Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vojenský hřbitov v Písku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vojenský hřbitov v Písku"— Transkript prezentace:

1 Vojenský hřbitov v Písku
aneb Přijměte pozvání k návštěvě nejen expozice věnované okolnostem vzniku a historii zdejšího vojenského hřbitova, ale také k uctění památky zde pohřbených.

2 Vojenský hřbitov byl zřízen na podzim roku 1914, a to severozápadně od města, na okraji píseckého katastru při silnici na Čížovou.

3 Hřbitov prošel celkovou obnovou počátkem třetího tisíciletí.
Na hřbitově se nacházejí hroby příslušníků rakousko-uherské branné moci ze všech koutů tehdejší monarchie, válečných zajatců i příslušníků československé armády (do roku 1938). Po druhé světová válce zde byli pohřbeni i sovětští vojáci (v padesátých letech přenesení na písecký Lesní hřbitov) a také příslušníci německé armády a jejích spojenců(v naprosté většině exhumovaní roku1994). Hřbitov prošel celkovou obnovou počátkem třetího tisíciletí.

4 Nejstarším pomníkem zde je litinový kříž, postavený péčí tehdejšího píseckého kaplana P.Františka Panského roku 1915.

5 Kříž byl opraven roku 2013 péčí města Písku za finanční podpory společnosti ČEZ a Vojenskohistorické společnosti Písek.

6 Jeho autorem je sochař František Žemlička.
Druhým nejstarším pomníkem na hřbitově je pomník „Klečícího Génia“, věnovaný zdejším c. a k. pěším plukem č. 11, odhalený roku 1917. Jeho autorem je sochař František Žemlička.

7 Posledním památníkem je pomník padlým c. k
Posledním památníkem je pomník padlým c. k. střeleckého (do roku zeměbraneckého) pluku č. 28 Písek, který však byl zde instalován až roku V roce 2014 byl pomník renovován péčí členů Vojenskohistorické společnosti Písek.

8 Se stavbou kaple se započalo ještě ve válečném období, práce byly však přerušeny a kaple byla dokončena až roku 1922.

9 Z původního mobiliáře se na místě dodnes nedochovalo nic.
Kaple byla prázdná...

10 I zrodil se v myslích příslušníků zdejší „c. a k
I zrodil se v myslích příslušníků zdejší „c. a k. garnisony“ nápad, jak kapli vrátit důstojnou atmosféru a případným návštěvníkům osvětlit okolnosti kolem vzniku tohoto místa.

11 Zapátrali tedy ve svých „šuplících“ a na světlo světa vynesli rozličné poznatky a materiály, které nasbírali při studiu historie rakousko-uherské branné moci ve svém městě. Vznikla tedy tato malá expozice, ve které se tak na jedenácti panelech návštěvníci mohou seznámit s okolnostmi vzniku a historií vojenského hřbitova v Písku.

12 Panely jsou pojaty tematicky – jsou věnovány např
Panely jsou pojaty tematicky – jsou věnovány např. zdejší záložní vojenské nemocnici, válečným zajatcům v Písku, vojenským pohřbům obecně, vzniku píseckého „nového“ vojenského hřbitova, jeho třem pomníkům, hřbitovní kapli.

13 Jejich nedílnou součástí jsou také reprodukce archivních plánků a historických fotografií, z nichž mnohé má veřejnost možnost uvidět asi vůbec poprvé.

14 Vše je podáno velice čtivě a je tedy přístupno všem kategoriím návštěvníků.

15 Jeden z panelů přináší také informace o současnosti hřbitova.

16 V rámci kaple jsou opět (v souladu s doloženou historickou tradicí) uloženy také nově vypracované seznamy všech osob pohřbených zde v letech (1948). Tyto byly sestaveny na základě studia materiálů uložených ve Vojenském historickém archivu v Praze, a na Městském úřadu Písek; informace o exhumacích německých vojáků a civilistů poskytla laskavě organizace Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

17 Věříme, že toto opatření případné zájemce neodradí.
Jsme „bohužel“ v Česku a určitá bezpečnostní opatření jsou tudíž nezbytná. K návštěvě hřbitova je proto nutno vyzvednout si klíče – buď na vrátnici Městských služeb Písek nebo v Infocentru ve Sladovně. Věříme, že toto opatření případné zájemce neodradí.

18 Kde jej najdete? GPS: 49°19'36.196"N, 14°7'17.548"E
(zdroj: Kde jej najdete? GPS: 49°19'36.196"N, 14°7'17.548"E

19 © Martin Zeman, Karel Klátil, Martin Kosík
Autoři výstavy na Vojenském hřbitově v Písku tímto velice děkují všem, kteří byli jakýmkoliv způsobem nápomocni při vzniku a instalaci této malé expozice. Poděkovaní patří městu Písek a jeho pracovníkům Ing. Marii Cibulkové a Jiřímu Žáčkovi, archivům, díky jejichž materiálům mohla tato výstava vůbec vzniknout a také Prácheňskému muzeu v Písku, které laskavě a s velkým pochopením poskytlo fotografie některých svých sbírkových předmětů spojených s válečnými zajatci či archivní fotografie hřbitova z doby před jeho poslední rekonstrukcí. Ctěným návštěvníkům pak přejí, aby se o historii tohoto místa něco nového a zajímavého dozvěděli. A prosí je, aby při své návštěvě věnovali také tichou vzpomínku těm, kteří zde našli svůj věčný klid a mír. © Martin Zeman, Karel Klátil, Martin Kosík Vojenskohistorická společnost Písek.


Stáhnout ppt "Vojenský hřbitov v Písku"

Podobné prezentace


Reklamy Google