Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Klímek, Martin Nečaský.  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Klímek, Martin Nečaský.  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí."— Transkript prezentace:

1 Jakub Klímek, Martin Nečaský

2  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí zdrojů  každý zdroj je jednoznačně identifikován svým URI  zdroje a reprezentující osobu Martin Nečaský  zdroj reprezentující stát Česká republika Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa2

3  entity mají různé vlastnosti a jsou ve vztahu k jiným entitám  Martin Nečaský je vysoký 178 cm  Martin Nečaský zná Alana Eckharta  Česká republika má hlavní město Prahu  stejně jako entity, i vlastnosti a vztahy jsou reprezentovány pomocí zdrojů  zdroj reprezentující vlastnost je vysoký  zdroj foaf:knows reprezentující vlastnost zná Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa3

4  takové vlastnosti entit a vztahy mezi nimi lze formálně popisovat jako trojice SubjektPredikátObjekt  subjekt (subject) je zdroj jehož vlastnost je popisována  predikát (predicate) je zdroj reprezentující popisovanou vlastnost  objekt (object) je hodnotou vlastnosti subjektu (zdroj nebo hodnota) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa4

5 nec:me ex:height“178 cm“ nec:me foaf:knows eck:me eck:me foaf:knowsnec:me  pro každý zdroj reprezentující vlastnost může být explicitně specifikováno, že reprezentuje vlastnost (opět pomocí trojice), např.: foaf:knowsrdf:type rdf:Property Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa5

6 6

7  RDF – Resource Description Framework  Trojice. Jednoduchá tvrzení o datech.  Subjekt, Predikát, Objekt  má autora jehož hodnota je John Smith ▪ subjekt je URL ▪ predikát je " má autora" ▪ objekt je "John Smith"  Před RDFa: XHTML pro lidi, RDF pro stroje  RDFa: Speciální XHTML atributy  Umožňují využít existující XHTML data jak pro lidi tak pro stroje  bez opakování obsahu Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa7

8 Virtual Library Moved to example.org. Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa8

9 All content on this site is licensed under a Creative Commons License Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa9

10 The trouble with Bob Alice... The trouble with Bob Alice... Proč prefix dc? Kdybychom použili jen property=„title“ a property=„creator“ pro stroj to jsou stále jen nějaké nové texty Ve slovníku Dublin Core jsou koncepty title a creator definované spolu s jejich sémantikou dc:title je zkratka za a o tom „všichni“ ví co znamenáhttp://purl.org/dc/elements/1.1/title Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa10

11 The trouble with Bob Alice... The trouble with Bob Alice... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa11

12 The trouble with Bob Alice... Jo's Barbecue Eve Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa12

13 The trouble with Bob The trouble with Bob is that he takes much better photos than I do: Beautiful Sunset by Bob. Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa13

14 Alice Birpemswick Phone: Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa14 Žádné about, tzn. žádné URL => _:blanknode1

15 Bob Eve Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa15

16  URI – Uniform Resource Identifier  CURIE – Compact URI Expression...  SafeCURIE... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa16

17 17 XHTMLTyp CURIEPredikáty (např. "foaf:name"), objekt je nebo CURIEObrácené predikáty, objekt je nebo čitelná podoba obsahu (např. objektu (např. embedded objektu (např. obrázek) RDFaTyp (např. CURIEPredikáty, objektem je obsah elementu (který nemá být typ literálu (třeba pokud text (objekt) je CURIERDF typy prefixů. Formát: NCName+‘:‘+‘ ‘+xs:anyURI (RDFa prefix pokud není žádný použit (RDFa 1.1)

18 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa18 Albert Einstein Federal Republic of Germany Zde se objekt v resource stal subjektem pro vnořená tvrzení

19  : Second Last Call Working Draft  XHTML+RDFa 1.1 je popsáno nejen DTD, ale i XML Schema  Zavádí  XHTML+RDFa 1.0 prefixy zavádí pomocí XML namespaců:...  XHTML+RDFa 1.1 prefixy zavádí pomocí atributu prefix:  A zavádění pomocí xmlns je deprecated ▪ Ale některé nástroje toto ještě neumí, lze zatím psát obojí najednou... Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa19

20 Microformat: Start Wearing Purple by Gogol Bordello RDFa: Start Wearing Purple by Gogol Bordello Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa20

21  Dublin Core  Např. vlastnosti dokumentů (title, language, creator, date, …)   FOAF  Friend-of-a-Friend (knows, homepage, …)   Org vocabulary  An organization ontology  Pro skupiny a organizace (memberOf, hasMember, Site, VCard, …)   Bio vocabulary  BIO: A vocabulary for biographical information  Coronation, Death, Dismissal, Divorce, Father, Witness, Retirement, …  SKOS  Simple Knowledge Organization System   DOAP  Description of a (Software) Project   SIOC  Semantically-Interlinked Online Communities  Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa21

