Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 1 Příprava fyzikálního programu ATLAS Jiří Chýla Produkce intermediálního vektorového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 1 Příprava fyzikálního programu ATLAS Jiří Chýla Produkce intermediálního vektorového."— Transkript prezentace:

1 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 1 Příprava fyzikálního programu ATLAS Jiří Chýla Produkce intermediálního vektorového bosonu Z Staroba + Myška, Čepila, Svatoš (studenti FJFI) Projevy substruktury kvarků Přibyl + Davídek (MFF UK)1111 Dopředný detektor difrakčních protonů Kupčo, Taševský, V. Juránek, Kepka Difrakční fyzika Kupčo, Taševský, Juránek, Kepka Produkce Higgsova bosonu Jiřina, Hakl, Juránek Témata:

2 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 2 Produkce intermediálního vektorového bosonu Z Pokračování dlouhodobého programu studia schopnosti detektoru ATLAS přesně změřit účinný průřez produkce IVB W a Z jako funkce příčné hybnosti a rapidity. Skupina se zaměřila na rozpadový kanál Z->ee. Letos šlo o především přípravu příspěvku do výzkumné zprávy “W/Z inclusive” a to stanovením účinnosti identifikace a triggeru Z, rozmazání a akceptance Z Dále srovnány předpovědi tohoto procesy pro různé generátory: Pythia, HERWIG/JIMMY, MCatNLO. http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a061068 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a061654 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06711 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06714 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06715

3 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 3

4 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 4 Od září 2005 pracují pod vedením P. Staroby na tématech přímo souvisejících s experimentem ATLAS 3 studenti FJFI (Myška, Čepila, Svatoš). S platností od počátku roku 2007 byl P. Staroba pověřen výkonem funkce tzv. MC production manager, jenž zodpovídá za správu všech dat (generovaných, simulovaných, rekonstruovaných i reálně měřených) pracovní skupiny „Standard Model“. Tato funkce má pro fungování celé fyzikální skupiny klíčový význam a pověření Pavla Staroby je výrazem ocenění jeho přínosu do práce skupiny SM.

5 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 5

6 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 6

7 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 7 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a06711

8 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 8 Projevy substruktury kvarků L. Přibyl a T. Davídek zkoumali schopnost detektoru ATLAS zaznamenat projevy substruktury kvarků v - rozdělení E T inkluzivně produkovaných jetů - rozdělení úhlu mezi dvěma jety s největšími E T V roce 2006 vyšetřili mimo jiné - nelinearitu odezvy kalorimetru - závislost na použitých distribučních funkcích Ukázali, že pro dosažení - Λ subst ~ 10 TeV stačí L~ desítky pb -1 „dobrých“ dat - Λ subst ~ 40 TeV bude třeba - dosáhnout linearitu odezvy kalor. <2% @2 TeV - dostat pod kontrolu systematické chyby. Tyto otázky budou zkoumány v příštím roce.

9 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 9

10 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 10 Projev substruktury kvarků Projev nelinearity odezvy kalorimetru

11 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 11 L. Přibyl: http://indico.cern.ch/materialDisplay.py?contribId=11&http://indico.cern.ch/materialDisplay.py?contribId=11& materialId=slides&confId=648 L. Přibyl: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a061098http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=a061098 L. Přibyl: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=7240http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=7240

12 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 12 Dopředný detektor difrakčních protonů Projekt jenž je připravován v rámci spolupráce s CEA Saclay, Universita ve Stony Brook a PAN (Krakow) má za cíl navrhnout a postavit detektor pro detekci difrakčních protonů v experimentu ATLAS V ČR chceme zajistit stavbu římských hrnců vycházeje z bohaté zkušenosti s návrhy a výrobou těchto detektorů pro experimenty TOTEM a ATLAS vyráběné firmou Vakuum Praha. Dále se zabýváme modelováním akceptance detektorů důležitých pro rozptýleného protonu.

13 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 13 Difrakční fyzika Fenomenologie difrakční produkce v hadron-hadronových srážkách (gap survival probability) vycházeje z A. Kupčo, Ch. Royon, R. Peschanski, “Decisive test for the Pomeron at Tevatron”, Phys. Lett. B606 (2005) 139 A. Kupčo, „Mini-review on soft diffraction“ XXXIII ICHEP, Moskva, srpen 2006 Exklusivní produkce Higgse v SM a MSSM a možnosti jeho detekce na LHC – Taševský, Juránek B.Cox,... M.Taševský,..., "Detecting the standard model Higgs boson in the WW decay channel using forward proton tagging at the LHC", Eur.Phys.J.C45:401-407,2006 S. Alekhin,... M.Taševský,..., "HERA and the LHC: A Workshop on the implications of HERA for LHC physics: Proceedings Part A, Part B", hep-ph/0601012,13

14 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 14 MC simulace signálu a pozadí exklusivní produkce Higgse s hmotou M H =115GeV v detektoru ATLAS při celkové luminositě 100fb-1.

15 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 15 Produkce Higgsova bosonu v kanálu Httbar M. Jiřina a F. Hakl ve spolupráci s V. Juránkem zkoumali možnost využít metodiku neurálních sítí k iden- tifikaci zajímavých a řídkých fyzikálních procesů jako je proces, v němž je Higgsův boson produkován společně s párem kvarků top-antitop. Používali data z MC generátorů dodaná V. Juránkem. Výsledky ukazují, že v daných souborech signálu a poza- dí je velmi obtížné tyto dvě složky efektivně oddělit. V další etapě proto budou zkoumána možnost použít neu- rální sítě na případy, které již splnily některá omezení vycházející s celkové topologie hledaných případů.

16 Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 16


Stáhnout ppt "Vila Lanna 18.12.2006ATLAS ve FZÚ: příprava fyzikálního programu 1 Příprava fyzikálního programu ATLAS Jiří Chýla Produkce intermediálního vektorového."

Podobné prezentace


Reklamy Google