Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAV ELEKTROENERGETIKY V ČR AKTUÁLNÍ STAV V ELEKTROENERGETICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAV ELEKTROENERGETIKY V ČR AKTUÁLNÍ STAV V ELEKTROENERGETICE"— Transkript prezentace:

1 STAV ELEKTROENERGETIKY V ČR AKTUÁLNÍ STAV V ELEKTROENERGETICE
XXI. Seminář energetiků Jelenovská, 12. ledna 2011 Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky 1

2 Obsah Aktuální problematika MPO v oblasti elektroenergetiky
Mezinárodní spolupráce Jaderná energetika Shrnutí a závěr 1 2 3 4 1. Aktuální problematika MPO v oblasti elektroenergetiky

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ENERGETIKY MPO
SEKCE PRŮMYSLU A ENERGETIKY 03000 – Ing. Hüner 1 ODBOR HORNICTVÍ A STAVEBNICTVÍ 03100 Ing. Sochor ODBOR EKOLOGIE 03600 Ing. Kulhánková ODBOR ELEKTROENERGETIKY 03200 Ing. Portužák ODBOR EKOLOGIE 03600 Ing. Kulhánková ODBOR PLYNÁRENSTVÍ A KAPALNÝCH PALIV 03300 Ing. Zaplatílek ODBOR STRATEGIÍ A TRENDŮ 03700 Ing. Muřický ODBOR SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI 03400 Mgr. Kavina ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH VAZEB V ENERGETICE 03010 Ing. Svitáková 1. Aktuální problematika MPO v oblasti elektroenergetiky

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ELEKTROENERGETIKY MPO
ODBOR ELEKTROENERGETIKY Ing. Portužák 1 ODDĚLENÍ ELEKTROENERGETIKY Ing. Havel ODDĚLENÍ TEPLÁRENSTVÍ Ing. Klíma ODDĚLENÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI A SPRÁVY JADERNÉ OBLASTI Ing. Janík ODDĚLENÍ PODPORY OZE Ing. Gebauer ODDĚLENÍ ENERGETICKÉ POLITIKY Ing. Hřebík Novela EZ Studie AMM Vyhláška o měření Regulace VO trhů Infrastrukturní balíček Komise teplárenství Vyhláška BAT Novela směrnice ES/8/2004 Emisní limity „Malá“ novela AZ Hlubinné úložiště Změny SÚRAO „Velká“ novela AZ MAAE a NEA Dostavba JETE „Malé“ novely OZE Zákon o Podporovaných zdrojích Novela zákona o hospodaření energií Národní akční plán OZE Akční plány pro biomasu, energetickou účinnost Concerted Actions Vyhodnocení SEK Aktualizace SEK Dopadové studie Vyhledávací studie 1. Aktuální problematika MPO v oblasti elektroenergetiky

5 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
SEKCE PRŮMYSLU A ENERGETIKY 03000 – Ing. Hüner 2 ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH VAZEB V ENERGETICE 03010 Ing. Svitáková ODBOR ELEKTROENERGETIKY 03200 Ing. Portužák Projekty EU IEA ENEF AJ 2. Mezinárodní spolupráce

6 Závěry IDR IEA k oblasti JE
JE má velmi důležitou roli v energetickém mixu Jedná se o jeden z důležitých pilířů aktualizované SEK Podporuje nezávislost a bezpečnost dodávek JEDU i JETE mají vysoký stupeň bezpečnosti Akceptace veřejností je mezi 77 až 82% Hlavní doporučení Zajistit, aby budoucí nárůst výroby z JE odpovídal očekávaným bilancím dodávky a spotřeby v regionu Pokračovat v provádění programu nakládání s RAO a VJP, včetně decommissioningu Zavést vzdělávací programy a zlepšit mezinárodní spolupráci mezi výzkumnými centry, vysokými školami a průmyslem za účelem získání mladých odborníků 2 2. Mezinárodní spolupráce

7 Výroba elektřiny z JE 2 Inst. Výkon v JE podle BLUE Map scénáře se ztrojnásobí na 24% v 2050 Podle scénáře High Nuclear až 38% celosvětové výroby Zdroj: IEA 2. Mezinárodní spolupráce

8 Hlavní politické směry
Nakládání s RAO a VJP Akumulace financí na ukládání a decommissioning Přepracování, partitioning and transmutation JE jako výzva EU žije nad poměry, dluží 158 mld.€ Nutná jednotná evropská energetická politika, JE je nedílná součást JE bude hrát ústřední roli, 2/3 nízkouhlíkové výroby elektřiny je z jádra, a to za přijatelné ceny 2 2. Mezinárodní spolupráce

