Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie, tisk z výšky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie, tisk z výšky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 Historie, tisk z výšky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2  TISK Z VÝŠKY  TISK Z HLOUBKY  TISK Z PLOCHY Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi

3  TISK Z VÝŠKY – patří k nejstarším technikám. Námět se vyrývá nebo vyřezává speciálními rydly do desky ze dřeva nebo linolea.  V tiskařském lisu se pak otiskují pouze linie a plochy, které vystupují z podkladové plochy. Vyryté a vyhloubené plochy zůstávají na otisku bílé.  Tiskem z výšky je dřevořez dřevoryt, linoryt. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 http://www.comin.cz/pismo/tisk/71.html

4  TISK Z HLOUBKY  Kresba se vyrývá nebo leptá kyselinou do kovové desky. Do vyryté nebo vyleptané kresby se vtírá tiskařská barva.  Otiskne se nám pouze vyrytá či vyleptaná kresba; místa, která jsme nechali nedotčené, zůstávají bílé.  Tiskem z hloubky je suchá jehla, mezzotinta, lept a akvatinta. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 http://www.comin.cz/pismo/tisk/72.html

5  TISK Z PLOCHY  Je mladší grafická technika než tisk z výšky a z hloubky.  Kresba provedená měkkým materiálem na kamennou desku, je ve stejné rovině jako místa, která jsou prázdná a netisknou se.  Tiskem z plochy je litografie. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 http://www.comin.cz/pismo/tisk/73.html

6  Nejstarším datovaným čínským dřevořezem je svitek tzv. Diamantová sútra, který vytiskl r. 868 Wang Chieh.  V západní kultuře se s grafickými tisky setkáváme teprve kolem roku 1400. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1452 4-diamantova-sutra-byla-napsana-11-kvetna- 868/

7  Tak jsem slyšel. Kdysi dlel Buddha v háji Dževatana, v království Šrávastí, a s ním shromáždění dvanácti set padesáti zkušených mnichů. Jak se přiblížila hodina ranního jídla, Buddha a jeho následovníci vzali své misky na almužny a vydali se k městu Šrávastí, kde chodili ode dveří ke dveřím a žebrali. Po návratu do háje odložili svá vycházková roucha, umyli si nohy, snědli ranní jídlo a pak se shromáždili kolem Buddhy. Ctihodný Subhuti povstal, upravil své roucho, poklekl na pravé koleno, sepjal ruce, uklonil se s úctou Buddhovi a řekl:  Tathágato, Ctěný světy! Můžeš nás poučit?  Buddha odpověděl: Zajisté, poučím každého bódhisattvu-mahásattvu.  Na to Subhuti řekl: Ctěný světy! Velice nás těší, že můžeme vyslechnout tvé poučení. Poraď nám, co máme říci těm mužům a ženám, kteří za námi přijdou zeptat se, jak mají začít s praxí, jež směřuje k dosažení Nejvyšší dokonalé moudrosti (anuttara-samjak-sambódhi). Co jim máme poradit, aby utišili svoji nepokojnou mysl a odstranili své žádostivé myšlenky?  Jak by mohl pokračovat text? Co jim mohl Buddha poradit? O jaké náboženství se jedná? VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8  Nejstarší japonské dřevořezy, podnícené a ovlivněné čínskými, vytvořili japonští mniši už v 7. – 8. století. Dnes nejznámější japonské dřevořezy vznikly však až po roce 1600.  Kitagawa Utamaro http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=241 https://www.youtube.com/watch?v=iYGyIpszoc4&NR=1&f eature=fvwphttps://www.youtube.com/watch?v=iYGyIpszoc4&NR=1&f eature=fvwp (prezentace jeho děl)  Katsušika Hokusai http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=320 Pokus se najít nejstarší evropský dřevořez. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9  V Evropě se objevují ve 14. století ornamentálně pojaté „Zeugdrucke“ (najdi význam tohoto slova)  Nejstarší dochovaná dřevěná šablona pochází z r. 1350 tzv. Sittenská tapeta (dřevěné šablony se používaly k potisku látek)  Další známé dílo z r.1491 je Ukřižování a Zvěstování od Michaela Wolgemuta. (Jedná se patrně o kupecké pečetidlo, které bylo nalezeno r. 1898 v malé burgundské obci Laives.)  http://commons.wikimedia. org/wiki/Category:Michael_ Wolgemut http://commons.wikimedia. org/wiki/Category:Michael_ Wolgemut VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10  Nejstarší deskotisky, ať už šlo o knižní ilustrace nebo o souvislé řady samostatných listů, mají náboženský charakter. (Jak se jinak říká nábožensky založenému umění.)  Profánní témata se vyskytují v tzv. blokových knihách až po polovině 15. století. ( O jaké témata se jednalo? Zkus odhadnout.) Tyto nejstarší doklady grafického umění se dochovaly k kodexech klášterních knihoven. VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11  Na některých z nich byla uvedena jména, znaky nebo monogramy kresličů, řezačů a vydavatelů. Blokové knihy se vyráběly až do počátku 16. století. Jsou velmi vzácné, dochovalo se jich asi 100 kusů.  Jednotlivé listy se k sobě lepily rubem a vázaly.  Nejvíce rozšířené blokové knihy byly tyto:  Pokus se najít na internetu názvy těchto blokových knih.  Apokalypse  Ars moriendi - popisuje boj umírajícího člověka s ďáblem  Biblia pauperum - původně kniha rukopisná, popisuje vybrané scény z Nového i Starého Zákona  Donatus - školní učebnice latiny (nazvaná po svém autorovi A. Donatovi-polovina 4. st. n. l.)  Speculum humanae salvationis - popisuje hříšný pád člověka a vykoupení lidského pokolení VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 http://www.polygr afia- fotografia.sk/wp- content/uploads/2 010/09/Biblia- pauperum.jpg

