Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana rostlinného a živočišného genofondu prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana rostlinného a živočišného genofondu prof. Ing. Václav Řehout, CSc."— Transkript prezentace:

1 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

2 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Gen - vloha GEN GENOVÝ PRODUKT (enzym) ZNAK Úsek molekuly DNA kódující určitý znak, vlastnost, funkci Úsek molekuly DNA kódující informaci pro syntézu konkrétního genového produktu, který řídí vznik daného znaku

3 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Genotyp Sestava alel na konkrétním lokusu Alela Forma existence genu Jedinec nesoucí na svých chromozomech stejnou, nebo různou sestavu alel Homozygot, heterozygot Soubor všech alel u konkrétního jedince

4 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Genom Soubor všech genů (alel) v jedné haploidní sadě Soubor všech genů v gametě (pohlavní buňce) U prokaryont (bakterie, viry) soubor všech genů buňky

5 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Souhrn všech genů (alel), ze kterých se skládají genotypy všech příslušníků určité populace Genofond Bývá označován též jako genový rozsah Čím je rozsah větší, širší, tím je větší genetická proměnlivost dané populace Souhrn všech variant genů (alel) vyskytujících se v populaci

6 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Snižování počtu jedinců v populaci zužuje rozsah genofondu Genofond Šíře genofondu není stabilní veličinou, v průběhu evoluce se mění Faktorem ovlivňující šíři genofondu jsou: 1. mutace – vznik nových variant genu (alel) 2. migrace – odchod (příchod) jedinců z populace 3. selekce – vyřazování jedinců z populace

7 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Genofond – genový rozsah Populace 1 dva geny se vyskytují pouze v jedné variantě tři geny se vyskytují pouze ve dvou variantách zbývajících pět genů se vy- skytuje ve třech variantách mějme jednoduchý mikro- organismus s 10ti geny Populace 2 pět genů se vyskytuje pouze v jedné variantě rozsah genofondu je 15 různých variant zbývajících pět genů se vy- skytuje ve třech variantách mějme jednoduchý mikro- organismus s 10ti geny rozsah genofondu představuje 23 různých variant genů

8 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Zúžení genofondu je u populace 2 došlo snížením velikosti populace negativní selekcí, vymíráním nebo emigrací Z porovnání obou populací vyplývá Genofond populace 1 je bohatší a tím přizpůsobivější měnícím se podmínkám prostředí Další porovnání formulujte samostatně....

9 Veškerý soubor genetického materiálu buňky, konkrétního člověka jako biologické jednotky (veškerá genetická informace lidských buněk) Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Lidský genom Genom prokaryont Veškerý soubor genetického materiálu viru, buňky, jedince nebo druhu prokaryontního organizmu Genetická informace mitochondrií (geny pro tvorbu mitochondriálních proteinů) L. mitochondriální genom

10 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu L. jaderný genom Genetická informace jádra rozložená na 23 chromozomů (je mnohem složitějšího charakteru než mitochondriální) Genový fond (gene pool) Všechny alely nacházející se v genotypech reprodukujících se členů populace z jejichž gamet mohou být dále přenášeny Souhrn negativních variant genů (alel) způsobujících poruchy dědičného zdraví v populaci ( v populační genetice je dána frekvencí nežádoucích genů, kterými se jednotlivé populace odlišují) Genetická zátěž populace

11 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Geny prokaryontního jádra Geny plazmidů Geny buněčného jádra Geny mitochondrií Geny buněčného jádra Geny plastidů Genom prokaryont (nucleoid) Genom eukaryont (zoogenom) Genom eukaryont (fytogenom) ČLENĚNÍ GENOMU

12 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Mikrosatelity DNA kódující tRNA a některé histony DNA kódující proteiny DNA v jené kopii Minisatelity Telomerové repetice Satelitní repetice SINE short LINE long Jaderná DNA Nekódující DNA Repetitivní DNA Tandemová opakování Rozptýlené repetice Členění eukaryontní DNA Představuje rozčlenění nukleotidových sekvencí do jednotlivých skupin podle charakteru jejich uspořádání a funkce

13 Horní hranice pro spekulaci 100 000 (10 -5 mutační rychlost pro gen a generaci) Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Poznávání lidského genomu (HUGO) Rok 2000 Reálný prezentovaný počet genů řádově 25 000 tj. 5x více jak bakterie tj. 3 více jak červi tj. 2x více jak moucha nebo jinak porovnáno člověk má nebo jinak porovnáno člověk má: 40% - genů společných s hlístem 60 % - genů společných s drozofilou 90 % - genů společných s myší 99 % - genů společných se šimpanzem

14 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Dle říší Dle stupně chránění Dle pohledu hodnotitele Členění genofondu

15 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Dle pohledu hodnotitele soubor všech genů živých organizmů na Zemi Z pohledu genetika soubor všech zemědělsky využívaných rostlin Z pohledu agronoma soubor všech živých organizmů na Zemi a jejich geny Z pohledu ekologa soubor všech živých organizmů, rostlin i živočichů vyskytujících se v ŠUNAPu Z pohledu ředitele ŠUNP

16 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Dle říší divoké, plané i kulturní druhy rostlin a jejich pěstované odrůdy Fytogenofond volně žijící i chované druhy živočichů a jejich plemena Zoogenofond

17 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Dle stupně chránění Druhy rostlin a živočichů obecně chráněné Vzácné druhy rostlin a živočichů Chráněné druhy rostlin a živočichů Ohrožené druhy rostlin a živočichů Kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů

18 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Zabránit jeho zužování Cíle a význam ochrany genofondu Zabránit snížení počtu jedinců v populaci a zúžení genofondu natolik, aby druh neztratil životaschopnost Pro obratlovce se uvádí jako minimální počet 500 volně se křížících párů Zúžení genofondu značně negativně ovlivňuje plasticitu druhu a schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám Snižování počtu jedinců v populaci zužuje genofond Činnosti člověka, civilizační faktory vedou k intenzivnímu zužování genofondu až ke ztrátě populací a vymírání druhů

19 Ochrana rostlinného a živočišného genofondu Schéma genetických pojmů a jejich vztahů


Stáhnout ppt "Ochrana rostlinného a živočišného genofondu prof. Ing. Václav Řehout, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google