Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Klímek, Martin Nečaský.  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Klímek, Martin Nečaský.  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí."— Transkript prezentace:

1 Jakub Klímek, Martin Nečaský

2  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí zdrojů  každý zdroj je jednoznačně identifikován svým URI  zdroje http://www.necasky.net/#me a mailto:martinnec@gmail.com reprezentující osobu Martin Nečaský  zdroj http://dbpedia.org/resource/Czech_Republic reprezentující stát Česká republika Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa2

3  entity mají různé vlastnosti a jsou ve vztahu k jiným entitám  Martin Nečaský je vysoký 178 cm  Martin Nečaský zná Alana Eckharta  Česká republika má hlavní město Prahu  stejně jako entity, i vlastnosti a vztahy jsou reprezentovány pomocí zdrojů  zdroj http://www.example.com/personal/#height reprezentující vlastnost je vysoký  zdroj foaf:knows reprezentující vlastnost zná Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa3

4  takové vlastnosti entit a vztahy mezi nimi lze formálně popisovat jako trojice SubjektPredikátObjekt  subjekt (subject) je zdroj jehož vlastnost je popisována  predikát (predicate) je zdroj reprezentující popisovanou vlastnost  objekt (object) je hodnotou vlastnosti subjektu (zdroj nebo hodnota) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa4

5 nec:me ex:height“178 cm“ nec:me foaf:knows eck:me eck:me foaf:knowsnec:me  pro každý zdroj reprezentující vlastnost může být explicitně specifikováno, že reprezentuje vlastnost (opět pomocí trojice), např.: foaf:knowsrdf:type rdf:Property Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa5

6 6

7  RDF – Resource Description Framework  Trojice. Jednoduchá tvrzení o datech.  Subjekt, Predikát, Objekt  http://www.example.org/index.html má autora jehož hodnota je John Smith ▪ subjekt je URL http://www.example.org/index.html ▪ predikát je " má autora" ▪ objekt je "John Smith"  Před RDFa: XHTML pro lidi, RDF pro stroje  RDFa: Speciální XHTML atributy  Umožňují využít existující XHTML data jak pro lidi tak pro stroje  bez opakování obsahu Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa7

8 Virtual Library Moved to example.org. Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa8

9 All content on this site is licensed under a Creative Commons License Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa9

10 The trouble with Bob Alice... The trouble with Bob Alice... Proč prefix dc? Kdybychom použili jen property=„title“ a property=„creator“ pro stroj to jsou stále jen nějaké nové texty Ve slovníku Dublin Core jsou koncepty title a creator definované spolu s jejich sémantikou dc:title je zkratka za http://purl.org/dc/elements/1.1/title a o tom „všichni“ ví co znamenáhttp://purl.org/dc/elements/1.1/title Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa10

11 The trouble with Bob Alice... The trouble with Bob Alice... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa11

12 The trouble with Bob Alice... Jo's Barbecue Eve...... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa12

13 The trouble with Bob The trouble with Bob is that he takes much better photos than I do: Beautiful Sunset by Bob. Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa13

14 Alice Birpemswick Email: alice@example.com Phone: +1 617.555.7332 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa14 Žádné about, tzn. žádné URL => _:blanknode1

15 Bob Eve Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa15

16  URI – Uniform Resource Identifier  CURIE – Compact URI Expression...  SafeCURIE... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa16

17 17 XHTMLTyp obsahuVýznam @relSeznam CURIEPredikáty (např. "foaf:name"), objekt je v @href nebo @src @revSeznam CURIEObrácené predikáty, objekt je v @href nebo @src @contentŘetězecStrojově čitelná podoba obsahu (např. "2001-08-09T:21:00:00Z") @hrefURIURI objektu (např. odkaz) @srcURIURI embedded objektu (např. obrázek) RDFaTyp obsahuVýznam @aboutURI/SafeCURIESubjekt (např. "http://example.org/Alice/#me") @propertySeznam CURIEPredikáty, objektem je obsah elementu (text) @resourceURI/SafeCURIEObjekt (který nemá být "klikací“) @datatypeCURIEDatový typ literálu (třeba pokud text (objekt) je jméno) @typeofSeznam CURIERDF typy subjektu @prefixSeznamZavedení prefixů. Formát: NCName+‘:‘+‘ ‘+xs:anyURI (RDFa 1.1) @vocabURIDefaultní prefix pokud není žádný použit (RDFa 1.1)

