Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zdroje a jejich používání pro vědeckou práci Úvod do studia práva 27.11. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zdroje a jejich používání pro vědeckou práci Úvod do studia práva 27.11. 2006."— Transkript prezentace:

1 Elektronické zdroje a jejich používání pro vědeckou práci Úvod do studia práva 27.11. 2006

2 © 2006 Robert Zbíral České právnické časopisy Právník –12 krát ročně –teoretický, delší články Právní rozhledy –14 denní perioda –více článků, dost i z praxe Jurisprudence –zhruba 7-8 vydání do roka –články, komentáře judikatury speciální oborové časopisy –Soudní rozhledy, Bulletin advokacie atd.

3 © 2006 Robert Zbíral Jak najít zdroje pro výzkum- základy heuristiky mám základní informace či ne? –jestli ne, tak začít s učebnicemi, encyklopediemi, přehledové publikace přístup Google –hrozby této metody- viz dále –je to možný start metoda knihovna –prohledávání knih a časopisů metoda databáze –elektronické informační zdroje kaskáda z literatury –najít první zdroj k tématu –vycházet z toho co kdo cituje –nejpřesnější, zamezí se balastu

4 © 2006 Robert Zbíral Zdroje na internetu problematika používání internetu Google jako nástroj vyhledávání hluboký (neviditelný) web

5 © 2006 Robert Zbíral Zdroje na internetu- co najdeme? specializované volně přístupné servery pro právníky –obecně články, rozsudky, právní předpisy (sbírka) www.ipravnik.cz –přehledy obsahů časopisů www.epravo.cz –praktické rady –registrace zdarma (pak monitoring tisku)

6 © 2006 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze ohromné množství dat důležitost umět formulovat dotaz –liší se dle databáze, ale podobná pravidla jednoduchý dotaz –jedno slovo –občas možnost upřesnění co hledám (autor-název-předmět atd.) –přednosti vs nevýhody fráze –kombinace slov v přesném pořadí –většinou uvedené v uvozovkách „institut vazby“ –použitelné i v Googlu

7 © 2006 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze složité vyhledávání možnost A: kombinace různých dotazů dle podsekcí –omezení časové, na vybrané časopisy atd. –výhody/nevýhody možnost B: upřesnění v rámci jednoho dotazu –boolovské operátory- logické vztahy mezi dotazy

8 © 2006 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze operátor AND –vyhledá texty obsahující všechny zadaná slova –příklad: vazba AND pachatel operátor OR –vyhledá texty obsahující jedno ze slov –příklad: vazba OR pachatel

9 © 2006 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze operátor NOT –vyloučení jednoho ze slov z dotazu –zvlášť pokud jsou nějaké termíny stejné, ale v jiném kontextu (Evropská unie) –příklad: vazba NOT pachatel proximitní operátory –ještě jemnější upřesnění –hlavně pro plnotextové databáze –NEAR jako AND, ale jen do zadané vzdálenosti od sebe –BEFORE první pojem musí být před druhým (jinak jako NEAR) –AFTER první pojem za druhým

10 © 2006 Robert Zbíral Obecná pravidla hledání- databáze proximitní operátory –ještě jemnější upřesnění –hlavně pro plnotextové databáze –NEAR jako AND, ale jen do zadané vzdálenosti od sebe –BEFORE první pojem musí být před druhým (jinak jako NEAR) –AFTER první pojem za druhým používání závorek –příklad: (vazba OR kauce) AND (pachatel OR (státní AND zástupce)) NOT (Berdych OR Starka) pozor na synonyma –rozšířit výrazem AND (např. rozsudek, judikát etc.) pozor na homonyma –při vyhodnocování výsledků (např. žalovat)

11 © 2006 Robert Zbíral Zdroje na internetu- co najdeme? české noviny a jejich archívy služba www.newtonit.czwww.newtonit.cz –nutná registrace (zdarma) –archiv plných textů MF Dnes (od roku 1996) –archiv plných textů Práva (poslední tři měsíce) –možnost využívat všech boolovských operátorů Příklad (NEAR): banka w/5 pojišťovna - Slovo banka se musí vyskytovat nejdále 5 slov od slova pojišťovna Příklad (NEAR NOT): banka not w/5 pojišťovna - Ve vzdálenosti do 5-ti slov od slova banka se nesmí vyskytovat žádné slovo pojišťovna

