Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel..: 267 122.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel..: 267 122."— Transkript prezentace:

1 Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel..: 267 122 084 Fax: 267 310 277 Email: miroslav_hajek@env.cz

2 Novela energetického zákona (1) Nejvýznamnější změny z pohledu MŽP: oNová definice druhotného energetického zdroje a podpory výroby energie z těchto zdrojů (§ 2 odst. písm. a) bod 32. a § 25 odst. 13) oProvázání novely s připravovaným zákonem na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů oRozšíření kompetencí Energetického regulačního úřadu o podporu obnovitelných zdrojů energie (§ 17 odst. 3)

3 Novela energetického zákona (2) oUnbundling (§§ 24a, 25, 25a) oNová úprava kombinované výroby elektřiny a tepla (§ 32)

4 Novela zákona o hospodaření energií (1) Hlavní požadavky MŽP k připravované novele: Provázání novely se zákonem na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů Zpřesnění požadavků na státní energetickou koncepci a územní energetické koncepce (zahrnutí do koncepcí jednoznačně definovaných cílů, jejich variantní hodnocení, kontrola plnění koncepcí)

5 Novela zákona o hospodaření energií (2) Posílení závaznosti Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Zavedení inspekcí kotlů a klimatizačních jednotek od stanovené velikosti Zavedení průkazu energetické náročnosti budovy U velkých nových budov (nad 1000 m 2 užitné podlahové plochy) povinné posouzení možností alternativních způsobů vytápění

6 Novela zákona o hospodaření energií (3) Transpozice směrnice č. 2004/7 ES o podpoře kogenerace Zpřesnění obsahu energetického auditu Povinnost auditu při státní podpoře ze státních fondů až od instalovaného výkonu 200 kW Konkretizace sankcí pro auditory

7 Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Stav projednávání v PSP Cíle ČR pro rok 2010

8 DruhVýroba v roce 2000 /GWh/ Výroba v roce 2002 /GWh/ Výroba v roce 2003 /GWh/ Výroba v roce 2010 /GWh/ Větrné elektrárny 1 1 3 930 Malé vodní elektrárny (do 10 MW) 680 930 590 1120 Velké vodní elektrárny 920 1560 820 1165 Elektrárny spalující pevnou biomasu 200 400 1600 Elektrárny spalující bioplyn 40 90 130 600 Elektrárny využívající geotermální energii 0 0 0 15 Fotovoltaické elektrárny 0 0 0 15 Celkem 1841 2781 1943 5445 Hrubá tuzemská spotřeba elektřiny 63450 68000 Podíl elektřiny z OZ v %2,9 %4,4 %3,1 %8,0 %

9 Požadavky na zákon Akcelerace rozvoje obnovitelných zdrojů energie, Dosažení národního indikativního cíle 8% zelené elektřiny na hrubé domácí spotřebě elektřiny v r. 2010 Podpora všech typů obnovitelných zdrojů Nastavení ceny elektřiny tak, aby v průměru garantovala návratnost investice a přiměřený zisk Podpora výroby tepla z OZE Implementace směrnice č. 2001/77/EC o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

10 Systém podpory – elektřina  Možnost výběru mezi povinným výkupem elektřiny z OZ provozovateli distribučních soustav za stanovené minimální ceny minimálními cenami na jedné straně a příplatkem (zeleným bonusem) k ceně elektřiny z obnovitelných zdrojů na straně druhé Stanovení dostatečně vysokých cen za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

11 Zákon určuje základní pravidla pro stanovení ceny. Cenu stanoví ERÚ v souladu s těmito pravidly. Cena musí mimo jiné umožnit –dosažení cíle 8% podílu el. z OZ na hrubé spotřebě elektřiny –návratnost projektu v průměru během 15 let Ceny budou pro jednotlivé druhy OZE (biomasa, vítr, slunce, voda, geotermální energie) stanoveny odlišně. Diferenciace cen dle výkonu zařízení a u biomasy dle typu zařízení a paliva. Bonusy v součtu s cenou silové elektřiny vyšší než výkupní ceny.

12 Výkupní cena 2003 (Kč/MWh) Výkupní cena 2004 (Kč/MWh) Výkupní cena 2006 Kč/MWh) (odhad) Příplatek k ceně 2006 Kč/MWh( (odhad) Malé vodní elektrárny1500155018001400 (+600) Větrné elektrárny3000270026002700 (+200) Elektrárny na biomasu2500 29002500 (+700) Elektrárny na bioplyn2500240035003200 (+700) Společné spalování biomasy a uhlí 2500200015001000 (+700) Geotermální elektrárny3000 41003900 (+700) Fotovoltaické elektrárny6000 1500016800 (+200)

13 Systém podpory – elektřina Záruka zachování výše výnosů za jednotku vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů, plynoucí výrobcům z podpory po dobu 15 let od uvedení zařízení do provozu

14 Související metodické pokyny a vyhláška Metodický pokyn ke stavbám velkých větrných elektráren Metodický pokyn k provozu vodních elektráren Metodický pokyn k pěstování nepůvodních rostlin na zemědělské půdě Vyhláška stanovující druhy a způsoby využití biomasy

15

16 www.env.cz


Stáhnout ppt "Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel..: 267 122."

Podobné prezentace


Reklamy Google