Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychiatrická propedeutika: Dovednosti Lucie Bankovská Motlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychiatrická propedeutika: Dovednosti Lucie Bankovská Motlová"— Transkript prezentace:

1 Psychiatrická propedeutika: Dovednosti Lucie Bankovská Motlová

2 Co se naučíte Základní komunikační dovednosti
Zásady komunikace u vybraných psychiatrických stavů Postup při psychiatrickém vyšetření

3 Základní komunikační dovednosti Obecné principy
Akutní vyšetření v terénu ? pozornost a čas, podmínky; dostatečné soukromí zásady správné komunikace verbální i mimoverbální srozumitelný jazyk empatie nekomentující přístup ne sugestivní otázky všímat si nonverbálních známek nepohody, úzkosti, atd

4 Základní komunikační dovednosti: Fáze psychiatrického vyšetření
„Zahřívací fáze“: Uvítat, vysvětlit účel Zjistit, na co si pacient stěžuje Zaměřenými otázkami vyloučit méně pravděpodobné diagnózy Trvat na vysvětlení nejasných nebo vágních odpovědí Nabídnout možnost zeptat se Poskytnout zpětnou vazbu Navrhnout terapeutický postup, dát pacientovi možnost výběru Zakončit povzbuzením, optimismem

5 Postup při psychiatrickém vyšetření
Nechte pacienta souvisle hovořit Používejte otevřené i uzavřené otázky Ptejte se na sebevražedné myšlenky

6 + Suportivní techniky Podpora P: „neumím to dost dobře vyjádřit slovy“
D: „myslím, že jste situaci vystihl trefně“ Ujištění D: „Tyhle zážitky vás opravdu dost poděsily. Společně váš strach zvládneme.“ Všímejte si emocí. D: „I teď když mluvíte o matce, vidím ve vašich očích slzy.“ Nonverbální komunikace. Posed a výraz obličeje vyjadřující zájem, starost a pozorné soustředění se.

7 - Obstrukční techniky Uzavřené otázky
D. Změnil se váš spánek a chuť k jídlu? Otázky soudící D: Napadlo vás vůbec, jak se asi vaše žena cítila, když se dozvěděla o vaší nevěře? Ignorovat pacientova sdělení. P: V noc jsem špatně spal. D: Změnila se vám chuť k jídlu? P: Budí mě noční můry. D: Máte méně energie než obvykle? Bagatelizace. P: Nemám doma takový pořádek, jaký bych si přála. D: Ale, nic si z toho nedělejte, spousta lidí neuklízí. Předčasná rada. P: V práci je to nesnesitelné. Šéf mě neustále sleduje a dohlíží a kritizuje a hledá chybu ve všem, co udělám. D: Tak co kdybyste svoje stížnosti sepsal a dal šéfovi písemně? Nonverbální komunikace. Zívání, sledování hodinek.

8 Speciální dovednosti při vedení rozhovoru: videoukázky
Akutně psychotický pacient Agresivní akutně psychotický pacient Dementní pacient Manický pacient Depresivní pacient Suicidální pacient Stuporózní pacient

9 Video: slečna K (nemesis a bomby pod postelí)
Akutní psychóza Video: slečna K (nemesis a bomby pod postelí)

10 Akutně psychotický pacient Komunikaci ovlivňuje
absence náhledu odmítavý postoj k užívání tablet narušení kognitivních funkcí strukturální porucha řeči a myšlení floridní psychotické příznaky akutní nežádoucí účinky léčby Komunikaci komplikují příznaky, na prvním místě absence náhledu. Jak tedy pacientovi vysvětlit, že j nemocný aže se musí léčit?

11 Akutně psychotický pacient Pravidla komunikace
jak proč Mluvte v krátkých větách Pacienti obtížně udržují pozornost V jedné větě předávejte jen jednu informaci Pacienti mají obtíže se zpracováním více informací najednou Používejte názorné pomůcky (kreslete jim) Pacienti mají poruchy paměti; pomůcky usnadní zapamatování Emočně podporujte, bludy nevyvracejte Pacienti mají obavy, jsou v tenzi Často opakujte Pacienti mají poruchy paměti Komunikac emá svá pravidla: Komunikace, která respektuje deficit ve zpracování informací a problémy v komunikaci má tato pravidla.

