Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0203 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Umění otonského období Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Vývoj uměleckých forem středověké Evropy otonského období. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Vrcholný středověk, Germáni, architektura, sochařství, nástěnné a knižní malířství, umělecké řemeslo. Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 UMĚNÍ OTONSKÉHO OBDOBÍ

3 Úvod Výukový materiál Umění otonského období obsahuje informace o vývoji uměleckých forem v německých oblastech 10. a počátku 11. století. Cílem prezentace je seznámení studentů s architekturou, nástěnnou a knižní malbou a uměleckým řemeslem v kulturním okruhu otonských císařů. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Otonská renesance Kultura a umění za saské dynastie (919-1002)
Jindřich I. Ptáčník ( ) Přechodné stádium mezi karolinskou a otonskou kulturou Ota I. Veliký ( ) Syn Jindřicha Ptáčníka 962 – císařská korunovace v Římě Založení Svaté říše římské Ota II. ( ) Sňatek s byzantskou princeznou Theofano Silný byzantský vliv na umění Ota III. ( ) Doba biskupa Bernwarda z Hildesheimu

5 Otonská architektura Otonská renesance – výhradně německá záležitost
Problematický pojem Vzory v Byzanci a pozdně antickém umění Zejména architektura, zlatnictví a knižní malba V jiných oblastech – počátky románského umění Otonská architektura Stejné typy kostelů jako v době karolinské Baziliky a centrály

6 Kostel sv. Cyriaka v Gernrode
Před 961 Trojlodní emporová bazilika Empora - byzantský prvek První v západní Evropě Westwerk Západní apsida až 1130 Střídání sloupů a pilířů Klášterní kostel Zalomený půdorys Zakladatel – markrabě Gero Cyriakus – mučedník 3. stol. Vzor pro baziliku sv. Jiří v Praze

7 Chrám sv. Cyriaka v Gernrode

8 Půdorys chrámu sv. Cyriaka v Gernrode
Interiér chrámu sv. Cyriaka v Gernrode

9 Kostel sv. Michala v Hildesheimu
Stavba Návrh – Bernward z Hildesheimu Zcela nové formy Přísná symetrie Jednotná koncepce celé stavby Dvouchórová bazilika Dva transepty 1945 – chrám zničen 1947 – obnova stavby

10 Kostel sv. Michala v Hildesheimu

11 Interiér chrámu sv. Michala (Hildesheim)

12 Sochařství otonské renesance
Skulptura – vliv karolinského a byzantského sochařství Reliéfy ve slonovině Plastika – hildesheimská huť Kovolitectví v bronzu převyšuje karolinské práce

13 Theofano (cca 955-991) Jméno Theofano – Zjevení Boží
Neteř byzantského císaře Jana I. Tzimiska Manželka císaře Oty II. – spoluvláda Po smrti Oty II. – samovládkyně Svaté říše římské Mimořádně vlivná osobnost Do říše přivedla řadu byzantských umělců Kolem roku 1000 – nejsilnější vliv byzantské kultury

14 Ota II. a Theofano Řezba ve slonovině 983-983 Byzantský vliv či původ
Kristus korunuje Otu II. a Theofano

15 Bernward z Hildesheimu (cca 950-1022)
Rozsáhlé vzdělání na hildesheimské dómské škole Působení na dvoře císařovny Theofano Biskup v Hildesheimu Představený kovolitecké huti Hildesheim – jedno z center Svaté říše římské Snaha vyrovnat se umělecky Římu Dílo: Chrám sv. Michala v Hildesheimu Bronzové dveře chrámu sv. Michala Bronzový Kristův sloup

16 Bernwardovy dveře Kolem roku 1015 Portál westwerku chrámu sv. Michala
Scény z 1. knihy Mojžíšovy a života Krista První obrazový cyklus v německém prostředí Každé dveřní křídlo je celistvý odlitek Vzor – dveře chrámu Santa Sabina v Římě

17 Kristův sloup Bernward z Hildesheimu 993-1022
Výška 3,79 m, průměr 58 cm Vítězný sloup podle sloupů Trajana a Marca Aurelia Příběhy ze života Ježíše Krista na spirálovém vlysu Od křtu v Jordánu po vjezd do Jeruzaléma Tematicky navazuje na Bernwardovy dveře Figury nejsou individualizované Velké oválné hlavy – typický rys otonské plastiky Velké oči mandlového tvaru – rys otonské plastiky