18 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa18 Albert Einstein 1879-03-14 Federal Republic of Germany Zde se objekt v resource stal subjektem pro vnořená tvrzení

19  31.3.2011: Second Last Call Working Draft  XHTML+RDFa 1.1 je popsáno nejen DTD, ale i XML Schema  Zavádí atributy @prefix a @vocab  XHTML+RDFa 1.0 prefixy zavádí pomocí XML namespaců:...  XHTML+RDFa 1.1 prefixy zavádí pomocí atributu prefix:  A zavádění pomocí xmlns je deprecated ▪ Ale některé nástroje toto ještě neumí, lze zatím psát obojí najednou... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa19

20 Microformat: Start Wearing Purple by Gogol Bordello RDFa: Start Wearing Purple by Gogol Bordello Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa20

21  Dublin Core  Např. vlastnosti dokumentů (title, language, creator, date, …)  http://www.dublincore.org/ http://www.dublincore.org/  FOAF  Friend-of-a-Friend (knows, homepage, …)  http://www.foaf-project.org/ http://www.foaf-project.org/  Org vocabulary  An organization ontology  Pro skupiny a organizace (memberOf, hasMember, Site, VCard, …)  http://www.epimorphics.com/public/vocabulary/org.html http://www.epimorphics.com/public/vocabulary/org.html  Bio vocabulary  BIO: A vocabulary for biographical information  Coronation, Death, Dismissal, Divorce, Father, Witness, Retirement, …  SKOS  Simple Knowledge Organization System  http://www.w3.org/2004/02/skos/ http://www.w3.org/2004/02/skos/  DOAP  Description of a (Software) Project  http://trac.usefulinc.com/doap http://trac.usefulinc.com/doap  SIOC  Semantically-Interlinked Online Communities  http://sioc-project.org/ http://sioc-project.org/ Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa21

22  biblio: http://example.org/biblio/0.1http://example.org/biblio/0.1  dcterms: http://purl.org/dc/terms/http://purl.org/dc/terms/  foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/http://xmlns.com/foaf/0.1/  sioc: http://rdfs.org/sioc/ns#http://rdfs.org/sioc/ns#  rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#  rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#  owl: http://www.w3.org/2002/07/owl#http://www.w3.org/2002/07/owl#  taxo: http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/  xhv: http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#  xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#http://www.w3.org/2001/XMLSchema#  cc: http://creativecommons.org/ns#http://creativecommons.org/ns#  dbp: http://dbpedia.org/property/http://dbpedia.org/property/  dbr: http://dbpedia.org/resource/http://dbpedia.org/resource/  dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/http://purl.org/dc/elements/1.1/  ex: http://example.org/ (Your own vocabulary)http://example.org/ Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa22

23  Agent Agent  Person Person  name name  title title  img img  depiction (depicts) depictiondepicts  familyName familyName  givenName givenName  knows knows  based_near based_near  age age  made (maker) mademaker  primaryTopic (primaryTopicOf) primaryTopicprimaryTopicOf  Project Project  Organization Organization  Group Group  member member  Document Document  Image Image Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa23

24 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa24

25 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa25

26  RDF Detective – doplněk pro Google Chrome  Propojení na sindice.com a sig.ma  Neumí XHTML+RDFa 1.1 prefix ▪ je třeba přidat xmlns  The semantic web index  http://sindice.com http://sindice.com  Semantic information mashup  http://sig.ma http://sig.ma  W3C RDFa Distiller:  http://www.w3.org/2007/08/pyRdfa/ http://www.w3.org/2007/08/pyRdfa/  RDFa Checker  http://check.rdfa.info/ http://check.rdfa.info/ Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa26

