Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0202 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Karolinské umění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Vývoj uměleckých forem raně středověké Evropy v období karolinské renesance. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Raný středověk, franská říše, karolinská renesance, klášter, architektura, užité umění, mozaika, nástěnná malba. Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 KAROLINSKÉ umění

3 Úvod Výukový materiál Umění karolinského období obsahuje informace o vývoji uměleckých forem raně středověké Evropy ve francké říši. Cílem prezentace je seznámení studentů s architekturou, knižní malbou a uměleckým řemeslem 9. století v kulturním okruhu Karla Velikého. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Karel Veliký (asi 742-814) Syn majordoma a krále Pipina III. Krátkého
768 – společná vláda s bratrem Karlomanem 771 – samovláda ve francké říši – christianizační války se Sasy 800 – císařská korunovace v Římě (papež lev III.) Rozdělení říše na hrabství a pohraniční marky Královské dvorce s palácem v různých částech země Hlavní sídlo v Cáchách – centrum karolinské renesance

5 Franská říše ( )

6 Karolinská renesance – kultura doby Karla Velikého
Před Karlem Velikým – úpadek západoevropské kultury Za Karla Velikého – první renesance antické kultury Renesance – obrození, znovuzrození Galie – silné působení antického dědictví Karel Veliký – snaha o obnovení západořímské říše K tomuto cíli měla sloužit kultura Jednotný sloh – výraz politické jednoty Karlovy říše Základ pro další vývoj středověkého umění

7 Karolinská architektura
Světské stavby – císařské falce Vznik z římských venkovských portikových vil (velké statky) Velké falce – Cáchy, Nijmegen, Ingelheim Dochovány jen zbytky ← Schéma římské venkovské portikové vily ↓ Model císařské falce v Ingelheimu (2. pol. 8. stol.)

8 Církevní stavby Centrální kostely Baziliky
Půdorys latinského kříže Ochoz kolem chóru s věncem kaplí Dvojvěží v západním průčelí Westwerk – patrová budova s předsíní a tribunou Karolinské baziliky se dochovaly jen v přestavbách Kostely byly součástí falce či kláštera

9 Palácová kaple v Cáchách
Nejvýznamnější centrála Karlovy doby Před rokem 805 Vnitřek – oktogon Vnějšek – šestnáctistěn Tribuna v patře Podle San Vitale Těžkopádnější Umístění kaple ve falci

10 Cášský dóm

11 San Vitale (Ravenna) Palácová kaple (Cáchy)

12 Půdorys San Vitale (Ravenna)
Půdorys palácové kaple (Cáchy)

13 Trůn Karla Velikého (palácová kaple v Cáchách)

14 Karolinské kláštery Hlavní části kláštera
Klášter – středisko víry, hospodářství i vzdělanosti Hlavní části kláštera kostel, kaple křížová chodba (ambit), rajská zahrada ložnice (dormitář), jídelna (refektář) knihovna, skriptorium prelatura chlévy, řemeslnické objekty, zahrady špitál hřbitov

15 Plán kláštera ze St. Gallen
1. třetina 9. stol. Velikost 113 x 78 cm Měřítko 1 : 192 Kresba ideálního kláštera Nakreslen v Reichenau Norma pro karolinské kláštery Uložen v klášteře St. Gallen

16 Rekonstrukce kláštera podle plánu ze St. Gallen

17 Krypta karolinské baziliky
sv. Michaela ve Fuldě „iónský“ sloup

18 Karolinské sochařství a umělecké řemeslo
Opět zájem o lidskou postavu Karlova snaha o znovuobnovení antických postupů Jezdecká soška Karla Velikého (9. stol., výška 24 cm) Jediný doklad raně středověké jezdecké sochy Neexistence monumentálních soch Sochařství v rámci uměleckého řemesla Zlatnické práce (vazby knih) Řezba ve slonovině (vazby knih) Vazby knih – práce mnichů v klášterních dílnách

19 Karolinské malířství Monumentální malba (nástěnná malba, mozaiky)
Císařské falce, kostely Podle zpráv – cykly alegorických a historických maleb (antika) Malby v kryptě Saint-Germain v Auxerre Mozaiky v cášské palácové kapli Pozdně antické vzory (iluzionismus) Knižní malba Vznik v klášterních skriptoriích Velký počet iluminovaných rukopisů Krycí barvy se zlatem Náboženské knihy (bible, evangeliáře, evangelistáře, žaltáře)

20 Kristus mezi 24 apokalyptickými starci (mozaika v palácové kapli v Cáchách)

21 Život sv. Štěpána (nástěnná malba v kryptě opatství v Auxerre)

22 Otázky a úkoly Ve kterém období probíhala tzv. karolinská renesance?
Vysvětlete pojem karolinská renesance. Z čeho se vyvinuly císařské falce a jakou plnily funkci? Uveďte základní informace o cášské palácové kapli. Co je westwerk? Jakou funkci plnily raně středověké kláštery? Ze kterých částí se skládá klášter? Uveďte jediný příklad raně středověké jezdecké sochy. Uveďte příklady karolinského malířství.

23 Použité zdroje 1. Mapa franské říše: [cit ] 2. Římská portiková vila: [cit ] 3. Císařská falc v Ingelheimu: [cit ] 4. Cášská falc – schéma: [cit ] 5. Cášký dóm: [cit ] 6. San Vitale - interiér: [cit ]  7. Cášská kaple – interiér: [cit ] 8. Půdorys cášské kaple: [cit ] Půdorys San Vitale: [cit ]    10. Trůn Karla Velikého: [cit ] 11. Plán kláštera St. Gallen: [cit ] 12. Rekonstrukce kláštera podle plánu v St. Gallen: [cit ] Krypta karolinského kostela sv. Michaela ve Fuldě: 14. Mozaika v cášské kapli: [cit ] 15. Nástěnná malba v Auxerre: germain%2C_lapidazione_di_santo_stefano%2C_ jpg?uselang=de [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google