Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"— Transkript prezentace:

1 Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování vědomostí o půdě.  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků.  Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. ISBN 80-7235-258-X

3 PŮDA Přírodověda 5. ročník

4 Půda Půda je nezbytná pro pěstování hospodářských rostlin. Je pro ně zdrojem vody a živin. Existence člověka je podmíněna půdou. Půda poskytuje oporu kořenům rostlin. Je domovem živočichů, kteří žijí v norách a podzemních chodbičkách, ale i domovem pavouků, stonožek a bakterií.

5 Vznik půd Půdy vznikly zvětráváním původní matečné horniny, kterou obohatily odumřelé části rostlin i těl živočichů. Půda obsahuje i půdní vzduch, vodu, rostlinné a živočišné organizmy a mikroorganizmy. Půdy se liší nejen složením a barvou, ale také úrodností.

6 Vrstvy půdy Povrchová vrstva Spodní vrstva Podloží

7 Ornice Je úrodná vrstva půdy vznikající zemědělskou činností na polích. Je nejsvrchnější částí půdy. Obsahuje hodně humusu. Vzniká z původního půdního typu: - opracováním půdy - zapravováním organických a minerálních hnojiv - působením klimatických a biologických činitelů

8 Může být tvořeno jílem nebo pískem, pevnou skálou nebo jejími částmi. Je pouze zčásti narušováno působením vzduchu, slunečního svitu, vodou nebo kořeny rostlin. Podloží jílpísekskála

9 Černozem Je nejúrodnější půdní typ ležící v nížinách, na místě stepí a lesostepí. Jsou to nejúrodnější půdy mírného pásma.

10 V současnosti se jedná o široce využívanou zemědělskou půdu. Hnědozemě Obsahují méně humusu a jsou méně úrodné než černozemě. Hnědozemě jsou typické pro rovinaté či jen mírně zvlněné oblasti. Původní vegetace byla tvořena listnatým lesem.

11 Podzol Je půda šedé barvy, která se nachází v našich vrchovinách a horských oblastech. Jedná se většinou o neúrodnou půdu.

12 Zemědělci o půdu pečují, aby byla úrodná. Půdu na svazích kopců chrání, aby ji stékající voda neodnášela tak, že pole orají napříč svahem. Ponechávají meze a osazují je skupinami keřů a stromů, aby jejich kořeny půdu zpevnily. Půdu hnojí a tím jí dodávají potřebné živiny, které rostliny potřebují ke své výživě. Zemědělství

13 Člověk často zabírá nejkvalitnější zemědělskou půdu pro: - výstavbu domů - stavbu silnic a dálnic - při zakládání povrchových dolů - při výstavbě fotovoltaických elektráren Člověk se k půdě chová velmi nezodpovědně. Zásluhou člověka je zemědělské půdy stále méně.

14 Aby mohl člověk při zemědělských pracích využívat velké zemědělské stroje: - ruší remízky - odvodňuje rašelinné louky - narovnává toky řek

15 Půdu dále ohrožuje: Ukládání nebezpečných odpadů. Nadměrné hnojení umělými hnojivy.

16 Půda však není ohrožována jen různými chemickými látkami. Prudká voda a silný vítr půdu rozrušují a mohou ji pak snadno odnášet. Tomuto ději se říkáeroze. Vítr a voda odnášejí půdu z polí. Ta se mnohdy usazuje na dně řeky, která se pak při prudším dešti vyleje z břehů. Půdní eroze se projevuje nejvíce na svazích, protože půda se z nich snadno spláchne.

17 Zemědělci musí správným obděláváním půdu chránit před erozí. Půda pokrytá rostlinami je tak před erozí chráněna nejlépe.

18 V České republice je poměrně málo orné půdy. V přepočtu na jednoho obyvatele je to nejméně v celé Evropě. Ze zemědělské půdy připadá nejvíce na ornou půdu (pěstují se na ní kulturní zemědělské plodiny) a na zelené plochy (louky a pastviny). Na zemědělské půdě pracují buď samostatní zemědělci, nebo zemědělská družstva.

19 Opakování a shrnutí učiva: Co je eroze?Odnos půdy. Jak se nazývá nejúrodnější půda?Černozem. Z kterých vrstev se skládá půda?Podloží, spodní vrstvy a povrchové vrstvy. Co obsahuje půda?Půdní vodu a vzduch, organizmy a mikroorganizmy. K čemu je nezbytná půda?Pro pěstování hospodářských plodin. Jak vznikly půdy? Zvětráváním matečných hornin. Která část půdy je pro zemědělce nejdůležitější? Ornice.

20 Půda nacházející se ve vrchovinách Proces, kterým vzniká půda Nejúrodnější půda Výživa rostlin se nazývá Člověk obdělávající půdu Děj, který má za následek rozrušení a odnos půdy P V E Ž C Z PŮDA Doplň křížovku a zjisti, jak se nazývá obdělávaná část půdy.

21 Půda nacházející se ve vrchovinách Proces, kterým vzniká půda Nejúrodnější půda Výživa rostlin se nazývá Člověk obdělávající půdu Děj, který má za následek rozrušení a odnos půdy PODZOL ZVĚTRÁVÁNÍ ČERNOZEM ŽIVINY ZEMĚDĚLEC EROZE PŮDA ŘEŠENÍ: Obdělávaná část půdy se nazývá ornice.

22 Zdroje: Soubor:Soil profile.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 24.11.2004 [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 4.6.2007 [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg Soubor:Black dirt in Black Dirt Region.jpg. DANIEL CASE. Wikipedie [online]. 2008, 27.12.2008 [cit. 2013- 03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg Soubor:BrownSoil.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 4.6.2007 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BrownSoil.jpg Soubor:Podzol.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 6.4.2008 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzol.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzol.jpg Soubor:Clay-ss-2005.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 17.9.2005 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clay-ss-2005.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clay-ss-2005.jpg Soubor:Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 28.5.2005 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalabrien_Ricadi_Sandwellen_2129.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kalabrien_Ricadi_Sandwellen_2129.jpg Soubor:Helgoland Felswand 22017.JPG. HARTMUT JOSI BENNÖHR. Wikipedie [online]. 2005, 5.8.2005 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helgoland_Felswand_22017.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Helgoland_Felswand_22017.JPG Soubor:8103 Liquid Terragator.JPG. Wikipedie [online]. 2007, 13.2.2009 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:8103_Liquid_Terragator.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:8103_Liquid_Terragator.JPG

23 Zdroje: Soubor:KombajnClaas.jpg. MARTIN VAVRIK. Wikipedie [online]. 2010, 20.7.2010 [cit. 2013- 03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KombajnClaas.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KombajnClaas.jpg Soubor:Eroze u Prerova nad Labem.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 16.6.2008 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg Soubor:Solarní (fotovoltaická) elektrárna v České Skalici (okres Náchod).jpg. Wikipedie [online]. 2010, 5.7.2010 [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solarn%C3%AD_(fotovoltaick%C3%A1)_elektr%C3%A1rna _v_%C4%8Cesk%C3%A9_Skalici_(okres_N%C3%A1chod).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solarn%C3%AD_(fotovoltaick%C3%A1)_elektr%C3%A1rna _v_%C4%8Cesk%C3%A9_Skalici_(okres_N%C3%A1chod).jpg


Stáhnout ppt "Půda a zemědělství Pří_193_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Půda a zemědělství Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google