12  1455 J. Gutenberg vydává Bibli o 42 řádcích, jedná se o inkunábule – prvotisky.  VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 ČERNEGA, Jiří. Diamantová sútra [online]. [cit. 7.3.2013]. Dostupný na WWW: http://satori.mysteria.cz/diamant.html http://satori.mysteria.cz/diamant.html AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedie.en [online]. [cit. 7.3.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_085.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_085.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo%C5%99ez AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ctenar_knihy_kodex.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ctenar_knihy_kodex.jpg BLÁHOVÁ, Kateřina. Knihtisk a jeho předchůdci [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.phil.muni.cz/~kblahova/knihtisk.html http://www.phil.muni.cz/~kblahova/knihtisk.html AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkunabel.StultiferaNavis.fol.47v.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkunabel.StultiferaNavis.fol.47v.jpg?uselang=cs AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia.cz [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkunabel.Breyden.frontisp..jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inkunabel.Breyden.frontisp..jpg?uselang=cs

14 VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501 AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/printing/lithographic- printing.php AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/printing/intaglio- printing.php AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/printing/relief- printing.php AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/relief-printing- process/equipment_1.php AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/relief-printing- process/equipment_2.php

15  AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/intaglio-printing- process/equipment_1.php  AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/intaglio-printing- process/equipment_2.php  AUTOR NEZNÁMÝ. visual dictionary online [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/lithography/equipment_1.php http://visual.merriam-webster.com/arts-architecture/graphic-arts/lithography/equipment_1.php  AGTE, Rolf. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997, ISBN 80-207-0550-3.  BROŽOVÁ, Vlasta; PEŘINOVÁ, Marta. Kreslíme, malujeme, modelujeme. Praha: Fortuna, 1994, ISBN 80- 7168-018-4.  MARCO, Jindřich. O grafice. Praha: Mladá fronta, 1981, bez ISBN VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Historie, tisk z výšky VY_32_INOVACE_5.2.VV1.16/Wi Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Widenková CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google