Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Úloha státních orgánů v oblasti plynárenství po dokončení procesu privatizace odvětví – I. vytváření koncepčních dokumentů  Státní energetická politika vytváření legislativního rámce pro podnikání  zákony, vyhlášky regulace podnikání licence na podnikání, autorizace na výstavbu, cenová rozhodnutí ERU

3 Úloha státních orgánů v oblasti plynárenství po dokončení procesu privatizace odvětví – II.  kontrola dodržování příslušné legislativy kontrolní a sankční činnost SEI

4 Legislativní předpisy upravující oblast podnikání s plynem – I.  zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon)  zákon č. 526/1990 Sb. (O cenách)  vyhláška č. 154/2001 Sb. (udělování licencí)  vyhláška č. 165/2001 Sb. (Dispečerský řád)  vyhláška č. 166/2001 Sb. (činnosti ÚPD)  vyhláška č. 167/2001 Sb. (stavy nouze)  vyhláška č. 245/2001 Sb. (autorizace)  vyhláška č. 251/2001 Sb. (Pravidla provozu)  vyhláška č. 329/2001 Sb. (připojení chr. zák.)

5 Legislativní předpisy upravující oblast podnikání s plynem - II.  vyhláška č. 377/2001 Sb. (fond)  vyhláška č. 438/2001 Sb. (postupy pro regulaci cen)  vyhláška č. 439/2001 Sb. (oddělené účetnictví) ___________________________________________  vyhláška o podrobnostech otevírání trhu s plynem  vyhláška stanovující pravidla pro organizování trhu s plynem

6 Důvody zahájení prací na novele energetického zákona některá ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. se ukazují v praxi jako nepříliš vyhovující v Evropské unii se připravují novely Směrnic EU č. 98/30/EC a 96/92/EC

7 Složení pracovní skupiny, ustavené pro oblast plynárenství k problematice novely zákona č. 458/2000 Sb.  ERÚ - Ing. Šponer  SEI - Ing. Král  ČPU - Ing. Tománek  ČPS – pí. Solaříková  Mgr. Kotásek  Ing. Kratochvíl  Transgas - Ing. Hain  GAS - Ing. Přibyla  ČSTZ –Ing. Kebrdle ÚPD - Kopecký Ing. Doležal  AEM - Ing. Bartoň,CSc.  SVSE - Ing. Piskač  MPO - Ing. Zaplatílek Ing. Steinbauer  Ing. Antoš Ing. Slepička

8 Vytipované stěžejní oblasti změn energetické legislativy v oblasti plynárenství – I.  model trhu s plynem a pravidla trhu s plynem,  zřizování přepravní, distribuční soustavy, výrobny a podzemního zásobníku je veřejným zájmem,  ujasnění pro tuzemské plynárenství nejvhodnějšího modelu přístupu do přepravní soustavy, distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu,

9 Vytipované stěžejní oblasti změn energetické legislativy v oblasti plynárenství – II.  oblast strategických rezerv v plynu,  existence a postavení operátora resp. organizátora krátkodobého trhu s plynem,  vyjasnění postavení a činnosti obchodníka s plynem.

10 Navržené úpravy v oblasti omezení dovozu plynu – I. (1) Ministerstvo může zakázat nebo omezit dovoz plynu ze zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že a) může dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení osob nebo věcí na území České republiky, b) práva a povinnosti dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků nejsou v zemi, odkud se dovoz uskutečňuje, srovnatelné s právy a povinnostmi dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků v České republice.

11 Navržené úpravy v oblasti omezení dovozu plynu – II. c) dodavatel plynu nezajišťuje dovoz plynu z různých zdrojů, d) dodavatel plynu nemá zajištěnu na území České republiky uskladněnou zásobu plynu v objemu minimálně ….. svého ročního dovozu plynu (2) Zemní plyn lze do České republiky dovážet, jen je-li jeho přeprava uskutečňována přepravní soustavou a je-li umožněna do celého území České republiky.

12 Připravované „evropské“ dokumenty s výrazným dopadem do oblasti plynárenství  Směrnice Evropského parlamentu a rady, upravující Směrnice č. 96/92/EC a č. 98/30/EC o pravidlech vnitřních trhů s elektrickou energií a zemním plynem  Protokol o tranzitu k Evropské energetické chartě

13 Nejvýznamnější dopady připravovaných změn – I. ∎ urychlení procesu otevírání trhu s plynem tak, že od 1. ledna 2004 by byli oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností a od 1. ledna 2005 všichni koneční zákazníci vč. domácností. ∎ oddělení dodávky plynu od jeho distribuce resp. přepravy

14 Nejvýznamnější dopady připravovaných změn – II. ∎ snaha o další oddělení jednotlivých plynárenských činností, nejenom o oddělení účetní, ale i o nezávislost týkající se právní formy, organizace a rozhodování. ∎ na mezinárodní přepravu plynu mezi státy Evropské unie bude nahlíženo jako na přepravu vnitrostátní v rámci jednotného prostoru EU.

15 Specifika trhu s plynem ∎ omezený počet producentů plynu ∎ dlouhodobá návratnost investic ∎ rozšířené dlouhodobé smlouvy typu „take or pay“ ∎ u některých států EU doposud nedošlo k otevření trhu (Řecko, Portugalsko) ∎ potřeba poměrně velkých uskladňovacích kapacit

16 Regulace cen v plynárenství- základní charakteristika ∎ vymezení pevných regulačních období I. období 1.1. 2002 - 31.12. 2004 II.období 1.1. 2005 - ………. ∎ nastavení pevných forem a parametrů regulace v rámci regulačního období ∎ zohlednění vlivů externích faktorů v průběhu regulačního období

17 5

18 6

19 14 Situace v členských státech EU - shrnutí  Vliv směrnice 98/30/EC  Konkurenční prostředí a regulace na silně rozvinutých trzích  Koncentrace v sektorech elektroenergetiky a plynárenství

20 Otevírání trhu s plynem dle zákona č. 458/2000 Sb.  1. etapa – od 1. ledna 2005 v rozsahu minimálně 28 % celkové roční spotřeby plynu v ČR  2. Etapa – od 10. Srpna 2008 v rozsahu minimálně 33% celkové roční spotřeby plynu v ČR

21 Regulace cen v plynárenství- základní charakteristika ∎ vymezení pevných regulačních období I. období 1.1. 2002 - 31.12. 2004 II.období 1.1. 2005 - ………. ∎ nastavení pevných forem a parametrů regulace v rámci regulačního období ∎ zohlednění vlivů externích faktorů v průběhu regulačního období

22 Koncentrace kapitálových účastí na tuzemském trhu v elektroenergetice a plynárenství RWE ČEZ E.ON

23 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google