22  biblio:  dcterms:  foaf:  sioc:  rdf:  rdfs:  owl:  taxo:  xhv:  xsd:  cc:  dbp:  dbr:  dc:  ex: (Your own vocabulary)http://example.org/ Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa22

23  Agent Agent  Person Person  name name  title title  img img  depiction (depicts) depictiondepicts  familyName familyName  givenName givenName  knows knows  based_near based_near  age age  made (maker) mademaker  primaryTopic (primaryTopicOf) primaryTopicprimaryTopicOf  Project Project  Organization Organization  Group Group  member member  Document Document  Image Image Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa23

24 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa24

25 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa25

26  RDF Detective – doplněk pro Google Chrome  Propojení na sindice.com a sig.ma  Neumí XHTML+RDFa 1.1 prefix ▪ je třeba přidat xmlns  The semantic web index   Semantic information mashup   W3C RDFa Distiller:   RDFa Checker  Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa26

27  XHTML+RDFa 1.0  Automaticky generuje např.:  dcterm:title  xhv:icon  rdf:type=„foaf:Document“  content:encoded  Dá se udělat typ obsahu, který se bude vyplňovat jako formulář a výsledná stránka pak bude RDFa anotovaná Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa27

28  Leden 2011 – zprávy dle Yahoo!  Nejrychleji rostoucí formát pro popis dat na Webu  Používáno na více jak stránkách ▪ tj. 3,6% webových stránek.  Poslední rok narostl počet RDFa stránek o 510% Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa28

29  sada pevně definovaných zdrojů s pevně definovanou sémantikou rdfs:Class, rdfs:Resource, rdfs:range, rdfs:domain, …  rezervovaný namespace rdfs  umožňuje popis tzv. metadat (data o datech) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa29

30  RDF Schema definuje následující třídy (nejsou všechny):  rdfs:Resource (třída všech zdrojů)  rdfs:Class (třída všech tříd)  rdf:Property (z rdf třída všech vlastností)  a následující vlastnosti (nejsou všechny):  rdfs:subClassOf (je podtřídou)  rdfs:range (obor hodnot vlastnosti)  rdfs:domain (definiční obor vlastnosti) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa30

31  každý zdroj patří do (je instancí) nějaké třídy  pokud není o zdroji známo nic bližšího, potom je vždy alespoň instancí předdefinované RDF Schema třídy rdfs:Resource  třída všech zdrojů Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa31

32  každá třída je instancí předdefinované RDF Schema třídy rdfs:Class  třída všech tříd, je instancí sama sebe  pomocí vlastnosti rdf:type můžeme pro daný zdroj explicitně určit do které třídy patří (říkáme, že zdroj je instancí této třídy nec:merdf:typefoaf:Person  tato trojice také implicitně říká, že foaf:Person je třída, čili explicitně vyjádřeno: foaf:Personrdf:typerdfs:Class Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa32

33  vlastnost rdfs:subClassOf říká, že množina podtřídy je podmnožinou množiny nadtřídy  z hierarchie tříd tedy plyne, že pokud nec:merdf:typefoaf:Person  potom také nec:merdf:typefoaf:Agent Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa33

34  každá vlastnost je instancí předdefinované RDF třídy rdf:Property  „třída všech vlastností“  vlastnosti jsou charakterizovány pomocí následujících RDF Schema vlastností:  rdfs:range  rdfs:domain Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa34

35  pomocí rdfs:range určíme, jakého typu jsou hodnoty popisované vlastnosti  objekt z trojice obsahující vlastnost v predikátu je daného typu foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal foaf:weblogrdfs:rangefoaf:Document  z trojice nec:mefoaf:weblognec:weblog  plyne, že nec:weblogrdf:typefoaf:Document Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa35

36  pomocí rdfs:domain určíme typy zdrojů, které mají hodnotu vlastnosti  subjekt z trojice obsahující vlastnost v predikátu je daného typu foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:weblogrdfs:domainfoaf:Agent  z trojice nec:mefoaf:weblognec:weblog  plyne, že nec:merdf:typefoaf:Agent Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa36

37  kromě hierarchií tříd umožňuje RDF Schema také vytvářet hierarchie vlastností pomocí rdfs:subPropertyOf  býti podvlastností je tedy opět v RDF Schema pouze vlastnost zdroje, který podvlastnost reprezentuje, např. nec:goesForBeerrdfs:subPropertyOffoaf:knows Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa37