12 © 2006 Robert Zbíral Elektronické informační zdroje na UP hlavní pravidla –nutnost licencí- poskytuje MŠMT –dostupnost jen ze sítě UP či na heslo –problém: většinou zdroje v cizích jazycích druhy EIZ –bibliografické zdroje záznamy o článcích, knihách citovatelnost (impakt faktor) –plnotextové zdroje forma HTML nebo PDF –faktografické zdroje slovníky, adresáře, encyklopedie

13 © 2006 Robert Zbíral Přehled hlavních databází na UP adresa: http://knihovna.upol.cz/databaze.html http://knihovna.upol.cz/databaze.html cca 40 databází různého obsahu i rozsahu adresa http://www.infozdroje.cz/http://www.infozdroje.cz/ –k čemu mám přístup dle své IP adresy –obecné pravidlo: síť univerzity –některé součásti jen skrz knihovny (PF UP, Zbrojnice)

14 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co známe? máme přesnou citaci, chceme získat tento zdroj –nejlépe dojít k cíli brouzdáním (browse) od časopisu k ročníku a příslušnému číslu –služba ELJ (Electronics Journal Library) soupis přístupných časopisů (plnotextové vs bibliografické) sjednocuje databáze a ukazuje, zda je zdroj k dispozici možné prohledávat i podle tématiky

15 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co známe? známe téma, neznáme zdroje –první úkol- správná databáze –druhý úkol- správná poddatabáze –třetí úkol- správný a přesný dotaz –čtvrtý úkol- správné vyhodnocení dotazu

16 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? charakteristika oboru je přímo úměrná zastoupení v databázích a vhodnosti jejich užití přesto databáze práci ulehčí rozmáhají se i české EIZ

17 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? databáze TAMTAM a Infobanka ČTK –zprávy ze světa i domova, anotace tisku, video i fotoarchívy –vstup pouze v KUP databanka judikatury –http://www.judikatury.cz/http://www.judikatury.cz/ –rozsudky všech stupňů českých soudů a ESLP (v současnosti 3700 judikátů) –omezeno IP adresou –jeden člověk v jeden čas z celé univerzity

18 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? databáze časopisů společnosti Lexis-Nexis –http://www.lexisnexis-online.cz/index.phphttp://www.lexisnexis-online.cz/index.php –plné texty těchto právních časopisů: Daně a finance Ekologie a právo Právo pro podnikání a zaměstnání Soudce Státní zastupitelství Trestní právo Zdravotnictví a právo –nutné získat heslo a přihlašovací jméno poskytne Oddělení bibliograficko-informačních služeb KUP

19 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? Česká národní bibliografie –http://aip.nkp.cz/http://aip.nkp.cz/ –pouze bibliografické záznamy (ne plný text), ale veškeré údaje o: knihách (710 tisíc) článcích z časopisů a novin od roku 1990 (přes milión záznamů) dizertace, speciální dokumenty –dát pozor na ovládání- nepříliš intuitivní

20 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? databáze EBSCOhost (eIFL Direct) –http://search.ebscohost.comhttp://search.ebscohost.com –nejrozsáhlejší databáze pro sociální vědy na UP –velké množství sekcí Academic Search Premier (4600 časopisů, 3600 v plném znění) Legal Collection (250 plné znění)

21 © 2006 Robert Zbíral EIZ: co je nejvhodnější pro právníky? jsou k dispozici i plné texty knih –skripta on-line http://knihovna.upol.cz/~bis/databaze/scripta.html –Oxford Scholarship Online http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html jedno z nejlepších akademických nakladatelství na světě dostupné kolekce –Economics and Finance –Philosophy –Political Science –Religion

22 © 2006 Robert Zbíral Dvě minuty o správném formálním vzhledu práce i oči hodnotí vyplatí se naučit program MS Word


Stáhnout ppt "Elektronické zdroje a jejich používání pro vědeckou práci Úvod do studia práva 27.11. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google