27  XHTML+RDFa 1.0  Automaticky generuje např.:  dcterm:title  xhv:icon  rdf:type=„foaf:Document“  content:encoded  Dá se udělat typ obsahu, který se bude vyplňovat jako formulář a výsledná stránka pak bude RDFa anotovaná Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa27

28  Leden 2011 – zprávy dle Yahoo!  Nejrychleji rostoucí formát pro popis dat na Webu  Používáno na více jak 430 000 000 stránkách ▪ tj. 3,6% webových stránek.  Poslední rok narostl počet RDFa stránek o 510% Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa28

29  sada pevně definovaných zdrojů s pevně definovanou sémantikou rdfs:Class, rdfs:Resource, rdfs:range, rdfs:domain, …  rezervovaný namespace rdfs  umožňuje popis tzv. metadat (data o datech) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa29

30  RDF Schema definuje následující třídy (nejsou všechny):  rdfs:Resource (třída všech zdrojů)  rdfs:Class (třída všech tříd)  rdf:Property (z rdf třída všech vlastností)  a následující vlastnosti (nejsou všechny):  rdfs:subClassOf (je podtřídou)  rdfs:range (obor hodnot vlastnosti)  rdfs:domain (definiční obor vlastnosti) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa30

31  každý zdroj patří do (je instancí) nějaké třídy  pokud není o zdroji známo nic bližšího, potom je vždy alespoň instancí předdefinované RDF Schema třídy rdfs:Resource  třída všech zdrojů Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa31

32  každá třída je instancí předdefinované RDF Schema třídy rdfs:Class  třída všech tříd, je instancí sama sebe  pomocí vlastnosti rdf:type můžeme pro daný zdroj explicitně určit do které třídy patří (říkáme, že zdroj je instancí této třídy nec:merdf:typefoaf:Person  tato trojice také implicitně říká, že foaf:Person je třída, čili explicitně vyjádřeno: foaf:Personrdf:typerdfs:Class Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa32

33  vlastnost rdfs:subClassOf říká, že množina podtřídy je podmnožinou množiny nadtřídy  z hierarchie tříd tedy plyne, že pokud nec:merdf:typefoaf:Person  potom také nec:merdf:typefoaf:Agent Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa33

34  každá vlastnost je instancí předdefinované RDF třídy rdf:Property  „třída všech vlastností“  vlastnosti jsou charakterizovány pomocí následujících RDF Schema vlastností:  rdfs:range  rdfs:domain Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa34

35  pomocí rdfs:range určíme, jakého typu jsou hodnoty popisované vlastnosti  objekt z trojice obsahující vlastnost v predikátu je daného typu foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal foaf:weblogrdfs:rangefoaf:Document  z trojice nec:mefoaf:weblognec:weblog  plyne, že nec:weblogrdf:typefoaf:Document Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa35

36  pomocí rdfs:domain určíme typy zdrojů, které mají hodnotu vlastnosti  subjekt z trojice obsahující vlastnost v predikátu je daného typu foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:weblogrdfs:domainfoaf:Agent  z trojice nec:mefoaf:weblognec:weblog  plyne, že nec:merdf:typefoaf:Agent Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa36

37  kromě hierarchií tříd umožňuje RDF Schema také vytvářet hierarchie vlastností pomocí rdfs:subPropertyOf  býti podvlastností je tedy opět v RDF Schema pouze vlastnost zdroje, který podvlastnost reprezentuje, např. nec:goesForBeerrdfs:subPropertyOffoaf:knows Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa37

38  opět to definuje podmnožiny  z hierarchie vlastností tedy plyne, že pokud nec:menec:goesForBeereck:me  potom také nec:mefoaf:knowseck:me Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa38

39  HTML není rozšiřitelné  XHTML ano  Standard: XHTML+RDFa 1.0  Blízká budoucnost: XHTML+RDFa 1.1  31.3.2011: Second Last Call Working Draft  RDFa v HTML by mělo fungovat taky Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa39

40  první pohled:  vlastně to samé jako UML nebo E-R  popisujeme třídy, jejich atributy a vztahy mezi třídami  druhý pohled:  podstatné a zásadní rozdíly Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa40