12 Akutně psychotický pacient O čem musíte komunikovat
Akutní psychotická porucha o pracovní diagnóze o podání léků o tom, co se bude dít během hospitalizace Bez léků to nejde. Léky vám pomohou spát, odstraní strach,….pomohou vám rychle se vrátit domů,.. Provedou se vyšetření, podle kterých se určí co nejúčinnější léčba; …

13 Agresivní akutně psychotický pacient
Video: Management of acute psychotic patient

14 Video: pan B, vyšetřuje Bartoš
Dementní pacient Video: pan B, vyšetřuje Bartoš

15 Dementní pacient Zásady komunikace
Orientační screening: Kolik je vám let? Kdy jste se narodil? Uzavřené otázky Pomocné testy: Test hodin Mini Mental State Examination (MMSE)

16 Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči
Test hodin: 2:45 Koreluje s dalšími testy na demenci Dobře přijímán pacienty Je použitelný v primární péči Norma Mírná kognitivní porucha In this test, the patient is asked to draw a clock face depicting a specified time: in this example, 2:45. The drawing is then rated on a scale of 10 to 1, with 10 being an accurate and well-organized depiction and 1 being an incoherent or uninterpretable scribbling. Two studies found clock drawing to be highly correlated with several independent global measures of dementia severity. It is also very well accepted by patients. Although clearly not diagnostic, clock drawing affords a convenient screening tool when sophisticated neuropsychologic testing is not available. It is especially helpful in the primary care setting in identifying patients who may require further cognitive assessment. In assessing the drawings, the clinician should apply the following criteria: Normal: The hands are in the correct position in a score of 10. Mild impairment: Compared with an accurate rendering of a clock showing a time of 2:45, errors are noticeable in the placement of hour and minute hands in a score of 8. Moderate impairment: The clock face is distorted, numbers are out of sequence, missing, or outside of the boundaries of the clock face in a score of 4. Severe impairment: The drawing is only vaguely representative of a clock in a score of 2. Sources Juby A. Correlation between the Folstein Mini-Mental State Examination and three methods of clock drawing scoring. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1999;12:87–91. Sunderland T, Hill JL, Mellow AM, et al. Clock drawing in AD: a novel measure of dementia severity. J Am Geriatr Soc. 1989;37:725–729. Střední kognitivní porucha Závažná kognitivní porucha

17

18 Manický pacient Video: Renata

19 Manický pacient: Zásady komunikace
Hovořit klidným, spíše tichým hlasem Nedat se strhnout k diskusi a hádce Jsou-li vulgarismy, požádat pacienta, aby je nepoužíval Pokud pacient nespolupracuje, nepokračovat v rozhovoru za každou cenu

20 Depresivní pacient video

21 Depresivní pacient Zásady komunikace
Komunikovat věcně, povzbudit, nelitovat Nepokoušet se pacienta rozesmát vtipy Zeptat se na spánek a chuť k jídlu Zeptat se na pocity beznaděje Zhodnotit riziko sebevraždy

22 Riziko sebevraždy: Vyšetření suicidálního vývoje
Někteří lidé s podobnými problémy uvažují o tom, že si vezmou život. Napadá Vás to také? Přemýšlíte o tom, že si sám vezmete život? Suicidální myšlenky Suicidální tendence Suicidální úvahy a plán Rozhodnutí Realizace Máte vymyšlený způsob, jak si vzít život?

23 Praktický nácvik dotazů na suicidální úvahy ve dvojicích

24 Zhodnocení rizika sebevraždy
S sex: muž A age: >45, <19 D deprese P předchozí pokusy E ethanolu abusus R racinální myšlení nezachovalé (psychóza?) S socialní opora chybí O organizovaný plán vypracovaný N není životní partner S somatická nemoc s bolestí přítomna Za každé ano 1 bod

25 Postup na základě zhodnocení
Zapsat do dokumentace! Každé ano = 1 bod 0-2: malé riziko 3-4: střední riziko; ambulantní léčba, observace 5-6: vysoké riziko; hospitalizace, hlavně tehdy, pokud chybí opora někoho blízkého 7-10: velmi vysoké riziko; hospitalizace

26 Stuporózní pacient Péče o somatický stav
Riziko dehydratace, dekubitů, embolie


Stáhnout ppt "Psychiatrická propedeutika: Dovednosti Lucie Bankovská Motlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google