9 2003 9

10 2023 10

11 2043 11

12 2063 12

13 2083 13

14 2103 14

15 Store for more than 100 years?
15

16 DEPOT FOR MUSEUMS Zdroj: COVRA

17 Současný stav jaderné energetiky
Ve světě je v provozu asi 440 jaderných reaktorů, které produkují přibližně 15 % světové produkce elektrické energie a spotřebují ročně asi 65 tisíc tun U (ve výstavbě je 52 reaktorů, připravuje se stavba 135 reaktorů a plánuje se dalších 295 reaktorů) 6 reaktorů v ČR vyrobí ročně asi 33 % elektrické energie (25 TWh) a spotřebuje asi 600 t U (připravuje se stavba dalších reaktorů) (Pro srovnání – v ČR se vyrobí asi 58 % elektrické energie v uhelných elektrárnách a spotřebuje se asi 40 mil. tun uhlí) 3 Olympic Dam, BHP Billiton, South Australia, shaft now reaches a depth of about 760m and it has a 200km underground road network. Olympic Dam, Austrálie 17 3. Jaderná energetika 17

18 Uzavření palivového cyklu
Většina reaktorů pracuje v otevřeném palivovém cyklu Úkolem následujícího období je: Uzavření palivového cyklu ve vztahu k plutoniu – využití směsného uran- plutoniového paliva MOX Uzavření palivového cyklu ve vztahu ke všem aktinoidům (uran, plutonium, neptunium, americium, curium) při využití transmutačních schopností reaktorů 4. generace Přechod k množivým systémům – reaktory 4. generace Postupný přechod k thoriovému palivu – reaktory typu MSR s kapalným palivem pracující v thorium-uranovém palivovém cyklu 3 Olympic Dam, BHP Billiton, South Australia, shaft now reaches a depth of about 760m and it has a 200km underground road network. La Hague a Sellafield 18 3. Jaderná energetika 18

19 Příznivé dopady přepracování
Většina reaktorů pracuje v otevřeném palivovém cyklu Recyklace 96 % obsahu vyhořelého paliva Snížení spotřeby uranu o 25 % Náklady nepřevýší 6 % ceny za kWh (EDF 2008) Snížení celkového objemu odpadů 5x – 10x Snížení radiotoxicity 10x Kolik se to asi ušetří na nákladech hlubinného úložiště? Přepracované palivo MOX je využíváno již ve více než 50 reaktorech ve světě, další reaktory se na využití MOXu technicky připravují. 3 Olympic Dam, BHP Billiton, South Australia, shaft now reaches a depth of about 760m and it has a 200km underground road network. Vitrifikovaný odpad z přepracování 19 3. Jaderná energetika 19

20 Směsné uran-plutoniové palivo a nové reaktorové systémy
Velká většina současných lehkovodních reaktorů by mohla využívat směsné uran-plutoniové palivo (MOX) Současné reaktory ze 30 % Moderní reaktory generace III+, které jsou již ve výstavbě z 50 – 100 % Zásadní zlepšení využití uranové suroviny by měly přinést reaktory 4. generace 3 Olympic Dam, BHP Billiton, South Australia, shaft now reaches a depth of about 760m and it has a 200km underground road network. 20 3. Jaderná energetika 20

21 Reaktorové systémy 4. generace
Udržitelný rozvoj, bezpečnost a spolehlivost, konkurenceschopnost, zabezpečení proti zneužití jaderných materiálů 3 Olympic Dam, BHP Billiton, South Australia, shaft now reaches a depth of about 760m and it has a 200km underground road network. 21 3. Jaderná energetika 21

22 Palivový cyklus Uran, thorium jako palivo
Otevřený, uzavřený palivový cyklus Reprocessing 3 238U - 239Pu 232Th - 233U 3. Jaderná energetika 22

23 Joint Declaration Podepsaná mezi MPO, US-DOC a US-DOE o průmyslové a obchodní spolupráci v sektoru jaderné energetiky Cílem spolupráce je podpora důležitosti vědeckého výzkumu a vývoje tak, aby byla jaderná řešení bezpečná, ekonomicky efektivní a ohleduplná k životnímu prostředí Jedná se o reaktory GEN IV SCWL: Super-Critical-Water Loop (SCWR) HTHL: High Temperature Helium Loop (VHTR, GFR) Molten Salt Reactor (MSR) Molten Salt Reactor technology and Fluoride Partitioning Reprocessing 3 3. Jaderná energetika 23

24 Shrnutí a závěr Koncepce i legislativa je ovlivňována mezinárodními normami ČR zvyšuje aktivitu v mezinárodní spolupráci Jaderná energetika Sítě Smart Cities Aktivita na mezinárodní scéně umožňuje ovlivňovat dopady rozhodnutí na podnikání v energetice v ČR a regionu 4 4. Shrnutí a závěr

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "STAV ELEKTROENERGETIKY V ČR AKTUÁLNÍ STAV V ELEKTROENERGETICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google