41  uvažujme následující metadata: foaf:Personrdfs:subClassOffoaf:Agent foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa41

42  v UML bychom metadata reprezentovali takto: Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa42

43  a následující data nec:me rdf:typefoaf:Agent nec:mefoaf:firstName„Martin“ nec:mefoaf:knowseck:me nec:mefoaf:knowsex:john ex:johnrdf:typeuniv:Student Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa43

44  klasický pohled UML či E-R by narazil:  třída univ:Student není definována  zdroj eck:me nemá přiřazen typ  zdroj nec:me typu foaf:Agent nemůže mít vlastnosti foaf:knows, foaf:firstName  netypovaný zdroj eck:me a zdroj ex:john typu univ:Student nemohou být hodnotami vlastnosti foaf:knows  data tedy neodpovídají schématu Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa44 foaf:Personrdfs:subClassOffoaf:Agent foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal foaf:Personrdfs:subClassOffoaf:Agent foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal nec:me rdf:typefoaf:Agent nec:mefoaf:firstName„Martin“ nec:mefoaf:knowseck:me nec:mefoaf:knowsex:john ex:johnrdf:typeuniv:Student nec:me rdf:typefoaf:Agent nec:mefoaf:firstName„Martin“ nec:mefoaf:knowseck:me nec:mefoaf:knowsex:john ex:johnrdf:typeuniv:Student

45  RDF Schema nechápe metadata jako striktní omezení struktury  metadata jsou pouze přídavnou informací, které používáme k dedukci dalších tvrzení (trojic)  to co nám v klasických modelech vadí, zde naopak využijeme k odvození chybějících informací univ:Student rdf:typerdfs:Class nec:merdf:typefoaf:Person eck:merdf:typefoaf:Person ex:johnrdf:typefoaf:Person Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa45

46  výhody RDF & RDF Schema:  zdroj je chápán jako samostatná entita, kterou až dodatečně popisujeme pomocí trojic  popis můžeme kdykoliv rozšířit o vlastnosti, se kterými původní autor zdaleka nepočítal  i když nemáme kompletní popis zdroje, můžeme spoustu věcí odvodit (viz. předchozí příklad) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa46

47  nevýhody RDF & RDF Schema:  při použití musíme být opatrní, jinak může dojít ke zmatkům a dokonce i logickým sporům  pro daný zdroj může být na dvou místech zároveň zadána různá hodnota stejné vlastnosti  RDF 1: nec:menec:height„178 cm“  RDF 2: nec:menec:height„185 c Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa47

48  v důsledku nesprávného použití vlastností může dojít k logickým chybám, které však pomocí prostředků RDF Schema neodhalíme  RDF 1: foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person  RDF 2: ex:javardfs:typeex:ProgLang ex:cpprdfs:typeex:ProgLang  RDF 3: nec:mefoaf:knowsex:java nec:mefoaf:knowsex:cpp  výsledek použití: ex:javardf:typefoaf:Person Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa48

49  Aktuálně OWL2  Sémantické rozšíření RDF a RDFS  Pokročilejší konstrukty, logika ▪ Průnik, sjednocení, doplněk, datové a objektové vlastnosti ▪ Instance ▪ Vše je owl:Thing, vše má jako podtřídu owl:Nothing  Open world assumption ▪ the closed world assumption implies that everything we don’t know is false, while the open world assumption states that everything we don’t know is undefined Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa49

50 ------------------------------------------- Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa50

51  http://rdfa.info/ http://rdfa.info/  http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/ http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/  http://www.w3.org/TR/rdfa-syntax/ http://www.w3.org/TR/rdfa-syntax/  http://www.w3.org/TR/rdfa-core/ http://www.w3.org/TR/rdfa-core/  http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa/ http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa/  http://rdfa.info/wiki/RDFa_Wiki http://rdfa.info/wiki/RDFa_Wiki  http://xmlns.com/foaf/spec/ http://xmlns.com/foaf/spec/ Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa51


Stáhnout ppt "Jakub Klímek, Martin Nečaský.  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google