (UML) třída Book má atribút author s hodnotami typu Person. Odpovídající RDF schema popíše třídu ex:Book, a v jiném, odděleném, popisu, vlastnost ex:author s doménou ex:Book a oborem ex:Person. Více viz w3c …w3c

19 Sémantizace webu4. RDFS19 Příklad z W3C materiálu Resource Description Framework (RDF) Primer http://www.w3.org/TR/rdf-primer/http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ RDF Schema – další vlastnosti ex:Person rdf:type rdfs:Class. ex:author rdf:type rdf:Property. ex:author rdfs:range ex:Person. ex:hasMother rdfs:range ex:Female. ex:hasMother rdfs:range ex:Person. exstaff:frank ex:hasMother exstaff:frances. ex:age rdf:type rdf:Property. ex:age rdfs:range xsd:integer. xsd:integer rdf:type rdfs:Datatype. ex:Book rdf:type rdfs:Class. ex:author rdf:type rdf:Property. ex:author rdfs:domain ex:Book. 1 2 3 4 exterms:weight rdfs:domain ex:Book. exterms:weight rdfs:domain ex:MotorVehicle. 5

20 Sémantizace webu4. RDFS20 Komentáře rdfs:label vlastnost, která (libovolnému) zdroji přiřadí alternativní jméno (Literal), často jsou URI těžko čitelné, jméno přiřazené pomocí rdfs:label můžou nástroje použít při grafické reprezentaci např. Menschenaffen lidoopi také rdfs:comment, rdfs:seeAlso, rdfs:definedBy Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

21 Sémantizace webu4. RDFS21 Komentáře. xmlns:wikipedia=http://cs.wikipedia.org/wiki/http://cs.wikipedia.org/wiki/. primáti Primáti (Primates) jsou řádem poměrně primitivních placentálních savců, který zahrnuje lemury, opice a lidoopy, včetně člověka. Slovo primát pochází z latinského jména Primates, což je množné číslo od primas („jeden z prvních, znamenitý, vznešený“). Českým synonymem jsou nehetnatci. Příklad z P. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web GrundlagenP. Hitzler, M. Krötzsch, S. Rudolph, Y. Sure. Semantic Web Grundlagen

22 Sémantizace webu4. RDFS22 RDFS vocabulary - neúplné třídy rdfs:Resource, rdfs:Class (už máme rdf:Property) vlastnosti rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf rdfs:domain, rdfs:range a některé další výrazové prostředky rdfs:Literal, rdfs:Datatype rdfs:member, rdfs:Container... a pro lidské komentáře máme rdfs:comment, rdfs:seeAlso, rdfs:label,...

23 Sémantizace webu4. RDFS23 RDFS vocabulary - neúplné RDF(S) třídy rdfs:Class rdfs : Resource rdfs : Datatype rdf:Property rdfs:Literal rdf:XMLLiteral RDF(S) vlastnosti rdfs:range rdf:type rdfs:subPropertyOf rdfs: comment rdfs : domain rdfs:subClassOf rdfs:label RDF seznamy rdfs:Container rdf:Seq rdf:li rdf:_2 rdfs:ContainerMembershipProperty rdf:List rdf:rest rdf:Bag rdf:Alt rdf:_1 rdfs : member rdf:first rdf:nil Reifikace rdf:Statement rdf:subject rdf:predicate rdf:object RDF Atributy rdf:about rdf:ID rdf:resource rdf:nodeID rdf:datatype XML Atributy xml:base xmlns xml:lang RDF(S) další prvky rdf:RDF rdfs:seeAlso rdfs:isDefinedBy rdf:value


Stáhnout ppt "Sémantizace Webu 4. RDFS Peter Vojtáš. Sémantizace webu4. RDFS2 Sémantizace webu RDF Schema - znalosti, metadáta xmlns:rdf, xmlns:rdfs, standard W3C Už."

Podobné prezentace


Reklamy Google