38  opět to definuje podmnožiny  z hierarchie vlastností tedy plyne, že pokud nec:menec:goesForBeereck:me  potom také nec:mefoaf:knowseck:me Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa38

39  HTML není rozšiřitelné  XHTML ano  Standard: XHTML+RDFa 1.0  Blízká budoucnost: XHTML+RDFa 1.1  : Second Last Call Working Draft  RDFa v HTML by mělo fungovat taky Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa39

40  první pohled:  vlastně to samé jako UML nebo E-R  popisujeme třídy, jejich atributy a vztahy mezi třídami  druhý pohled:  podstatné a zásadní rozdíly Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa40

41  uvažujme následující metadata: foaf:Personrdfs:subClassOffoaf:Agent foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa41

42  v UML bychom metadata reprezentovali takto: Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa42

43  a následující data nec:me rdf:typefoaf:Agent nec:mefoaf:firstName„Martin“ nec:mefoaf:knowseck:me nec:mefoaf:knowsex:john ex:johnrdf:typeuniv:Student Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa43

44  klasický pohled UML či E-R by narazil:  třída univ:Student není definována  zdroj eck:me nemá přiřazen typ  zdroj nec:me typu foaf:Agent nemůže mít vlastnosti foaf:knows, foaf:firstName  netypovaný zdroj eck:me a zdroj ex:john typu univ:Student nemohou být hodnotami vlastnosti foaf:knows  data tedy neodpovídají schématu Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa44 foaf:Personrdfs:subClassOffoaf:Agent foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal foaf:Personrdfs:subClassOffoaf:Agent foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person foaf:firstNamerdfs:domainfoaf:Person foaf:firstNamerdfs:rangerdfs:Literal nec:me rdf:typefoaf:Agent nec:mefoaf:firstName„Martin“ nec:mefoaf:knowseck:me nec:mefoaf:knowsex:john ex:johnrdf:typeuniv:Student nec:me rdf:typefoaf:Agent nec:mefoaf:firstName„Martin“ nec:mefoaf:knowseck:me nec:mefoaf:knowsex:john ex:johnrdf:typeuniv:Student

45  RDF Schema nechápe metadata jako striktní omezení struktury  metadata jsou pouze přídavnou informací, které používáme k dedukci dalších tvrzení (trojic)  to co nám v klasických modelech vadí, zde naopak využijeme k odvození chybějících informací univ:Student rdf:typerdfs:Class nec:merdf:typefoaf:Person eck:merdf:typefoaf:Person ex:johnrdf:typefoaf:Person Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa45

46  výhody RDF & RDF Schema:  zdroj je chápán jako samostatná entita, kterou až dodatečně popisujeme pomocí trojic  popis můžeme kdykoliv rozšířit o vlastnosti, se kterými původní autor zdaleka nepočítal  i když nemáme kompletní popis zdroje, můžeme spoustu věcí odvodit (viz. předchozí příklad) Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa46

47  nevýhody RDF & RDF Schema:  při použití musíme být opatrní, jinak může dojít ke zmatkům a dokonce i logickým sporům  pro daný zdroj může být na dvou místech zároveň zadána různá hodnota stejné vlastnosti  RDF 1: nec:menec:height„178 cm“  RDF 2: nec:menec:height„185 c Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa47

48  v důsledku nesprávného použití vlastností může dojít k logickým chybám, které však pomocí prostředků RDF Schema neodhalíme  RDF 1: foaf:knowsrdfs:domainfoaf:Person foaf:knowsrdfs:rangefoaf:Person  RDF 2: ex:javardfs:typeex:ProgLang ex:cpprdfs:typeex:ProgLang  RDF 3: nec:mefoaf:knowsex:java nec:mefoaf:knowsex:cpp  výsledek použití: ex:javardf:typefoaf:Person Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa48

49  Aktuálně OWL2  Sémantické rozšíření RDF a RDFS  Pokročilejší konstrukty, logika ▪ Průnik, sjednocení, doplněk, datové a objektové vlastnosti ▪ Instance ▪ Vše je owl:Thing, vše má jako podtřídu owl:Nothing  Open world assumption ▪ the closed world assumption implies that everything we don’t know is false, while the open world assumption states that everything we don’t know is undefined Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa49

50 Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa50

51        Jakub Klímek, Martin Nečaský: RDFa51


Stáhnout ppt "Jakub Klímek, Martin Nečaský.  entity reálného světa (konkrétní i abstraktní)  nějaká osoba, stát, webová stránka,...  reprezentovány na webu pomocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google