Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědi oponentům Výsledky dokumentované v práci se přímo promítly do následujících publikací:  Inclusive production of charged pions in p+p collisions.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědi oponentům Výsledky dokumentované v práci se přímo promítly do následujících publikací:  Inclusive production of charged pions in p+p collisions."— Transkript prezentace:

1 Odpovědi oponentům Výsledky dokumentované v práci se přímo promítly do následujících publikací:  Inclusive production of charged pions in p+p collisions at 158-GeV/c beam momentum, hep-ex/0510009, publikováno ve Eur.Phys.J.C45:343-381,2006, (13 citací na Spires)‏  Inclusive production of charged pions in p+C collisions at 158-GeV/c beam momentum, hep-ex/0606028, přijato do Eur.J.Phys (8 citací)‏  Charged Pion Production in p+C Collisions at 158-GeV/c Beam Momentum: Discussion, hep-ex/0606029, přijato do Eur.J.Phys (1 citace)‏ Promítnou se do publikací připravovaných v současnosti ohledně  p+p → p, antip, n  p+Pb → π  Pb+Pb → π

2 Odpovědi oponentům Příčná energie nebyla použita, neboť  nemáme plnou akceptanci, multiplicita v přední hemisféře se mění pouze málo s centralitou  spektra produkovaných částic v měkkých srážkách mají tři komponenty 1. fragmentace terče 2. fragmentace projektilu 3. vnitrojaderné kaskádovaní → šedé protony  relativně nezávislý proces svázaný s impaktním parametrem Chceme studovat závislost produkce částic na centralitě

3 Odpovědi oponentům Jedná se o dvě omezení popsaná na stránkách 42 a 43.  První se týká souběžnosti nalétávajícího projektilu s přímkou svazku měřené detektory BPD1,2,3.  Druhé se týká z-pozice primárního bodu interakce.  Obě optimalizují poměr událostí z terče vůči příspěvku od pozadí. V tabulce byla chyba, do počtu událostí v prvním intervalu centrality s n grey = 1,2 bylo zahrnuto i 2882 události s n grey = 0.  V prvním intervalu centrality bylo 246627 událostí  Chyba se týká pouze tabulky, ne měřených dat.  Počet událostí s n grey > 0 byl o 261 menší než součet událostí v pěti intervalech centrality, tedy 261 událostí mělo n grey > 22

4 Odpovědi oponentům Parametry fitovací funkce Účelem byla dobře definovaná metoda počítání příčně integrovaných veličin včetně odhadu chyby Všechny parametry jsou významné pro fit Konkrétním hodnotám parametrů nepřikládáme fyzikální význam  hep-ph/0701251

5 Odpovědi oponentům Příčná spektra produkovaných částic nejsou termální Teplotu lze určit lokálně jako inverzní hodnotu sklonu log. m T spektra, T(p T )‏  netriviální závislost  teplota roste s x F ?

6 Odpovědi oponentům Extrapolace měření Cronina (Be, Ti, W) na pomocí parabolického fitu Není A-závislá systematika – konzistentní shoda hodnot absolutně normalizovaných invariantních účinných průřezů mezi NA49 a 400 GeV měřením Cronina pro p+C i p+Pb srážky Příspěvkem k systematické chybě z několika procent systematiky spojené s A- závislostí je míněna možná chyba extrapolace měření Cronina

7 Odpovědi oponentům Vztah (7.5) se týká příčně integrovaných hustot (nízké p T ), ilustruje dvoukomponentní superpozici bez navýšení, navýšení E je relativní vůči nízkým p T Navyšující faktor E je připisován projektilu v p+A, protože projektil prošel mnohonásobnou srážkou  E roste s x F Váhové funkce Obr.7.19 byly získány interpolací přelivu (feed- over) spekter příčně integrovaných net protonů a pionů, a přelivu poinů z modelu rozpadu Δ++, Obr.7.17 a 7.18 strana 103 a 104

8 Odpovědi oponentům Zavedení navyšujícího faktoru E pro A+A srážky je motivováno předpokladem dvoukomponentního mechanismu v A+A srážkách E odpovídá R norm v dopředné oblasti a v bodě x F = 0 Diskutuji vliv variace E pro negativní x F na R norm

9 Odpovědi oponentům Monte-Carlo výpočty  vztah mezi centralitou srážky, určenou počtem vnitrojaderných srážek, a měřeným počtem šedých protonů n grey závisí na modelu  při kalibraci dE/dx spektra a konstrukci testovacích funkcí pro fitovaní dE/dx – zanedbatelný příspěvek k systematické chybě  simulace triggeru při normalizaci absolutních účinných průřezů p+p – žádný příspěvek, pouze kontrola konzistence p+C – celková korekce 8%, příspěvek k chybě < 1% p+Pb – celková korekce 3.7%, příspěvek k chybě < 0.5%

10 Odpovědi oponentům Monte-Carlo simulace pro korekce, jejich příspěvek k syst. chybě  korelované ztráty kvůli triggerování0 - 0.5 %  simulace pro feed-down0.5 – 1.5 %  absorbce částic v detektoru0.5 %

11


Stáhnout ppt "Odpovědi oponentům Výsledky dokumentované v práci se přímo promítly do následujících publikací:  Inclusive production of charged pions in p+p collisions."

Podobné prezentace


Reklamy Google