18 Kristův sloup – Svatba v Káni galilejské

19 Malířství otonské renesance
Nástěnné a knižní malířství Převážně na ostrově Reichenau (Bodamské jezero) Stejné jako románské malířství Abstrakce Pouze náznaky prostředí Plošné a lineární zobrazení postav Stylizovaná roucha Barva pouze koloruje Směřování od iluzionismu k abstraktnímu stylismu Iluzionismus – starokřesťanské antické předlohy Abstraktní stylismus – románský styl

20 Bazilika sv. Jiří v Oberzell (Reichenau)

21 Bazilika sv. Jiří v Oberzell
Nástěnné malby Kolem roku 900 Pozdně karolinský až otonský styl Zázraky Ježíše Krista Poslední soud Obrazy s latinskými popisky Ornamentální rámování scén Poslední soud

22 Bazilika sv. Jiří (Oberzell)
Interiér s freskami

23 Kristovo utišení bouře na Galilejském jezeře (Bazilika sv
Kristovo utišení bouře na Galilejském jezeře (Bazilika sv. Jiří, Oberzell)

24 Codex Egberti 980-993 Evangelistář Egbert – trevírský biskup
Vznik v Reichenau Nejstarší dochovaný cyklus obrazů s Ježíšovými příběhy 160 iluminací Biskup Egbert

25 Codex Egberti – Uzdravení slepého

26 Codex Egberti - Kristus kráčející po vodě
Codex Egberti - Svatba v Káni galilejské

27 Evangeliář Oty III. nebo též Luitharův evangeliář
Vznik kolem roku 1000 Klášter Reichenau Evangeliář Zlatý podklad – novinka Císař jako Kristus v mandorle Symboly evangelistů Byzantské zbožštění císaře

28 Umělecké řemeslo Zejména zlatnictví a řezby ze slonoviny
Byzantský vliv Tumbové relikviáře Antependia Kryt přední strany oltářní mensy (stolu) Basilejské antependium Kolem roku 1020 Vznik v Reichenau Reliéf do dřeva pokrytý zlatou fólií Kristus se světci a kořící se císař Jindřich II. a manželkou

29 Basilejské antependium

30 Otázky a úkoly Kde a kdy proběhla tzv. otonská renesance?
Proč zesílil kolem roku 1000 na umění byzantský vliv? Jaký význam má pro otonské umění biskup Bernward? Jmenujte dvě nejvýznamnější architektonické památky. Jaký význam má pro otonské umění klášter v Reichenau? Čím je charakteristické malířství v době Otonů? Jmenujte dvě památky otonské knižní iluminace. Co je antependium?

31 Použité zdroje 1. Kostel sv. Cyriaka v Gernrode od západu: [cit ] Kostel sv. Cyriaka v Gernrode od východu: [cit ] 3. Půdorys kostela sv. Cyriaka v Gernrode: [cit ] 4. Interiér kostela sv. Cyriaka v Gernrode:  5. Interiér kostela sv. Michala v Hildesheimu 1: [cit ] 6. Kostel sv. Michala v Hildesheimu: [cit ] 7. Interiér kostela sv. Michala v Hildesheimu 2: [cit ]  8. Destička s Otou II. a Theofano: [cit ]  9. Bernwardovy dveře v Hildesheimu: [cit ] 10. Detail Bernwardových dveří v Hildesheimu: [cit ]  11. Kristův sloup: [cit ] 12. Kristův sloup – Svatba v Káni galilejské: [cit ] 13. Bazilika sv. Jiří v Oberzell: [cit ] 14. Poslední soud v bazilice sv. Jiří v Oberzell: 15. Interiér baziliky v Oberzell: [cit ]

32 16. Utišení bouře na Galilejském jezeře: http://upload. wikimedia
16. Utišení bouře na Galilejském jezeře: [cit ] 17. Codex Egberti - Egbert: [cit ] 18. Codex Egberti – Uzdravení slepého: [cit ] 19. Codex Egberti – Svatba v Káni galilejské: ] 20. Codex Egberti – Kristus kráčející na vodní hladině: [cit ] 21. Evangeliář Oty III.: [cit ] 22. Antependium basilejské: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google